c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2016, številka 22 / letnik XIV.
 
Da mihi facta, dabo tibi ius.
Daj mi dejstva (in) dal ti bom pravico.
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Omogočeno komentiranje in dodajanje lastnih opomb
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Dobro je vedeti
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› IUS-INFO čistopisi
     
    NE SPREGLEJTE
Preobrat v praksi Ustavnega sodišča?
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sistemska korupcija v Sloveniji
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila Letno poročilo in oceno stanja na področju korupcije za leto 2015, v katerem je opozorila na prisotnost sistemske korupcije v Sloveniji. Dejavniki tovrstnih oblik korupcije so predvsem šibkost integritete javnega sektorja, neobvladovanje nasprotij interesov, delovanje sodstva in tožilstva, ki ne zagotavlja učinkovitega sodnega varstva posamezniku, prenormiranost sistema javnega naročanja, netransparentno lobiranje ter prekomeren vpliv politike in nekaterih interesnih skupin na upravljanje državnega premoženja. Poročilo tudi ugotavlja, da so glede na pretekla leta prejeli manj prijav, so pa zato uspeli zmanjšati število nerešenih zadev (tabela). Izjemen porast so lani zabeležili na področju prijavljenih lobističnih stikov, in sicer za več kot sto odstotkov. To pripisujejo svoji večji aktivnosti osveščanja glede lobiranja, a hkrati še vedno opažajo premajhno odzivnost določenih nosilcev javnih pooblastil in lokalnih oblasti.

     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ni razlogov za začasno zadržanje sedmih zakonov
Pet odborov DZ je na skupni seji izrazilo strinjanje z mnenjem zakonodajno-pravne službe DZ, da ni razlogov, da ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvajanja sedmih zakonov, ki jih spodbijajo v sindikatu delavcev migrantov. Odbori se strinjajo, da pobudniki niso izkazali nepopravljive škode, ki bi nastala, če bi zakone izvajali še naprej.

>> O trajnejših ukrepih bodo odločala sodišča
Po predlogu družinskega zakonika, ki sta ga predstavila ministrica za delo Anja Kopač Mrak in minister za pravosodje Goran Klemenčič, bodo o začasnih odredbah in trajnejših ukrepih odločala sodišča. Centri za socialno delo pa bodo še vedno odločali o nujnih ukrepih za varstvo koristi otrok. Javna razprava o predlogu bo trajala 60 dni.

>> Predlog novega zakona o trošarinah
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je dopolnil in potrdil predlog prenovljenega zakona o trošarinah. Novi zakon naj bi zmanjšal administrativne ovire in določbe uskladil z evropskimi direktivami, med drugim pa uvaja status malega proizvajalca piva in obremenitev za elektronske cigarete.

>> Osnovni plačilni račun
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je včeraj podprl predlog novele zakona o plačilnih storitvah in sistemih, ki bo na podlagi evropske direktive med drugim uvedel osnovni plačilni račun, ki ga bodo morale vse banke ponuditi pod nediskriminatornimi pogoji.

>> Ukinitev volonterskega pripravništva
Odbor DZ za izobraževanje je za obravnavo na seji DZ pripravil dve dopolnjeni zakonski besedili. Predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ukinja volontersko pripravništvo, Predlog zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja pa zagotavlja pravne podlage za izvajanje teh programov.

>> Varuh človekovih pravic z več kot 80 priporočili
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer v poročilu za leto 2015 poziva k odpravi vseh oblik diskriminacije, k učinkovitejšim ukrepom za uveljavitev kakovostnega sodnega odločanja in h končanju novodobnega suženjstva delavcev. Tokratno poročilo varuha človekovih pravic prinaša 83 priporočil, kar je 31 manj od poročila za leto 2014. Državnemu zboru priporoča, da sprejme etični kodeks in na tej podlagi oblikuje razsodišče, ki se bo odzivalo na posamezne primere sovražnega govora v politiki. Na področju odpravljanja diskriminacije znova opozarja na odsotnost polnopravne državne institucije za človekove pravice. Pri tem izraža pripravljenost za dopolnitev institucije varuha v tej smeri na podlagi modelov, ki so se že uveljavili v Evropi.

>> Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca
Informacijski pooblaščenec je v letu 2015 (poročilo) zaznal povečanje števila pritožb zaradi molka organa, kar kaže na manjšo odzivnost prvostopenjskih organov. Večina pritožb se nanaša na zavezance iz kroga organov državne uprave in drugih državnih organov. Na področju dostopa do informacij javnega značaja je lani prejel največ pritožb do sedaj, skupaj kar 632, medtem ko jih je leta 2014 prejel 578. V pritožbenih postopkih zoper zavrnilne odločbe so v uradu izdali 309 odločb, kar je na letni ravni največ od začetka njegovega delovanja. Na področju izvajanja inšpekcijskega nadzora glede varstva osebnih podatkov je znova izstopalo število prijav nezakonitega izvajanja videonadzora in nezakonite obdelave osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, sledijo prijave zaradi preusmeritve in posledično branja elektronske pošte, ki prihaja na službeni elektronski naslov zaposlenih.

