c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2020, številka 31 / letnik XVIII.
 
Quilibet praesumitur bonus, nisi probetur malus.
Vsakdo velja za dobrega, če se ne dokaže, da je slab.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kdaj bo sprejeta poenostavitev odrejanja dela na domu?
Delodajalci si zelo želijo posodobitve pravne podlage, po kateri bo odrejanje dela na domu enostavnejše. V sindikatih pa so bolj previdni, pri čemer se bojijo predvsem časovnih obremenitev zaposlenih. Pravega nadzora sicer trenutno ni. Na Inšpektoratu RS za delo so zaradi navala prijav dela na domu že marca spremenili sistem beleženja, tako da ne vodijo več evidence po številu delavcev, temveč le še po prijavljenih delodajalcih. Kot so pojasnili, je letos tako organiziranost dela prijavilo že 10.566 delodajalcev, lani pa je v celotnem letu od doma delalo 2062 zaposlenih.Trenutno Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) predpisuje več obveznosti za delo na domu, in sicer mora delodajalec poleg tega, da o tem obvesti inšpektorat, z zaposlenim skleniti pogodbo o delu na domu, in to ne glede na to, ali gre za novo zaposlitev ali ne, ter v njej določiti pravice, obveznosti in pogoje, ki so odvisni od narave dela na domu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> V katerih zadevah se obeta revizija preiskav?
Zavrženje kazenske ovadbe je lahko posledica več okoliščin, so opozorili na ministrstvu za pravosodje in izpostavili, da mehanizme nadzora nad delom državnega tožilstva določa Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1). Notranji minister Aleš Hojs je namreč odredil revizije nekaterih primerov NPU z argumentom, da so zavrženja ovadb lahko tudi posledica slabo opravljenega dela. Med primeri, katerih revizijo je zahteval, pa so tudi taki, kjer je vodenje že prevzel državni tožilec. Tu pa se po opozorilu varnostnih strokovnjakov pristojnost ministra konča. Premier Janez Janša je poudaril, da je zakonska dolžnost ministra, da "odredi revizijo postopkov v očitnih primerih pometanja velikega kriminala pod preprogo". Na policijskem sindikatu so izrazili pomisleke nad pravno dopustnostjo usmeritev in navodila v delu, ki se nanaša na revizijo primerov.

>> Sodnika Radonjića začasno suspendirali
Podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je okrožnemu sodniku Zvjezdanu Radonjiću izrekel začasni suspenz na podlagi uvedenega disciplinskega postopka. Radonjiću se očita storitev več težjih disciplinskih kršitev, ki glede na njihov opis kažejo na vztrajnost in ponavljajoča ravnanja oz. način njegovega izražanja. Suspenz je kot ukrep sodne uprave začasne narave in traja dokler ne bo v disciplinskem postopku ugotovljeno, ali so podane kršitve, ki so sodniku očitane. Radonjić, ki zanika očitke o krivi ovadbi, je pred dnevi pojasnil, da stoji za svojimi trditvami.

>> Dokazni postopek v zadevi odrezana roka končan
Z zaslišanjem izvedenca medicinske stroke se je v ponedeljek na Okrožnem sodišču v Ljubljani končal dokazni postopek v t. i. zadevi odrezana roka. Tožilec Sedin Kičin je prepričan, da si je Julija Adlešič namerno odrezala roko nad zapestjem, z namenom, da bi pridobila visoko odškodnino. K temu naj bi jo napeljal njen partner Sebastien Abramov, pri goljufiji pa naj bi sodelovala še Abramovova starša. V primeru obsodilne sodbe četverici grozi do osem let zapora. Celjsko tožilstvo pa zahteva od celjskega okrožnega sodišča dopolnitev preiskave domnevnega umora Sare Veber, ki je bila dekle Sebastiena Abramova.

>> Koroša premestili
Slavko Koroš ne bo več pomočnik direktorja uprave kriminalistične policije, bo pa še naprej opravljal naloge v vodstvu uprave "na drugem ustreznem delovnem mestu", so pojasnili na policiji. Ob tem poudarjajo, da "načrtovana premestitev ni povezana z njegovim izražanjem stališč, ki jih je dal kot predsednik Društva kriminalistov Slovenije".

>>V ponedeljek izplačanih 15,5 milijona evrov povračil
Tokratna povračila so izplačana za začasno čakanje na delo na domu na podlagi prvega protikoronskega zakona in njegove novele, torej za čas med marcem in majem, pa tudi iz naslova tretjega protikoronskega zakona, ki je shemo subvencioniranja čakanja na delo doma predvidel za junij. Prva povračila iz naslova skrajšanega delovnika so predvidena 10. septembra. Za karanteno je bilo medtem doslej izplačanih 171.552 evrov, pri čemer pa še niso stekla nakazila po četrtem protikoronskem zakonu.

