c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2022, številka 23 / letnik XX.
 
Dies coeptus pro completo habetur.
Začeti dan se šteje za končanega.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Sintetični podatki - izjema v predpisih o varstvu osebnih podatkov
Predpisi o varstvu podatkov so velika ovira za učinkovito uporabo analitične moči, ki jo ponujajo umetna inteligenca in drugi napredni algoritmi. Tehnološki napredek pri anonimizaciji podatkov nam omogoča, da opustimo omejitve, ki jih nalaga zakonodaja o zasebnosti, in preučimo možnosti proste uporabe podatkov. S kreiranjem sintetičnih podatkov želijo tehnološka podjetja ponuditi rešitev tega problema z uporabo umetne inteligence za ustvarjanje novih podatkovnih nizov, ki posnemajo statistične korelacije podatkov iz resničnega sveta.Razpoložljivost orodij, s katerimi obidemo to oviro, predstavlja velik preobrat za številne panoge, zlasti bančništvo in finance, farmacijo, medicino itd. Pravila se nenadoma spremenijo, in če je postopek izpeljan pravilno, se lahko katerakoli zbirka podatkov spremeni v področje, ki je izvzeto iz zakonodaje o varstvu osebnih podatkov.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Katere nove vsebine in funkcionalnosti vsebujejo naročniški paketi IUS-INFO?
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Opazovati ali slediti, to je sedaj vprašanje    

mag. Martin Jančar
   
Težava razlikovanja med „osebno zaznavo“ po Zakonu o detektivski dejavnosti in „tajnim opazovanjem“ po Zakonu o kazenskem postopku je realna. Iz redkih odločitev sodišč sem razbral, da je težko potegniti jasno ločnico in ne morem se upreti misli, da nihče noče jasno začrtati meje. Tako je višje sodišče v neki odločbi reklo, da bi moral prekrškovni organ, ki nadzira delo detektivov (Inšpektorat RS za notranje zadeve), „s konkretnimi očitki utemeljiti razliko med osebno zaznavo po ZDD-1 in takim ravnanjem, ki že predstavlja prikrit preiskovalni ukrep“ in še „zgolj dejstvo, da je obdolžena sledila opazovanemu tako, da je vozila za njim, ne zadošča za sklep, da je prekoračila detektivska upravičenja“.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU o (ne)dovoljeni državni pomoči
Splošno sodišče Evropske unije je v zadevi T-577/20 potrdilo združljivost nemške pomoči za reševanje družbe Condor s pravom EU. Dejstvo, da so finančne težave družbe Condor izvirale iz likvidacije skupine Thomas Cook, ni pomenilo ovire za to, da Komisija to pomoč odobri.
>> US zadržalo del ZVO-2 glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti
Pobudnik nasprotuje rešitvi iz novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), da naj bi dejavnost skupnega izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti od leta 2023 opravljal le en subjekt za vsak tok odpadkov, in sicer neprofitno.
>> Zavrnitev predloga za izdajo svetovalnega mnenja
Če bi Vrhovno sodišče sprejelo izziv in izdalo svetovalno mnenje, bi se samo pahnilo čez rob svoje ustavne vloge iz 127. člena Ustave RS, je presodilo Vrhovno sodišče v zadevi II SM 1/2022. S sklepom je zavrnilo predlog za izdajo svetovalnega mnenja o uporabi, razlagi in ovsebinjanju stroškovnih predpisov.
>> Pregled in prepis posameznih kazenskih spisov
Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zaprosilo za mnenje glede pridobitve podatkov v zvezi z obtožnico - posameznika namreč zanima, ali lahko pridobi tudi podatke o osebah, ki so z njim v postopku.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Odvetniške tarife - primerjalnik spremenjenega besedila
5. junija je začela veljati novela, ki med drugim spreminja prilogo, kjer so posamezne odvetniške storitve določene s številom točk (posebni del odvetniške tarife). Bistveno je spremenjen 7. člen (primerjalnik besedila), ki na novo določa zvišanja vrednosti storitev za zastopanje več strank v različnih postopkih pred sodišči in podobnih postopkih ter zvišanje skupne vrednosti storitve pri uporabi tujega jezika, kar velja le za obračun storitev med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za odmero, ki jo opravi sodišče ali drug organ.
>> Uredba o pomožni policiji
Nova uredba, ki je začela veljati 4. junija, podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije in izvajanja nalog, merila za izbor kandidatov, vrste in način usposabljanja, višino in pogoje za plačilo pripravljenosti ter plačila za opravljeno delo, nadomestila, povračila stroškov ter druge prejemke, odsotnost, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 78 - 79
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prevzem dolga
Lastnica poslovnega prostora (tožena stranka) je dolžna upravniku stavbe (tožeča stranka) plačevati stroške obratovanja, tehničnega upravljanja in vzdrževanja. Tožena stranka je svoj poslovni prostor oddala v najem in glede tega z najemnikom sklenila najemno pogodbo ter pogodbo o prevzemanju sorazmernega dela stroškov obratovanja, tehničnega upravljanja in vzdrževanja za poslovne prostore. Ali je zgolj seznanjenost tožeče stranke z najemno pogodbo pomeni, da je bila tožeča stranka skladno z 2. odstavkom 427. člena OZ obveščena o prevzemu dolga?

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.