c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2017, številka 39 / letnik XV.
 
Duas uxores eodem tempore habere non licet.
Istočasno ni dovoljeno imeti dveh žena.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Tožilstvo neuspešno z izpodbijanjem odločitve o uničenju prisluhov
Višje sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo tožilstva na odločitev preiskovalne sodnice o izločitvi dokazov, ki jih je tožilstvo pridobilo s prisluškovanjem ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću. Jankovićev zagovornik Janez Koščak pričakuje, da bo zahteva za preiskavo zavrnjena. Tožilstvo pa opozarja na spremembo sodne prakse. Višje sodišče je bilo v obrazložitvi sicer precej ostro do tožilke. Med drugim je opozorilo, da so bili podatki in dokazi v tej zadevi v celoti zbrani že 14. septembra lani, ko je policija tožilstvu posredovala kazensko ovadbo. Gradivo je bilo sicer zbrano zakonito, je še ugotovilo sodišče, a poudarilo, da prikriti preiskovalni ukrepi posegajo v človekove pravice, zato morajo biti sorazmerni. Državni organi, ki sodelujejo v predkazenskem postopku, torej tudi državno tožilstvo, pa morajo postopati hitro in brez kakršnega koli odlašanja, na kar napotuje tudi odločba ustavnega sodišča. Na Specializiranem državnem tožilstvu so sicer napovedali, da bodo na vrhovno državno tožilstvo v zvezi z odločitvijo višjega sodišča podali pobudo za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, saj da gre za pravno vprašanje, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti. Odločitev višjega sodišča je dejstvo, ki bo po oceni ministrstva za pravosodje močno vplivalo na kazenski pregon zahtevnih oblik kriminalitete. Okrožno sodišče v Ljubljani oz. razpravljajoča sodnica bo danes iz spisa fizično izločila dokaze, pridobljene s prisluškovanjem, so pojasnili na sodišču.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz publikacije Podjetje in delo
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kolektivne tožbe
Poslanci so sprejeli zakon o kolektivnih tožbah, ki bo omogočil lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj. S tem bo v slovenski pravni red prvič vnešeno kolektivno upravljanje dajatvenih zahtevkov, kar bo po mnenju vlade okrepilo varstvo potrošnikov in odvračalo potencialne kršitelje. Zakon prinaša možnost kolektivnega uveljavljanja denarnih in drugih kompenzacijskih zahtevkov v primeru nekaterih tipičnih množičnih oškodovanj, in sicer na področju pravic potrošnikov, pravic vlagateljev, finančnih storitev, varstva konkurence, varstva okolja in kršitev pravic delavcev. Kolektivna odškodninska tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah, v katerih je posamezna škoda tako majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno uveljavljati posamičnega zahtevka.

>> Veto na novelo zakona o kazenskem postopku
Državni svet je v torek izglasoval veto na novelo zakona o kazenskem postopku, ki ga je DZ sprejel pretekli teden. Večina svetnikov je prisluhnila mnenju predlagateljev, da novela slabša položaj osumljencev v kazenskih postopkih in preveč omejuje sodno preiskavo. Novela sicer spodbuja tožilce, da se v večji meri poslužujejo možnosti, da sodišča namesto sodne preiskave opravijo posamezna preiskovalna dejanja, hkrati pa zaostruje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za uvedbo sodne preiskave. Uvaja možnost zaslišanja osumljencev in prič na policiji ter na tožilstvu, vendar bo imelo zaslišanje na sodišču večjo dokazno vrednost.

>> Noveli zakonov o inšpekciji dela in o urejanju trga dela
Poslanci so potrdili novelo zakona o inšpekciji dela, ki je del mini reforme trga dela. V razpravi so sicer opozorili, da nekatera vprašanja ostajajo odprta, med njimi problematika kadrovske podhranjenosti in omejenih pristojnosti inšpekcijskih služb. Novela po navedbah pristojnega ministrstva rešuje predvsem dva pomembna problema, in sicer vprašanje prekarnosti in pristojnost inšpekcije v primeru neizplačila plač. Poslanci so sprejeli tudi novelo zakona o urejanju trga dela, ki je del mini reforme trga dela. Novela zakona vključuje dva pomembna elementa. Prvi se nanaša na čim prejšnje aktiviranje ljudi. Delavec ima po novem že v odpovednem roku dolžnost, da se prijavi na zavod za zaposlovanje, ob tem pa se takoj začnejo aktivnosti za iskanje nove zaposlitve.