>> Bošnjak prevzel mandat sodnika na ESČP
Odvetnik Marko Bošnjak, ki ga je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 19. aprila izvolila za novega slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), je v ponedeljek prevzel devetletni sodniški mandat. Bošnjak je na ESČP nasledil Boštjana M. Zupančiča, ki je bil tam sodnik že od leta 1998. Mandat je Zupančiču potekel 31. oktobra lani, a je na položaju ostal do nastopa naslednika.

>> Vpisnina v odvetniški imenik pristala pri 3.000 evrih
Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je sledila predlogu upravnega odbora zbornice in na včerajšnji izredni seji vpisnino v odvetniški imenik znižala na 3.000 evrov, nova vpisnina bo obveljala nemudoma. Na skupščino je prišlo rekordnih 261 odvetnikov, za 3.000 evrov vpisnine jih je glasovalo 175.

>> Mariborska odvetnica na višjem sodišču oproščena
Mariborsko višje sodišče je pravnomočno oprostilo odvetnico Andrejo Šifrer, ki jo je tamkajšnje okrožno sodišče julija lani zaradi napeljevanja k izsiljevanju obsodilo na dve leti in pol zapora. Tožilstvo je že podalo pobudo vrhovnemu tožilstvu, da slednje na vrhovno sodišče vloži zahtevo za varstvo zakonitosti.

>> Višje sodišče pritrdilo preiskovalni komisiji
Višje sodišče v Ljubljani je po navedbah predsednika preiskovalne komisije, ki ugotavlja zlorabe v slovenskem bančnem sistemu, Anžeta Logarja pritrdilo argumentom komisije glede zasega dokumentov Abanka, Factor banke in NLB. Na višje sodišče se je namreč obrnilo okrožno sodišče, ki mu je ustavno sodišče naložilo, da v tej zadevi odloči.

>> Začetek glavne obravnave v zadevi Hypo
Tožilec Stanislav Pintar je na začetku današnje glavne obravnave v zadevi Hypo predstavil obtožnico, v kateri štiri nekdanje vodilne iz slovenske podružnice banke preganja zaradi nepremičninskih poslov z Vegradom. Obtoženi naj bi banko s posli oškodovali za več milijonov evrov, denar pa skrivali v davčnih oazah. Iz postopka je bil zaradi zdravstvenih razlogov začasno izločen nekdanji predsednik uprave banke Božidar Špan.

>> Zadeva Radan
Sodni senat na sojenju zdravniku Ivanu Radanu, obtoženem šestih umorov iz morilske sle, v torek še ni odločil o predlogu tožilstva za imenovanje izvedenske komisije strokovnjakov psihologov. Je pa tožilstvo danes sodišču predložilo tudi izvedeniško mnenje strokovnjakinje za paliativo, ki se je opredelila do mnenja avstrijskega strokovnjaka Krölla.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Strožje kazni za mučenje živali v KZ-1
11. junija bo začela veljati sprememba > Kazenskega zakonika (KZ-1), ki zvišuje kazni za surovo ravnanje z živalmi in trajno pohabitev živali iz 341. člena (primerjalnik besedila), in sicer z zapora do dveh let na kazen zapora do treh let. Dodan je tudi nov 4. odstavek, ki določa kaznovanje storilca, če ima njegovo ravnanje posledico, da je žival trajno hudo pohabljena ali pogine, v tem primeru se storilec kaznuje z zaporom do treh let in denarno kaznijo. Kot novo kaznivo dejanje se določa tudi organizacija borb živali in vzreja živali za borbe, kar je bilo doslej opredeljeno kot prekršek. Po prvotno predlagani vsebini novele, ki so jo v postopku sprejemanja omilili, bi lahko sodišče v primeru mučenja lastniku žival odvzelo, prav tako bi mu lahko prepovedalo lastništvo in stike z njo. Novela bi kot kazniva dejanja izrecno določila spolno zlorabo živali, organiziranje in sodelovanje v živalskih borbah ter zanemarjanje živali.

