c S
US zadržalo del ZVO-2 glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti 07.06.2022 11:28 Ustavno sodišče je s sklepom U-I-104/22 zadržalo izvrševanje dela letos sprejetega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost. Pobudnik nasprotuje rešitvi, da naj bi dejavnost skupnega izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti od leta 2023 opravljal le en subjekt za vsak tok odpadkov, in sicer neprofitno. Ustavno sodišče je sklenilo, da bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno.

Na ustavno sodišče so se obrnili v družbi Interseroh, ki je imetnica okoljevarstvenega dovoljenja za upravljanje skupnega sistema upravljanja komunalne in nekomunalne odpadne embalaže ter imetnica odločb o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami in z odpadnimi baterijami in akumulatorji. Nasprotujejo rešitvi iz novega zakona o varstvu okolja, da naj bi dejavnost skupnega izpolnjevanja obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti od leta 2023 opravljal le en subjekt za vsak tok odpadkov, in sicer neprofitno. Po zakonu bi morali proizvajalci sami ustanoviti tako organizacijo, njena naloga pa bi bila skrb za izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev s čim nižjimi stroški in ne za čim večji dobiček, je v času sprejemanja zakona lani pojasnjevalo ministrstvo.

>> Več: Ustavno sodišče zadržalo del zakona o varstvu okolja glede proizvajalčeve razširjene odgovornosti