>> Novela za izboljšanje odziva na krizne situacije
DZ je sprejel spremembo zakona o vladi, ki naj bi izboljšala odziv v primeru naravnih in drugih nesreč ter kriz. V vladi ocenjujejo, da je sprememba nujna za bolj koordiniran in učinkovit odziv na krizne situacije ter s tem zmanjšanje škode, medtem ko so v opoziciji prepričani, da takšna materija ne sodi v zakon.

>> Vlada sprejela paket davčnih zakonov
Vlada je danes sprejela paket davčnih sprememb, s katerimi se po besedah finančne ministrice Mateje Vraničar Erman nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema, predvsem v smeri povečanja konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. Pri normiranih odhodkih iz dejavnosti so bili sicer načrti bolj ambiciozni od sprejetih, je priznala ministrica.

>> O pravnih možnostih za implementacijo arbitraže
Vlada je na današnji seji sklenila, da bo v zvezi z implementacijo arbitražne odločbe poiskala pravne strokovnjake s področja EU, ki bi lahko zastopali Slovenijo v morebitnih tožbah proti Hrvaški. To odločitev je vlada sprejela na zaprtem delu seje, je povedal zunanji minister Karl Erjavec in pojasnil, da se je vlada seznanila z informacijo glede pravnih možnosti v zvezi z implementacijo arbitražne odločbe, ki jo je pripravilo njegovo ministrstvo. Glede pravnih zastopnikov je sicer treba najprej počakati, da poteče šestmesečni rok za pripravo podlag za implementacijo arbitražne odločbe.

>> Interpelacija zoper pravosodnega ministra
Stranka SDS je včeraj vložila interpelacijo zoper ministra Gorana Klemenčiča, ki mu očitajo zavajanje javnosti glede ravnanja protikorupcijske komisije v primeru suma pranja denarja preko NLB ter da je s svojimi dejanji povzročil izgubo zaupanja v funkcijo ministra in pravosodje. Očitajo mu tudi opustitev primernih ravnanj, ko gre za imenovanja in kadrovske rešitve, v katerih sodeluje ministrstvo za pravosodje, ter negativen odnos do drugih deležnikov, ko gre za usklajevanje zakonov. Pri tem navajajo novelo zakona o kazenskem postopku. Ministru očitajo tudi odgovornost zaradi nepriprave ustrezne zakonodaje na področju pravosodja, ki bi omogočala celostno reformo pravosodja. Minister meni, da interpelacija prihaja v pravem času, tudi za razpravo o reformah. Načelno podporo interpelaciji je za zdaj napovedala NSi, sicer pa so stranke poudarile zlasti odnos med SDS in ministrom.

>> Materi jeseniške deklice 23 let zapora
Mama pokojne dveletne jeseniške deklice Sanda Alibabić in njen partner Mirzan Jakupi sta bila danes na kranjskem okrožnem sodišču spoznana za kriva vrste kaznivih dejanj, ki so julija lani vodila v smrt deklice. Sodnica Milena Turuk je Alibabićevi prisodila 23 let, Jakupiju pa 21 let zapora. Sodba še ni pravnomočna. Tožilka je v obtožnici navedla, da sta obtožena od januarja do julija 2016 deklico puščala samo zaprto v stanovanju na Jesenicah, nista ji dajala dovolj hrane, opustila sta tudi skrb za njeno higieno, povzročila sta ji več poškodb in je kljub slabemu stanju nista peljala k zdravniku.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako udejanjiti arbitražno odločbo?    

