c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2016, številka 36 / letnik XIV.
 
Dona clandestina sunt semper suspiciosa.
Skrivna darila so vedno sumljiva.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Vrhovni sodniki za predsednika vrhovnega sodišča podprli Štravsa
Vrhovni sodniki so v ponedeljek na občni seji odločali o podpori kandidatov za predsednika vrhovnega sodišča. Med kolegoma Vladimirjem Horvatom in Rudijem Štravsom so v drugem krogu prednost dali slednjemu, so sporočili s sodišča. Mesto predsednika vrhovnega sodišča je eno najpomembnejših mest v pravosodju, saj je vrhovno sodišče pritožbena instanca v civilnih, kazenskih, gospodarskih, upravnih ter delovnih in socialnih zadevah. Odhajajoči predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša bo o rezultatu glasovanja namreč zdaj obvestil ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča, ki bo moral pridobiti še mnenje Sodnega sveta. Nato pa se predlog posreduje državnemu zboru, ki predsednika vrhovnega sodišča tudi imenuje.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Kot bi si Vrhovno sodišče enostavno - in arbitrarno - premislilo
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Prihaja novela ZKP-N, (daleč) na obzorju pa se kaže ZKP-1    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Potem ko sem v zadnji Pravni praksi prebral črtico dr. Cirila Keršmanca o tem, kakšno je oziroma bi lahko bilo dogajanje ob sprejemu novele Zakona o kazenskem postopku, zlasti glede odpora ob sprejemanju reformnih projektov, preprosto moram še sam dodati nekaj popra. Pa ne samo zato, ker tako kot on v naši državi lahko redno spremljam slovensko različico nadaljevanke Da, minister.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Davčne spremembe
Vlada bo danes opravila 100. sejo v tem mandatu. Na dnevnem redu ima tudi predlog davčnega prestrukturiranja, ki ga je s ciljem razbremenitve stroškov dela spomladi napovedal takratni finančni minister Dušan Mramor. Po predlogu bo kar nekaj zavezancev za dohodnino plačevalo manj davka kot doslej, bolj pa bodo obremenjena podjetja.

>> Pravosodni zakon Odbora 2014 brez podpore
Odbor DZ za pravosodje je po današnji peturni razpravi odrekel podporo predlogu zakona za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju, ki ga je vložil Odbor 2014 s podpisi 5000 volivcev. Predlogu zakona poleg koalicije ni bila naklonjena niti strokovna javnost, saj da nekatere rešitve že poznamo, nekatere pa se ravno sprejema.

>> Podpora predlogoma zakonodajnih sprememb glede mopedov
Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor se je še drugič lotil obravnave predloga novele zakonov o motornih vozilih in predloga novele o pravilih cestnega prometa. Največ nesoglasij je bilo ponovno okoli definicije in identifikacije koles z motorjem, ki lahko peljejo največ 25 kilometrov na uro. Nekatere je razburila obvezna uporaba čelade na kolesu do 18. leta.

>> Ceta in TTIP
O trgovinskem naložbenem partnerstvu z ZDA (TTIP) in potrjevanju podobnega sporazumu s Kanado (Ceta) so v torek več ur razpravljali na parlamentarnem odboru za gospodarstvo. Medtem ko je bilo zlasti iz vrst ZL slišati ostro nasprotovanje sporazumoma, gospodarsko ministrstvo izpostavlja, da je treba izkoristiti možnosti, ki jih prinašata.

>> Solventnost 2
Slovenske zavarovalnice so po novih evropskih pravilih Solventnost 2 kapitalsko ustrezne, v zaostrenih razmerah na trgu nova regulacija prinaša nove izzive, s katerimi se zavarovalnice bolj ali manj uspešno spopadajo. Zavarovalnice bolj pazijo, kakšna je kakovost kapitala, spreminjajo produkte in politiko oblikovanja višine premij, na trgih, zlasti v srednji in vzhodni Evropi potekajo procesi konsolidacije.

>> Vraničar Ermanova uspešno pred matičnim odborom
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je predstavitev kandidatke za finančno ministrico Mateje Vraničar Erman ocenil za ustrezno. Za tak sklep je glasovalo 11 poslancev, proti so bili štirje. Vsi statistični podatki kažejo na postopno izboljševanje stanja po hudi finančni in gospodarski krizi in Slovenija je letos izšla iz postopka presežnega primanjkljaja, a dobri rezultati nas ne smejo uspavati, je javnofinančni položaj države orisala Vraničarjeva.

