c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2020, številka 05 / letnik XVIII.
 
Qui delegat, solvit.
Kdor delegira (novega dolžnika), izpolni.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Je sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU dobra možnost?
Ponujena sporazumna predložitev arbitražnega spora Sodišču EU na podlagi 273. člena pogodbe o delovanju EU (Sodišče je pristojno v vseh sporih med državami članicami, ki se nanašajo na predmet Pogodb, če je bil spor predložen Sodišču v skladu s posebnim sporazumom med strankami), je dobra možnost, meni evropski komisar Janez Lenarčič. Strani bi lahko sodišču po njegovih besedah zastavili zelo preprosto vprašanje: ali arbitražna razsodba zavezuje obe strani. Sicer pa ocenjuje, da je sodišče v sodbi C-457/18 dovolj jasno povedalo, da pričakuje od Slovenije in Hrvaške izvršitev arbitražne razsodbe, je pa po drugi strani ubralo zelo ozko tolmačenje svoje pristojnosti, medtem ko on osebno meni, da bi lahko sodišče razsojalo tudi o kršitvah prava EU. "No, odločilo se je, kot se je. Odločitev je končna in o tem razpravljati nima dosti smisla," je še dejal. To, da v sporočilu za javnost piše, da je sodišče opozorilo na okoliščino, da morata državi storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne razsodbe, in da te iste formulacije v sodbi ni, je Lenarčič komentiral z oceno, da je sodišče v izjavi za javnost poleg povzetka sodbe opisalo tudi kontekst, v katerem je sodbo sprejelo.

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prosta delovna mesta v Uradu RS za intelektualno lastnino
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kolikšna bo končna odškodnina zaradi nerazglašenih oporok?
Minevajo štiri leta od razkritja, da so na 44 okrajnih sodiščih našli 945 oporok, ki niso bile razglašene. Do zdaj so oškodovanci zaradi tega vložili 48 zahtevkov, s katerimi zahtevajo za 5,5 milijona evrov odškodnin. Do zdaj so jim izplačali za nekaj manj kot 700.000 evrov. Od šestih še odprtih zadev jih je na prvi stopnji zaključenih pet, ena pa je v reviziji na vrhovnem sodišču. Pri slednji je namreč višje sodišče z vmesno sodbo ugotovilo, da odgovornost za založeno oporoko nosi sodišče, a je državno odvetništvo vložilo zahtevo za revizijo. Vrhovno sodišče jo je dovolilo, a o njej še ni odločilo.

>> Strokovni pregled dela tožilke zaradi nizke kazni
Strokovni pregled dela okrožne državne tožilke Ane Radovanović Širok je pokazal, da tožilka v primeru Iračana ni naredila strokovne napake, so pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu. Tožilka je sicer v postopku proti Iračanu predlagala kazni "na spodnji meji predpisanih kazni", a je pri tem upoštevala sodno prakso, so navedli. Nizka kazen pa je povzročila nezadovoljstvo javnosti. Ogorčeni so bili v Sindikatu policistov Slovenije. Zapisali so, da potezo razumejo kot "popolno razvrednotenje življenja, varnosti in osebne integritete vseh policistk in policistov ter vseh državljanov, ki bi se v dani situaciji lahko znašli v vlogi oškodovanca".

>> Sojenje v zdravstveni korupcijski aferi
Na včerajšnjem nadaljevanju glavne obravnave v korupcijski aferi v zdravstvu je pred senat Okrožnega sodišča v Ljubljani kot priča stopila Damjana Palčar, ki je bila v podjetju Emporio Medical sprva administratorka, nato pa računovodkinja. Pojasnila je, da je podjetje izplačevalo donacije praktično vsem bolnišnicam v državi, prednjačil pa je Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana. Pri tem je poudarila "nehigienično prakso", ko podjetje donacij ni nakazovalo neposredno UKC, temveč je denar odšel k zasebnemu Društvu za razvoj ortopedije.

>> Občine pozvale poslance k sprejemu zakona o finančni razbremenitvi
Združenja občin pozivajo poslance, naj sprejmejo zakon o finančni razbremenitvi občin. Ta predvideva prenos nekaterih stroškov iz občin na državo. Občine bi tako prihranile okoli 31 milijonov evrov letno. Gre za sistemsko in trajno ureditev, so pojasnili na novinarski konferenci po seji vladne delovne skupine za zniževanje stroškov občin.