prof. dr. Marko Pavliha
   
O reševanju hrvaško-slovenskega spora o kopenski in morski meji - od pogajanj in mediacije prek nesojenega dogovora Drnovšek-Račan do arbitražnega sporazuma, referenduma, ustavnega sodišča, delne in končne arbitražne odločbe - je bilo v zadnjih četrt stoletja že marsikaj pohvalno ali kritično izrečenega, napisanega, posnetega, fotografiranega, koketiranega, improviziranega, parafiranega, zaželenega, obljubljenega, zlorabljenega, izdanega, (pod)kupljenega, zagroženega, prelomljenega in zamujenega, zato se mi ta tematika skorajda organsko upira, hkrati pa čutim državljansko dolžnost, da pomagam pri iskanju izhoda iz vnovičnega labirinta in naposled tudi nekaj malega napišem na večkratno prigovarjanje vrlega urednika pričujočega spletnega portala.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sporočanje podatkov o prostem delovnem mestu
10. oktobra bo začel veljati nov Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja zaposlitve, ki se bo začel uporabljati 1. januarja. Pravilnik določa namen, vsebino in način sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, način javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu in postopek posredovanja zaposlitve. Delodajalec zavodu sporoči podatke o prostem delovnem mestu zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu, izvedbe posredovanja zaposlitve ali pridobitve obvestila zavoda o tem, ali so v evidenci brezposelnih oseb ustrezne brezposelne osebe, brez navedbe osebnih podatkov. Delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države zavodu sporočijo podatke o prostem delovnem mestu zaradi javne objave prostega delovnega mesta pri zavodu, lahko pa tudi zaradi posredovanja zaposlitve.

>> Izločanje dokumentarnega gradiva
26. septembra je začel veljati Pravilnik o prenehanju veljavnosti > Pravilnika o izločanju dokumentarnega gradiva. S tem dnem je razveljavljen omenjeni pravilnik, ki je urejal postopek, način hranjenja in izločanje dokumentarnega gradiva pri sodiščih ter izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu.

>> Zaposlitev tujca, ki ni vezana na trg dela
Od 23. septembra je v veljavi dopolnitev > Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, in sicer se v 2. členu dodajajo poklici: elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411), zidarji/zidarke ipd. (koda 7112) ter tesarji/tesarke ipd. (koda 7115).

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. oktober 2017 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
19. oktober 2017 Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) 
 
19. oktober 2017 Zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (ZIPO) 
 
20. november 2017 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
20. november 2017 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) 
 
20. november 2017 Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) 
 
20. november 2017 Zakon o sodnem svetu (ZSSve) 
 
20. november 2017 Zakon o državnem odvetništvu (ZDOdv) 
 
20. november 2017 Zakon o sodiščih (ZS) 
 
20. november 2017 Zakon o sodniški službi (ZSS) 
 
3. december 2017 Zakon o vajeništvu (ZVaj) 
 
3. december 2017 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Posodobitve pravil o pogodbah o zaposlitvi
Evropska komisija je s sindikati in organizacijami delodajalcev začela pogovore o posodobitvi pravil o pogodbah o zaposlitvi, da bi te postale bolj pravične in predvidljive za vse vrste delavcev. Pobuda je del prizadevanj za uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic, ki naj bi izboljšal delovne in življenjske pogoje v državah članicah. Komisija želi razširiti področje uporabe trenutne direktive o pogodbah o zaposlitvi (t. i. direktiva o pisni izjavi), da bi zajela tudi nove oblike zaposlitve, kot so delo na zahtevo in delo na podlagi vavčerjev. Trenutna pravila je treba posodobiti, da se upoštevajo spremembe v zadnjih desetletjih. Posodobitev bo pripomogla k boljši ozaveščenosti delavcev in večji pravni varnosti delodajalcev ter izogibanju nepoštene konkurence. Socialni partnerji lahko izrazijo svoje mnenje o predlaganih posodobitvah pravil EU o pogodbah o zaposlitvi do 3. novembra 2017.

>> Boj proti nezakonitim spletnim vsebinam
Evropska komisija je danes predstavila smernice in načela za spletne platforme, katerih namen je okrepiti preprečevanje, odkrivanje in odstranjevanje nezakonitih vsebin, ki na spletu hujskajo k sovraštvu, nasilju in terorizmu. Kot prvi korak k uspešnemu boju proti nezakonitim spletnim vsebinam Komisija predlaga skupna orodja za hitro in proaktivno odkrivanje v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Nezakonite vsebine bi bilo nato treba čim prej odstraniti, pri čemer bo vprašanje časovnih okvirov Komisija še dodatno analizirala. Spletna podjetja bi morala uvesti tudi varovala proti čezmernemu odstranjevanju. Glede preprečevanja ponovnega pojavljanja bi platforme morale sprejeti ukrepe za odvračanje uporabnikov od ponovnega nalaganja nezakonitih vsebin.