>> Zadeva Istrabenz
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Igorja Bavčarja, Kristjana in Nastjo Sušinskega danes obsodil zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, medtem ko je Bavčarja oprostilo obtožb o napeljevanju k zlorabi položaja. Tožilec Jože Kozina je za nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Bavčarja predlagal sedemletno zaporno kazen. Na sedem let zapora je bil obsojen tudi v prvotni sodbi, ki jo je nato vrhovno sodišče lani jeseni razveljavilo in vrnilo v ponovno sojenje. Bavčar je sodbo ocenil za nenavadno. Kot je dejal po izreku, je bila nenavadna tudi obrazložitev, saj je sodnica Vladislava Lunder pri svoji odločitvi v nekaterih delih sledila odločitvam vrhovnega sodišča, spet v drugih pa ne. Ob tem je Bavčar napovedal pritožbo na višje sodišče.

>> Odškodninska tožbe SDS proti državi
Verjetnost uspeha odškodninske tožbe SDS zaradi vpliva sojenja v aferi Patria na državnozborske volitve leta 2014 je po oceni pravnika Rajka Pirnata "zelo majhna ali praktično neobstoječa". Ni namreč povsem jasno, v čem bi bile v tem primeru izpolnjene temeljne postavke odškodninske odgovornosti. V prvi vrsti manjka element protipravnosti, ki ga kot pogoj za obstoj odškodninske odgovornosti države opredeljuje 26. člen Ustave RS. Vrhovno državno tožilstvo tožbo označuje za absurdno in gre za poskus ustrahovanja pravosodja. Zadeve ne komentirajo ne na pravosodnem ministrstvu ne na vrhovnem sodišču.

>> Casiraghiju pravnomočna sodba za 22 let zapora
Višje sodišče je potrdilo odločitev okrožnega, da se Stephenu Casiraghiju izreče nova enotna kazen za 22 let in pet mesecev zapora. Zadnja kazen bi se mu iztekla oktobra, a ga po izreku pravnomočne sodbe višjega sodišča čakata še približno dve leti zapora.

>> Zadeva Balkanski bojevnik
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se v ponedeljek po dvomesečnem premoru nadaljevalo sojenje v zadevi Balkanski bojevnik. Narok je minil v znamenju prebiranja listinske dokumentacije, tokrat je bilo na vrsti prebiranje zaslišanja italijanskega preiskovalca.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Upravljavci stvarnega premoženja države
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki bodo začele veljati 17. septembra, med drugim kot upravljalca poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo inšpekcijske službe s področij zdravja, dela, trga, prostora, energetike, prometa, kmetijstva, okolja, veterine in varne hrane, ter poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo upravne enote, določajo ministrstvo, pristojno za sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem. Ministrstvo za pravosodje ostaja upravljavec poslovnih prostorov, v katerih svojo dejavnost opravljajo sodišča, državna tožilstva in državna pravobranilstva. Če za posamezno nepremičnino ni mogoče ugotoviti, kdo je njen upravljavec, izda vlada sklep o določitvi upravljavca te nepremičnine na predlog ministrstva, pristojnega za sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem. O dejstvu, da upravljavec ni znan, je treba nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem, in ministrstvo, pristojno za finance.

>> Programi pomoči pri vključevanju tujcev
V Uredbi o programih pomoči pri vključevanju tujcev, ki določa načine in obseg zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, se priloge 1, 2, 3 in 7 nadomestijo z novimi prilogami 1, 2, 3 in 7.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 58
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Nadomestilo za unovčenje in razdelitev stečajne mase
Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo ugovor upraviteljice zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen njen predlog za odmero nagrade za unovčenje in razdelitev splošne stečajne mase. Upraviteljica je zoper sklep pravočasno vložila pritožbo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in pritožbenemu sodišču predlagala, da pritožbi ugodi ter izpodbijani sklep spremeni tako, da ji prizna predlagano nagrado. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo (VSL sklep Cst 316/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da upraviteljica ni upravičena do nagrade (po 7. členu Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja), ker plačilo terjatev iz drugega odstavka 289. člena ZFPPIPP ne predstavlja razdelitve splošne stečajne mase v smislu določb 363. do 368. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 15 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

ZGD-1 je vsebinsko povezan tudi z 900 strokovnimi članki, več kot 1.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 700 judikati Sodišča EU ter več kot 220 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
10. september 2016 Cenitev nadomestila za ustanovitev stavbne pravice na priobalnem zemljišču nad 5.000 EUR/letno
10. september 2016 Cenitev vrednosti vodnega in priobalnega zemljišča nad 20.000 EUR
1. september 2016 Temeljna obrestna mera za september, mesečna 0,0 %
1. september 2016 Temeljna obrestna mera za september, letna 0,00 %
1. september 2016 Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, EUR za 12 mesecev - 0,05100 %
1. september 2016 Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, CHF za 12 mesecev - 0,48800 %
27. avgust 2016 Cena subvencionirane mesečne vozovnice, medkrajevni promet (razdalja 2-60 km) 25 EUR
27. avgust 2016 Cena subvencionirane mesečne vozovnice, medkrajevni promet (razdalja 60-90 km) 35 EUR
27. avgust 2016 Cena subvencionirane mesečne vozovnice, medkrajevni promet (nad 90 km) 55 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.