c S

O pravni državi in sodstvu

04.08.2014 Zbrali smo prispevke različnih avtorjev, ki so bili objavljeni na spletni strani IUS INFO! Avtorji si sledijo po abecednem vrstnem redu.

>> o pravni državi, neodvisnem, učinkovitem in poštenem sojenju, sodstvu, sodnikih, zaupanju v sodstvo in njegovi kritiki > zbir IUS-INFO prispevkov (kolumne, komentarji in strokovni članki iz revij Pravna praksa, Podjetje in delo, Odvetnik)


Matej Accetto
kolumni
O ženskih sodnicah primerjalno: 2. del
K diskrecijskemu odločanju Ustavnega sodišča? (prvič)

Matej Avbelj
kolumne
Največja laž?
Resolucija, ki ni rešitev
(Vodo)tesnost slovenske pravniške stroke
Ozadje procesa Patria

strokovni članek iz revije Pravna praksa
Vzpostavitev predpostavk za nastanek in rast slovenske pravne države

Vesna Bergant Rakočević
strokovni članek iz revije Pravna praksa
V območju nelagodja

Bojan Bugarič
strokovni članek iz revije Podjetje in delo
Vzpon in padec pravne države: populizem in neodvisne pravne institucije

Aleš Butala
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Sodnik in sodstvo (v notranjih in zunanjih odnosih)

Miro Cerar
kolumne
Pravna država (1. del)
Pravna država (2. del)
Smešenje državnih institucij
Ali velja pravo tudi za t.i. male ljudi
Največja nevarnost za pravno državo
O reelekciji sodnikov in mednarodni pravni pomoči
Zadeva Patria

strokovni članki iz revij Pravna praksa ter Podjetje in delo
(Samo)spoštovanje sodstva
Etični temelji (ustavno)sodnega odločanja
Vrednostna izhodišča razlik med pravom in politiko

Mile Dolenc
strokovni članek iz revije Podjetje in delo
Politika in pravo

Anže Erbežnik
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Kladivo čarovnic - o pomenu neodvisnosti sodstva v demokratični republiki

Veronika Fikfak
komentar
Pogled na ugled sodstva

Zvonko Fišer
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Esej o medijih, novinarjih, kriminaliteti in pravosodju

Benjamin Flander
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Enigma o pravni državi

Šime Ivanjko
strokovni članek iz revije Podjetje in delo
Misli o pravniškem poklicu

Matija Jamnik
kolumni
Kraljeve in druge plemiške sodbe
Sodnik je bil tako ali tako podkupljen

Martin Jančar
kolumne
O trajnem mandatu in plači sodnika
Misli ob napadu na sodnico
O iskanju ali pričakovanju (od)rešitve
O sodiščih in medijih
O zaupanju v sodstvo
Čas za poroto?

Hinko Jenull
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Etika pregona

Igor Kaučič
strokovni članek iz revije Podjetje in delo
Sprememba ustavne ureditve volitev ustavnih sodnikov

Matevž Krivic
strokovna članka iz revije Pravna praksa
Kako plačevati in nadzirati sodnike v pravni državi?
REFERENDUM-ODMEV: Hudo zgrešena kritika odločbe Ustavnega sodišča

Janč Ljubimski
komentar
Mladi v sodstvu - odrezana generacija ali vrtišče razvoja?

Branko Masleša
pogovor
Vlada nekakšno vzdušje splošnega nezaupanja in nezadovoljstva
O korupciji v sodstvu ne moremo govoriti kot o pojavu

Špelca Mežnar
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Zasebno življenje sodnice

Dolores Modic
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Išče se iudex suspectus

Marko Novak
kolumne
Slavospev pravnemu pozitivizmu
Od sodnega uradnika do sodnika – prevrednotenje vrednot
Sodstvo med neodvisnostjo in odgovornostjo ter primer Patria

Vanja Novak
komentar
Iz sodne prakse: Kazen za žalitev sodišča

Ernest Petrič
pogovor
Pravna država je tudi občutek v ljudeh, kaj je pravično, moralno, pravno

Maja Ravbart Nusdorfer
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Spoštovanje sodniške etike - aksiom ali zgolj neobvezujoče načelo?

Andrej Razdrih
strokovna članka iz revije Odvetnik
Obseg in meje avtonomije sodstva
Janez Vlaj: »Čaka nas še težko in dolgotrajno delo« (Andrej Razdrih)

Boštjan Rejc
strokovni članek iz revije Odvetnik
Neodvisnost sodstva je lahko zgolj relativna, nadzor pa nujen

Ciril Ribičič
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Ločena mnenja in varstvo človekovih pravic

Janja Roblek
strokovni članki iz revij Pravna praksa in Odvetnik
Močno sodstvo - garant pravne države
Je sodna reforma izraz strahu pred učinkovitim sodstvom?
Sodnikova etika in integriteta

Sodni svet
strokovna članka iz revije Pravna praksa
Sodstvo je velik, vendar zelo občutljiv sistem
Mandat sodnikov

Marko Šorli
strokovna članka iz revij Pravna praksa ter Podjetje in delo
Vodenje »velikega kazenskega procesa«
Dialog za zaupanje in spoštovanje

Andraž Teršek
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Ločena mnenja - obogatitev pravnega mišljenja

Franc Testen
pogovor
Sodstvo je v bistveno boljši kondiciji kot pred šestimi leti

Judita Trajber
komentar
Neposredne volitve sodnikov in sodnic

Danilo Türk
strokovni članek iz revije Pravna praksa
Za avtoriteto in učinkovitost državnih institucij

Lojze Ude
strokovni članki iz revije Podjetje in delo
SODNIKOVA ODGOVORNOST: Sodnik kot nosilec sodne oblasti
Enotnost oblasti v parlamentarnem sistemu – nevarnost ali realnost?
Politika in pravo – razkorak med deklariranim in dejanskim

Aleš Zalar
strokovni članki iz revij Pravna praksa ter Podjetje in delo
Učinkovitost pravosodja med Scilo (pravili) in Karibdo (prakso)
Sodstvo (p)ostaja oblast
O politični vzdržnosti sodnikov

Boštjan Zalar
strokovni članki iz revije Pravna praksa
Globalizacija, demokracija, zaupanje v sodstvo in vloga intelektualcev
Javna kritika sodnih odločb
Krajša zgodovina načela pravne države
Glas vpijajočega v puščavi ali učinkovita tožba za varstvo ustavnosti in zakonitosti?
Kaj je demokratični deficit v sodstvu v luči ustavnih sprememb?

Jan Zobec
strokovni članek iz revije Podjetje in delo
Sodnikove etične dileme


iz novic
Resolucija EPP buri duhove v Sloveniji in tudi tujini
EPP zaskrbljena nad razmerami v Sloveniji; odzivi ostri
V sodstvu gredo po oceni Vlaja stvari na bolje
Okrogla miza Maladopravnikov: Skrivanje za paragrafi
Avbelj: Proces Patria je v pravnem pomenu razpadel
Kandidatne liste o odgovornosti nosilcev javnih funkcij


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.