c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2019, številka 15 / letnik XVII.
 
Ubi commodum, ibi auctor.
Kjer je korist, tam je storilec.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odmevi na navedbe sodnika Radonjića o pritiskih pri sojenju
Navedbe sodnika Zvjezdana Radonjića, da je bil pri sojenju Milku Noviču, za katerega je v torek izrekel oprostilno sodbo, deležen hudih pritiskov, so naletele na odziv stroke in dela politike. Že takoj po prvih narokih so se namreč po njegovih besedah začeli pritiski na predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, naj ga disciplinira, češ da naj začne soditi, kot je treba. Pogačnik je zase zagotovil, da nihče v tej državi nanj v tej zadevi ni pritiskal. Radonjića pa je zaprosil, da se do navedb, ki naj bi jih izrekel in so jih povzemali mediji, opredeli in mu do četrtka do zaključka delovnega časa posreduje ustrezna pojasnila. Na Specializiranem državnem tožilstvu (SDT) odločno zavračajo očitke o pritiskih in pojasnjujejo, da je vodja SDT Harij Furlan Pogačniku predlagal ukrepanje zoper Radonjića zaradi neprimernega vedenja do tožilke in tožilstva. V Slovenskem sodniškem društvu s podrobnostmi o domnevnih pritiskih niso seznanjeni, so pa poudarili, da so sodniki zavezani sojenju zgolj po ustavi in zakonih in da so vsakršni pritiski nanje nedopustni. Ministrstvo za pravosodje sicer ni seznanjeno s konkretnejšimi okoliščinami glede domnevnih pritiskov, zato lahko glede navedb in postopkovnih možnosti poda le splošno stališče.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Večina določb Družinskega zakonika (DZ) že v uporabi
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Pritožba komisije proti Sloveniji vložena na Sodišču EU
Evropska komisija je na Sodišču EU vložila pritožbo proti Sloveniji zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke (ECB) in dolžnosti lojalnega sodelovanja v povezavi z zasegom dokumentov ECB v okviru kriminalistične preiskave v Banki Slovenije julija 2016. Za sprožitev postopka pred Sodiščem EU se je komisija odločila januarja.

>> Kerševan novi predsednik Sodnega sveta
Sodni svet je na torkovi seji dobil novega predsednika, vrhovnega sodnika Erika Kerševana. Novega predsednika so člani Sodnega sveta izvolili po odstopu dosedanje predsednice Barbare Nerat. Ta je položaj zapustila iz osebnih razlogov.

>> Prvi predlog za davčno razbremenitev regresa prek odbora DZ
Odbor DZ za delo je včeraj enotno podprl predlog novele pokojninskega zakona, ki bo skupaj s predlogom novele zakona o dohodnini uvedel spremembo, da bo regres do višine povprečne plače razbremenjen dohodnine in prispevkov. Levica je sicer želela, da bi bil regres tistih z višjimi dohodki razbremenjen manj.

>> Zahteva za oceno ustavnosti proračunskih dokumentov že na ustavnem sodišču
Poslanci SDS in NSi so se podpisali pod zahtevo za oceno ustavnosti treh proračunskih dokumentov in jo že poslali ustavnemu sodišču. Predlagajo, da ustavno sodišče ugotovi, da so proračunski dokumenti v neskladju z ustavo, vladi pa zato v mesecu dni naloži pripravo rebalansa.

>> Stroški z umaknjenimi tožbami dosegli 100.000 evrov
Specializirano državno tožilstvo je po lanski odločitvi ustavnega sodišča, ki je razveljavilo člen Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), umaknilo 10 tožb in posledično tudi krije stroške, ki so nastali s temi pravdami. Kot so pojasnili na tožilstvu, so ti stroški dosegli približno 100.000 evrov. Odprtih imajo sicer še 10 tožb.

>> Sodišče v odškodninski tožbi proti kranjski porodnišnici pritrdilo tožnikom
Kranjsko okrožno sodišče je z vmesno sodbo odločilo, da je odškodninski zahtevek šestletne Gaje in njenih staršev proti Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj v celoti utemeljen. Bolnišnica in zavarovalnica se lahko na sodbo pritožita. Po pravnomočnosti pa bo sodišče odločalo o višini odškodnine, ki bi lahko presegla milijon evrov.

>> Izrečene kazni za napad na jeseniškega brezdomca
Kranjsko okrožno sodišče je včeraj zakonca Glorio in Franca Kleindiensta spoznalo za kriva kaznivega dejanja povzročitve posebej hude telesne poškodbe. Sodišče jima je za dejanje, ki je vodilo v smrt jeseniškega brezdomca, prisodilo Glorii sedem, Francu pa osem let in pol zapora. Obramba se bo na sodbo pritožila.

>> Kangler zaradi sodnih postopkov zahteva odškodnino od države
Nekdanji mariborski župan Franc Kangler od države zahteva odškodnino za sodne postopke, v katerih se je znašel. Meni, da so bili postopki proti njemu zrežirani. Višine odškodnine, ki jo zahteva, Kangler ne razkriva, po poročanju medijev, pa se znesek lahko vrtel okoli 600.000 evrov.

