c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2016, številka 50 / letnik XIV.
 
Exempla illustrant non restringunt legem.
Primeri zakon razlagajo in ne zožujejo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Število prijav sumov korupcije ponovno v porastu
Trend števila prijav sumov korupcije je v porastu, je ob začetku tedna boja proti korupciji poudaril predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec, prav tako se je bistveno povečalo tudi število obravnavanih prekrškovnih zadev. Štefanec je med drugim izpostavil predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki je ta čas v javni razpravi, in poudaril, da je treba pravne podlage za delovanje KPK urediti tako, da zadeve ne bodo padale na sodišču. Trenutno stanje je po njegovem prepričanju nevzdržno, saj ne omogoča dovolj dobrega dela komisije. V minulih mesecih so padle štiri odmevne zadeve, a po njegovih besedah nobena od teh ni padla iz vsebinskih, pač pa iz procesnih razlogov. Ravno v tem času se je namreč spremenila praksa vrhovnega sodišča, ki je julija letos prvič ocenilo, da postopek pred komisijo ne ščiti dovolj strank.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Leto 2016: Več odmevnih sodb in začetkov novih sojenj
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada sprejela predlog družinskega zakonika
Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog družinskega zakonika, katerega cilj je izboljšanje položaja otrok v družinskih razmerjih. Ključna novost je prenos pristojnosti na sodišča glede odločanja v primerih začasnih odredb in ukrepov trajnejšega značaja. V zvezi s tem gre za sistemski premik glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi otroka. Po predlogu bodo namreč o večini ukrepov za varstvo otroka, ki so trajnejšega značaja, pa tudi o začasnih odredbah odločala sodišča. Sodišče bo odločalo o rejništvu in skrbništvu. Prenos na sodišče bo potekal postopno. Ministrstvo za pravosodje mora poleg kadrovskih zagotoviti tudi zakonsko podlago, prenos pa naj bi bil končan 1. januarja 2019. O nujnih ukrepih, ko je otrok tako ogrožen, da ne more niti trenutka več ostati v matični družini, pa bodo še vedno odločali centri za socialno delo, a bo tak ukrep lahko veljal največ šest dni.

>> DZ o odpoklicu župana
Državni zbor bo v današnjem delu redne seje, ki jo je začel v ponedeljek, obravnaval noveli zakona o lokalni samoupravi (predlog) in zakona o občinskem redarstvu (predlog). Novela zakona o lokalni samoupravi predvideva uzakonitev možnosti odpoklica župana, novela zakona o občinskem redarstvu pa občinskim redarjem daje nekatera dodatna pooblastila.

>> Boljši mehanizmi za prijavo korupcije tudi v podjetjih
Mehanizmi za prijavo korupcije so v podjetjih čez lužo že dobro razviti, v Evropi pa se še vedno osredotočamo predvsem na javni sektor, a se kljub temu vse več podjetij odloča za vzpostavitev takšnih mehanizmov, saj v njih vidijo konkurenčno prednost. V Sloveniji nad morebitno korupcijo bdi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), kjer so samo lani v reševanje prejeli več kot 1000 prijav suma koruptivnih dejanj in drugih kršitev, število prijav pa narašča.

>> Zadeva Radan
V enem od računalnikov na nevrološki kliniki UKC Ljubljana so našli podatke o zadnjem bolniku, ki je umrl decembra 2014 in za katerega je Ivan Radan obtožen, da ga je umoril. A je izvedenec za računalniško forenziko Janko Šavnik dejal, da iz podatkov v takšni obliki ni mogoče prikazati življenjskih funkcij tega bolnika.

>> Poravnava v zadevi Šilih
Na Okrožnem sodišču v Mariboru je bila v torek podpisana sodna poravnava med državo ter Franjo in Ivanom Šilihom iz Slovenj Gradca, ki pomeni zaključek več kot 20 let trajajočih sodnih postopkov zaradi smrti njunega sina Gregorja Šiliha. Ob tem se je država zavezala, da bo s posebnim projektom vzpostavila sistem razčiščevanja medicinskih napak.

>> Nova pogojna kazen za Tovšakovo
Sodnica celjskega okrožnega sodišča je sprejela sporazum med tožilcem Stanislavom Pintarjem in nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak, ki je priznala oškodovanje Vegradovih upnikov, že prej pa je priznala krivdo tudi v zadevi Hypo. Sodnica ji je izrekla enotno pogojno zaporno kazen treh let s preizkusno dobo osmih let.

>> Inšpektorji pri nadzorih uporabljajo tudi objave na družbenih omrežjih
Ministrstvo za okolje in prostor je v pojasnilu medijskega poročanja o primeru vožnje s kolesom v naravnem okolju, za katero je okoljski inšpektor izdal opozorilo na podlagi fotografij, objavljenih na družbenem omrežju, pojasnilo, da inšpektorji pri svojem delu lahko uporabljajo družbena omrežja, a le v primeru prijave.

>> Hrvaška naj ne bi več plačevala stroškov arbitražnega sodišča
Hrvaška je za arbitražni postopek o sporu o meji s Slovenijo porabila več kot 3,9 milijona evrov in ne bo niti centa več, piše hrvaški časnik. Kot dodaja, bo vse stroške, ki jih ima arbitražno sodišče po 30. juliju 2015, ko se je Hrvaška formalno umaknila iz postopka, plačala Slovenija.

