c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2017, številka 26 / letnik XV.
 
Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus.
Javna korist mora imeti prednost pred pogodbami med zasebniki.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Arbitražno sodišče določilo mejo na kopnem in na morju
Arbitražno sodišče, ki je odločalo o meji med Slovenijo in Hrvaško, je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško na kopnem in na morju. Sodišče je presodilo, da velika večina Piranskega zaliva pripada Sloveniji, določilo pa je tudi 2,5 navtične milje širok stik Slovenije z odprtim morjem. Na kopenski meji je sodišče v veliki meri sledilo razmejitvi po mejah katastrskih občin. Tako se je sodišče odločilo, da gre meja v Istri po reki Dragonji in se konča na sredini kanala Sv. Odorika, kar pomeni, da so trije zaselki na levem bregu Dragonje ostali na Hrvaškem. Na Snežniku je arbitražno sodišče presodilo, da Tomšičeve parcele pripadajo Sloveniji, prav tako na slovenski strani leži vas Drage v Beli krajini. Na Trdinovem meja sledi katastrski meji, kar pomeni, da je vojašnica pripadla Hrvaški, medtem ko bi moral oddajnik ostati na slovenski meji. Meja na območju Posavja in Obrežja sledi mejam katastrskih občin, prav tako ob Sotli. Tam meja ne sledi reki. Meja v Razkrižju gre po katastrskih mejah, prav tako na Muri, pri čemer pa vas Mirišče oz. Brezovec - del leži na slovenski strani, je odločilo sodišče.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi izzivi slovenskega sodstva
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Obravnava predloga novele ZKP prestavljena na september
Odbor DZ za pravosodje je včeraj začel obravnavo predloga novele zakona o kazenskem postopku, a so jo kmalu prekinili in obravnavo prestavili na september. Člani odbora so namreč ocenili, da s sprejemanjem novele ne gre hiteti. Med razpravo so nekateri predstavniki pravosodja in poslanci opozorili na spornost nekaterih členov, med drugim glede sodne preiskave, ki jo predlog novele omejuje, ter možnost zaslišanja prič in osumljencev s strani policije in tožilstva v predkazenskem postopku. Predsednik vrhovnega sodišča mag. Damijan Florjančič je dodatno opozoril, da bi predvidene spremembe dodatno obremenile vrhovno sodišče. Želeli bi si, da bi vrhovno sodišče imelo zlasti precedenčno vlogo. Zato je predlagal, da bi zakon dopolnili tako, da bi vrhovno sodišče očitno neutemeljene zahteve za varstvo zakonitosti lahko zaključilo s skrajšano obrazložitvijo.

>> Novela ZIZ-L v javni razpravi
Ministrstvo za pravosodje je v javno razpravo posredovalo novelo zakona o izvršbi in zavarovanju. Predloge in pripombe na zakon bo mogoče posredovati do 28. julija. Med temeljnimi cilji predloga zakona so poleg ureditve postopkovnih pravil za učinkovitejše izvajanje uredb EU tudi uvedba spletnih dražb zaradi doseganja boljše realizacije prodanih premičnin in nepremičnin ter preprečitve zlorab, varstvo dolžnika pri premičninski in nepremičninski izvršbi, pospešitev in hitrejši zaključek izvršilnih postopkov, spremembe ureditve seznama dolžnikovega premoženja in prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

>> Predlogu novele zakona o bančništvu zelena luč
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je soglasno potrdil predlog novele zakona o bančništvu. Ta jasneje določa, da lahko pod določenimi pogoji do zaupnih bančnih podatkov dostopa preiskovalna komisija DZ, z danes potrjenim dopolnilom pa je to omogočeno tudi računskemu sodišču.

>> Obravnava predloga zakona o sistemskih preiskavah se seli na septembrsko sejo
Odbor DZ za pravosodje je tudi obravnavo predloga zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena preložil na naslednjo, predvidoma septembrsko sejo. Kot je pojasnil predsednik odbora Jan Škoberne (SD), namreč še vedno potekajo usklajevanja z nekaterim ključnimi deležniki. Predlog zakona je sicer parlamentarno pot začel že pred dvema letoma. Vlada želi s tem zakonom oblikovati podlago za ustanovitev posebnih preiskovalnih komisij, ki bi preiskale velike državne projekte, pri katerih se pojavljajo sumi nepravilnosti. V tovrstnem pregledu naj bi pristala tudi šesti blok Termoelektrarne Šoštanj in nastanek bančne luknje.

