c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2021, številka 49 / letnik XIX.
 
Manifesta non indigent probatione.
(Tisto, kar je) očitno, ne potrebuje dokaza.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zadeva Benedik in vprašanje sodne odredbe za podatke o uporabniku naslova IP
Svet Evrope je zaključil nadzor nad izvrševanjem sodbe ESČP v zadevi Benedik proti Sloveniji. Zastavlja pa se vprašanje, ali je glede na 37. člen Ustave za vsak poseg v komunikacijsko zasebnost ne glede na njegovo intenzivnost potrebna sodna odredba in ali je razlika med statičnim in dinamičnim naslovom IP pravno relevantna.

Zasebnost komunikacije je pomembna prvina svobode posameznika, zato je varovanje njene vsebine, pa tudi identitete posameznika pred nezamejenimi posegi države v demokratični družbi nujno in legitimno.Vendar pa možnosti prikrivanja identitete izkoriščajo tudi storilci kaznivih dejanj, kar je na spletu še lažje kot v fizičnem svetu. Tudi zaradi epidemije se je povečalo število kaznivih dejanj po spletu, na primer različnih spletnih goljufij, spletnega izsiljevanja in trgovine s prepovedanimi drogami itd.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Smrtonosnost pravnega formalizma    

Prof. Dr. Dr. Klemen Jaklič
   
Ustavno sodišče je s 6 proti 3 odločilo (odločba U-I-210/21), da je pogoj PC v državni upravi v neskladju z Ustavo, ker naj ne bi imel podlage v nobenem zakonu. Glasoval sem proti takšni odločitvi in svoj glas obrazložil. V takšnih okoliščinah, ko težo posledic manjka civilizacijske kulture merimo s 600 življenji na mesec, je neprimerno igrati se z ustvarjanjem zožujočih, skrajno formalističnih pojmovanj načela zakonitosti in jih celo predstavljati kot domnevno vrednoto, vredno tolikih žrtev. To je danes ponovno storila večina sodnic in sodnikov slovenskega Ustavnega sodišča in s tem hočeš nočeš tudi na svojo vest prevzela omenjene žrtve. Nehumano razumevanje prava, ki na glavo postavlja varstvo najvišjih človekovih pravic, na katerih pravo v resnici sloni, je potrebno vedno znova zavračati.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Dopolnitve Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ)
Na podlagi novele ZNUPZ-A, ki je v veljavi od 4. decembra, pripada samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok delna povrnitev izgubljenega dohodka, ki znaša od 250 do 750 evrov, ukrep velja od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021. Vlada lahko ukrep podaljša s sklepom za največ 6 mesecev. Zavezanec mora prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena). Obrazec bo pripravljen predvidoma do konca tega tedna. Rok za oddajo vloge je 15. januar 2022. Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki. >> Več
>> Spremembe Zakona o državni upravi (ZDU-1)
Novela ZDU-1M, ki začne veljati 18. decembra, prenaša naloge s področja verske svobode z ministrstva za kulturo na vladno službo, pristojno za verske skupnosti, področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij pa z ministrstva za javno upravo na službo za digitalno preobrazbo. Spremenjeni 32.a člen, ki določa področja iz pristojnosti ministrstva za kulturo, se začne uporabljati 1. januarja 2024.
>> Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT)
Na podlagi novega zakona, ki bo začel veljati 22. decembra, bo v Sloveniji prepovedano dajati na trg proizvode iz oksorazgradljive plastike in plastične proizvode za enkratno uporabo. Gre za vatirane palčke, jedilni pribor, krožnike, slamice, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov ter posode za živila iz ekspandiranega polistirena.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 188 do 192
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakaj je pogoj PC v državni upravi po mnenju US nezakonit?
"Ustavno sodišče ponavlja, da zakonska podlaga za uvedbo cepljenja za zaposlene v Republiki Sloveniji obstaja. Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) poleg strokovne presoje ukrepa ureja tudi postopek ugotavljanja morebitne nastale škode na zdravju, v okviru katerega bi bilo prizadetim omogočeno uveljavljanje njihovih pravic," je v odločbi v zadevi U-I-210/21 z dne 29. novembra 2021 zapisalo Ustavno sodišče, ko je presodilo, da so določbe 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, s katerimi je bilo določeno, da morajo zaposleni v državni upravi izpolnjevati pogoj prebolevnosti ali cepljenja (PC), nezakonite. Odločbo je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič sta podala odklonilni ločeni mnenji, pritrdilna ločena mnenja pa so podali Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs, Rok Čeferin, Rajko Knez in Marijan Pavčnik (povezava do vseh ločenih mnenj).
>> Drevenšku zaradi trojnega umora dosmrtna zaporna kazen
Ptujsko sodišče je Silva Drevenška zaradi trojnega umora obsodilo na dosmrtno zaporno kazen, kar je zahtevalo tudi tožilstvo in svojci umorjenih. Na izrek najvišje mogoče kazni po slovenskem kazenskem zakoniku je vplivalo tudi dejstvo, da vse do zadnje obravnave obtoženi ni spregovoril in obžaloval dejanj, to je storil šele tik pred koncem sojenja in najverjetneje le zato, da bi si morda znižal kazen, je ocenil sodni senat.
 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Bruna Žuber, mag. Jonika Marflak Trontelj:
Alternativno reševanje upravnih sporov
dr. Marija Đorđeska:
Obča načela mednarodnega prava
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izvršba na denarna sredstva
Sodišče je v obravnavani zadevi ugotavljalo, ali lahko upnik, ki nima odprtega transakcijskega računa, sploh sproži izvršilni postopek ter tako pride do poplačila oziroma ali je mogoče izvršbo opraviti na katerega od alternativnih načinov.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
15. december 2021 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) 
 
15. december 2021 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD) 
 
15. december 2021 Kazenski zakonik (KZ-1) 
 
15. december 2021 Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT) 
 
15. december 2021 Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) 
 
15. december 2021 Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR) 
 
18. december 2021 Zakon o državni upravi (ZDU-1) 
 
18. december 2021 Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (ZVVJTO) 
 
18. december 2021 Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES) 
 
18. december 2021 Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) 
 
18. december 2021 Zakon o digitalni radiodifuziji (ZDRad) 
 
18. december 2021 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 
 
18. december 2021 Zakon o kritični infrastrukturi (ZKI) 
 
18. december 2021 Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) 
 
18. december 2021 Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) 
 
18. december 2021 Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ) 
 
22. december 2021 Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji (ZPDPPEUT) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.