c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2017, številka 50 / letnik XV.
 
Quod directo fieri prohibetur, etiam est prohibitum per indirectum.
Kar je prepovedano storiti naravnost, je tudi prepovedano (storiti) posredno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti na področju nepremičninskega posredovanja
Ministrstvo za okolje in prostor je v vladni postopek poslalo predlog novega zakona o nepremičninskem posredovanju. Po predlogu višina provizije pri poslih med podjetji ne bo več omejena, bo pa omejitev ostala pri poslovanju s potrošniki. Med novostmi bo tudi možnost ekskluzivnega posredovanja. Pri izvajanju veljavnega zakona se je pojavilo največ težav glede spoštovanja pravil za varno in skrbno poslovanje nepremičninskih družb, ki se nanašajo predvsem na ugotavljanje in seznanjanje naročnikov s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine. Po novem bodo v zakonu opredeljeni vsebina pogodbe o posredovanju, trajanje pogodbe in vsebina splošnih pogojev ter pogoji za nepremičninske družbe in nepremičninske posrednike. Družba bo morala za opravljanje poslov posredovanja izpolnjevati tri pogoje, in sicer bo morala imeti registrirano dejavnost posredništva v prometu z nepremičninami, zaposlenega najmanj enega nepremičninskega posrednika in sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo. Dovoljenje za opravljanje poslov posredovanja pa bo lahko pridobil posameznik, ki bo imel dokazilo o strokovni usposobljenosti in ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo, pravni promet, življenje in telo, spolno nedotakljivost ali javni red in mir.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Video posnetek okrogle mize 10 najvplivnejših pravnikov 2017
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nova sodba ESČP proti Sloveniji
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je v torek odločilo, da mora Slovenija plačati 42.000 evrov odškodnine Aranđelu Ribaću, ker mu pokojninski zavod ni želel odobriti starostne pokojnine.

>> Slovenija zaradi koncesij pred Sodišče EU
Evropska komisija se je danes odločila, da proti Sloveniji sproži postopek na Sodišču EU, ker je ni obvestila o polnem prenosu nove evropske direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb iz 2014 v nacionalni pravni red. Komisija bo za Slovenijo do polnega prenosa omenjene direktive predlagala dnevno kazen v višini skoraj 9000 evrov.

>> Ustavno sodišče glede volitev v DS pritrdilo društvu oblikovalcev
Ustavno sodišče je z odločbo Up-1033/17 razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča, s katero je to zavrnilo del pritožbe Društva oblikovalcev Slovenije na odločitev Državne volilne komisije (DVK) glede števila elektorjev športnih organizacij pri volitvah v DS. Prav tako je odpravilo odločbo DVK in do ponovne odločitve zadržalo volitve predstavnika kulture in športa v DS.

>> Po vetu v DS vnovič potrditev v DZ
Poslanke in poslanci so v ponedeljek po odložilnih vetih DS vnovič potrdili spremembe zakona o financiranju občin in zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Državni svetniki so veto na spremembe zakona o financiranju občin med drugim izglasovali zaradi nasprotovanja predvidenemu postopku določitve povprečnine z upoštevanjem makroekonomskih okoliščin. Zanje namreč ni sprejemljivo, da bi na tej podlagi sredstva občinam arbitrarno nižali na predlog vlade, ampak bi morali za to določiti merila. Pri zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa so državni svetniki izpostavili kritiko do višine povprečnine. Ta se z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za sedem evrov na 558 evrov, a s tem v občinskih združenjih niso zadovoljni.

>> Pobuda za večjo vključitev DS v zakonodajni postopek
Komisija DZ za poslovnik je danes podprla pobudo podpredsednika DZ Primoža Hainza za spremembe poslovnika, s katerimi bi zagotovili večjo vključitev DS v zakonodajni postopek oz. uvedli t. i. institut ponovnega odločanja. Poslanske skupine se morajo do pobude opredeliti do 6. januarja, nakar bo komisija oblikovala predlog. Z institutom ponovnega odločanja bi namreč ostajala možnost, da bi imel državni svet poleg vložitve veta na celoten zakon, možnost vložitve zahteve o ponovnem odločanju, ki bi se nanašala le na posamezne člene zakona. Tako bi pri ponovnem odločanju DZ razpravljal in odločal le o dopolnilih, ki jih je predlagal DS.

