c S

Kerševan novi predsednik Sodnega sveta

17.04.2019 14:02 Sodni svet je na torkovi seji dobil novega predsednika, vrhovnega sodnika Erika Kerševana. Novega predsednika so člani Sodnega sveta izvolili po odstopu dosedanje predsednice Barbare Nerat. Ta je položaj zapustila iz osebnih razlogov.

Sodnica na Okrožnem sodišču v Mariboru Barbara Nerat je bila za predsednico Sodnega sveta izvoljena julija lani, na torkovi seji pa je, kot je potrdila, odstopila iz osebnih razlogov.

Predsednika Sodnega sveta izmed sebe s tajnim glasovanjem izvolijo člani Sodnega sveta z dvotretjinsko večino glasov vseh članov. Predsednik je izvoljen za dobo treh let in po poteku mandata ne more biti ponovno izvoljen.

Sodni svet sicer sestavlja 11 članov. Pet članov izvoli državni zbor na predlog predsednika republike izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo.

Ljubljana, 17. aprila (STA)
Foto: STA