c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2014, številka 37 / letnik XII.
 
Nulla est maior probatio quam evidentia rei.
Noben dokaz ni boljši, kot je očitnost stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Državni zbor bo danes glasoval o vladi
Poslanci bodo o 16-članski ministrski ekipi glasovali javno, za sprejem odločitve je potrebna navadna večina. V novi vladi bodo sodelovale SMC, DeSUS in SD, ki imajo skupaj trdno večino v DZ, zato presenečenj na seji ni pričakovati. Slovenija bo tako po več kot štirih mesecih dobila vlado s polnimi pooblastili, ki bo imela tri ministre več kot dosedanja. SMC bo vodila devet resorjev, DeSUS štiri, SD pa tri. Ministrska mesta prevzema sedem žensk, kar je največ doslej. Mandatar Miro Cerar je ob začetku današnje seje ocenil, da je stanje v državi resno, zato od prihodnjih ministrov pričakuje veliko.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Obvestilo
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi Portal Pravna praksa
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Prva sodba po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
Obsojeni preprodajalec mamil, 46-letni Andrej Lapornik iz Portoroža bo moral državi plačati dobrih 247.000 nezakonito pridobljenih evrov, je odločilo ljubljansko okrožno sodišče. Gre za prvo, sicer še nepravnomočno sodbo, ki temelji na zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Tožilstvo je doslej vložilo še tri tožbe po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Z vsemi štirimi tožbami terja skupaj 10,6 milijona evrov domnevno nezakonitega premoženja

>> Nevenki Hafner odvzeli sodniško funkcijo
Sodni svet je minuli konec tedna odločil, da Nevenka Hafner od petka naprej ni več sodnica. Odločitev je bila sprejeta po dokaj dolgem postopku, sklicuje pa se na 7. točko 74. člena zakona o sodniški službi, ki pravi, da sodniška funkcija sodniku po zakonu preneha, če iz ocene sodniške službe izhaja, da ne ustreza sodniški službi.

>> Klemenčič uspešno skozi sito odbora DZ za pravosodje
Kandidat za pravosodnega ministra Goran Klemenčič je v ponedeljek uspešno prestal preizkus pred odborom DZ za pravosodje. Njegovo predstavitev je kot ustrezno ocenilo 10 poslancev, nasprotno so menili štirje. Med zaslišanjem je Klemenčič večkrat izpostavil zavzemanje za premišljene reforme, kar pa hkrati ne sme biti razlog za izgovor, da reform ne bo.

>> Načrti ministrskega kandidata Koprivnikarja
Prihodnja vlada namerava zelo pohiteti s postopki za začetek pogajanj s sindikati javnega sektorja, napoveduje ministrski kandidat za javno upravo Boris Koprivnikar. Odpuščanjem se bo izogibal, rezerve vidi tudi v stroških, ki jih ima država z zunanjimi izvajalci. Odmrznitev napredovanj bo stvar pogajanj, a so realne možnosti precej omejene, pravi.

>> Spremembe zakonodaje glede predlaganja komisarja
Odbor DZ za zadeve Evropske unije (OEU) je na nujni seji razpravljal o sporni kandidaturi odhajajoče premierke Alenke Bratušek za evropsko komisarko iz Slovenije. Odbor je ob koncu soglasno sprejel sklep, v katerem poziva k spremembi zakonodaje na način, da bo v postopek imenovanja komisarskega kandidata iz Slovenije vključen tudi DZ. Vprašanje člana Evropske komisije iz Slovenije je zdaj v rokah evropskih institucij in nova vlada tega vprašanja zaenkrat ne namerava znova odpirati, saj to ne bi bilo državotvorno, je dejal mandatar Miro Cerar.

>> KPK preiskavo glede komisarja razširila še na sejo vlade
Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so potrdili, da komisija pri preiskovanju postopka izbire kandidatov za evropskega komisarja ugotavlja tudi dejstva, vezana na dopisno sejo vlade 5. septembra. Takrat je vlada s tesnim izidom potrdila predlog komisarske liste prihodnjega predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja.

>> Varuh ustavil postopek proti dobaviteljem zemeljskega plina
Agencija za varstvo konkurence je ustavila postopek proti 16 dobaviteljem zemeljskega plina ter gospodarskemu interesnemu združenju za distribucijo plina. Tako je dokončno ovrgla očitke, da obstaja verjetnost usklajenega ravnanja pri določanju cen plina za gospodinjstva, so sporočili iz Energetike Ljubljana, ki je bila med preiskovanci.

