c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2021, številka 43 / letnik XIX.
 
In fictione iuris semper aequitas existit.
V pravni fikciji je vedno prisotna pravičnost.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Najemna razmerja za poslovne prostore po novem
Dne 19. junija 2021 je začela veljati novela > Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki v 52. členu razveljavlja Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) iz leta 1974, ki je specialno urejal prav najemna razmerja. Novega zakona za to področje nimamo, zato se sedaj za vsa najemna razmerja za poslovne prostore v zvezi z najemnimi pogodbami, sklenjenimi od 19. junija 2021 dalje, uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (OZ) o zakupni (najemni) pogodbi, in sicer od 587. do 618. člena OZ.Razveljavitev celotnega zakona, ki je specialno urejal prav področje najema poslovnih prostorov, ne da bi bil nadomeščen z novim zakonom za to področje, ni bila najbolj premišljena poteza zakonodajalca. Zato lahko na področju najema poslovnih prostorov v prihodnji (sodni) praksi pričakujemo kar pestro dogajanje.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Aktualno
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> 20 finalistov za 21. izbor najvplivnejših pravnikov
Na portalu IUS-INFO poteka tradicionalni, letos že 21. izbor 10 najvplivnejših pravnikov. Po prvem delu je že znano, kdo so finalisti. Med dvajsetimi pravnicami in pravniki, ki so bili predlagani največkrat, boste obiskovalci portala izbrali deset najvplivnejših v letu 2021.V drugem delu izbora lahko vsak glasovalec odda svoj glas za eno oziroma enega izmed dvajsetih predlaganih pravnic in pravnikov, pri tem pa lahko doda tudi vprašanje za izbranega kandidata. Izbranci bodo konec novembra na sklepni okrogli mizi predstavili svoja mnenja o aktualnih družbenopolitičnih temah. Dogodek bo mogoče spremljati tudi v živo na spletu.

 
 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče EU: Poljska mora vsak dan plačati milijon evrov kazni
Sodišče EU je naložilo Poljski plačilo dnevne kazni v vrednosti milijon evrov zaradi spodkopavanja pravosodnega sistema, konkretno v povezavi z delovanjem disciplinske zbornice vrhovnega sodišča, ki ogroža neodvisnost sodnikov.
>> ESČP: Slovenija mora zaradi diskriminacije plačati odškodnino
Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da je Slovenija diskriminirala dva invalida, ko jima vrhovno in ustavno sodišče nista omogočila, da pred glasovanjem zahtevata prilagoditve volišča. V državnem odvetništvu navajajo, da ESČP ni ugotovilo diskriminacije, temveč pomanjkanje pravnih sredstev, s katerimi bi pritožnika pred domačimi sodišči lahko uveljavljala svoje očitke o domnevni diskriminaciji.
>> Kolikšen bo davek na kriptovalute?
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o davku od virtualnih valut, ki za fizične osebe predvideva 10-odstotno obdavčitev v primeru menjave virtualne valute za fiat valuto ter v primeru nakupov, opravljenih z virtualno valuto. Meja za nastanek davčne obveznosti bi bila unovčenih 15.000 evrov v koledarskem letu. Zakon se ne bi uporabljal za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo virtualno valuto med sredstvi dejavnosti, ki jo opravljajo, niti ne za pravne osebe.
 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja
Novela, ki bo začela veljati 1. novembra, med drugim določa pogostnost presejalnega testiranja s testi HAG za samotestiranje oziroma testiranja s testi HAG na vsakih 48 ur, dvakrat tedensko samotestiranje za vse učence osnovne šole, dijake in študente in obveznost nošenja mask navkljub izpolnjenemu PC pogoju za dejavnosti zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva ter v dejavnostih in pri nudenju vseh storitev, kjer prihaja do medosebnega stika.
>> Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost
Uredba, ki je začela veljati 23. oktobra, določa pristojne organe, način izvajanja in financiranje Mehanizma za okrevanje in odpornost. Cilj izvajanja mehanizma je spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti EU z izboljšanjem odpornosti držav članic, njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in njihovih razvojnih možnosti. Z mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU za doseganje mejnikov in ciljev z namenom izvedbe reform in naložb, kakor so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost RS. V skladu z načrtom lahko ukrep vključuje več projektov.
>> Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva
Nov Pravilnik, ki bo začel veljati 9. novembra, določa merila za izračun višine nagrade in povračila potrebnih stroškov zakonitega zastopnika mladoletnika brez spremstva, način uveljavljanja nagrade in stroškov ter njihovo odmero. V čas zastopanja se bodo po novem vštevali tudi odmori med zastopanjem, do katerih ne pride iz razlogov na strani zakonitega zastopnika.
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 167 do 170
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kemis tiktaka naprej    

dr. Marko Novak
   
Potem ko so se medijski žarometi ugasnili in mikrofoni potihnili, se je občina Vrhnika lotila izvršitve svoje odločitve po pravni poti - kot se spodobi v pravni državi. Pri tem je tudi poiskala primerno pravno pomoč, toda kmalu so se pričele - za našo državno upravo tipične - birokratske »skrivalnice« prelaganja oziroma izogibanja odgovornosti v labirintu državnih organov, začenši z Ministrstvom za okolje, Inšpektoratom za okolje in prostor, pa Agencijo za okolje RS. Ta birokratski pinkponk se zdaj vrti že štiri leta, seveda še vedno brez epiloga. Posredovalo je tudi upravno sodišče, ki je ugotovilo, da je bila občina neupravičeno izključena iz postopka spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, kar je vlilo nekaj upanja za nadaljevanje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zagotovitev drugega primernega stanovanja
Sodišče druge stopnje je na podlagi pritožbe tožencev sodbo sodišča prve stopnje spremenilo in tožbeni zahtevek zavrnilo. Obrazložilo je, da se zaradi odpovedi pogodbe najemniku in osebam, ki bivajo z njim v stanovanju, položaj iz najemnega razmerja ne sme bistveno poslabšati v nobeni pomembni okoliščini v primerjavi s stanovanjem, v katerem bivajo sedaj, kar pa naj bi se zaradi spremembe etaže, v kateri se nahaja stanovanje, ter kvadrature, zgodilo. Vrhovno sodišče je po vloženi reviziji ugotavljalo, ali sprememba etaže stanovanja (ponujeno nadomestno stanovanje se nahaja v petem nadstropju brez dvigala, dotedanje stanovanje pa je v pritličju) glede na drugi odstavek 106. člena SZ-1 predstavlja bistveno poslabšanje stanovanjskih pogojev tožencev.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.