>> Cerar vztraja pri uveljavitvi arbitražne sodbe
Razsodba arbitražnega sodišča je za Slovenijo dokončna in zavezujoča za obe strani, zato bo Slovenija vztrajala pri njeni uveljavitvi, so se v kabinetu premierja Mira Cerarja odzvali na torkovo poročanje hrvaškega časnika, da naj bi Cerar ne zavračal predloga o dvostranskem dogovoru s Hrvaško, ki bi vseboval arbitražno sodbo.

>> Odškodnine zaradi nerazglašenih oporok
Državno odvetništvo je do zdaj zaradi nerazglašenih oporok prejelo 29 zahtevkov za odškodnino v predhodnem postopku. V primerih, ko takšen zunajsodni dogovor ni mogoč, lahko oškodovanci odškodnino terjajo preko sodišča. Do zdaj je odvetništvo v odgovor s sodišč prejelo štiri take tožbe, so pojasnili na državnem odvetništvu.

>> Novič zahteva navzočnost na pritožbeni seji
Ljubljanski višji sodniki bi morali v sredo odločati o pritožbi Milka Noviča, ki ga je okrožno sodišče obsodilo na 25 let zapora zaradi umora direktorja kemijskega inštituta Janka Jamnika. A se Novič ni strinjal z odločitvijo sodišča, da se pritožbeno sejo izpelje brez njegove navzočnosti, zato je obravnava preložena na 20. december, poročajo mediji.

>> Laubiču za umor 26 let zapora
Sodnica celjskega okrožnega sodišča Marjana Topolovec Dolinšek je v ponedeljek Zvoneta Laubiča spoznala za krivega umora na grozovit način nekdanje partnerke na avtobusni postaji ob trgovskem središču v Celju aprila lani. Prisodila mu je 26 let zaporne kazni.

>> Ustava mora biti živ mehanizem
Brez ljudi, ki živijo pravno državo, in brez institucij, ki naj jo spravijo v življenje, bi ustava ostala knjižica, ki se praši na polici, je na tožilskih dnevih v Portorožu poudarila predsednica ustavnega sodišča Jadranka Sovdat. Ustava mora biti živ mehanizem, je še dodala Sovdatova in izpostavila pomen učinkovitega tožilstva za pravno državo.

>> Svet ZN za človekove pravice bo vodil slovenski predstavnik
Na ponedeljkovem organizacijskem sestanku Sveta Združenih narodov za človekove pravice so slovenskega stalnega predstavnika pri Uradu ZN in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi Vojislava Šuca izvolili za predsednika sveta v letu 2018. Kot so sporočili z zunanjega ministrstva, bo enoletni mandat nastopil s 1. januarjem 2018.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela zakona o lokalnih volitvah
Spremembe in dopolnitve > Zakona o lokalnih volitvah (ZLV), ki bodo začele veljati 16. decembra, določajo stalen datum lokalnih volitev, te bodo odslej potekale tretjo nedeljo v novembru (25. člen - primerjalnik besedila). Prvič bodo lokalne volitve po novem potekale že prihodnje leto. Novela med drugim tudi zmanjšuje število volilnih organov, natančneje razmejuje pristojnosti med Državno volilno komisijo in Ministrstvom za javno upravo, spreminja ureditev nadomestil članom volilnih organov ter določa vključitev tujcev v volitve svetov ožjih delov občin.

>> Odškodnine zaradi ograje na meji
Sprememba > Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2), ki bo začela veljati 16. decembra, podaljšuje rok, do katerega bodo lastniki zemljišč, na katerih je postavljena ograja na meji s Hrvaško, lahko vložili zahtevek za odškodnino (24. člen - primerjalnik besedila). To bodo po novem lahko storili do 31. marca 2018.

>> Omejitev fiktivnih vpisov v srednje šole
Spremembe in dopolnitve > Zakona o gimnazijah (ZGim) in spremembe in dopolnitve > Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1), ki bodo začele veljati 16. decembra 2017 in se začele uporabljat 1. septembra 2018, zaostrujejo pogoje za ohranitev statusa dijaka in omejujejo fiktivne vpise. Noveli urejata tudi možnost srednješolskega izobraževanja tujcev, ki so davčni zavezanci ali pa so davčni zavezanci njihovi starši, pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane Slovenije.