>> Tudi Bavčar vložil zahtevek za varstvo zakonitosti
Tudi nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, ki ga je Okrožno sodišče v Ljubljani lani obsodilo na sedem let zapora zaradi napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja, je včeraj na vrhovno sodišče vložil zahtevek za varstvo zakonitosti. Nekdanji prvi mož Pivovarne Laško Boško Šrot je zahtevek vložil že v začetku tega meseca.

>> Sodišča potrebujejo še 8,6 milijona evrov
Sodišča bodo za nemoteno delovanje do konca leta potrebovala še dodatnih 8,6 milijona evrov, so pojasnili na vrhovnem sodišču potem, ko jim je vlada prejšnji teden sklenila nameniti tri milijone evrov za pokritje sodnih stroškov. Osem milijonov potrebujejo za stroške sodnih postopkov, 600.000 evrov pa za brezplačno pravno pomoč.

>> Eksplozija pred hišo upokojene tožilke
Na vrhovnem državnem tožilstvu ostro obsojajo nasilno dejanje, storjeno pred hišo upokojene državne tožilke, še zlasti, če je povezano z njenim delom. Kot so zapisali na tožilstvu, zavračajo poskuse kakršnegakoli ustrahovanja državnih tožilcev ter sporočajo, da bodo storilce kaznivih dejanj še naprej preganjali dosledno in brez razlik.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zavarovanje odgovornosti v zavarovalništvu
Objavljen je bil Sklep, ki v Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar) zvišuje zneske za zavarovanje odgovornosti zavarovalnega posrednika in zavarovalno posredniške družbe. Zavarovalni posrednik (222. člen - primerjalnik besedila) mora imeti zavarovano poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki po novem ne sme biti manjša od 1,250.618 evrov na en odškodninski zahtevek oziroma 1,875.927 evrov za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu, razen če je pogodba o zavarovanju poklicne odgovornosti sklenjena v okviru pravne osebe, v imenu in za račun katere nastopa posrednik. Zavarovalna posredniška družba (237. člen - primerjalnik besedila) oziroma banka iz petega odstavka 227. člena pa mora imeti zavarovano poklicno odgovornost za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti manjša od 1,250.618 evrov na en odškodninski zahtevek oziroma 1,875.927 evrov za vse odškodninske zahtevke skupno v enem letu. Spremembe začnejo veljati 27. septembra.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 66
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za dve mesti podpredsednikov Višjega sodišča v Ljubljani. Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Kandidati morajo prijavo poslati do 12. oktobra 2014 na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, p.p. 675.

 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Priznanje kaznivega dejanja ne pomeni tudi pripoznave odškodninskega zahtevka
Višje sodišče je potrdilo sodbo okrožnega sodišča, s katero je to obsojenko spoznalo za krivo kaznivega dejanja poneverbe po 245. členu Kazenskega zakonika (KZ), ponareditve ali uničenja poslovnih listin po 240. členu KZ, goljufije po 217. členu KZ in ponarejanja listin po 256. členu KZ. Izreklo ji je enoto kazen zapora, ki se nadomesti s 480 urami dela v splošno korist, ki jih mora opraviti v roku enega leta. Sodišče je obsojenki prav tako naložilo, da mora plačati oškodovani družbi škodo v višini 63.808,57 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi, s presežkom tega zneska pa je oškodovanca napotilo na pravdo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Vprašanje legitimnosti strokovne komisije za odvzem poslanskega mandata    

dr. Marko Novak
   
V teh dneh smo priča začetku delovanja posebne komisije pravnih strokovnjakov, ki naj bi podala mnenje o tem, ali bi odvzem poslanskega mandata Janezu Janši, ki trenutno prestaja zaporno kazen na Dobu, bil pravno pravilen ukrep. Takšno mnenje naj bi bilo ustrezna vsebinska podlaga za Mandatno-volilno komisijo, ki naj odloči glede izvedbe omenjenega ukrepa. A komaj je takšna komisija pravnih strokovnjakov pričela z delom, že se nad njenim obstojem dviga senca dvoma o njeni legitimnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od prve objave leta 2007 doživelo že 11 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
5. september 2014 Rast cen življenjskih potrebščin julija 2014 v primerjavi z junijem 2014 - 1,1 %
5. september 2014 Rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2014 + 0,4 %
5. september 2014 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 2014 v primerjavi s povprečjem leta 2013 + 0,2 %
12. september 2014 Rast cen življenjskih potrebščin v RS avgusta 2014 v primerjavi s prejšnjim mesecem + 0 %
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.