c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
September 2023, številka 38 / letnik XXI.
 
Familias conservari publice interest.
V javnem interesu je, da se ohranjajo družine.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ureditev ukrepov trajnejšega značaja v Družinskem zakoniku po štirih letih prakse
Novi Družinski zakonik (DZ), ki se je začel uporabljati 15. aprila 2019, je v delo družinskih oddelkov sodišč in centrov za socialno delo vnesel velike spremembe. Pristojnost za izrek ukrepov trajnejšega značaja (prej namestitve otroka v rejništvo ali zavod) se je s centrov prenesla na sodišča. Dosedanje odločanje v upravnem postopku, na katerega so imele stranke manjši vpliv, je sedaj nepravdni postopek pred pristojnim sodiščem, v katerem je center, ki je bil prej odločevalec, postal le ena od strank.DZ pa je uvedel tudi novo kategorijo ukrepa, tj. omejitev in nadzor starševske skrbi, ki jo je mogoče uporabiti v primerih, ko je ogroženost otroka podana, vendar ni tako huda, da bi zahtevala namestitev v rejništvo ali v zavod.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Državni zbor na septembrski seji sprejel več zakonov
Državni zbor je sprejel novele zakona o zaščiti živali, o kmetijsko-gozdarski zbornici, o visokem šolstvu in o verski svobodi ter o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov. Poleg tega je sprejel tudi obsežno novelo ZFPPIPP-H, ki spreminja in dopolnjuje tako pravila, ki urejajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti, kot tudi pravila, ki urejajo postopek prisilne poravnave in stečaja.
>> Številna vprašanja glede solidarnostnih sobot – so za delavce obvezne? Kako bo z dopusti, nadurami?
Denar za pomoč po poplavah bomo zbirali tudi z delovno soboto ali s solidarnostnim prispevkom. Za delavce in organizacije je prvi ukrep neobvezen, drugi pa obvezen. V praksi se medtem odpira vrsta vprašanj predvsem o organizaciji dela na delovno soboto.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Objava popravka po Zakonu o medijih
Pri objavi popravka se ne upošteva le primerljivost med popravkom in izvornim člankom glede na število besed, temveč tudi vsebinska merila: tema in torišče spora, upoštevno vlogo pri tem pa igra tudi grafična oprema članka - ne samo fotografija, temveč tudi naslov, podnaslov ter morebitni poudarki in izvlečki.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odredba o določitvi poklicev in dejavnosti, ki so nujni za odpravo in preprečitev posledic poplav in plazov in v katerih se lahko zaposlujejo tuji delavci
Od 16. septembra velja odredba, s katero se določajo poklici, v katerih lahko delodajalci zaradi odprave in preprečitve posledic poplav in plazov zaposlujejo tuje delavce na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). Spremenjeni so bili tudi Pravilnik o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov (novi prilogi), Pravilnik o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane (nova priloga) ter Pravilnik o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca (nove priloge).
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 98
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Konkretizacija, konkretizacija, konkretizacija …    

Miriam Seliškar
   
V Zakonu o pravdnem postopku (prijazno okrajšanem v ZPP) je govor o konkretizaciji (šele!) v delu, ki se nanaša na postopek revizije pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, npr. v četrtem odstavku 367.b člena ZPP: »V predlogu za dopustitev revizije mora stranka natančno in konkretno [poudarila avtorica] navesti sporno pravno vprašanje in pravno pravilo, ki naj bi bilo prekršeno, okoliščine, ki kažejo na njegovo pomembnost, ter na kratko obrazložiti, zakaj je sodišče druge stopnje to vprašanje rešilo nezakonito; zatrjevane kršitve postopka mora opisati natančno in konkretno, na enak način pa mora izkazati tudi obstoj sodne prakse vrhovnega sodišča, od katere naj bi odločitev odstopala, oziroma neenotnost sodne prakse.« Natančno in konkretno torej pomeni, da bi navedbe, kot sem jih opisala v prejšnjem odstavku, izpolnjevale standard sodišča?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.