>> Plače direktorjev v javnem sektorju
Vlada z novo Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki je začela veljati 2. decembra 2017, uporabljati pa se bo začela 1. januarja 2018, odpravlja zaznane anomalije plačnega sistema, in sicer gre za popravke plač približno 2400 ravnateljem in direktorjem javnih zavodov, večinoma s področja izobraževanja. Uredba je sicer v javnosti zbudila kar nekaj razburjenja, saj da se plače ponovno zvišujejo tistim, ki so že bolje plačani. Na ministrstvu za javno upravo pa so pojasnili, da so direktorji prvi vstopili v nov plačni sistem, zaradi interventnih ukrepov pa se od leta 2012 njihove uvrstitve niso spreminjale.

>> Zagotovitev pogojev za delo Slovenske matice
Zakon o Slovenski matici (ZSMat), ki bo začel veljati 16. decembra, ureja pravni in finančni status tega pomembnega kulturnega in znanstvenega društva ter zagotavlja pogoje za njegovo delo in razvoj. Na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta bodo z odločbo zagotovljena finančna sredstva iz državnega proračuna za delovanje društva in sofinanciranje stroškov dela zaposlenih, ki jih bosta prispevala ministrstvo za kulturo v višini 65 in ministrstvo, pristojno za znanost, v višini 35 odstotkov.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
14. december 2017 Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1) 
 
14. december 2017 Zakon o voznikih (ZVoz-1) 
 
16. december 2017 Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2) 
 
16. december 2017 Zakon o Slovenski matici (ZSMat) 
 
16. december 2017 Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) 
 
17. december 2017 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
17. december 2017 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
17. december 2017 Zakon o zdravniški službi (ZZdrS) 
 
1. januar 2018 Zakon o tujcih (ZTuj-2) 
 
1. januar 2018 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2018 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
1. januar 2018 Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prepoved opravljanja dejavnosti javnih uslužbencev
Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku ugotavljalo, ali lahko delodajalec svojemu delavcu (javnemu uslužbencu) prepove opravljati funkcijo predsednika športnega društva. Absolutno prepoved opravljanja dejavnosti posebej za inšpektorje ureja 15. člen ZIN, ki določa, da inšpektor ne sme opravljati dejavnosti oziroma dela za drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, razen če gre za znanstveno ali pedagoško delo. Navedena določba je v razmerju do petega odstavka 100. člena ZJU specialna in strožja. Inšpektorjem izjemoma dovoljuje opravljanje dejavnosti oziroma delo za drugega delodajalca na področju, na katerem opravlja naloge inšpekcijskega nadzora le, če gre za pedagoško ali znanstveno delo. Vrhovno sodišče je zaključilo, da je tožena stranka ravnala pravilno, ker je tožniku prepovedala opravljati dejavnost predsednika športne zveze, saj je to na podlagi 15. člena ZIN nezdružljivo z njegovim položajem inšpektorja ter zavrnilo revizijo kot neutemeljeno.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Hollywoodski spolni škandali in kaj se lahko iz tega naučimo    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Kot marsikdo ve, Hollywood oziroma celotni zabavljaški svet Združenih držav Amerike pretresajo škandali, povezani s spolnostjo. Pravzaprav se je začelo že pred nekaj leti z razkritjem, da naj bi Bill Cosby – vsem dobro znani prijazni oče in zdravnik dr. Huxtable iz nadaljevanke The Cosby Show – v času največje slave omamljal mlade igralke in jih zlorabljal. Glede na ugled in moralno »čistost« Cosby Showa, saj je veljal za eno najbolj primernih družinskih nadaljevank vseh časov, je bil šok ob tem precejšen, mnogi pa so to sprejeli tudi z nejevero, predvsem zaradi zelo dolgega časovnega obdobja med dejanji in razkritjem ter obsega spolnega nasilja. Igralec naj bi se od šestdesetih let prejšnjega stoletja pregrešil zoper petdeset žensk, obtožbe pa so obsegale vse od posilstev do spolnih napadov na otroke.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je doživel 13 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 14 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno preverite spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (sprememba v drugem odstavku glede povrnitve škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z 250 strokovnimi članki in več kot 250 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter 1880 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.