c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2023, številka 09 / letnik XXI.
 
Lex non distinguit.
Zakon ne razlikuje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Je kriterij prisotnosti pri plačilu poslovne uspešnosti res diskriminatoren?
Med delodajalci veliko razburjenja povzročajo stališča Zagovornika načela enakosti v zvezi z nagrajevanjem poslovne uspešnosti. Iz odločitev izhaja, da kriteriji, ki so vzpostavljeni za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, ne smejo temeljiti na razlikovanju delavcev na podlagi njihovih osebnih okoliščin.V eni od zadev se je izreklo tudi Upravno sodišče. Sledilo je argumentaciji zagovornika, da je takšen kriterij oblikovan nevtralno in velja za vse delavce, vendar je učinek tak, da delavce s specifičnimi osebnimi okoliščinami dejansko postavlja v slabši položaj. To so delavci, ki so bodisi pogosteje bodisi dlje časa odsotni. Med njimi so noseče delavke, delavci s kroničnimi ali dlje časa trajajočimi boleznimi ali poškodbami, delavci s statusom invalida. Uporaba kriterija prisotnosti pri izplačilu poslovne uspešnosti naj bi po navedenih stališčih kršila prepoved posredne diskriminacije, kar pa je vprašljivo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Obrazložitve zakonodaje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Tožilcem zaradi znižanja plač pritrdili tudi na delovnem in socialnem sodišču
Delovno in socialno sodišče je izdalo prve sodbe, s katerimi je ugodilo zahtevkom posameznih tožilcev zaradi znižanja tožilskih plač v času epidemije covida-19. Razlika iz naslova začasno znižane plače bo povrnjena vsem tožilcem, zato jim ni treba vlagati zahtevkov za povračilo.
>> Novela ZJN-3D
Državni zbor je sprejel četrto novelo > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s katero se v prvi vrsti implementira odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-23, zakon pa se še dopolnjuje z določbami za večjo transparentnost in konkurenčnost postopkov javnega naročanja.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pravna veljavnost dejanj stečajnega dolžnika
Pravni posel ali drugo pravno dejanje stečajnega dolžnika, ki je bil opravljen brez soglasja sodišča, je ničen.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Nov Pravilnik o poklicnih boleznih
25. februarja je začel veljati nov Pravilnik o poklicnih boleznih, ki se bo začel uporabljati 1. maja in določa poklicne bolezni, dela, na katerih se pojavljajo poklicne bolezni, pogoje, ob katerih se bolezni štejejo za poklicne bolezni ter postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 25 - 27
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Baloni in avioni    

mag. Martin Jančar
   
Nekdo je za ta zadnji primer izračunal vrednost sestrelitve tega balona, ki je stal nekje od 30 do 100 dolarjev. Sestreljen je bil z raketo, ki je bila vredna slabega pol milijona dolarjev, in da je komedija še večja, je ena od takšnih raket balon celo zgrešila. Če se izračunajo še stroški letov skupno šestih letal, ki so sodelovala v »akciji«, je samo ta dogodek stal okoli 2 milijona dolarjev. No, posledica tega kitajskega in drugih balonov so odkriti pogovori o pravi vojni s Kitajsko (leta 2025 ali 2027), kar dokaj javno razglašujejo nekateri vojaški poveljniki v ZDA, politične zahteve po povečanju proračuna za obrambo ZDA itd. Baloni sami so, kot vedno pri takšnih dogodkih, počasi izginili iz javne razprave, a drugo je ostalo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.