>> Opravljanje službe izvršitelja
V veljavi je novela > Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, ki uvaja spremembe glede izkazovanja pomočnika izvršitelja pri opravljanju del pomoči pri posameznih dejanjih izvršbe in zavarovanja. Po novem se izkazovanje strankam in drugim udeležencem opravi z izkaznico pomočnika izvršitelja pred pričetkom vsakega dejanja pomoči, in ne več s potrdilom o vpisu v evidenco izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev samo na zahtevo stranke. Spremenjen je tudi 37. člen (primerjalnik besedila), in sicer mora v primeru plačila varščine izvršitelj začeti z opravo izvršilnega dejanja najkasneje v tridesetih dneh po prejemu varščine na skrbniški račun. Kadar opravlja izvršitelj rubež, pred začetkom le-tega dolžniku ne vroča več sklepa oziroma akta o določitvi, temveč kopijo sklepa oziroma akta. Novo izvršilno dejanje izvršitelja je določitev pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev za prodajo vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi (dopolnjena 14. točka 38. člena in spremenjen 99. člen).

>> Izvrševanje obveznega psihiatričnega zdravljenja
Veljati je začel tudi Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti, ki se začne uporabljati z dnem določitve izvajalcev iz 2. člena. Ta določa, da se varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu izvaja v enoti za forenzično psihiatrijo zdravstvenega zavoda, ki izpolnjuje posebne strokovne in varnostne pogoje iz 151. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) in novega pravilnika, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti pa v javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarjih, ki prav tako izpolnjujejo pogoje iz istega člena ZIKS-1 in pravilnika. Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji, ki izvršujejo varnostni ukrep morajo ministru, pristojnemu za zdravje, v 180 dneh od uveljavitve pravilnika posredovati vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev.

>> Združevanje v Kobilarni Lipica
11. junija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o Kobilarni Lipica (ZKL), na podlagi katerih se bosta javni zavod Kobilarna Lipica in družba Lipica Turizem, ki v Lipici izvaja tržno-turistično dejavnost, znova združila v enovito podjetje. Tako je veljalo že pred letom 2014, ko je na podlagi negativnega mnenja računskega sodišča iz leta 2012 prišlo do razdružitve.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 38
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ne vrag, le sosed(a) bo(sta) mejak(a)    

prof. dr. Marko Pavliha
   
”Prvič, spor z Bosno in Hercegovino želite razvozlati po politični poti, ker se na mednarodnih sodiščih ne bi mogli izogniti pravnim posledicam sporazuma med predsednikoma Tuđmanom in Izetbegovićem. Drugič, s Črno goro se boste spoprijeli na haaškem meddržavnem sodišču in tretjič, s Srbijo na arbitraži, kjer vam kajpak odgovarja kriterij katastrske lastnine. In nenazadnje, Hrvaška ima še zlasti silno specifičen anti-pogodbeni odnos do Slovenije, saj arogantno krši domala vse sklenjene sporazume, recimo glede vzajemne obrambe v času osamosvajanja, obmejnega prometa in sodelovanja, razmejitve, Jedrske elektrarne Krško, mejne arbitraže, deviznih varčevalcev ..."
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Obvestitev poroka o odstopu od posojilne pogodbe
V pritožbi je tožena stranka navajala, da je bilo tekom dokaznega postopka nesporno ugotovljeno, da je tožeča stranka od posojilne pogodbe odstopila, vendar ni uspela izkazati, da je bil odstop od pogodbe poslan tudi solidarnemu poroku in plačniku. Toženec je menil, da mu zaradi neobvestitve ni bila dana možnost, da se seznani s stanjem dolga, razlogi za odstop od pogodbe in posledično s tožečo stranko dogovori za poplačilo zapadlih in neplačanih obveznosti. Toženec opozarja, da je upnik skladno z določili Obligacijskega zakonika (OZ) poroku odgovoren za škodo, ki mu nastane zaradi opustitve dolžnosti obvestitve.

Opustitev upnikovega obvestila poroku, da je glavni dolžnik v zamudi z izpolnitvijo in da bo oziroma je prišlo do odstopa od pogodbe, ima lahko za posledico le upnikovo odškodninsko odgovornost in v ničemer ne vpliva na veljavnost samega odstopa od pogodbe.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
27. maj 2016 Rast cen življenjskih potrebščin aprila 2016 v primerjavi z marcem 2016 0,4 %
27. maj 2016 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin jan - apr 2016 v primerjavi s povpr. 2015 - 1,1%
28. maj 2016 Javni uslužbenci v tujini: nov dodatek za nevarnost, če je bil na območju dela izveden teroristični napad 302,55 EUR
1. september 2016 Povračilo javnim uslužbencem v tujini za šolnine otrok, ZDA 24.000 30.000 USD
1. september 2016 Povračilo javnim uslužbencem v tujini za šolnine otrok, Švica 20.000 27.000 CHF
1. september 2016 Povračilo javnim uslužbencem v tujini za šolnine otrok, GB 15.000 18.000 GBP
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 11 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 120 strokovnimi članki in več kot 1.600 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.