c S

Vročanje računov kupcem znova obvezno, nabor izvajalcev odvoza vozil razširjen

24.02.2023 07:46 DZ je sprejel novelo zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se nekaj več kot leto dni po ukinitvi vnovič uvaja obveznost izročanja računa kupcu. Razširil je nabor izvajalcev odvoza pokvarjenih vozil z avtocest.

Sistem davčnega potrjevanja računov je bil v Sloveniji uveden z zakonom o davčnem potrjevanju računov januarja 2016, ko je bilo tudi določeno, da mora davčni zavezanec za prodano blago oz. opravljeno storitev izročiti račun kupcu, ta pa ga mora obdržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora. Z novelo zakona o davku na dodano vrednost 22. januarja lani se je ta obveznost ukinila.

Že nekaj več kot leto dni torej velja, da mora zavezanec račun izdati, izročiti kupcu v papirni obliki pa ga mora le na njegovo zahtevo. A kot je tokrat dejal državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič, se je s tem znova odprl manevrski prostor za sivo ekonomijo. V nekaterih panogah je namreč lani število davčno potrjenih računov znatno upadlo, v primerjavi s predkoronskim letom 2019 tudi za petino.

Z novelo zakona o davčnem potrjevanju računov se pri gotovinskem poslovanju znova uvaja obveznost izročitve izdanega računa kupcu.

>> Več: Vročanje računov kupcem znova obvezno, nabor izvajalcev odvoza vozil razširjen