>> Odškodnine zaradi poprave krivic povojnega nasilja
Študijski center za narodno spravo je predstavil delo vladne komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic (ZPKri) in spletno stran Zakladnica spominov, ki prinaša pričevanja nekdanjih političnih zapornikov in njihovih svojcev. Skupno je bilo do sedaj do odškodnine upravičenih 34.783 ljudi, komisija pa ocenjuje, da je upravičencev trikrat več.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravo in umiranje    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Konceptualno imam sam zadržke iz preprostega, skorajda profanega razloga - pravo sem vedno jemal kot nujno nepopoln način regulacije človeškega življenja - sledeč pač Radbruchovemu motu, da se mora pravnik v popolnosti zavedati tako nujnosti kot tudi globoke vprašljivosti svojega poklica. Pravna ureditev ima tako po mojem mnenju vedno isti izvor, tj. človeškost, ki izvira tudi iz značilnosti naše vrste - sposobnosti, da se moti. Tisti znameniti errare humanum est, s katerim pogosto opravičujemo svoje napake, je - to sem nekoč tukaj že zapisal - edinstvena lastnost človekovega bivanja. Pravo in pravna ureditev morata zato imeti varovalo, ki omogoča bolj ali manj uspešno vrnitev v prvotno stanje, recimo razveljavitev nekega pravnega posla, nenazadnje tudi kakšne zaporne kazni, izrečene zaradi takšne ali drugačne pomote. Zato sem bil vedno nasprotnik smrtne kazni - ne ker bi bil vzdignjen nad željo, da se kakšnega posameznika eliminira, temveč ker se vse prevečkrat zgodi, da do takšnega konca pride zaradi pomote.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zavarovalno kritje
Vrhovno sodišče (VSRS Sodba II Ips 44/2018) je presojalo sporno določilo zavarovalnice, ki naj bi omejevalo zavarovalno kritje glede na to, ali je oseba, ki se je poškodovala pri zavarovancu, njegov gost (ki je bil pri zavarovancu na zasebnem stiku) oziroma tretja oseba (ki je pri zavarovancu opravljal kakšno delo ipd.). Sodišče je omejitve zavarovalnega jamstva razlagalo v prid šibkejše stranke.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Napredovanje uradnikov
13. aprila je začela veljati sprememba > Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, ki določa pogoje in postopek napredovanja uradnikov v višji naziv v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti. S spremembo se je podaljšal rok za odločanje o napredovanju iz 30 na 60 dni od izteka roka iz 11. člena. Poleg tega uradnik napreduje v višji naziv 1. novembra, pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa mu pripadajo od 1. decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje. Pred spremembo so uradniku pripadale omenjene pravice od 1. maja v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za napredovanje.

>> Nadzor državne meje
13. aprila je začel veljati Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, ki ugotavlja obstoj javne koristi za ustanovitev služnosti v javno korist na zemljiščih ob državni meji, na katerih se opravljajo naloge nadzora državne meje in na katerih je postavljena, nameščena in uporabljana varovalna ograja, ter je potrebna trajnejša in nepretrgana uporaba teh zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišča in že traja dlje kot 24 mesecev. Služnost v javno korist se ustanovi za deset let, zemljišča pa so določena v prilogi Sklepa.

>> Novo predhodno svetovanje pri CSD
15. aprila je začel veljati Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja, ki določa način izvajanja predhodnega svetovanja pri centru za socialno delo za:
»  zakonca, ki nameravata vložiti predlog za razvezo zakonske zveze,
»  starša, ki nameravata vložiti predlog za začetek postopka o varstvu in vzgoji otroka, o preživljanju otroka, o njegovih stikih z njima ali o vprašanjih izvajanja starševske skrbi, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj in
»  starša, druge osebe, s katerimi je otrok družinsko povezan in nanje osebno navezan, in otroka, ki nameravajo vložiti predlog za začetek postopka o otrokovih stikih z drugimi osebami.

Predhodno svetovanje se izvede pred vložitvijo predloga na pristojnem sodišču.

>> Premoženje oseb pod skrbništvom
15. aprila je začel veljati Pravilnik o popisu in ocenitvi premoženja oseb pod skrbništvom in o sestavi in vsebini skrbniškega poročila, ki ureja način popisa in ocenitve premoženja oseb pod skrbništvom ter sestavo in vsebino skrbniškega poročila, ki ga mora skrbnik predložiti centru za socialno delo do 15. februarja tekočega leta za preteklo leto.

>> Kolektivne pogodbe
1. maja bo začela veljati nova Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki med drugim prinaša zvišanje najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih, zvišanje povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter zvišanje regresa za letni dopust. K Dodatku št. 12 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije in k Dodatku št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije pa je pristopilo Združenje delodajalcev Slovenije, g.i.z - Sekcija za kovine.

 
 
> Drugi novi predpisi: UL št. 24
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP in njegov komentar?
Zakon o kazenskem postopku, ki je bil sprejet leta 1994, ima že 40 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

V časovni lestvici je tudi vseh 41 verzij prečiščenih besedil, kot so se spreminjala od objave zakona. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo vsebine posameznega člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 25. člena ZKP). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakon je ob večini členov povezan s KOMENTARJEM ZKP ter z več kot 1.350 strokovnimi članki, več kot 11.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 450 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.