c S

PSS s pomisleki nad Hojsovo zahtevo po reviziji nekaterih preiskav NPU

11.08.2020 22:45 Ljubljana, 11. avgusta (STA) - V Policijskem sindikatu Slovenije (PSS) so danes izrazili pomisleke nad pravno dopustnostjo usmeritev in navodil ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa v delu, ki se nanaša na zahtevo po reviziji nekaterih že zaključenih preiskav NPU. Pripravili so pravno mnenje, iz katerega izhaja, da "so usmeritve in navodila pravno nedopustna".

Hojs je v skladu s svojimi pristojnostmi vršilcu dolžnosti generalnega direktorja policije Andreju Juriču konec julija izdal "usmeritve in obvezna navodila za izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področja gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki jih opravlja Nacionalni preiskovalni urad (NPU)".

PSS pa je pripravil pravno mnenje, iz katerega izhaja, da so usmeritve in navodila pravno nedopustna in da se policistke in policisti zaradi izvajanja spornih usmeritev in navodil lahko spravijo v pravdni ali kazenski postopek. Od Hojsa zahtevajo, da sporne usmeritve in navodila nemudoma odpravi, v. d. generalnega direktorja policije Andreja Juriča pa pozivajo, da ne izvaja spornih usmeritev in navodil.

Na PSS obenem vsem članicam in članom, ki bi bili morebiti vključeni v izvajanje navedenih usmeritev in obveznih navodil, predlagajo, da ravnajo v skladu s 94. členom zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim določa, da lahko javni uslužbenec odkloni izvršitev odredbe oziroma navodila, če bi pomenila protipravno ravnanje oz. da mora odkloniti izvršitev odredbe oziroma navodila, če bi pomenila kaznivo dejanje.

Na sindikatu so izrazili tudi pomisleke nad pravno dopustnostjo usmeritev in navodila v delu, ki se nanaša na revizijo primerov. Kot so zapisali na PSS, predpisi namreč ne določajo načina ali postopka revizije primerov predkazenskih postopkov, v usmeritvah in navodilih pa minister napotuje na uporabo 148. člena zakona o kazenskem postopku, kot da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

"Takšno ravnanje v postopku revizije primerov ne more biti vredno resne pravne presoje in je izven načela zakonitosti, kar pa ogroža pravno varnost policistk in policistov," so zapisali. Kot so dodali, je iz zakona o organiziranosti in delu v policiji popolnoma jasno, da pristojnosti ministra ne veljajo za policijske postopke, katerih usmerjanje je na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek, prevzel pristojni državni tožilec.

Hojs revizijo zahteva v primerih, "v katerih je bil NPU deležen največ kritik". Kot so navedli na ministrstvu, gre za revizijo preiskav v Banki Slovenije iz leta 2012, revizijo primera domnevne zlorabe prevladujočega položaja družbe Pro Plus pri televizijskem oglaševanju, revizijo lani zavržene kazenske ovadbe bančnikov iz NLB v primeru Farrokh, revizijo primera domnevne korupcije v zdravstvu pri nakupu žilnih opornic ter revizijo primera preiskave sumov nepravilnosti na otroški srčni kirurgiji.