c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2018, številka 27-28 / letnik XVI.
 
Ius nullo continetur loco.
Pravica ni vezana na določen kraj.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Avtentična razlaga zakonodaje za sodnike ni zavezujoča
Avtentična razlaga nekega zakona, ki jo sprejme državni zbor, za sodnike ni zavezujoča, menijo vrhovni sodniki. V odločbi, s katero so sicer razveljavili eno od obsodb nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja, so namreč zapisali, da je sodnik po ustavi vezan na ustavo in zakon, kar pa avtentična razlaga ni. Pravnik Saša Zagorc se strinja s stališčem vrhovnega sodišča, meni namreč, da gre pri avtentičnih razlagah v resnici za spreminjanje zakona, a po poti, ki je veliko enostavnejša, kot je zakonodajni postopek.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka publikacije Sodnikov informator 6/2018
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Šesterica strank pod Šarčevim okriljem danes nadaljuje koalicijska usklajevanja
Predsedniki LMŠ, SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS so nadaljevali pogovore o koalicijski pogodbi. Po napovedih predsednika SD Dejana Židana so bili po torkovem pregledu pričakovanj NSi na vrsti programski predlogi SD in drugih. Kadrovska vprašanja pa bodo po trditvah predsednika LMŠ Marjana Šarca prišla na vrsto, ko bodo uskladili vsebino.

>> Državni svet v DZ pošilja novelo zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Državni svet je določil besedilo predloga novele zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter ga poslal v obravnavo in sprejem DZ. Z njo naj bi občinam zagotovili pravno podlago za sprejem načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019.

>> Skupni odbor danes o dopolnitvah zakona o zdravniški službi
Na prvi seji se bo sestal novoustanovljeni skupni odbor DZ. Njegovi člani imajo na mizi dopolnitve zakona o zdravniški službi. O predlogu, s katerim naj bi reševali razmere na otroški kardiologiji ljubljanske pediatrične klinike, bo že prihodnji teden odločal tudi DZ na izredni seji. V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da predlog dopolnitev zakona o zdravniški službi med drugim retroaktivno omogoča, da bodo vabljeni zdravniki iz držav zunaj EU lahko začeli opravljati zdravstveno dejavnost že pred uveljavitvijo zakona brez izpolnjevanja vseh pogojev. Slednje se jim zdi nedopustno.

>> Danes predvidoma vendarle premik v zgodbi o prodaji NLB
Odhajajoča vlada naj bi danes po mesecih negotovosti vendarle sprejela paket odločitev, ključnih za prodajo NLB. Potrdila naj bi končni predlog sprememb zavez Slovenije glede prodaje banke in spremljajočih izravnalnih ukrepov, odločala pa tudi o predlogu zakona za zaščito NLB pred posledicami sodnih postopkov na Hrvaškem.

>> Arbitražno sodišče pred letom dni razsodilo o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško
Arbitražno sodišče je pred letom dni objavilo razsodbo o poteku meje med Slovenijo in Hrvaško. Državi leto dni kasneje ostajata vsaka na svojem bregu. Hrvaška vztraja, da je iz arbitražnega postopka izstopila in je za dvostransko rešitev, Slovenija pa, da je razsodbo treba uresničiti. Zato bo vložila tožbo na Sodišče EU.

>> Neparlamentarne stranke vložile pobudo za ustavno presojo določb o spolnih kvotah pri volitvah
Neparlamentarne stranke so vložile pobudo za ustavno presojo zakona o volitvah v DZ, zakona o lokalnih volitvah in zakona o volitvah poslancev iz RS v Evropski parlament. Poskušali bodo razveljaviti člene, ki določajo spolne kvote, ki jih je treba upoštevati pri kandidiranju na volitvah, je pojasnil predsednik stranke Sloga Janko Veber.

>> KPK in TI Slovenia ob primeru Jelinčič znova pozivata k sprejemu poslanskega kodeksa
V Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) in Transparency International (TI) Slovenia so ob izključitvi poslanca Zmaga Jelinčiča iz Sveta Evrope znova izpostavili potrebo po sprejemu poslanskega kodeksa. Po prepričanju Jelinčiča gre za poskus diskreditacije na osnovi lažnih podatkov, zagotovil pa je sodelovanje s pristojnimi organi. V KPK imenovanje Jelinčiča za podpredsednika odbora za zunanjo zadeve sicer označujejo kot posmeh članstvu Slovenije v omenjeni organizaciji.

Tudi vrhovni sodniki proti sodni preiskavi v zadevi farmacevtka
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc v zadevi farmacevtka. S tem je pritrdilo odločitvi sodišč na prvih dveh stopnjah, da zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića ne bo uvedena sodna preiskava zaradi sumov kaznivega dejanja jemanja podkupnine.

