c S

Zakon po mnenju predlagateljev omogoča začetek poprave krivic zaradi izbrisa pravnih oseb

08.12.2021 16:14 Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. julija 1999 do 15. januarja 2008 (ZOKIPOSR), ki bo začel veljati 15. decembra, po mnenju predlagateljev iz državnega sveta ni optimalen, je kompromis, ki pa bo dobra podlaga za začetek uveljavljanja poprave krivic. Če postopki ne bodo tekli gladko, omenjajo možnost novelacije. Državo bi lahko odškodnine po ocenah stale do 45 milijonov evrov.

Kako bodo ti postopki tekli, bo pokazal čas; če bo treba, se lahko z novelacijo zakona ovire odpravijo, je dodal državni svetnik in eden od izvršnih direktorjev Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček, ki je sodeloval pri pripravi predloga zakona.

Država je na podlagi zakona o finančnem poslovanju podjetij, uveljavljenega leta 1999, iz sodnega registra izbrisala več kot 10.000 podjetij, ki so po veljavnih merilih veljala za nedelujoča, hkrati pa je zakon obveznosti družb prenesel na njihove družbenike, ki so morali dolgove odplačevati z osebnim premoženjem.

Povezava do novice: Zakon po mnenju predlagateljev omogoča začetek poprave krivic zaradi izbrisa pravnih oseb