c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2021, številka 02 / letnik XIX.
 
Affirmanti incumbit probatio.
Dokazovati mora tisti, ki nekaj trdi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Včeraj je začela veljati novela ZKP-O
13. januarja je začela veljati obsežna novela ZKP-O, ki v Zakon o kazenskem postopku (ZKP) vnaša postopkovne spremembe, potrebne zaradi uvedbe Evropskega javnega tožilstva (evropskega delegiranega tožilca) ter ureja nekatere posebnosti postopka proti mladoletnikom. Hkrati skuša z nekaterimi rešitvami doseči bolj racionalno ureditev (pred)kazenskega postopka in odpraviti težave v praksi, ki so se pojavile v zvezi z uporabo določenih institutov (npr. pri zaslišanju prič tujcev, ki so nezakonito prešli državno mejo).ZKP v XXVII. poglavju ureja posebnosti postopka proti mladoletnikom in že vsebuje določbe o nekaterih procesnih posebnostih in pravicah mladoletnika, kot jih ureja Direktiva 2016/800 o procesnih jamstvih za otroke, ki so osumljene ali obdolžene osebe v kazenskem postopku, vendar pa so bile potrebne še nekatere dopolnitve.

Z novelo se uveljavljajo tudi drugi sklopi pomembnih rešitev, kot npr. ta, da se zagotavlja nemoten tek (pred)kazenskih postopkov, saj se omogoča združevanje zadev že na tožilski ravni v predkazenskem postopku (nov 31.a člen). Zaradi večje preglednosti dejstev iz obtožnice ter posledično večje učinkovitosti dela sodišča, je bolj jasno določen standard označb dokaznega gradiva (smiselno enako pa tudi pri zahtevi za preiskavo). Rok po preteku katerega je treba glavno obravnavo začeti znova, se podaljšuje iz treh mesecev na šest mesecev (311. člen - primerjalnik).

Novela se bo začela uporabljati 13. maja, razen določb o evropskem javnem tožilstvu, ki se bodo uporabljale od dneva začetka delovanja Evropskega javnega tožilstva po Uredbi 2017/1939/EU.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Razglasitev epidemije covida-19 podaljšana za 60 dni
Vlada je v sredo sklenila, da s 17. januarjem podaljšuje razglasitev epidemije za 60 dni, so sporočili po seji. Ob tem je vlada podaljšala večino obstoječih protikoronskih omejitev, se pa odpirajo čistilnice. Pri prehodu meje so med izjeme, ki omogočajo prehod brez karantene, dodatno uvrstili dvolastnike zemljišč. Šole ostajajo zaprte.

>> Pojasnila glede 21. člena PKP7
V javnosti se za 21. člen PKP7 pogosto uporabljajo izrazi kot so »prisilno upokojevanje«, »obvezno upokojevanje« ipd. Noben od teh izrazov ni točen. Enostavno gre za nov odpovedni razlog v 89. členu ZDR-1, na podlagi katerega lahko delodajalec delavcu, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine redno odpove pogodbo o zaposlitvi, v zakonsko določenem odpovednem roku in proti plačilu odpravnine po 108. členu ZDR-1.

>> Podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo
Subvencioniranje čakanja na delo, ki ga je država z namenom preprečitve odpuščanja delavcev delodajalcem ponudila kot enega prvih ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19, bo po napovedih predsednika vlade Janeza Janše podaljšano. Po osmem protikoronskem zakonu naj bi veljalo še vsaj do konca aprila.

>> Izjava za povračilo kriznega dodatka zaposlenim
Med ukrepi iz sedmega protikoronskega zakona je tudi izplačilo 200 evrov kriznega dodatka za zaposlene, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne. Delodajalci bodo povračilo dodatka uveljavljali z izjavo v elektronski obliki prek portala eDavki. Na povezavi so objavljena tudi pojasnila na številne dileme v zvezi s kriznim dodatkom po PKP7.

>> Mesečni temeljni dohodek ter solidarnostni dodatek za otroke in študente
Na portalu eDavki in prek mobilne aplikacije eDavki je že omogočena oddaja izjave za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za novo trimesečno obdobje. Samozaposleni, družbeniki, kmetje in verski uslužbenci jo lahko vložijo najpozneje do 31. marca. Vloga za izplačilo solidarnostnega dodatka za otroke, ki ga določa PKP7, pa je od ponedeljka dostopna na portalu eUprava. Velja za starše samo tistih otrok, ki ne prejemajo otroškega dodatka. Vlogo za solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, ki ga PKP7 predvideva za študente, je prek portala eUprava mogoče oddati od danes pa do konca januarja.

>> Novela ZGD-1K
Odbor DZ za gospodarstvo je v torek obravnaval besedilo vladnega predloga novele zakona o gospodarskih družbah. Predlagane spremembe delniškim družbam med drugim prinašajo možnost identifikacije vseh delničarjev, uveljavlja se obveznost sprejema politike prejemkov vodilnih in želi se izboljšati preprečevanje nepoštenih poslovnih praks.

