c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2014, številka 21 / letnik XII.
 
In dubio pro reo.
V dvomu (je treba soditi) v prid obtoženca.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ostrejši pogoji za izbris odvetnika iz imenika

Vlada je podala soglasje k dopolnitvi > Statuta Odvetniške zbornice Slovenije. Dopolnjeni statut določa primere, v katerih so izpolnjeni pogoji za izbris odvetnika iz imenika odvetnikov v primeru, ko odvetnik ni več vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica.

Predlog 59.č člena se glasi:

V postopku izbrisa odvetnika iz imenika odvetnikov iz razloga, ko odvetnik ni več vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, se utemeljeno sklepa, da odvetnik odvetniškega poklica ne opravlja vestno in pošteno, zlasti:

    • če je odvetnik v obdobju zadnjih osmih let storil najmanj pet hujših disciplinskih kršitev, ali če je storil štiri hujše in dve lažji disciplinski kršitvi, ali tri hujše in štiri lažje disciplinske kršitve, ali

    • če odvetnik v obdobju zadnjih štirih let ni prostovoljno izpolnil najmanj dveh odločb disciplinskih organov zbornice, čeprav je v tem razdobju prejel vsaj dva pisna opomina zbornice z opozorilom na izbris iz imenika odvetnikov, ali

    • če odvetnik kljub prejemu vsaj dveh pisnih opominov zbornice z opozorilom na izbris iz imenika odvetnikov ni poravnal zapadlih obveznosti zbornici (članarina, denarne kazni, zavarovalnina, zamudne obresti in druge obveznosti odvetnika do zbornice) v višini več kot 2.000 eurov, ali

    • če je zoper odvetnika začet stečajni postopek.

Pred izdajo odločbe o izbrisu iz imenika odvetnikov na podlagi prejšnjega odstavka poda mnenje pristojni območni zbor odvetnikov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodišče EU: Vključitev provizije v obračun plačila za čas dopusta
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> EU v institucionalno bitko
Slika po evropskih volitvah je kompleksna, enoznačni sklepi niso mogoči, niti glede vpliva evroskeptikov, ki pa bo gotovo ostal omejen, menijo analitiki v Bruslju. Ob tem svarijo pred pretiranim navdušenjem nad volilno udeležbo ter ocenjujejo, da ne Jean-Claude Juncker ne Martin Schulz ne bosta predsednik Evropske komisije. Pomemben del visoke kadrovske trgovine v EU so tudi komisarski položaji. V zakulisju se že usklajujejo, predvsem najvplivnejše članice, ki si bodo razdelile ključne resorje.

>> Preferenčni glasovi premešali karte na evropskih volitvah
Nedeljske volitve v Evropski parlament v Sloveniji so postregle z nekaterimi presenečenji, saj so volivci s preferenčnimi glasovi premešali karte znotraj posameznih list. Preferenčni glas je namreč oddalo kar 77 odstotkov volivcev, ki so v nedeljo veljavno glasovali. Po mnenju ustavnega pravnika Saše Zagorca koncept preferenčnega glasu emancipira volivce v odnosu do političnih strank in jim zagotavlja dejanski vpliv.

>> Imenovana namestnika predsednika KPK
Predsednik republike Borut Pahor je za nova namestnika predsednika KPK Borisa Štefaneca imenoval doktorja ekonomskih znanosti Igorja Lambergerja ter filozofinjo in pedagoginjo Almo Maruško Sedlar. Pahor je izrazil prepričanje, da Slovenija danes dobiva senat KPK, ki bo izpolnil pričakovanja ljudi glede pregona korupcije.

>> Višina katastrskega dohodka na lanski ravni
DZ je soglasno sprejel novelo Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1) - predlog novele, s katero se bo višina katastrskega dohodka na predlog poslanske skupine SDS še tri leta zadržala na lanski ravni. V tem času vlada obljublja popravke izračunov in lestvice za katastrski dohodek.

>> Strokovna pomoč poslancem
Računsko sodišče je revidiralo učinkovitost zagotavljanja strokovne pomoči poslancem v obdobju od 1. 1. 2012 do 4. 2. 2014 in ugotovilo, da bi bilo lahko področje urejeno učinkoviteje. Sodišče je podalo več priporočil in od DZ zahtevalo odzivno poročilo. Za strokovno pomoč poslancem je bilo sicer v letih 2012 in 2013 porabljenih 5.947.983 evrov.

>> Odločitev v zadevi Istrabenz pisno
Na ljubljanskem višjem sodišču je včeraj potekala javna obravnava pritožb na prvostopenjsko obsodbo nekdanjih predsednikov uprav Istrabenza in Pivovarne Laško, Igorja Bavčarja in Boška Šrota, v zadevi Istrabenz. Višje sodišče lahko sodbo potrdi, zavrne ali pa zadevo pošlje v ponovno obravnavo, svojo odločitev pa bo sporočilo pisno.

>> Mimoviću za goljufijo dve leti zapora
Nekdanjega največjega lastnika Cestnega podjetja Ljubljana (CPL) Ranka Mimovića, ki je priznal krivdo za dve kaznivi dejanji goljufije, je ljubljansko okrožno sodišče danes obsodilo na dve leti zaporne kazni in plačilo 99.924 evrov stranske denarne kazni - toliko je zanj predlagala tudi tožilka Blanka Žgajnar. Do pravnomočnosti sodbe bo Mimović v priporu.

