c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2022, številka 19 / letnik XX.
 
Solutio pretii emptionis loco habetur.
Plačilo kupnine velja kot kupna pogodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> "Četrtoinstančne" pritožbe pred ESČP
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ni hierarhično nadrejeno nacionalnim sodiščem držav članic Sveta Evrope, tako da bi bila nanj prenesena pristojnost za presojo utemeljenosti očitkov glede pravilnosti s strani nacionalnih sodišč ugotovljenega dejanskega stanja in uporabe nacionalnega prava, čeprav v določenih primerih, zlasti ko se izpostavi vprašanje pravice do poštenega sojenja iz 6. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP), stori tudi to.Pojma "četrtoinstančna" pritožba ne najdemo nikjer v besedilu EKČP ali dodatnih protokolih, ampak je izpeljan iz odločbe ESČP v zadevi Kemmache proti Franciji, v kateri je obrazloženo, da "ni naloga ESČP ocenjevati dejstev, na podlagi katerih je nacionalno sodišče sprejelo eno, in ne druge odločitve. V nasprotnem primeru bi ESČP ravnalo kot sodišče tretje ali četrte instance, kar bi predstavljalo neupoštevanje dodeljenih pristojnosti."

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU o pravicah delavcev ob prenosu podjetja
Nizozemski družbi sta na podlagi sporazuma o prenosu sredstev prevzeli večino poslovnih dejavnosti stare skupine. V skladu s tem sporazumom je nova skupina prevzela pogodbe o zaposlitvi za približno dve tretjini delavcev stare skupine, da bi ti opravljali enako delo, vendar pod manj ugodnimi pogoji. Kako je v postopku sprejetja predhodne odločbe presodilo Sodišče EU?
>> Ugotavljanje izpolnjevanja pogoja PCT
Ustavno sodišče je v zadevi U-I-180/21 z dne 14. aprila 2022 presodilo, da za obdelavo osebnih podatkov pri preverjanju predpisanega pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) ni zakonske podlage, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 38. člena URS. Zato je razveljavilo Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev PCT v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Odlok 126/21) ter nekatere določbe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Razkritje osnutka sodbe Vrhovnega sodišča ZDA in posledice    

mag. Martin Jančar
   
Zadeva Jane Roe v. Henry Wade je primer, v katerem je Vrhovno sodišče Združenih držav v bistvenem odločilo, da je pravica do prekinitve nosečnosti zajeta v pravici do zasebnosti in s tem del ustavno varovanih pravic. To je predvsem pomenilo, da zakonodaje posameznih zveznih držav teh pravic niso mogle občutno omejevati, še zlasti pa ne onemogočiti pravice do prekinitve nosečnosti. Od leta 1973, ko je bila sprejeta, in do danes je bila odločitev Vrhovnega sodišča deležna kritik ter vztrajnih poskusov izpodbijanja, tako na političnem kot pravnem področju. Prekinitev nosečnosti ostaja močno politično vprašanje, ki ločuje, že tako ali tako na dva dela razcepljeno ameriško politično stvarnost.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov
Z novo uredbo, ki velja od 11. maja do 20. avgusta 2022, je vlada zaradi utemeljeno pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonska, določila najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina (NMB-95) in dizelskega goriva. Uredba nalaga podjetjem, da zaradi omenjenega ukrepa ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada pa bo zato po izteku ukrepa, za čas trajanja ukrepa določila primerno nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo. >> Več
>> Spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 - primerjalnik spremenjenega besedila
Epidemiološko stanje se izboljšuje v takšni meri, da omogoča rahljanje zahtev pogoja PCT. Posledično je z novelo odloka, ki velja od 8. maja, med drugim prenehal ukrep, da morajo zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu za opravljanje dela izpolnjevati pogoj PCT, ki pa ostaja obvezen za obiskovalce v bolnišnicah in obiskovalce v nastanitvenih enotah socialnega varstva. Uporaba zaščitne maske po novem tudi v lekarnah ni več obvezna.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 60 - 64
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Tanja Dolar Božič:
Izgubljeni v sistemu
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Obličnost prodaje nepremičnine
Pogodba, s katero se prenaša lastninska pravica ali s katero se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini, mora biti sklenjena v pisni obliki. Enako velja tudi za pooblastilo za sklenitev takšne pogodbe. Morebitna kasnejša ustna ali konkludentna odobritev pogodbe ni veljavna.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.