c S

Ločena mnenja ustavnih sodnikov k odločbi glede pogoja PC v državni upravi

07.12.2021 11:09 Ustavno sodišče je presodilo (odločba U-I-210/21), da je bil vladni odlok, ki je za zaposlene v državni upravi uvajal pogoj preboleli ali cepljeni (PC), v neskladju z ustavo. Ustavni sodniki so ugotovili, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih.

Odločbo je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Sodnika Klemen Jaklič in Rok Svetlič sta podala odklonilni ločeni mnenji, pritrdilna ločena mnenja pa so podali Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs, Rok Čeferin, Rajko Knez in Marijan Pavčnik.

Hitre povezave do ločenih mnenj: 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. dr. Klemna Jakliča k odločbi št. U-I-210/21 z dne 29. 11. 2021

Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Roka Svetliča k odločbi št. U-I-210/21 z dne 29. 11. 2021

Pritrdilo ločeno mnenje sodnika dr. Roka Čeferina k odločbi št. U-I-210/21 z dne 29. 11. 2021

Pritrdilo ločeno mnenje sodnika dr. Rajka Kneza k odločbi št. U-I-210/21 z dne 29. 11. 2021

Pritrdilo ločeno mnenje sodnice dr. Špelce Mežnar k odločbi št. U-I-210/21 z dne 29. 11. 2021

Pritrdilo ločeno mnenje sodnika dr. Marijana Pavčnika k odločbi št. U-I-210/21 z dne 29. 11. 2021

Pritrdilo ločeno mnenje sodnice dr. Katje Šugman Stubbs k odločbi št. U-I-210/21 z dne 29. 11. 2021

 
Ustavno sodišče je sicer izvajanje odloka zadržalo že konec septembra, in sicer s sklepom št. U-I-210/21

Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. dr. Klemna Jakliča k sklepu št. U-I-210/21 z dne 30. 9. 2021

Odklonilno ločeno mnenje sodnika Marka Šorlija k sklepu št. U-I-210/21 z dne 30. 9. 2021

Pritrdilo ločeno mnenje sodnice dr. Katje Šugman Stubbs k sklepu št. U-I-210/21 z dne 30. 9. 2021

Pritrdilo ločeno mnenje sodnika dr. Roka Čeferina k sklepu št. U-I-210/21 z dne 30. 9. 2021

Pritrdilo ločeno mnenje sodnice dr. Špelce Mežnar k sklepu št. U-I-210/21 z dne 30. 9. 2021

IUS-INFO, 7. december 2021