c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2021, številka 39 / letnik XIX.
 
Iudex est lex loquens.
Sodnik je govoreči zakon.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Opomnik ob pričakovanju novele ZFPPIPP-H
Leta 2019 je bila objavljena Direktiva EU 2019/1023, ki je državam članicam med drugim naložila, da morajo do konca junija 2021 v nacionalni pravni red implementirati nekatere rešitve, ki bodo gospodarskim družbam, ki jim insolventnost šele grozi, omogočile lažje prestrukturiranje. Slovenija je na to direktivo v resnici relativno dobro pripravljena, saj je večina rešitev, ki jih prinaša direktiva, v ZFPPIPP že vključenih.

Kljub temu bi za dosledno implementacijo direktive zakonodajalec moral ZFPPIPP nekoliko dopolniti. Ministrstvo za pravosodje je decembra 2020 v javno razpravo poslalo osnutek novele ZFPPIPP-H, ki je poleg uskladitve pravnega reda z direktivo prinašala še številne druge spremembe.Po pogosto citiranih podatkih o učinkovitosti insolvenčnih postopkov je Slovenija na fantastičnem osmem mestu na svetu, kar naj bi pomenilo, da spadamo v sam svetovni vrh med najučinkovitejšimi sistemi insolvenčnega prava. Ali poznate podatek, kolikšni sta povprečni poplačili stečajnih in navadnih upnikov v Sloveniji?

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kaj prinaša sprejeta novela ZPIZ-2?
Z novelo se popravljajo krivice za zavarovance, ki so po uveljavitvi reforme leta 2013 ostali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in še naprej plačevali prispevke zanj. Zavarovanci pri tem niso vedeli, da se jim doba, za katero so vplačevali prispevke, ne bo upoštevala kot pokojninska doba brez dokupa. Problematika se nanaša na nekaj manj kot 10.000 ljudi.
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      “Presstitucija” med svobodo izražanja in osebnostnimi pravicami    

dr. Marko Novak
   
V odmevni zadevi, v kateri sta novinarka in odgovorna urednica RTV SLO tožili aktualnega premiera zavoljo njegovega žaljivega čivka, smo bili nedavno priča že drugi odločitvi Vrhovnega sodišča RS v tej zadevi. Zdaj v primeru novinarke, dobro leto nazaj pa se je prva odločitev istega sodišča nanašala na tožbo odgovorne urednice. Četudi je šlo za isti življenjski dogodek, isto dejansko in pravno podlago, je druga odločitev diametralna prvi: najprej je bila bolj zavarovana politikova svoboda izražanja, nato pa novinarkina osebna sfera. To je predvsem v delu laične javnosti sprožilo nemalo začudenja, zato se zdi smiselno, da kakšno rečemo o tem, kako je to sploh pravno možno.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Skupno premoženje zakoncev
V konkretni zadevi, v kateri je predmet spora skupno premoženje bivših zakoncev, pritožbeno sodišče izpostavlja, da sama vknjižba (so)lastniških deležev v zemljiški knjigi ni merodajna in se predlagatelj neutemeljeno sklicuje nanjo. Enako je neutemeljen tudi očitek nasprotni udeleženki, da zavlačuje postopek in zlorablja procesne pravice. Pravica uveljavljati lastninsko pravico iz naslova skupnega premoženja namreč ne zastara, sodišče pa je kot očitno izpostavilo, da nasprotna udeleženka svoje pravice uveljavlja, ker je predlagatelj vložil predlog za delitev hiše, v kateri nasprotna udeleženka živi že desetletja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2
Druga novela odloka, ki je začela veljati 24. septembra, je prinesla spremembe, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogoja PCT za delavce, ki delo opravljajo na domu, izpolnjevanje pogoja PCT na bencinskih servisih in uporabo zaščitne maske pri športni vadbi. 1. oktobra se bo začel uporabljati 10.a člen iz prve novele odloka, ki v državni upravi (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote) uvaja pogoj cepljenosti in prebolevnosti. >> Več
>> Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2
Pravilnik ureja način ugotavljanja upravičenosti do podaljšane obravnave oseb, ki so prebolele COVID-19, način zagotavljanja podaljšane obravnave, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci podaljšane obravnave, ter prevoze do in od izvajalca podaljšane obravnave in način financiranja podaljšane obravnave in prevozov upravičencev.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 152 do 154
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.