>> Pridobitev državljanstva z naturalizacijo brez pogoja enoletnega bivanja
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je podprl dopolnitev zakona o državljanstvu, po kateri enoletno bivanje v Sloveniji ne bi bilo več pogoj za pridobitev državljanstva z naturalizacijo. Dopolnitev zakona olajšuje podelitev državljanstva osebam, ki bi s svojim delom koristile državi, kot so vrhunski športniki, znanstveniki in drugi.

>> Odbor podprl tri novele zakonov
Odbor DZ za infrastrukturo je opravil še drugo obravnavo predloga novele pomorskega zakonika ter predloga novele zakona o cestninjenju in predloga novele zakona o varnosti v železniškem prometu. Najdlje so se zadržali prav pri slednji, saj je opozicijski SDS in Levico zmotil del, ki prinaša novost glede ureditve pravice do odmora za izvršilne železniške delavce.

>> Na seji komisije o sumu pranja denarja v NLB
Sodelujoči na seji nadzorne komisije DZ so se strinjali, da je treba sumu pranja denarja v NLB priti do dna. Niso pa soglašali o odgovornosti KPK pri tem, da se to doslej še ni zgodilo. KPK je bila o zadevi sicer obveščena, a jo je po dolžnosti predala policiji, sta dejala nekdanji predsednik KPK Goran Klemenčič in nekdanji uslužbenec Darko Stare.

>> Plausteiner o sumljivih transakcijah prek NLB
Nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja Andrej Plausteiner je pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu dejal, da so za sumljive transakcije iranske banke prek NLB izvedeli leta 2010 od tujih organov. Po njegovih besedah pa ni znakov, da bi šlo pri transakcijah za pranje denarja ali pa celo financiranje terorizma.

>> Slovenjgraško sodišče lani zmanjšalo število nerešenih zadev
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je skupaj z okrajnim sodiščem v letu 2016 prejelo v obravnavo 20.497 zadev in v celem letu rešilo 21.778 zadev. Tako je število nerešenih zadev znižalo za več kot petino v primerjavi s koncem 2015, in sicer se je število znižalo s 4782 na 3488 nerešenih ob koncu leta 2016, je razvidno iz letnega poročila sodišča. Uspešno znižujejo število nerešenih zadev tudi sodišča v koprskem okrožju, kjer je skupen pripad lani znašal 50.470 zadev, rešenih pa je bilo skupno 52.471 zadev. Ob tem se je skupno število nerešenih zadev v primerjavi s koncem leta 2015 znižalo za 17 odstotkov, znižanje števila nerešenih zadev pa so dosegla vsa sodišča v okrožju Koper. Sodišča v okrožju so lani znižala tudi sodne zaostanke.

>> KPK nezakonito posegla v ustavno pravico Setnikar Cankarjeve
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po ugotovitvi vrhovnega sodišča z objavo osebnih podatkov v aplikaciji Supervizor leta 2015 nezakonito posegla v ustavno pravico takratne ministrice za izobraževanje Stanke Setnikar Cankar do varstva osebnih podatkov, navaja Odvetniška družba Pirc Musar in partnerji, ki zastopa Setnikar Cankarjevo.

>> Občinska pravobranilstva še v zametkih
V skladu z zakonom o lokalni samoupravi lahko občine ustanovijo občinsko pravobranilstvo, ki bi lahko v prvi vrsti prispevalo k zmanjšanju stroškov za odvetniške storitve. Po dostopnih informacijah so doslej prve korake k temu naredile le mestne občine Novo mesto, Velenje in Kranj.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Od nedelje v veljavi KZ-1E
V nedeljo, 2. julija, bo začela veljati novela > Kazenskega zakonika (KZ-1), ki prinaša tri glavne sklope sprememb, in sicer zaostritev pregona kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, uvedbo možnosti izgona tujca iz države kot stranske kazni ter zaostritev pregona nekaterih kaznivih dejanj s področja gospodarstva. Do zdaj sta morala biti pri kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izkazana kazniv namen pridobitve protipravne premoženjske koristi ali povzročitev premoženjske škode, po novem pa bo za pregon zadoščal že morebitni naklep storilca (240. člen - primerjalnik besedila). Pri pregonu kaznivih dejanj, povezanih s terorizmom, se bo po novem kot kaznivo dejanje štelo tudi potovanje v tujino z namenom terorizma ali priprava takšnega potovanja (108.a člen), prav tako ščuvanje k terorizmu oziroma njegovo javno poveličevanje (110. člen). 111. člen (primerjalnik besedila), ki sicer ureja novačenje in usposabljanje za terorizem, je dopolnjen s tretjim odstavkom, ki po novem kot kaznivo dejanje določa še sprejemanje usposabljanja za terorizem, do sedaj je bilo inkriminirano le nudenje takega usposabljanja. Kot novo kaznivo dejanje se v 143. členu (primerjalnik besedila) določa tudi t. i. »revenge porn«, pri katerem se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let tisti, ki javno objavi posnetke ali sporočila druge osebe s seksualno vsebino brez privolitve te osebe in s tem huje prizadene njeno zasebnost. Novela tudi zaostruje pregon izigravanja delovnopravne zakonodaje, ko gre za kršenje pravic več delavcem (196. člen - primerjalnik besedila).

