c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2020, številka 29 / letnik XVIII.
 
Salus publica suprema lex esto.
Javna blaginja naj bo najvišji zakon.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Model soglasja v predlogu novele KZ-1
Predlog novele Kazenskega zakonika, ki je v medresorskem usklajevanju, vsebuje med drugim tudi spremembe v poglavju kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki pomenijo prehod od tradicionalnega »modela prisile« k »modelu soglasja«. V zvezi s kaznivimi dejanji posilstva, spolnega nasilja in spolne zlorabe slabotne osebe je bila izvedena empirična študija pravosodne prakse, s katero so ugotovili, da z opisi navedenih kaznivih niso pokriti položaji, ko žrtev spolno dejanje sicer zavrača, a se iz različnih razlogov fizično ne upira ali ne upira dovolj, da bi storilec moral uporabiti silo, in dejanja, pri katerih storilec s hitrostjo izrabi presenečenje žrtve.Predlagana sta nova prva odstavka 170. in 171. člena, ki določata kaznivi dejanji posilstva in spolnega nasilja. Za obstoj kaznivega dejanja ni več potrebno, da mora storilec uporabiti silo ali zagroziti, in se tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu fizično upirati, mora pa žrtev svoje nesoglasje navzven prepoznavno izraziti oz. biti v položaju, ko nesoglasja ali soglasja sploh ne more izraziti (popolna pasivnost, opitost, nezavest, hromeč strah ipd.).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Pregled vseh dosedanjih ukrepov ob epidemiji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Teršek z ustavno pritožbo glede glasovanja
Dr. Andraž Teršek, ki ga DZ junija ni izvolil za ustavnega sodnika, se je obrnil na ustavno sodišče, kateremu predlaga naj ugotovi protiustavnost določb Poslovnika DZ o tajnem glasovanju, razveljavi glasovanje o njegovi kandidaturi za ustavnega sodnika in DZ naloži, da o njem ponovno glasuje.

>> Zakaj bo treba vrniti Mercatorjeve delnice Agrokorju?
Vrhovno sodišče je razsodilo, da je treba Mercatorjeve delnice, ki so bile s sklepom Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) konec lanskega leta začasno odvzete, nemudoma vrniti Agrokorju.

>> Obsodba Stephana pravnomočna
Višji sodniki so zavrnili pritožbo obrambe na sodbo Michelu Stephanu, ki ga je ljubljansko okrožno sodišče lani obsodilo na osem let zapora zaradi napeljevanja k uboju. Sodišče je odločilo tudi, da je treba Stephana po prestani kazni izgnati iz države.

>> AVK nasprotuje predlogu novele zakona o medijih
Agencija za varstvo konkurence (AVK) je v mnenju o predlogu novele zakona o medijih izpostavila pomanjkljivosti glede presoje koncentracij na medijskem področju.

>> Ali je neuporabo zaščitnih mask mogoče sankcionirati?
Ker je z vladnim odlokom predpisano obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih nepopolna pravna norma, za kršitev katere ni predpisana sankcija, obveznost ne posega v pravni položaj posameznika.

>> Aktivnosti med epidemijo v številkah
V času epidemije je bilo izdanih 14.000 karantenskih odločb, zdravstveni inšpektorat je izrekel za več kot 100.000 evrov glob, država je pomagala pri povratku v domovino približno 2300 državljanom.

>> Kako deluje aplikacija #OstaniZdrav?
Razvoj aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi se bliža koncu in znane so že vse tehnične podrobnosti. Anonimnost uporabnikov naj bi bila zagotovljena s tem, da si telefoni med seboj izmenjujejo samo ključe, ki ne vsebujejo osebnih podatkov.

>> Vodenje NPU kot v. d. prevzema Lepoša
V. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič za vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ni izbral nobenega od dveh kandidatov, prijavljenih na razpis.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V prihodnje tudi poletno poslovanje sodišč
Spremembe > Zakona o sodiščih (ZS), ki so začele veljati 25. julija, urejajo drugačen način poslovanja sodišč v poletnem času in v primeru nastopa izrednega dogodka. Sodišča bodo v času od 15. julija do 15. avgusta še vedno poslovala v omejenem obsegu, ki pa se več ne omejuje samo na nujne zadeve, ampak bodo sodišča lahko odločala tudi o zadevah, ki niso nujne. Tako se bodo tudi v nenujnih zadevah lahko razpisovali naroki, vendar le v primeru, če bodo s tem soglašale vse stranke. Poleg tega je posodobljen nabor nujnih zadev, med katere sedaj spadajo tudi postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora in nepravdne zadeve po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Ob nastanku izrednega dogodka bodo sodišča praviloma poslovala na način, kot je predviden za poletno poslovanje, izjemoma pa tudi v drugačnem obsegu, glede na naravo izrednega dogodka.