>> V ponedeljek pro bono dan
Odvetniki po vsej Sloveniji bodo v ponedeljek nudili brezplačno pravno pomoč. T. i. pro bono dan je letos že šestič namenjen tistim, ki si zaradi svojega socialnega statusa ne upajo prestopiti vrata odvetniških pisarn. Pred obiskom se je treba najaviti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč
24. decembra bo začel veljati Pravilnik o Službi za nadzor organizacije poslovanja sodišč, ki ureja organizacijo njenega dela, in sicer določa vrste in načine izvajanja nadzora, vsebino poročila o nadzoru in način seznanjanja njegovih naslovnikov, spremljanje odprave nepravilnosti in ustreznosti upoštevanja priporočil za izboljšanje poslovanja sodišč ter poročanje o opravljenih nadzorih.

Pristojnosti službe za nadzor so: izvajanje nadzora nad sodno upravo, zlasti glede organizacije poslovanja sodišč, nadzor nad izpolnjevanjem meril za kakovost dela sodišč pri opravljanju zadev sodne uprave, opravljanje taksnih pregledov po določbah Zakona o sodnih taksah (ZST-1) in skrb za izvajanje sodnega reda in opravljanje administrativnih pregledov v skladu s sodnim redom.

Služba za nadzor v okviru izvrševanja svojih pristojnosti ne sme posegati v neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške službe, domnevo nedolžnosti, tajnost sodnega postopka ali v jamstva poštenega sojenja.

>> Olajšave in odmera dohodnine za leto 2017
Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017, ki začne veljati 1. januarja, ureja zneske olajšav iz Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki so določeni v 111. členu, prvem odstavku 112. člena, prvem in drugem odstavku 114. člena in v prvem odstavku 117. člena, zneske skupnega dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku 111. člena, ter zneske neto letnih davčnih osnov iz prvega odstavka 122. člena ZDoh-2.

Objavljeni so bili tudi:
»  sprememba > Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki bo začela veljati 1. januarja;
»  spremembe in dopolnitve > Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, ki bodo začele veljati 1. januarja;
»  Pravilnik o obrazcih in dokumentaciji za obračun finančnih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bo začel veljati 1. januarja.

>> Novosti na področju potnih listin
»  Na podlagi Zakona o potnih listinah (ZPLD-1) so bile sprejete sprememba > Pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah ter sprememba in dopolnitev > Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin, ki veljajo od 10. decembra in se uporabljajo od 12. decembra.
»  Na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) je bil sprejet Pravilnik o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca, ki velja od 9. decembra.
»  Na podlagi Zakona o tujcih (ZTuj-2) je bila sprejeta sprememba > Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov, ki velja od 10. decembra in se uporablja od 12. decembra.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 79
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Predhodno vprašanje na Sodišču EU
Nizozemsko sodišče je v sporu naslovilo predhodno vprašanje na Evropsko sodišče in sicer, ali se 1., 2. in 6. člen Direktive 2006/115/ES o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski pravici, na področju intelektualne lastnine lahko razlagajo na način "one copy, one user", to je posojanje primerka knjige v digitalni obliki na način, da se ta primerek namesti na strežnik javne knjižnice in uporabniku omogoči, da s prenosom na svoj računalnik reproducira navedeni primerek, pri čemer se lahko v obdobju izposoje prenese le en primerek in po izteku tega obdobja uporabnik primerka, ki ga je prenesel, ne more več uporabljati. Sodišče EU je v sodbi C-174/15 presodilo, da ni nobenega odločilnega razloga, na podlagi katerega bi se posojanje digitalnih primerkov in nematerialnih predmetov izključilo s področja uporabe Direktive 2006/115.

>> Vrh EU o Turčiji, Rusiji, migracijah, brexitu
Vrh EU se bo danes v Bruslju sestal na zadnjem letošnjem zasedanju, ki je po oceni bruseljskih virov pravo "minsko polje" občutljivih tem, od ratifikacije sporazuma EU in Ukrajine, odnosov s Turčijo in Rusijo ter solidarnosti pri soočanju z migracijami do brexita. Po skupnem zasedanju z Veliko Britanijo bo še ločeno srečanje EU27 o brexitu.

>> Zakonodaja o železniških storitvah
Evropski poslanci so potrdili predlog nove skupne zakonodaje o železniških storitvah, ki med drugim predvideva odprte razpise za sklepanje pogodb o izvajanju potniških železniških storitev v vsej EU. S tem naj bi povečali konkurenco in ponudbo storitev za potnike.

>> Slovenska podjetja s pritožbo na Komisijo
Več kot 110 slovenskih podjetij in obrtnikov je vložilo pritožbo na Evropsko komisijo zaradi sprememb avstrijske zakonodaje, ki bo precej zaostrila pogoje za opravljanje storitev v Avstriji. V odvetniški družbi Grilc-Vouk-Škof menijo, da spremembe niso namenjene zaščiti delavcev, temveč postopnemu izrinjanju slovenskih podjetij z avstrijskega trga.

>> Predlog prenove koordinacije sistemov socialne varnosti
Evropska komisija je predstavila predlog prenove zakonodaje EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti, s katero želi zagotoviti lažjo mobilnost delavcev, pravičnost za mobilne osebe in davkoplačevalce ter boljša orodja za sodelovanje med organi držav članic.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O smrti    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
K pisanju o tem me pravzaprav ni spodbudil razmislek o vlogi smrti v pravu, temveč bolj ukvarjanje z vprašanjem smrti same. Iz različnih razlogov sem v zadnjem času prebral več prispevkov o tem, kdaj naj bi sploh nastopila, in naletel na več primerov, ki odpirajo to vprašanje. V moderni družbi z medicinskimi dosežki že zdaj izrazito posegamo v naravni konec človekovega življenja (če temu lahko tako rečemo), še nove možnosti pa se nakazujejo zaradi napredka genske tehnologije.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Kazenski zakonik (KZ-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že šest vplivov, od tega štiri novele. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 94. člen KZ-1, ki določa tek in prekinitev zastaranja.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 530 strokovnimi članki, več kot 1.200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.