>> Preprečevanje zlorab pri prodaji zavarovalnih produktov
Komisija je sprejela pravila za varstvo potrošnikov pri kupovanju zavarovalnih produktov v EU. Nova pravila o nadzoru in upravljanju produktov bodo prvič doslej od zavarovalnic zahtevala, da od leta 2018 naprej pri oblikovanju, razvoju in distribuciji vseh zavarovalnih produktov dajo prednost interesom potrošnikov. Poleg tega bodo nova pravila poslovanja zagotavljala visoko raven varstva potrošnikov, ki bodo svoje prihranke vlagali v zavarovalniške naložbene produkte, kot so nekatere vrste polic življenjskega zavarovanja. Prodajalci zavarovalnih produktov bodo morali izpolnjevati nove standarde glede preprečevanja in upravljanja navzkrižij interesov ter glede sprejemanja provizij in plačil tretjih strani (t. i. spodbud). Pravila določajo tudi, katere informacije morajo prodajalci pridobiti od svojih strank, ko jim svetujejo, ter v katerih primerih lahko naložbene produkte prodajo le z omejenim svetovanjem ali brez.

>> Okrepitev schengenskega območja
Evropska komisija je predstavila ukrepe za ohranitev in okrepitev schengenskega območja. Komisija predlaga posodobitev Zakonika o schengenskih mejah, da bi se bolje odzivali na čedalje večje in trajne resne grožnje za javni red in notranjo varnost. Predlaga tudi strožje zaščitne ukrepe, ki bi zagotovili, da se nadzor na notranjih mejah še naprej uporablja le izjemoma ob kar se da omejenem učinku na prosto gibanje. Komisija je objavila tudi sporočilo o ukrepih, ki so že bili sprejeti kot odziv na varnostne izzive na zunanjih mejah in znotraj schengenskega območja, ter priporočilo za države članice, kako naj bolje uporabljajo sedanja pravila o začasnem mejnem nadzoru, če je to potrebno.

>> Migracijska in azilna politika EU
Komisija je predstavila napredek pri evropski agendi o migracijah iz leta 2015 in določila naslednje korake za izgradnjo močnejše, pravičnejše in učinkovitejše migracijske in azilne politike EU. Na podlagi doseženega napredka predlaga vrsto novih pobud na ključnih področjih, in sicer nov program za preselitev vsaj 50.000 beguncev, pilotne projekte za zakonite migracije, ki jih lahko Komisija pomaga financirati in usklajevati, ter nove ukrepe za učinkovitejšo politiko EU na področju vračanja.

>> Pravice potnikov v železniškem prometu
Evropska komisija posodablja evropska pravila o pravicah potnikov v železniškem prometu, da bi jih bolje zaščitila v primeru zamud in odpovedi ter pred diskriminacijo. Potniki v železniškem prometu bi morali biti v celoti zaščiteni, ne glede na to, kje v EU potujejo. Komisija jim poleg tega želi zagotoviti ustrezno obveščenost ter znatno okrepiti pravice invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo. Predlog Komisije posodablja obstoječa pravila o pravicah potnikov v železniškem prometu na petih ključnih področjih: pri enotni uporabi pravil, obveščanju in nediskriminaciji, boljših pravicah invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo, izvrševanju, postopkih reševanja pritožb in kazni, ter pri sorazmernosti in pravni pravičnosti.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZUPJS, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki je relativno nov predpis, je doživel že petnajst vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUPJS.

V časovni lestvici je na voljo vseh šestnajst verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi vplivi na 24 drugih predpisov. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 26. člen ZUPJS, ki določa subvencijo kosila za učence.

ZUPJS je ob vsakem posameznem členu povezan z 40 strokovnimi članki in več kot 210 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno).

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.