c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2016, številka 38 / letnik XIV.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ponovitev razpisa za predsednika vrhovnega sodišča
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je obvestil sodni svet, naj ponovi razpis za predsednika vrhovnega sodišča. Pojasnil je, da bo kandidata predlagal, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Trenutno še niso, saj je v petek dobil obvestilo sodnega sveta, po katerem nobeden od kandidatov ni dobil zahtevane večine. Minister upa, da se bosta v tretjem poskusu tako občna seja vrhovnega sodišča kot sodni svet poenotila in našla ustreznega kandidata. Sodni svet namreč med kandidatoma za predsednika vrhovnega sodišča ni podprl ne Vladimirja Horvata ne Rudija Štravsa. Kot so zapisali v mnenju, noben kandidat ni prepričal s programom in dodatnimi pojasnili v tolikšni meri, da bi dobil predpisano večino glasov članov sodnega sveta, to je dvotretjinsko večino glasov vseh članov. Vrhovni sodniki so sicer na občni seji 5. septembra izrazili podporo Štravsu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dopolnjen predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija toži Hrvaško zaradi terjatev LB
Slovenija je pretekli teden na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu vložila meddržavno tožbo proti Hrvaški zaradi kršitve pravic Ljubljanski banki (LB) pri izterjavi dolgov hrvaških podjetij. Kot je pojasnil pravosodni minister, Slovenija v tožbi dokazuje, da so hrvaške sodne in izvršilne oblasti s svojim sistematičnim in arbitrarnim ravnanjem LB nezakonito prikrajšale za njeno premoženje in s tem v več pogledih kršile evropski pravni red, ki izvira iz evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zavezuje tudi Hrvaško.

>> DZ tudi v drugo sprejel zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
Poslanci in poslanke so na zahtevo državnih svetnikov ponovno odločali in znova tudi sprejeli zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Za ponovno potrditev zakona, ki pogrebno dejavnost z izjemo 24-urne dežurne službe prepušča trgu, je glasovalo 56 poslancev, proti jih je bilo 17.

>> Novela zakona o socialno varstvenih prejemkih
Ministrstvo za delo je v javno razpravo dalo predlog novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči ukinja zaznambe na nepremičninah ter obveznost vračanja iz dediščine. Omejitve bi ohranili v primerih, ko ima posameznik oz. družina v lasti nepremičnino v vrednosti nad 120.000 evrov.

>> Zakon o potrošniških kreditih
Predlog zakona o potrošniških kreditih, ki med drugim na enem mestu ureja področje kreditnih pogodb za običajna potrošniška posojila in kreditnih pogodb za nepremičnino, nadaljuje parlamentarno proceduro.

>> Ukinitev volonterskih pripravništev
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili novelo zakona o trgu dela, ki med drugim ukinja možnost opravljanja volonterskega pripravništva. Pripombe k noveli je mogoče oddati do 29. septembra.

>> Pravosodni zakon brez zadostne podpore
Predlog zakona za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju, ki ga je s podpisi volivcev vložil Odbor 2014, bo danes najverjetneje končal zakonodajno pot. V večini poslanskih skupin namreč menijo, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, čeprav predlagatelju priznavajo dober namen.

>> Priporočila vladi o TTIP in Ceti
Poslanci so izglasovali priporočila vladi v zvezi s trgovinsko-investicijskima sporazumoma med EU in ZDA (TTIP) ter Kanado (Ceta). Ta med drugim določajo, da naj bi stališče do sklepov Sveta EU za podpis, za začasno uporabo in za sklenitev sporazumov TTIP in Ceta sprejel DZ.

>> Vraničar Ermanova je prva finančna ministrica
DZ je v sredo državno sekretarko na finančnem ministrstvu Matejo Vraničar Erman imenoval za finančno ministrico. Kot prva ženska na tem položaju je že prevzela vodenje ministrstva, ob tem pa poudarila, da verjame, da lahko s skupnimi močmi nadaljujejo uspešno začrtano pot.

>> Ustavno sodišče zavrnilo Šrota
Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota za začetek postopka za oceno ustavnosti kazenskega zakonika. Zavrnili so tudi njegovi ustavni pritožbi zoper sodbo vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti. Šrot je sicer v zaporu zaradi obsodbe v zadevi Istrabenz.

>> Komisija bo zaslišala Ropa, Janšo in Pahorja
Preiskovalna komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš je sklenila, da bo zaslišala funkcionarje institucij, ki so na kakršenkoli način bile ali bi morale biti vključene v projekt do sprejema poroštvenega zakona. Med temi so tudi nekdanji predsedniki vlad Anton Rop, Janša Janez in Borut Pahor.

>> Komisija o korupciji v zdravstvu bo zahtevala zaseg dokumentacije
Komisija DZ o sistemski korupciji v zdravstvu trenutno pregleduje pridobljeno gradivo. Ker pa je Specializirano državno tožilstvo zavrnilo njihove zahteve za pridobitev gradiva glede korupcije pri nakupu in prodaji žilnih opornic, bo preiskovalna komisija zahtevala zaseg dokumentacije prek sodišča.