>> Vrhovno sodišče razveljavilo pravnomočno obsodbo Kanglerja v zadevi Astrid Bah
Nekdanji mariborski župan Franc Kangler je z zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil na vrhovno sodišče, dosegel razveljavitev odločitve mariborskega sodišča, ki ga je zaradi posredovanja pri zaposlitvi nekdanje podžupanje Astrid Bah na Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu obsodilo na sedem mesecev pogojne kazni.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Posredne in neposredne imisije
Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo št. II Cp 1852/2017 uvodoma poudarilo, da je prepoved medsebojnega vznemirjanja določena v generalni klavzuli 73. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ) ter podrobneje v nadaljevanju zakonika. Pritrdilo je ugotovitvam prvostopenjskega sodišča, da sosednja garaža sama po sebi ne predstavlja imisij iz 2. odstavka 75. člena SPZ. Četudi imisije niso rezultat delovanja naravnih sil, saj so bile zasnovane in zgrajene s človekovim voljnim ravnanjem, zgolj s svojim obstojem ne predstavljajo (nedopustnega) posega v tožnikovo lastninsko pravico. Stojijo na nepremičnini, ki je v lasti tožene stranke in so v skladu z načelom povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo cedit) sestavina te nepremičnine (8. člen SPZ). Izhodišče sosedskega prava je, da je vplive sobivanja treba prenašati, v urbanem središču pa še toliko bolj, saj tam biva izrazito veliko ljudi na majhnem prostoru.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vročanje v pravdnem postopku
Minister za pravosodje je 28. junija izdal Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih, ki začne veljati 29. avgusta. Pravilnik določa pravila postopanja detektivov in izvršiteljev, kadar opravljajo vročanje v pravdnem postopku, njihovo nagrado ter vsebino sporočil pri navadnem vročanju in pri osebni vročitvi ter vsebino vročilnic za navadno vročanje in za osebno vročitev.

>> Zagovorništvo otrok
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je sprejel Splošni akt o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta, ki bo začel veljati 14. julija. Namen zagovorništva je nudenje strokovne pomoči otroku, da izrazi svoje mnenje v vseh postopkih in zadevah, v katerih je udeležen ter posredovanje mnenja otroka pristojnim organom in institucijam, ki odločajo o njegovih pravicah in koristih.

>> Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (KPZZ)
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS je sprejel Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejete na seji dne 31. 5. 2018 in nadaljevanju seje dne 19. 6. 2018. Med drugim je sprejel razlago 47. člena 13. poglavja VI. oddelka KPZZ, da se zdravniku v primeru izobraževanja ali izpopolnjevanja za potrebe zavoda, v delovni čas všteva tudi čas trajanja poti in dejansko trajanje izobraževanja.

>> Odmera davka na promet nepremičnin
1. julija je začel veljati nov Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin, katerega sestavni del je obrazec Napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki ga mora davčni zavezanec izpolnjenega predložiti Finančni upravi RS v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti.

>> Ugotavljanje obstoja zadostnih sredstev za preživljanje
14. julija začne veljati sprememba > Pravilnika o načinu ugotavljanja zadostnih sredstev za preživljanje v postopku izdaje dovoljenja za prebivanje. Poudarek spremembe je v podaljšanju časovnega obdobja, ki je relevanten za odločanje o tem ali ima tujec v postopku izdaje oziroma podaljšanja dovoljenja za prebivanje zadostna sredstva za preživljanje, iz treh mesecev na šest mesecev oziroma leto dni (2. in 3. člen - primerjalnik besedila).

>> Spremembe na področju štipendij
V Uradnem listu št. 45 je bil objavljen nov Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij ter nekaj sprememb drugih pravilnikov, ki prav tako urejajo štipendije, vsi pa se začnejo uporabljati za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019. Vložitev vloge za dodelitev državne štipendije je predvidena na enotni ali posebni vlogi za dodelitev, objavljeni na spletni strani ministrstva. Vloži se ob prvi dodelitvi državne štipendije za posamezno raven izobraževanja, o nadaljnjem prejemanju državne štipendije pa center za socialno delo odloči po uradni dolžnosti. Povprečno oceno za dijake in podatke o zaključku izobraževanja center za socialno delo pridobiva iz uradnih evidenc.

>> Aneks h Kolektivni pogodbi RTV Slovenija
Za namen rešitve kadrovske problematike RTV Slovenija se na podlagi Aneksa št. 5 in njegove razlage v času od 26. junija do 31. decembra namesto 5. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija (ta ni bila objavljena v Uradnem listu RS, ampak v Informatorju RTV S št. 32/92) glede določitve višine odpravnine neposredno uporablja 108. člen ZDR-1, pri čemer višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove iz prvega odstavka 108. člena ZDR-1.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 

>> Ali besedilo ZJN-3, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je relativno nov predpis, je doživel že pet vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJN-3.

V časovni lestvici je na voljo vseh šest verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 22. člen ZJN-3, ki določa mejne vrednosti za objave.

