c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2021, številka 18 / letnik XIX.
 
Via trita, via tuta.
Uhojena pot, varna pot.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Katere ukrepe prinaša prenova davčne zakonodaje?
Vlada je včeraj potrdila spremembe davčne zakonodaje, katerih glavni namen je razbremenitev dela, s tem pa pomoč gospodarstvu in prebivalcem pri okrevanju po epidemiji. Z ukrepi v predlogih novele zakona o dohodnini, novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in novele zakona o davku na dodano vrednost, ki naj bi začeli veljati 1. januarja 2022, se bo razbremenilo posameznike, tudi visoko izobražene, ter spodbudilo konkurenčnost, rast in razvoj slovenskega gospodarstva.Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci, naj bi se postopno do leta 2025 zvišala s 3500 na 7500 evrov. Stopnja davka v najvišjem, petem dohodninskem razredu naj bi se znižala s 50 na 45 odstotkov, olajšave in neto letne davčne osnove v lestvici za odmero dohodnine pa naj bi se znova začele usklajevati z inflacijo. Manj strogi pa bodo pogoji za davčno ugodnejšo obravnavo plačila za poslovno uspešnost.

Pomembne spremembe se obetajo tudi pri obdavčitvi kapitala. Stopnja dohodnine od dohodkov od obresti, dividend in dobičkov naj bi se znižala s 27,5 odstotka na 25 odstotkov, ob čemer naj bi bil kapital neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva. Znižala naj bi se tudi obdavčitev dohodka od oddajanja premoženja v najem na 15 odstotkov, prav tako se obeta znižanje normiranih stroškov.

Pri davku od dohodkov pravnih oseb je predvidena nadgradnja veljavnih olajšav, zlasti olajšav za donacije in za zaposlovanje. Dodatno naj bi se uvedla nova olajšava, in sicer za vlaganja v zeleni prehod in digitalizacijo.

>> Več v članku

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh ukrepov za zajezitev epidemije
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Odbor za pravosodje naklonjen noveli zakona o ustavnem sodišču
Parlamentarni odbor za pravosodje je včeraj potrdil predlog novele zakona o ustavnem sodišču, po katerem bi moralo ustavno sodišče obravnavati tudi tiste zadeve, v katerih je predlagatelj med čakanjem na obravnavo sicer izgubil pravni interes. Potrdili so tudi predlog novele zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami EU.

>> Podpora predlogu za redefinicijo spolnega nasilja
Odbor za pravosodje je včeraj v drugi obravnavi soglasno podprl predlog novele kazenskega zakonika, ki prinaša spremenjeno definicijo spolnega nasilja. Predlogu so nasprotovali v sodniških, tožilskih in odvetniških vrstah, češ da s sedanjo ureditvijo ni nič narobe. A so poslanci sledili opozorilom organizacij, ki delajo z žrtvami.

>> Vlada z novelo za odgovorno lastništvo in zaščito živali
Vlada je včeraj določila besedilo predloga novele zakona o zaščiti živali in ga poslala v obravnavo DZ. Kot so sporočili z Ukoma, predlog celoviteje ureja področje odgovornega lastništva in zapuščenih živali. Med drugim bo prepovedano privezovanje psov, usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih ter za pridobivanje kož ali krzna.

>> Včeraj sprejetih nekaj novosti glede omejevanja epidemije
Vlada je na včerajšnji seji sprejela več odločitev, povezanih z omejitvijo širjenja epidemije covida-19. Med drugim bo po novem pri organiziranih javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih veljala omejitev enega udeleženca na 20 (in ne več 30) kvadratnih metrov zaprte površine. Še vedno pa se bo lahko zbralo največ 10 ljudi. Podaljšala pa je ukrepe o nošenju mask in obvezni namestitvi razpršilnikov v večstanovanjskih stavbah.

>> Nekoliko omiljena pravila glede vračanja pomoči iz PKP
Ministrstvo za finance je nekoliko omililo pogoje za izračun prihodkov v lanskem letu in s tem morebitno obvezo vračanja državne pomoči po protikoronskih zakonih. In sicer se pri izračunu padca prihodkov tistim subjektom, ki so lani zaposlovali ali vlagali, to upošteva.

>> Suljiću za umor ponovno 18 let zaporne kazni
Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici se je včeraj z razglasitvijo sodbe zaključilo ponovno sojenje Jasminu Suljiću, ki je obtožen umora 34-letnega domačina v Bovcu oktobra 2019. Tako kot v prvem je sodnica Darinka Kogoj Suljiću za umor namenila 18 let zaporne kazni.

>> Glasovnice s tajnega glasovanja DZ so informacija javnega značaja
Upravno sodišče je odločilo, da glasovnice, s katerimi je DZ na tajnem glasovanju izvolil nekdanjega predsednika vlade Marjana Šarca, predstavljajo informacijo javnega značaja. Na sodbo upravnega sodišča pritožba ni mogoča, je zapisano v izreku sodbe.

