c S
Generalni državni tožilec poleg kadrovske podpore pričakuje tudi debirokratizacijo tožilskega dela 08.06.2022 13:31 Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je po srečanju z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo dejala, da mora državno tožilstvo ostati neodvisen, strokoven organ. Prepričana je tudi, da se bo v tem mandatu poskrbelo za kadrovske in materialne pogoje. V interesu tožilstva in interesu vseh državljanov pa je, da imamo močno državno tožilstvo, ki se bo spopadlo z vsemi akterji. "Če ni kadrovsko popolnjenega državnega tožilstva, je tudi obvladovanje učinkovitega kazenskega pregona nemogoče zagotavljati," je poudaril Šketa.

Na vprašanje glede sodelovanja s policijo in očitke, da naj bi pisanje nekaterih ovadb trajalo nenavadno dolgo, pa je Šketa odgovoril, da je to v prvi meri naloga novega direktorja policije, "ki bo moral pod drobnogled vzeti, ali so se nekatere zadeve neupravičeno dolgo preiskovale". "Določeni državni tožilci so na določnih zadevah, kot ste videli tudi iz javnosti, imeli probleme pri preiskovanju oz. je bil zamik," je dejal.

>> Več: Šketa poleg kadrovske podpore pričakuje tudi debirokratizacijo dela tožilstva