>> Obtoženi v zadevi Balkanski bojevnik zahtevajo odškodnino
Eden od obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik Jakob Remškar od države zahteva 25.000 evrov odškodnine zaradi neustreznih razmer v priporu na Povšetovi. Torkov narok, na katerem naj bi obravnavali njegovo zahtevo, so preložili na oktober. Zahtevek sta vložila še Marko Bublić in Boštjan Kopčič, slednjemu je bila odškodnina že izplačana.

>> ICIJ objavil nove dokumente iz davčnih oaz
Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ) je objavil nove dokumente o tajnih računih v davčnih oazah. Po razkritju imetnikov tajnih računov in slamnatih podjetij v Panami so danes razkrili tudi informacije o imetnikih tajnih računov na Bahamih. Med njimi je tudi nekdanja ugledna evropska komisarka iz Nizozemske Neeli Kroes.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Preprečevanje in odkrivanje zlorabe trga
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zlorabi trga, ki velja od 17. septembra, določa pristojni organ, način opravljanja nadzora ter ukrepe pristojnega organa v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga. Organ, pristojen za izvajanje Uredbe, je Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki opravlja nadzor zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga in preverjanja, ali naslovniki obveznosti ravnajo v skladu z Uredbo. Agencija v tarifi, ki jo izda na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), določi višino takse za odločanje o posamičnih zadevah na podlagi te uredbe.

>> Ureditev poravnav vrednostnih papirjev
Z Uredbo o izvajanju > Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah, ki bo začela veljati 1. oktobra, se določajo pristojni organ za izdajanje dovoljenj centralni depotni družbi (CDD), dovoljenj za razširitev opravljanja dejavnosti CDD, dovoljenj za prenos opravljanja posamezne storitve na drugo osebo, odvzem dovoljenja CDD, sistem obveščanja o kršitvah, ki ga vzpostavita CDD in Agencija za trg vrednostnih papirjev (AJPES), pristojni organ glede načrta za reševanje CDD, pristojni organ za nadzor nad CDD, način opravljanja nadzora, nadzorni ukrepi, javna objava kršitev, pristojni organ za sodelovanje z drugimi organi držav članic, zadevnimi organi, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in Evropskim bančnim organom (EBA) ter tarifa in letno nadomestilo pristojnega organa.

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Krškem. Prijavo z dokazili morajo kandidati z dokazili poslati do 16. oktobra 2016 na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 60
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Med Scilo in Karibdo    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Države srednje in vzhodne Evrope se vse od demokratizacije soočajo z dilemami, kako učinkovito zagotoviti tako sodniško neodvisnost kot tudi odgovornost. Kako v tranzicijskih družbah poiskati pravično razmerje med avtonomijo sodne samouprave in upravičenimi zahtevami drugih dveh vej oblasti po njenem nadzoru in odgovornostih, tako da bo zadoščeno vladavini prava?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Franjo Mlinarič, dr. Nadja Zorko, Jure Rogač:
Škoda pri neupravičenih stečajnih postopkih
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pravnomočnost odločbe in nova dejstva
Tožnik je vložil tožbo na upravno sodišče, ker je bil zavrnjen njegov predlog za obnovo postopka odmere davka na nepremično premoženje večje vrednosti za leto 2013. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo (UPRS sodba I U 1286/2015) in pojasnilo, da je odločba z dne 20. 6. 2013, s katero je bil odmerjen davek na nepremično premoženje večje vrednosti za leto 2013, že pravnomočna. Do spremembe podatkov o nepremičninah v registru je prišlo šele 30. 6. 2014, kar pomeni, da ne gre za novo dejstvo v smislu 260. člena ZUP oziroma 89. člena ZDavP-2. Zato je pravilna odločitev davčnih organov, da niso podani pogoji za obnovo postopka odmere davka. Prav tako niso podani pogoji za odpravo, razveljavitev in spremembo odločbe po 90. členu ZDavP-2, saj pri odmeri spornega davka tudi po mnenju sodišča ni prišlo do očitne napake.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZMed?
Besedilo Zakona o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2001, je bilo spremenjeno že 17-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

Časovna lestvica vsebuje vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. 9. člen Zmed - o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti pred in po noveli.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 110 strokovnimi članki, več kot 200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1000 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
9. september 2016 Rast cen življenjskih potrebščin julija 2016, v primerjavi z junijem - 0,9%
9. september 2016 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin julija 2016 od začetka leta, v primerjavi z 2015 - 0,4%
9. september 2016 Povprečna mesečna bruto plača v RS za junij 2016 v primerjavi z majem 1.561,26 1.564,49 EUR (+0,2%)
9. september 2016 Povprečna mesečna neto plača v RS za junij 2016 v primerjavi z majem 1.016,36 1.018,70 EUR (+0,2%)
9. september 2016 Rast cen življenjskih potrebščin avgusta 2016, v primerjavi z julijem 0 %
1. september 2016 Javni sektor, osnova plača za 1. plačni razred 438,18 440,38 EUR
1. september 2016 Javni sektor, osnova plača za 25. plačni razred 1.120,59 1.128,83 EUR
1. september 2016 Javni sektor, osnova plača za 40. plačni razred 2.001,31 2.032,98 EUR
1. september 2016 Javni sektor, osnova plača za 65. plačni razred 5.156,00 5.419,54 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.