c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
April 2014, številka 14 / letnik XII.
 
Salus publica suprema lex esto.
Javna blaginja naj bo najvišji zakon.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sodišče EU razveljavilo direktivo o hrambi podatkov
Sodišče EU je v torek razveljavilo evropsko direktivo o hrambi podatkov, ki telekomunikacijskim podjetjem nalaga shranjevanje osebnih podatkov za potrebe organov pregona. Sodišče je razsodilo, da direktiva, ki je bila sprejeta leta 2006 v sklopu protiterorističnih ukrepov po terorističnih napadih v Londonu in Madridu, krši temeljne pravice državljanov. Morala bi biti zastavljena ožje in omejena le na najnujnejše posege v temeljne pravice. Sodišče prav tako opozarja na odsotnost določila, da se morajo podatki hraniti na ozemlju EU, in posledično pomanjkljiv nadzor nad morebitnimi zlorabami.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljiv številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Neznosnost legalistične ignorance - prekrškovna misel
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Osebno dopolnilno delo
DZ je pretekli teden opravil drugo branje predloga zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki med drugim na novo ureja osebno dopolnilno delo, kot je pomoč v gospodinjstvu. Da bi spodbudil zakonito opravljanje tega dela, predlog uvaja sistem vrednotnic, ki izvajalcem prinašajo pravice z naslova zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.

>> Razkritje vseh slabih posojil na državnih bankah
DL je s podpisi vseh vodij poslanskih skupin koalicije v postopek danes vložila novo novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero bodo razkrili tudi slaba posojila, ki so ostala na državnih bankah. Gre za slaba posojila do uveljavitve zakona. Računati gre tudi na podporo opozicije, ki se je za take rešitve zavzela že pri prvi noveli.

>> Sodstvo bi moralo ustrezno racionalizirati svoje delo
Tisto, kar se je spremenilo v zadnje pol leta, je, da je več stečajev. "A to ni posledica zakona, to je posledica gospodarske situacije, v kateri smo, in to se je dalo predvideti," je dejal minister za pravosodje Senko Pličanič. Dodal je, da bi morali to predvideti tudi v sodstvu in ob tem ustrezno racionalizirati svoje delo. Trditev predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše, da je zakon o finančnem poslovanju krivec za to, da je sodstvo v resnih težavah, tako po Pličaničevem prepričanju ne drži. "Ureditev, po kateri sodišča zalagajo denar, ki je potreben za začetek stečajnega postopka, za tiste, ki si tega ne morejo privoščiti, je veljala že ves čas," je pojasnil.

>> Koalicija se je uskladila o ukrepih za izpad v proračunu
Koalicijski partnerji so se uspeli dogovoriti o ukrepih, ki bodo po razveljavitvi nepremičninskega zakona nadomestili izpad v proračunu. Po navedbah premierke Alenke Bratušek bodo povečali učinkovitost izterjave javnih dajatev, med 40 in 50 milijonov evrov bodo poiskali s prihranki v širšem javnem sektorju, povišali bodo tudi trošarine. Vlada je danes že sprejela predlog novele zakona o trošarinah in spremembe uredbe o trošarini za alkohol in alkoholne pijače. Glede na gradivo na spletni strani vlade se trošarine zvišujejo za 10 odstotkov.

>> Reformni program
Minister za finance Uroš Čufer je po obravnavi predloga nacionalnega reformnega programa 2014-2015 na seji Ekonomsko socialnega sveta pojasnil, da predlog pomeni nadaljevanje lani sprejetega programa. O podrobnostih pa se bodo še dogovarjali, je zagotovil. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije nasprotujejo varčevanju na račun upokojencev in drugih skupin, saj se bo zaradi tega potrošnja zmanjšala in ne povečala. V GZS med ključnimi vprašanji izpostavljajo vprašanje obdavčitve dela. Po njihovi oceni bi morali razvojne kadre, kot so razvojni inženirji, bolj stimulirati. V konfederaciji sindikatov javnega sektorja celo pozivajo k umiku predloga.

>> Ponovno nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
Z razveljavitvijo zakona o davku na nepremičnine bo Davčna uprava RS (Durs) za leto 2014 odmerila nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Odmera bo tekla na enak način kot v preteklih letih, spremembe so le pri datumih odmere ter rokih plačila.

>> Janša izgubil tožbo proti finskemu novinarju
Ljubljansko okrožno sodišče je v ponovljenem sojenju, ko je predsednik SDS Janez Janša od avtorja oddaje Resnica o Patrii, finskega novinarja Magnusa Berglunda in finske televizije YLE zahteval 1,5 milijona evrov odškodnine ter umik izjav, objavljenih v oddaji, v celoti zavrnilo. Janši je ob tem naložilo 27.852 evrov pravdnih stroškov.

>> Kangler ne bo alternativno prestajal kazni
Okrajno sodišče je zavrnilo prošnjo nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja za alternativno prestajanje sedemmesečne zaporne kazni. Zoper sklep se bo njegov zagovornik Marko Bošnjak pritožil, v primeru, da bi višje sodišče pritožbo zavrnilo, pa bo moral Kangler v zapor.