>> Ustavljen postopek zoper oglobljenega zaradi neuporabe maske
Višje sodišče v Kopru (VSK Sodba PRp 24/2021) je ustavilo postopek zoper moškega, ki mu je bil zaradi neuporabe zaščitne maske izdan plačilni nalog. Odlok, ki določa obvezno nošenje maske, presega napotitev iz zakona o nalezljivih boleznih, ki je podlaga za ta odlok, je odločilo sodišče.

>> Diskriminacija v Sloveniji najpogostejša v zaposlitvenem postopku
V Sloveniji vsak peti prebivalec meni, da je že bil diskriminiran, dve tretjini pa, da je diskriminacija pri nas velika težava, kaže poročilo zagovornika načela enakosti za 2020. Diskriminacija je najpogostejša v zaposlitvenem postopku ter pri dostopu do blaga. Ljudje pa so najpogosteje drugače obravnavni zaradi invalidnosti, rase in narodnosti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Usposabljanje za udeležence, ki sodelujejo v postopkih proti mladoletnikom
Pravilnik o programu in načinu izvedbe osnovnega in rednega usposabljanja za sodnike, državne tožilce, policiste, zagovornike in poravnalce, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku, ki bo začel veljati 13. maja, določa program in način izvedbe strokovnega usposabljanja za udeležence, ki sodelujejo v postopkih proti mladoletnikom. Namen strokovnega usposabljanja je, da udeleženci osvežijo znanje, pridobijo poglobljena, dodatna in specializirana znanja in se seznanijo z napredkom znanosti na področju obravnavanja mladoletnih storilcev kaznivih dejanj in mladoletniškega prestopništva, zlasti na področju pravic otrok, ustreznih tehnik opravljanja razgovora oziroma zaslišanja, otroške psihologije in sporazumevanja v jeziku, ki je prilagojen otroku, izvrševanja kazenskih sankcij za mladoletnike in razumevanja razvoja mladoletnika.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Od 3. maja za ponudnike storitev in trgovine v rumenih regijah velja nekoliko ohlapnejša prostorska omejitev. V zaprtih javnih prostorih velja omejitev na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko, medtem ko v oranžnih statističnih regijah ostaja število oseb v zaprtih javnih prostorih enako kot doslej. Vlada je tudi podaljšala veljavnost več odlokov, ki prinašajo ukrepe za zamejitev epidemije covida-19. V vseh statističnih regijah so od 3. maja pod pogojem testa dovoljene nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve ter storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice. S spremembo > Odloka o določitvi pogojev vstopa v RS, ki je začela veljati 5. maja, se za vstop v RS brez napotitve v karanteno na domu na kontrolnih točkah kategorije A na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet priznavajo tudi negativni rezultati PCR testa, če so bili izdani v Srbiji in Turčiji.

>> Prijava prebivališča
27. junija bo začel veljati Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča. Površinski standardi za prijavo prebivališča so določeni glede na velikost uporabne površine dela stavbe, namenjene bivanju ali nastanitvi, in število oseb, ki imajo lahko prijavljeno prebivališče na naslovu. Normativ uporabne površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v posameznem stanovanju je najmanj 8 m2 uporabne površine na prijavljeno osebo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 66 do 68
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Neliberalna demokracija    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Slovenija je spet v zgodovinski zamudi. Tokrat zamujamo z neliberalno demokracijo. S sistemom politične oblasti, ki je bil na Madžarskem razglašen že davnega leta 2014, pri nas pa se je uveljavil šele s spremembo oblasti marca 2020. Z menjavo ene same vlade, pravzaprav samo njenega predsednika in dveh političnih strank, smo čez noč iz vzorne liberalne, demokratične, pravne, pravzaprav oh in sploh države, postali njeno nasprotje: neliberalna demokracija, avtokracija, pravzaprav fašistična diktatura. Mehko politično preigravanje je bilo nadomeščeno z umazano politično igro. Neliberalno demokracijo pa so, končno, odkrili tudi moji slovenski akademski kolegi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Določitev maksimalne višine odpravnine
Skladno z veljavno zakonodajo višina odpravnine ne sme presegati desetkratnika osnove, razen, če je v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določeno drugače. Pri tem pa določba 106. člena ZDR-1 ne pomeni kogentne določbe, ki bi v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi v stečaju preprečevala možnost ugodnejšega dogovora s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 25 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je tudi vseh 26 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 69. člena ZJU o trajanju delovnega razmerja za določen čas). Primerjate pa lahko tudi celotni različici besedil ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Besedilo ZJU je vsebinsko povezano z več kot 420 strokovnimi članki, več kot 1.100 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter tudi z odločitvami in mnenji Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zasebni zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.