ZJN-3 je ob vsakem posameznem členu povezan s komentarjem zakona ter z več kot 30 strokovnimi članki in več kot 450 odločbami Državne revizijske komisije.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Avstrija prevzela predsedovanje EU
Avstrija je uradno prevzela polletno predsedovanje EU. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je poudaril, da želi avstrijsko predsedstvo graditi mostove med severom in jugom ter vzhodom in zahodom, tako v razpravi o migracijah kot o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021-2027.

>> Evropski parlament o nadaljnji usodi reforme avtorskega prava
Evropski poslanci bodo danes opoldne glasovali o tem, ali se strinjajo s stališčem parlamentarnega odbora za pravne zadeve glede reforme avtorskega prava. Če se bodo izrekli za, se bodo lahko začela medinstitucionalna pogajanja z Evropsko komisijo in Svetom, po katerih bo skupno stališče o reformi romalo nazaj v parlament.

>> Migracijski dogovor EU izraz politične volje
Migracijski dogovor vrha EU, ki je bil dosežen po deveturnih pogajanjih, je zlasti izraz politične volje, niso pa to že konkretne rešitve. V povezavi z osrednjima elementoma dogovora, centrih za obravnavo migrantov znotraj in zunaj unije, je še ogromno odprtih vprašanj in pomislekov. Evropska unija bo z afriškimi državami začela pogajanja, ali so pripravljene na svojem ozemlju imeti t. i. regionalne platforme za izkrcavanje migrantov.

>> Bruselj proti Poljski zaradi reforme vrhovnega sodišča sprožil nov postopek
Evropska komisija je zaradi sporne reforme poljskega vrhovnega sodišča sprožila pravni postopek proti Poljski. Varšava ima en mesec časa za odgovor na uradni opomin, ki ji ga je komisija poslala danes.

>> Izbrani letalski prevoznik tudi pri najetih letalih odgovoren za plačilo odškodnin za zamude
Potniki odškodnino za zamudo leta pri izbranem letalskem prevozniku, za katerega sicer let opravi zakupljeno letalo in posadka, to lahko terjajo od tistega, ki se je odločil opraviti let, ne od prevoznika, katerega letalo je bilo uporabljeno. Po mnenju Sodišča EU je dejanski letalski prevoznik tisti, ki sprejme odločitev za izvedbo leta.

>> Evropski poslanci potrdili novo volilno zakonodajo za evropske volitve
Evropski poslanci so potrdili novo volilno zakonodajo za volitve v Evropski parlament. Ta med drugim določa, da bo v volilnih enotah z več kot 35 sedeži obvezen volilni prag, ki bo znašal najmanj dva in največ pet odstotkov. Pravila bodo morale potrditi še članice Evropske unije, veljati pa bodo začela leta 2024.

>> Evropski parlament odobril 500 milijonov evrov za begunce v Turčiji
Evropski parlament je na zasedanju v Strasbourgu odobril prvo izplačilo 500 milijonov evrov pomoči za begunce v Turčiji, poleg že predvidenih 50 milijonov evrov, iz proračuna za človekoljubno pomoč. Sredstva, Turčiji namenjena v okviru dogovora z EU glede migrantske krize, so namenjena zagotovitvi nadaljnjega izobraževanja begunskih otrok.

>> Z novimi pravili EU bolje zaščitenih 120 milijonov dopustnikov
Potrošniki v EU so od 1. julija pri nakupu organiziranih potovanj bolje zaščiteni. V veljavo so stopila nova pravila o paketnih potovanjih, ki so prilagojena digitalni dobi in novim načinom rezerviranja potovanj, poudarjajo v Evropski komisiji. Potniki bodo bolje zaščiteni v primeru stečaja izvajalca potovalnih storitev.

>> Lex Agrokor v Sloveniji ne velja
Odločitev Sveta EU, da vključi lex Agrokor med v uniji priznane insolvenčne postopke, po zagotovilih premierja, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja ne pomeni, da zakon v Sloveniji velja. "Odločitev sveta pomeni le tehnično verifikacijo nekega akta, v Sloveniji velja slovenska zakonodaja," je pojasnil ob robu vrha EU v Bruslju.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravna samokolnica    

dr. Matej Avbelj
   
V Zrnu dobrega je zrno napake, ki pa je ključno za razumevanje slovenskega javnega in pravnega prostora danes. Ne, v kolektivni zavesti slovenskega naroda ni nobene krute epizode o tem, kar se je zgodilo gospodu Furlanu. Nasprotno, v kolektivni zavesti slovenskega naroda je, da je treba pokončne ljudi, sploh pa tiste, ki so na svojem, denimo pravnem, področju res kaj napisali, kaj utemeljili ter intelektualno-znanstvenega zgradili, naložiti na samokolnico in jih utopiti v najbližji reki. Če bi šlo pa tudi v žlici vode.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.