>> Rezultati okrepljenega boja zoper sivo ekonomijo
Kampanja okrepljenega boja zoper sivo ekonomijo, ki jo vlada vodi od lanske pomladi, daje pozitivne rezultate. Ti so po besedah gospodarskega ministra Metoda Dragonje celo rahlo nad pričakovanji. Še vedno pa se obseg sive ekonomije v Sloveniji giblje med 8,5 in 12,2 odstotka bruto domačega proizvoda, torej med štirimi in osmimi milijardami evrov.

>> Prenova kaznovalne politike do delodajalcev
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je na vlado naslovila poziv, s katerim se zavzema za prenovo kaznovalne politike do delodajalcev. Slednja bi morala po njihovem mnenju resnično slediti temeljnemu namenu kazni, to je odvračilnosti in sorazmernosti. "In to prenovo potrebujemo takoj," so zapisali.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pravice oseb z mednarodno zaščito
Novela > Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito prinaša kar nekaj sprememb, ki bodo začele veljati 7. junija, z izjemo nekaterih odstavkov 8., 9. in 12 . člena ter 10. člen, ki se začnejo uporabljati 1. januarja 2015. Novela med drugim določa, da pristojni organ pri nastanitvi oseb z mednarodno zaščito v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva upošteva načelo ohranjanja enotnosti družine - primerjalnik besedila 5. člena. Novi 3. odstavek 8. člena, ki ureja zahtevek za denarno nadomestilo za nastanitev na zasebnem naslovu, določa, da lahko oseba z mednarodno zaščito, ki je združila družino, vloži zahtevek za družinske člane od dneva njihovega prihoda v RS. Oseba, ki ji je izdan sklep iz 6. odstavka 105. člena Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ), se mora 14 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje zglasiti pri pristojnem organu zaradi podaljšanja dovoljenja za prebivanje. Med novostmi je tudi določba, da v obdobju pomoči pri vključevanju v okolje iz 1. odstavka 99. člena ZMZ lahko ministrstvo zagotavlja informacije tudi z individualnim svetovanjem.

>> Zastopanje in nastanitev mladoletnikov
Novela > Pravilnika o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave določa prenos nekaterih nalog s Skupnosti centrov za socialno delo na ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve: način oblikovanja in vodenje seznama zakonitih zastopnikov, javni poziv za pridobivanje kandidatov za zakonite zastopnike, izbor kandidatov za usposabljanje idr. Pri usposabljanju zakonitih zastopnikov pa določene naloge od skupnosti centrov prevzema Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani - primerjalnik besedila 6. člena.

>> Volilna in referendumska kampanja
Objavljen je bil novi Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo, ki velja od 24. maja in vsebuje sedem prilog z obrazci za sezname prispevkov, izdatkov, posojil in nakazil ter poročilo o kampanji.

>> Elektronska izdaja UL RS
V veljavi je dopolnitev Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije, ki določa, da elektronsko izdajo uradnega lista varno elektronsko podpiše direktor založnika. Če direktor založnika elektronske izdaje uradnega lista iz utemeljenih razlogov ne more podpisati, lahko za varni elektronski podpis pooblasti odgovornega urednika uradnega lista.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 36 in 37
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Uroš Ilić:
ZFPPIPP z novelo ZFPPIPP-F
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Privilegij zoper samoobtožbo
Vrhovno sodišče je s sodbo I Ips 96123/2010-192 zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti ter med drugim odločilo (tudi) o obveznosti policije dati pravni pouk tekom opravljanja preiskovalnih dejanj (zbiranja obvestil). Policija je namreč na podlagi kazenske ovadbe začela z zbiranjem obvestil o poslovanju družbe v letih 2002 in 2003. V ta namen so zasegli predmete in listinsko dokumentacijo, ker pa so opravljali samostojno preiskovalno dejanje, zanj niso potrebovali odredbe sodišča, prav tako pa jim je direktor pravne osebe dokumentacijo prostovoljno izročil.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravica biti pozabljen    

dr. Matej Avbelj
   
Zadeva je zanimiva z več vidikov. Prvič zato, ker je Sodišče EU presodilo v nasprotju s sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca. Ta je direktivo z vidika obveznosti Googla razlagal precej ožje in je izrecno izključil obstoj pravice biti pozabljen. Praksa kaže, da je nestrinjanje med generalnimi pravobranilci in Sodiščem EU zelo redko, zato je ta primer zanimiv že samo iz tega naslova.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?
Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že 24 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZIZ.

V časovni lestvici pa lahko pregledate vseh 25 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
17. maj 2014 Valorizacija zneskov za odmero davkov po Zakonu o davkih občanov primerjalnik
17. maj 2014 Izdelki in storitve, ki niso državna meteorološka informacija cene
26. maj 2014 Rast cen življenjskih potrebščin aprila 2014 v primerjavi z marcem + 0,5%
26. maj 2014 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila 2014 v primerjavi s povprečjem leta 2013 - 0,3%
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.