>> Manjše število prijav korupcije je eden izmed pokazateljev nezaupanja v KPK
Kandidat za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi poudarja moč preventive, ozaveščanje ljudi o korupciji in njihovo integriteto. Kot je 45-letni kandidat povedal na ponedeljkovi javni predstavitvi, želi s svojim znanjem in izkušnjami izboljšati ugled komisije v javni sferi.

>> Vrednotenje nepremičnin
Geodetska uprava RS (Gurs) je na predlagane modele vrednotenja nepremičnin prejela številne pripombe. Te je preučila in tiste, ki pripomorejo k izboljšanju in optimizaciji modelov, tudi upoštevala pri pripravi končnega predloga, ki bo romal v sprejem na vlado. Sledilo bo novo množično vrednotenje, ki mora biti po zakonu opravljeno do konca marca.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Objektivna odgovornost delodajalca
Poškodba tožnice pri skoku s padalom je posledica nesreče pri delu. Tožena stranka, pripadnica padalske reprezentance Slovenske vojske, je na podlagi ukaza sodelovala na civilnem tekmovanju v A., kjer se je poškodovala. Zaradi poškodbe pri delu je bil tožnici odobren dalj časa trajajoč bolniški stalež, kasneje pa je bila tudi invalidsko upokojena. Sodišče je ugotavljalo, ali je podana objektivna odgovornost delodajalca, ki je tožnico napotil na tekmovanje v skokih, ali pa je k nastanku škode prispevala tožnica.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Poslovnik Državnotožilskega sveta
25. januarja je začela veljati dopolnitev > Poslovnika Državnotožilskega sveta, ki 24. člen dopolnjuje z novim šestim odstavkom, ki določa, da se lahko v primeru, da so člani po razpravi glede razvrstitve kandidatov soglasni, predlog mnenja o predlogih za imenovanje z razvrstitvijo kandidatov glede na oceno primernosti za imenovanje državnih tožilcev oblikuje tudi brez postopka dajanja podpor.

>> Delo javnih uslužbencev v tujini
1. februarja so začele veljati spremembe in dopolnitve > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki določajo, da se sprememba preglednice indeksov življenjskih stroškov sprejme enkrat in ne več trikrat na leto in določajo dodatek za opravljanje finančnih nalog v višini 304,21 evra ter dodatek za opravljanje varnostnih ter drugih nalog v višini 200,00 evrov.

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Trbovljah. Prijave lahko kandidati pošljejo do 1. marca, kandidaturi pa morajo priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih.

>> Subvencioniran prevoz
Nov Pravilnik o določanju cen subvencioniranega prevoza, ki je začel veljati 1. februarja, določa način in metodologijo izračuna polne cene subvencionirane vozovnice, višino povračila stroškov prevoza, razrede oddaljenosti in cene subvencionirane vozovnice, ki jo plača upravičenec. Na isti dan je začel veljati tudi nov Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza, ki določa način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje, način vračila subvencije ter način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 6 in 7
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2021 Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Svarilo Auschwitza    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Nevarno je, ko je v vsakokratni družbi spominjanje na pretekla hudodelstva in sedanje varovanje človekovih pravic pogojeno z ideologijo državnih oblasti. Nevarnost, da se kaj podobnega ponovi, ni zanemarljiva, kot kažejo hudodelstva v sedanjem času, kot so denimo genocidni poskusi myanmarske vlade, da izbriše narodnostno manjšino Rohingya, kar trenutno obravnava Meddržavno sodišče v Haagu v sporu med Gambijo in Myanmarom. Slovenski vsakdanjik po drugi strani otežujejo tudi številna nekaznovana hudodelstva zoper človečnost med drugo svetovno vojno in po njej na slovenskem ozemlju.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Poznate vse uporabnosti IUS-INFO dokumentov?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je od leta 1998 doživel že 14 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je tudi vseh 15 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 57a. člena o pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalni aranžmajih). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 310 strokovnimi članki in več kot 320 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.