>> Prva faza prenove stanovanjske zakonodaje
Novela stanovanjskega zakona, katere predlog je Vlada minuli teden poslala v DZ, vsebuje najnujnejše spremembe in tudi rešitve za več javnih najemnih stanovanj. Novela med drugim predvideva tudi prvo zvišanje neprofitnih najemnin po letu 2007, da pa bi ob tem zaščitili socialno ogrožena gospodinjstva, se hkrati prilagaja sistem subvencioniranja. Ostale potrebne spremembe na stanovanjskem področju naj bi bile del celovite prenove zakona, ki jo napovedujejo v roku enega leta.

>> Obtoženim v zadevi Margerita nižje kazni
Višje sodišče v Kopru je deloma ugodilo pritožbam obrambe obtoženih v zadevi Margerita ter nekoliko znižalo kazni šesterici, ki se je zagovarjala zaradi zlorabe prostitucije in pranja nezakonitega zaslužka. Domnevno vodjo nezakonite dejavnosti Heidi Schwarz tako namesto šest čaka pet let zapora.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Obseg poslovanja sodišč
Sprememba > Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, ki je začela veljati 8. januarja, je razširila nabor zadev, o katerih sodišča odločajo v neomejenem obsegu. Sodišča tako v neomejenem obsegu poslujejo v kazenskih zadevah, v katerih bi pregon zastaral do 16. maja, v individualnih sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja in v socialnih sporih o pravicah na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti ter v socialnih sporih o pravici do denarne socialne pomoči. Od 11. januarja pa je v veljavi sklep, ki določa, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, do 31. januarja ne tečejo.

>> Pregled veljavnih predpisov za zajezitev epidemije
Vlada je sprejela več odlokov, s katerimi podaljšuje ali dopolnjuje ukrepe za zajezitev epidemije. Od 9. januarja so ob novih izjemah podaljšane omejitve v trgovini in ponujanju storitev ter spremenjen režim na mejnih prehodih. Vrtci in šole ostajajo zaprti vsaj še do 18. januarja.

>> Dostop do tajnih podatkov
9. januarja je začela veljati Uredba o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, ki podrobneje določa način in postopek varnostnega preverjanja oseb, ki morajo zaradi opravljanja funkcij ali izvajanja nalog na delovnih mestih v organu ali organizaciji dobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje, postopek vmesnega varnostnega preverjanja ter postopek izdaje in preklica tega dovoljenja.

>> Prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
9. januarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki določajo, da povračilo stroškov vpisnine in šolnine javnim uslužbencem na delu v tujini, katerih otroci so vpisani v osnovno oz. srednješolsko izobraževanje ali obiskujejo vrtec, znaša 90 % vpisnine in šolnine, vendar ne več od za posamezen kraj določenih najvišjih zneskov povračil stroškov v prilogi.

>> Višina regresa za prehrano
8. januarja je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2021 dalje, ki določa znižanje regresa za prehrano med delom iz 4,10 evra na 3,99 evra za zaposlene v javnem sektorju.

>> Območne policijske postaje
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o območjih in sedežih območnih policijskih postaj, ki bodo začele veljati 23. januarja, uporabljati pa se bodo začele 1. decembra 2023, za neposredno opravljanje policijskih nalog na območju Policijske uprave Ljubljana ustanavljajo policijsko postajo Ivančna Gorica in policijsko postajo Ljubljana Polje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 2 do 4
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
13. maj 2021 Zakon o kazenskem postopku (ZKP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Maja Ovčak Kos, Jasna Zakonjšek:
Družbena omrežja, mediji in pravica do izbrisa
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Psihiatrično zdravljenje brez privolitve
V sklepu I Cp 2072/2020 je pritožbeno sodišče pojasnilo, da imajo ugotovitve sodišča prve stopnje oporo v ugotovitvah izvedenca, medicinski dokumentaciji in izpovedbi nasprotnega udeleženca ob zaslišanju. Izvedenec je ugotovil, da gre pri nasprotnem udeležencu za paranoidno shizofrenijo, zaradi katere je ogrozil življenje in zdravje oseb v svojem okolju ter je bil latentno nevaren tudi za svoje zdravje, v smislu samopoškodbe. Njegova presoja realnosti je hudo motena oziroma povsem zabrisana ter gre že za relativno kronificirano psihotično simptomatiko, zato potrebuje daljšo obravnavo vsaj šestih tednov na oddelku pod posebnim nadzorom. Sodišče prve stopnje je na podlagi ugotovitev izvedenca pravilno zaključilo, da so podani vsi pogoji za psihiatrično zdravljenje brez privolitve po 39. členu ZDZdr.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zakaj se odločbe ustavnega sodišča tako težko uveljavijo    

Vlasta Nussdorfer
   
Ustavno sodišče je z odločbo U-I-32/15 z dne 18. novembra 2018 ugotovilo, da je 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki določa območje volilnih okrajev, v neskladju z ustavo. Zakonodajalcu je določilo rok dveh let, brez nujnih sprememb pa bi lahko razpis parlamentarnih volitev resno ogrozil legitimnost in legalnost novih volitev, pa tudi naše demokratične temelje. O volitvah, celo predčasnih, se vseskozi veliko govori, tudi do rednih sicer ni prav daleč. Zakona pa kljub več poskusom (še) ni nikjer. Kdo je kriv?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 15 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 16 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 90. člena - trajanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprave in sprejemanja sprememb zakona, trenutno je v postopku sprejemanja novela SZ-1E.

Zakon je vsebinsko povezan z več kot 170 strokovnimi članki in več kot 1.380 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.