c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2021, številka 37 / letnik XIX.
 
Non pretii numeratio, sed conventio perficit emptionem.
Ne plačilo kupnine, temveč dogovor napravi (veljavno) kupno (pogodbo).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Na enakem delovnem mestu, 400 evrov razlike v plači
V podjetju imajo zaposlena dva delavca na enakem delovnem mestu, pri čemer en prejema približno 400 evrov višjo plačo. Ta ima več delovnih izkušenj in višjo izobrazbo. Podjetje zavezuje kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami. Ali delovne izkušnje in izobrazba lahko utemeljijo tako razliko v plači oziroma ali obstajajo kakšne smernice, kolikšna je lahko razlika?Da bi prišlo do ugoditve zahtevku na sodišču, bi moral nižje plačani delavec zatrjevati neenakopravno obravnavno v primerjavi z višje plačanim delavcem, vam kot delodajalcu pa se pred tem ne bi uspelo ubraniti (pravilo obrnjenega dokaznega bremena pomeni, da je na delodajalcu dokazno breme, da do diskriminacije ni prišlo). Iz sodne prakse izhajajo stališča, da samo dejstvo, da delavci na istem delovnem mestu prejemajo različno plačo, še ni v nasprotju z načelom enakosti oziroma s principom enakega plačila za enako delo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh covidnih ukrepov
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Spremembe opredelitve prekrška „Nedostojnega vedenja“    

mag. Martin Jančar
   
Vsebinsko se predlagana ureditev „skrega“ s toliko določbami drugih predpisov, da bo to nedvomno povzročilo precej težav, recimo z določbami kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime iz Kazenskega zakonika (KZ-1). Da ne govorimo o tem, da takšen opis prekrška terja izrecno tehtanje in oceno ravnanj in posledic, ki jih izvaja „pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa“, kar po moji oceni daleč presega pristojnost takšnih oseb, ki nenazadnje sodijo v izvršilno vejo oblasti. Prostor mi tega ne dopušča, a treba je vedeti, da so opredelitve pojmov „vznemirjenje, razburjenje ali ogrožanje posameznika, škodovanje ugledu“ pravno izredno zahtevne in še v rednih sodnih postopkih praviloma terjajo obsežno dokazovanje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ESČP odločilo v prid razlaščenim vlagateljem
Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo (Case of Pintar and Others v. Slovenia), da razlaščeni vlagatelji v Sloveniji pri bančnih izbrisih v letih 2013 in 2014 niso imeli možnosti učinkovitega pravnega sredstva. Prve tožbe so prizadeti na ESČP vložili leta 2014, postopek pa je stekel konec leta 2018. Na izredne ukrepe, v katerih niso prejeli odškodnine, se je pritožilo sedem slovenskih državljanov, ker niso imeli možnosti učinkovitega pravnega varstva in ker menijo, da ukrepi niso bili upravičeni. Sodišče pritožnikom ni ugodilo v delu, ki se nanaša na povrnitev premoženjske škode zaradi prenehanja kvalificiranih obveznosti. O tem bodo odločala slovenska sodišča.
>> Odbor podprl novelo ZJRM-1B
Odbor DZ za notranje zadeve je pretekli teden podprl predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru. Po zadnjem predlogu bi z globo od 500 do 1000 evrov kaznovali tistega, ki se v javnosti prepira, vpije ali se nedostojno vede.
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2
Nov odlok, ki je bil objavljen 14. septembra in je začel veljati naslednji dan, je razveljavil tri dni star odlok, ki še niti ni začel veljati. Razlika med odlokoma je v dopolnitvi 4. odstavka 5. člena, s katero Vlada uvršča med izjeme, ki jim ni treba izpolnjevati pogoja PCT za oskrbo na bencinskih servisih, voznike mednarodnega prevoza, ki Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje. Sicer pa je od 15. septembra izpolnjevanje PCT-pogoja praktično obvezno za vse zaposlene in uporabnike storitev, pogoj pa ni potreben za osebe mlajše od 12 let, obisk urgence (nujna medicinska pomoč), nekatera spremstva otrok ter vstop v živilske trgovine, drogerije in lekarne, ki niso v trgovskih centrih, in za zgoraj omenjene voznike. Odlok določa tudi uporabo zaščitne maske, medosebno razdaljo, razkuževanje rok in prezračevanje prostorov. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 144 do 148
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Načelo neposrednosti
Načelo neposrednosti terja, da sodišče s svojimi čutili zaznava naravo in vsebino dokaznih sredstev in na tej podlagi tudi sprejme dokazno oceno in odločitev v zadevi. Pri zaslišanju strank ali prič, včasih tudi izvedencev, se dokazna vrednost izoblikuje tudi po okoliščinah, v katerih so besede izrečene: po gestah zaslišanega, barvi in tonu njegovega glasu, odločnosti ali neodločnosti, samozavesti ali zmedenosti ipd. Zato v primeru, ko poleg pričanja ni drugih dokazov, zgolj branje zapisnika o izpovedbah ni dovolj.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Žana Žabnikar, Urška Arzenšek:
Konkurenčnopravni vidik zbiranja masovnih podatkov
 
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.