>> Zahteva za preiskavo v zadevi Stožice
Specializirano državno tožilstvo je včeraj na preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča vložilo zahtevo za preiskavo zoper tri od petih ovadenih v zadevi Športni park Stožice. Med ovadenimi pa naj bi bili ljubljanski župan Zoran Janković, Uroš Ogrin in Zlatko Sraka iz ljubljanskega podjetja Grep, obrambni minister Roman Jakič in nekdanji direktor ljubljanskih Parkirišč Samo Lozej. V ponedeljek pa je tožilstvo zoper Zorana Jankovića vložilo obtožnico zaradi poslov Mercatorja v Nišu iz leta 2005, ko je Janković vodil Mercator.

>> Sodišče v Strasbourgu zavrnilo pritožbo zakoncev Karner
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je pritožbo Mihaela Karnerja in njegove soproge zavrnilo kot nedopustno. ZDA zahtevajo njuno izročitev zaradi preprodaje anaboličnih steroidov, Avstrija pa jo je že odobrila na vseh stopnjah.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Poenostavljeno poslovanje
Veljati je začela novela Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), ki poenostavlja poslovanje z upravnimi organi. Uradniki bodo odslej na željo stranke dolžni sami izpolniti obrazec vloge, ki je potreben za začetek postopka, in ga ponuditi v podpis stranki. Na občinah, upravnih enotah in v drugih ustanovah z javnimi pooblastili bodo tako občani uradnika samo obvestili, katero pravico uveljavljajo ter jim posredovali osebne podatke. Javni uslužbenec pa bo te podatke vnesel v informacijski sistem in natisnil vlogo, ki jo bo državljan le še podpisal. Novela naj bi tako pripomogla tudi k formalni ustreznosti vlog. Pogosto nejasni in nerazumljivi predpisi ali prav takšni obrazci vlog namreč pogosto povzročijo, da stranke ne sporočijo potrebnih podatkov. Zato so potrebni dodatni pozivi strank k odpravi pomanjkljivosti, kar podaljšuje postopek.

>> Obračun plač v javnem sektorju
5. aprila so začele veljati spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki med drugim dodajajo v preglednico 2. člena nove izraze Z621 do Z630, ki se začnejo uporabljati 1. julija. Dodane in spremenjene pa so bile tudi vrste izplačil iz 3. člena.

>> Državnotožilsko pripravništvo
V veljavi je novi Pravilnik o državnotožilskem pripravništvu, ki ureja pripravništvo za usposabljanje univerzitetnih diplomiranih pravnikov oziroma magistrov prava za samostojno pravniško delo v okviru državnega tožilstva ter pripravo na pravniški državni izpit v okviru izbirnega usposabljanja. Šestnajst mesečno izbirno usposabljanje državnotožilskih pripravnikov poteka po časovno določenem razporedu in po programu, ki ga določa 10. člen.

>> Kolektivna pogodba trgovine
Sindikat delavcev trgovine Slovenije - ZSSS na strani delojemalcev in Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev so sklenili Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, ki začne veljati 1. maja 2014 in velja do konca leta 2016. V prehodnih določbah je določenih nekaj izjem, in sicer pri uporabi določb glede odmere letnega dopusta za leto 2014 in začetka uporabe določb glede dodatkov, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu ter odpravnine.

>> Aneks k Tarifni prilogi KPtoupd
Sprejet je bil Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (KPtoupd), ki določa višino dodatkov za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu. Veljati je začel 5. aprila in velja do sklenitve nove Tarifne priloge.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 24
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Reorganizacija poslovanja z ukinitvijo kadrovske službe
Vrhovno sodišče je zavrnilo (Sodba VIII Ips 261/2013) revizijski zahtevek tožeče stranke v zadevi Pdp 453/2013, ki je trdila, da odpovedni razlog ni bil resničen oziroma, da je bila ukinitev celotne kadrovske službe in delovnega mesta kadrovik zgolj fiktivna, sprejeta z namenom „znebiti“ se tožnice.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob opozorilu Vrhovnega sodišča glede finančnega stanja sodišč    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Očitno je, da  so pri nas debate, takoj, ko se dotaknejo razpoložljivih ali potrebnih javnih sredstev, že na samem začetku obsojene na neverjetno odsotnost racionalnega uvida, da ne rečem kaj hujšega. Pri tem pa je najslabše, da se razprava prenaša v za to popolnoma neprimerne forume,  ki ne samo, da nimajo ustreznega vpogleda v problematiko, temveč predstavljajo nevarnost nastanka škode, ki bi se ji morali na vsak način izogniti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008, je bil spremenjen že šestkrat, zadnje spremembe veljajo od 1. januarja 2014. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po spremembi.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
4. april 2014 Povprečna stopnja davka in prispevkov od plač - primerjava 2012 in 2013 35,01 34,54 %
1. april 2014 Uskladitev preživnin za leto 2014 + 0,1 %
1. april 2014 Nadomestilo za objavo postopka poenostavljene prisilne poravnave na AJPES 65,00 EUR
1. april 2014 Nadomestilo za objavo postopka preventivnega prestrukturiranja na AJPES 65,00 EUR
5. april 2014 Dodatek za nočno in nadurno delo po aneksu k KPtoupd 30 %
5. april 2014 Dodatek za delo v nedeljo po aneksu k KPtoupd 50 %
9. april 2014 Dodatek za delo na praznik po aneksu k KPtoupd 100 %
1. maj 2014 Najnižja osnova plača za V. tarifni razred po novi KP dejavnosti trgovine RS 656,08 662,53 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.