c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2022, številka 06 / letnik XX.
 
Infinitum a iure reprobatur.
Pravo zavrača nedoločenost.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Mobing - tanka meja med še dovoljenim ravnanjem in kršitvijo pravic iz delovnega razmerja
V vse bolj dinamičnih modernih delovnopravnih razmerjih se pogosto zastavi vprašanje, kje potegniti mejo med delodajalčevimi ravnanji, ki spadajo v okvir njegove pravice dajanja navodil in izvajanja nadzora nad delavcem, in tistimi, ki že pomenijo izvajanje mobinga na delovnem mestu. V prispevku so obravnavani (aktualni) primeri iz sodne prakse, ki skušajo pomagati razumeti ločnico.Z mobingom po definiciji Heinza Leymanna razumemo s konfliktnostjo obremenjeno komunikacijo med sodelavci ali med predpostavljenimi in podrejenimi, pri čemer je napadena oseba v podrejenem položaju in jo ena ali več oseb sistematično, pogosto in dalj časa neposredno ali posredno napada z namenom in/ali učinkom izključitve iz delovnega razmerja. Cilj in namen takšnega ravnanja je odstraniti posameznika z njegovega področja delovanja.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh protikoronskih ukrepov
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ESČP: Slovenija kršila pravice starih staršev koroških dečkov
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v torek odločilo, da je Slovenija kršila pravice Marije Otorepec in Ivana Škratka, starih staršev iz zgodbe o koroških dečkih. Sodišče je staršema sicer ugodilo le v delu, ki se nanaša na dolžino postopka izdaje dovoljenja za rejništvo, ni pa ugotovilo kršitev v povezavi s stiki z otroki.
>> Evropska komisija Sloveniji znova poslala več opominov
Evropska komisija je včeraj Sloveniji znova poslala več uradnih opominov. Med drugim, ker še ni prilagodila nacionalnega okvira varstva podatkov, pa tudi, ker ni prenesla pravil EU za boj proti goljufijam v škodo proračuna EU. Prejela je tudi poziv za zavarovanje okolja pred invazivnimi vrstami.
>> Zelena luč za novelo ZNB in zakon o varstvu okolja
Državni zbor je na petkovi seji s 43 glasovi za in 31 proti ocenil, da je predlog novele zakona o nalezljivih boleznih primeren za nadaljnjo obravnavo. Nadaljnjo obravnavo predloga novega zakona o varstvu okolja pa so podprli z 51 glasovi za in tremi proti.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela ZDR-1C skrajšuje obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s sedanjih 30 na 20 delovnih dni in tudi skupno obdobje v posameznem koledarskem letu s sedanjih 120 na največ 80 delovnih dni v letu. Novela stopi v veljavo 19. februarja, uporabljati pa se začne 1. marca.
>> Dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela ZZVZZ-R določa, da ne glede na drugo alinejo prvega odstavka 29. člena ZZVZZ in ZDR-1 gre zavarovancem v primerih nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo plače od 21. dne zadržanosti od dela. Novela stopi v veljavo 19. februarja, uporabljati pa se začne 1. marca.
>> Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije
Nov pravilnik, ki bo začel veljati 19. februarja, natančno določa način izvajanja nalog Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije v zvezi z usmerjanjem, poročanjem in nadzorom nad izvajanjem nalog policije.
>> Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 - primerjalnik spremenjenega besedila
Novela odloka, ki velja od 4. februarja, določa nove izjeme, ki jim po visokorizičnem stiku ni treba v karanteno, med katerimi so tudi zaposleni v kritični infrastrukturi, policiji in obrambi. Ob tem se bodo morali omenjeni zaposleni sedem dni vsakodnevno hitro testirati na delovnem mestu in nositi zaščitno masko tipa FFP2.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 14 do 16
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Umor na Orient ekspresu in izločitve dokazov    

mag. Martin Jančar
   
Dejstvo je, da je s povečanimi pričakovanji do nepristranskosti sodišč ter povečanimi (potencialnimi in dejanskimi) možnostmi zlorab policijskega delovanja in razvoja tehnike postala potreba po preizpraševanju dopustnosti posegov v posameznikove pravice bolj izražena, kot je bilo to še pred kratkim. Odvetniki pri tem igrajo posebno vlogo, ker opozarjajo na nevarnosti, ki jih sodišča in tožilci pogosto spregledajo. Če se spomnimo, je Ustavno sodišče že zelo zgodaj izkazalo veliko zadržanost do posegov v komunikacijsko svobodo in temeljev, na podlagi katerih je sodišče lahko odredilo take posega (glej. npr. U-I-25/95 in U-I-158/95). Ker so se možnosti teh posegov s tehničnim razvojem povečale, je logično, da prihajajo v ospredje še drugi vidiki, kot je recimo nepristranskost odločevalcev o prikritih preiskovalnih ukrepih. Vse to prispeva k temu, da so pravila delovanja državne oblasti jasna in predvidljiva - in prav v tem se ureditev razlikuje od arbitrarne uporabe moči, ki jo nudi oblast.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Nezakonita izredna odpoved
Izredna odpoved je predvidena kot skrajno sredstvo za sankcioniranje (hujših) kršitev, ne pa za ponavljajoče (milejše) kršitve. Več milejših kršitev namreč ne vodi do okoliščin in interesov, zaradi katerih z delovnim razmerjem ne bi bilo mogoče nadaljevati niti do izteka odpovednega roka.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
20. februar 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. marec 2022 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
 
1. marec 2022 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
28. marec 2022 Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk-1) 
 
4. april 2022 Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) 
 
1. junij 2022 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 
 
1. junij 2022 Gradbeni zakon (GZ-1) 
 
8. julij 2022 Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. januar 2023 Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) 
 
1. januar 2023 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2023 Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) 
 
1. januar 2023 Zakon o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI) 
 
31. julij 2024 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
 
31. julij 2024 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.