>> Podaljšanje ukrepa začasnega čakanja na delo
Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki je začel veljati 25. julija, ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih na pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), podaljšuje do 31. avgusta 2020.

>> Trgovine ponovno odprte ob nedeljah
24. julija je začela veljati sprememba > Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ponovno dovoljuje odprtje prodajaln ob nedeljah in dela prostih dnevih.

>> Notranja organizacija Ministrstva za notranje zadeve
25. julija je začela veljati sprememba > Uredbe o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki v Ministrstvu za notranje zadeve Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo razdeljuje na dva ločena direktorata in sicer na Direktorat za upravne notranje zadeve in Direktorat za migracije. Poleg tega ustanavlja Direktorat za logistiko in nabavo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 103 - 105
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kdo naj postane sodnik Sodišča EU?    

dr. Matej Avbelj
   
To vprašanje je zelo aktualno, ker sta, ko to pišem, za Sodišče Evropske unije (SEU) objavljeni kar dve prosti mesti. Za sodnika Sodišča in Splošnega sodišča. Večina vas bo na naslovno vprašanje sicer odgovorila nekako takole. V Sloveniji je to stvar politike, one (pravo)sodne ter tiste čisto ta prave politične. Pa, seveda, vprašanje vez in poznanstev. Ter, ne pozabimo, lojalnosti. Kdo je komu bil zvest, je zvest in bo, kar je najbolj pomembno, še ostal zvest. Tako se res, kot kažejo v zunanjem svetu zaznavne izkušnje, pri nas običajno kadruje. Tudi na vrhunske sodne položaje ...
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Kaj prinaša sveženj za obnovo Evrope?
Dogovor o svežnju za obnovo Evrope vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in novi sklad za okrevanje v vrednosti 750 milijard evrov. V Evropski komisiji bo 16. avgusta začela delovati projektna skupina za okrevanje in odpornost, ki bo usklajevala izvajanje načrta za okrevanje. Evropski parlament pa je z veliko večino izglasoval resolucijo, v kateri zahteva spremembo dogovora.

>> Strategija proti spolnim zlorabam otrok
Evropska komisija je predstavila strategijo za učinkovitejši boj proti spolnim zlorabam otrok. Namen strategije je okrepiti preprečevanje zlorab, vzpostaviti močan pravni okvir ter izboljšati delovanje organov pregona in usklajevanje na tem področju.

>> Zadržanje finančne pomoči zaradi diskriminacije LGBT
Evropska komisija je v torek zavrnila prošnje za finančno pomoč šestim poljskim občinam z obrazložitvijo, da so sprejele resolucije, ki škodujejo pravicam LGBT skupnosti.

>> Imenovani novi evropski tožilci
Svet EU je za člana Evropskega javnega tožilstva iz Slovenije za šestletni mandat imenoval tožilca Jako Brezigarja. Poleg njega so izbrali še evropske tožilce iz 21 drugih držav članic unije.

>> Zaščita sezonskih delavcev
Evropska komisija je predstavila smernice za zaščito sezonskih delavcev v času pandemije. Usmeritve za nacionalne organe, inšpektorate za delo in socialne partnerje so namenjene zagotavljanju pravic, zdravja in varnosti sezonskih delavcev ter njihove seznanjenosti s pravicami.

>> Etične smernice za umetno inteligenco v praksi
Strokovna skupina Komisije EU je pripravila končni ocenjevalni seznam za zaupanja vredno umetno inteligenco, ki v praksi uresničuje etične smernice, oblikovane v zadnjih letih. Seznam bo prek spletnega orodja deloval kot etični kontrolni seznam, ki bo podjetjem in organizacijam na voljo za samooceno in prejemanje napotkov za izboljšave.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Konrad Plauštajner:
Zlata načela FIDIC
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je doživel že 24 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici je tudi vseh 25 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 391. člena - posebna pravila o izpodbojnosti pravnih dejanj dolžnika). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan z več kot 580 strokovnimi članki, 18 odločbami Državne revizijske komisije in več kot 5.190 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.