>> Kako je z dosegljivostjo delavca med dopustom?
V času glavne dopustniške sezone je aktualno vprašanje, ali mora biti delavec, medtem ko je na letnem dopustu, po telefonu, elektronski pošti ali kako drugače dosegljiv za delodajalca, pojasnjujejo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

>> Aplikacija za opozarjanje na stike z okuženimi
Mobilna aplikacija za opozarjanje na stike z okuženimi z novim koronavirusom bo dostopna še ta mesec - različica za androidne naprave bo predvidoma na voljo z 19. avgustom, za naprave z iOS operacijskim sistemom pa do konca avgusta.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Miha Šipec:
Res odlično delo?
 
mag. Evelin Pristavec Tratar, Peter Pavlin:
Sopodpis - nekoč, danes in jutri
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Prenehanje ukrepov pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja
8. avgusta je prenehal veljati > Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Odlok je med drugim določal, da izbrani osebni zdravnik pri zavarovancih ugotavlja začasno zadržanost od dela ne glede na razlog zadržanosti dokler začasna zadržanost od dela nepretrgoma ne doseže enega leta, čeprav je bil izplačevalec nadomestila plače obvezno zdravstveno zavarovanje. O začasni zadržanosti od dela, ki traja nepretrgoma več kot 30 dni bo tako spet odločala posebna komisija ZZZS. Poleg tega imenovani zdravnik in komisije ZZZS ne bodo več o zadevah iz svoje pristojnosti odločale zgolj na podlagi dokumentacije in brez pregleda zavarovanih oseb.

>> Zvišanje plač v elektrogospodarstvu
Objavljen je bil aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, ki za 2 odstotka zvišuje zneske najnižjih osnovnih plač oz. izhodiščnih plač za obdobje od 1. junija 2020 do 1. junija 2021. Višino mesečnih osnovnih oz. izhodiščnih plač za posamezne tarifne razrede si lahko ogledate v Tarifni prilogi.

>> KP za gozdarsko dejavnost
8. avgusta je začela veljati Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost - normativni del, ki velja za javne uslužbence, zaposlene pri osebah javnega prava s področja gozdarstva, določenih v Sklepu o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju, in je sklenjena za nedoločen čas.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 108 - 109
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Kako učinkovito je izvrševanje prava EU?
Učinkovito izvrševanje prava EU je pomembno za državljane in državljanke, saj so jim tako zagotovljene pravice in koristi, ki jih imajo na podlagi prava EU in za katere bi bili sicer prikrajšani. Pomembno je tudi za podjetja, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji na celotnem notranjem trgu. V preteklem letu se število nerešenih postopkov za ugotavljanje kršitev ni bistveno spremenilo, število novih postopkov za ugotavljanje kršitev pa se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za več kot 20 odstotkov, je razvidno iz letnega poročila.

>> Zakaj so ukrepi bolj prizadeli ženske?
Razlog, da so ukrepi COVID-19 nesorazmerno bolj prizadeli ženski trg dela, so neravnovesja med spoloma na različnih delovnih mestih v gospodarstvu. Hkrati pa se konflikt med poklicnim in zasebnim življenjem z delom od doma dodatno stopnjuje, saj matere z majhnimi otroki pogosto nosijo glavno breme.

>> Javna posvetovanja o energetskih direktivah
Komisija je v okviru doseganja ciljev evropskega zelenega dogovora začela posvetovanja o pregledu direktive o energiji iz obnovljivih virov in direktive o energetski učinkovitosti. Zainteresirani lahko svoje predloge oddajo do 21. septembra. Naslednja faza pregleda teh direktiv bo odprto javno posvetovanje kasneje letos.

>> Pomoč zagonskim podjetjem
Evropska komisija in Evropski investicijski sklad sta oblikovala vrsto ukrepov za spodbujanje zagonskih in inovativnih podjetij, ki jih je prizadela kriza zaradi izbruha koronavirusa. Ukrepi se bodo izvajali v okviru programa Obzorje 2020, konkretneje InnovFin Equity Facility, namenjeni pa so zagotavljanju likvidnosti in krepitvi lastniškega kapitala v srednjih in malih podjetjih.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Odprto pismo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport    

dr. Andraž Teršek
   
Uvodoma poudarjam, da so otroci (mar je res to treba posebej in izpostavljeno zapisati?!) po mednarodnem pravu in po slovenski ustavi posebej zaščitena skupina ljudi. Zato mora država storiti vse, kar je na eni strani od nje treba terjati, ker to določajo Ustava in mednarodni pravni dokumenti, na drugi strani pa tisto, kar je od nje razumno – legitimno – pričakovati: uresničiti »pozitivno pravno obveznost« za optimalno, kakovostno in učinkovito pravno in politično skrb, s tem pa celovito »zaščito« otrok s posebnimi potrebami. Vključno z nudenjem učinkovite pomoči njihovim staršem in z zagotavljanjem okoliščin (pravnih, praktičnih, finančnih, kadrovsko-zaposlovalnih in logističnih) za najvišjo kakovost dela strokovnjakov s tega področja in za njihovo zaposlovanje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP), ki je bil sprejet leta 1994, ima že 43 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

V časovni lestvici je tudi vseh 44 različic besedila, kot so je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 25. člena ZKP). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakon je ob večini členov povezan s KOMENTARJEM ZKP ter z več kot 2.000 strokovnimi članki in več kot 12.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

V zakonodajni sledi lahko spremljate vse stopnje priprav in sprejemanja vplivov na zakon.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.