>> Izjema prepovedi kajenja
24. junija je začela veljati dopolnitev > Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki določa, da je v zaprtih javnih prostorih, ki so namenjeni izključno dejavnostim na področju kulture, dovoljeno kajenje zeliščnih izdelkov za kajenje, če je kajenje del predstave s področja scenskih umetnosti. Kajenje je sicer dovoljeno nastopajočim zgolj na odru in v času trajanja predstave (39.a člen).

>> Nov Zakon o športu
Namen Zakona o športu (ZŠpo-1), ki velja od 24. junija, je povečati preglednost nad porabo javnih sredstev, izboljšati kakovost strokovnega dela v športu, omogočiti svobodno udejstvovanje v tekmovalnem športu vsem športnikom, ki ne prejemajo plačila, urediti in zaščititi pravice športnikov. Skupni cilj vseh novosti je predvsem zagotoviti pogoje, da se bodo prebivalci RS več in bolj kakovostno ukvarjali s športom. Zakon, poleg razveljavitve dosedanjega Zakona o športu (ZSpo), posega še v tri druge zakone in razveljavlja določbe, ki se nanašajo na športno področje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 31
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O pornografiji iz maščevanja    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Motivi poleg maščevanja zajemajo tudi čisto preprosto postavljanje pred vrstniki ali pa celo zabavo. Pri čistem maščevanju je verjetneje, da bo storilec posnetek ciljno pošiljal osebam, pri katerih bo po svojih domnevah dosegel največji in najhitrejši učinek - na elektronsko pošto sorodnikom, prijateljem, partnerjem, sodelavcem, delodajalcu in podobno. Zaradi omejitev družabnih omrežij, ki bi lahko preprečile učinek pri znancih, je namreč distribucija po njih težja. Če storilec posnetke pošlje na opisani način, pa bo učinke svojega dejanja lahko opazoval, kar je tudi cilj maščevalnosti. Za dosego širšega učinka, torej posredovanja takšnega materiala na svetovni splet, bo posnetek praviloma vseboval tudi druge osebne podatke, ki bodo omogočali identifikacijo žrtve - njeno ime, naslov, profil na družabnem omrežju, telefonsko številko itd.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Vračilo plačane sodne takse za predlog za obnovo postopka
Sodišče prve stopnje je izdalo zamudno sodbo, ker tožena stranka v zakonskem tridesetdnevnem roku ni odgovorila na tožbo. Tožena stranka je vložila predlog za obnovo postopka, v katerem je sodišču iz razloga po 2. točki 1. odstavka 394. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) predlagala naj njenemu predlogu ugodi ter razveljavi izdano zamudno sodbo. Sodišče je s plačilnim nalogom za plačilo sodne takse toženo stranko pozvalo na plačilo sodne takse za predlog za obnovo postopka skladno s tar. št. 1134 ZST-1, kar je tožena stranka tudi poravnala.

V nadaljevanju je tožena stranka umaknila predlog za obnovo postopka ter obenem sodišču predlagala naj ji vrne plačano sodno takso. Sodišče je umik predloga vzelo na znanje ter postopek v tem delu ustavilo, hkrati pa odločalo o predlogu za vračilo sodne takse.

Ker Zakon o sodnih taksah (ZST-1) ne ureja vračila sodne takse v primeru umika predloga za obnovo postopka še pred izdajo sodne odločbe, se po zakonski analogiji uporabi določba zakona, po katerem se vlagatelju vrne 2/3 vplačane sodne takse.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 120 strokovnimi članki in več kot 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.