c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Oktober 2019, številka 38 / letnik XVII.
 
Lex semper intendit, quod convenit rationi.
Zakon vedno namerava (tisto), kar ustreza razumnemu preudarku.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ali politika boj proti korupciji prej zavira kot spodbuja?
Ministrstvo za pravosodje zavrača navedbe KPK glede predloga novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki da zavira boj proti korupciji. Verjamejo, da bo komisiji "dala zobe". Rešitve, ki jih predvideva sedanji predlog novele, bodo med drugim KPK dale pravno podlago, da bo lahko v aplikaciji Erar objavljenih bistveno več podatkov kot jih je zdaj. "Erar trenutno deluje na 30 odstotkih svojih zmožnosti, s sprejemom novele bomo to pomanjkljivost odpravili," je poudaril vodja sektorja za kaznovalno pravo pri ministrstvu za pravosodje Robert Golobinek. Če bo novela sprejeta, bo KPK tudi lahko objavila ime funkcionarja, za katerega je ugotovila sum korupcije. A šele, ko bo potekel rok za pritožbo na upravnem sodišču oz. po odločitvi sodišča o pritožbi. Kot pomembno je še izpostavil, da novela KPK daje možnost sistemskih nadzorov na konkretnih področjih, na primer zdravstvo, javna naročila itd. KPK se bo lahko povezala z drugimi državnimi organi in s takimi nadzori "naslovila sistemske probleme v družbi". Predsednik KPK Boris Štefanec izpostavlja, da bi morale biti predlagane spremembe zakona podprte z dodatnimi finančnimi in kadrovskimi viri, česar pa novela ne predvideva. Če se to ne bo zgodilo, bodo spremembe "za komisijo neizvedljive in bodo v dobršni meri onemogočile njeno učinkovito izvajanje nadzora", je še poudaril.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prosto delovno mesto višjega svetovalca v Uradu RS za intelektualno lastnino
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> ZPIZ-2 ni v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je odločilo, da ureditev veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki samostojnim podjetnikom ne omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti, ni v neskladju z ustavo. Ugotovilo je, da je zagotavljanje medgeneracijske pravičnosti, enakosti in finančne vzdržnosti, kar se zasleduje z izpodbijano ureditvijo, v javno korist in prevlada nad interesi samostojnih podjetnikov. Zato je odločilo, da je izpodbijana zakonska ureditev v skladu z načelom zaupanja v pravo.

>> Predsednik revizijske komisije s pomisleki glede predlaganih sprememb
Predsednik Državne revizijske komisije Samo Červek pozdravlja namero vlade za spremembo zakonodaje na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Vendar pa ima pri tem nekaj zadržkov, med drugim glede sodnega varstva na upravnih sodiščih, vzpostavitvi nujnih ustnih obravnav in prioritetni obravnavi velikih naročil. Dejal je, da si je že v prvem mandatu vodenja komisije pred več kot desetletjem prizadeval za vzpostavitev sodnega varstva, vendar bi to moralo potekati na vrhovnem sodišču, ki bi s svojimi odločbami lahko tudi vzpostavilo sodno prakso.

>> Predlogi sprememb insolvenčne zakonodaje
Implementacijska skupina je na ponedeljkovem sestanku, na katerem je obravnavala zadnji dopolnili novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ocenila, da je treba institut poenostavljene prisilne poravnave obravnavati ob ugotovljenih tveganjih in ga nadgraditi z varovali. Vprašanje sprememb insolvenčne zakonodaje je postalo odmevno s primerom poenostavljenih prisilnih poravnav družb iz kroga družine ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Ljubljansko okrožno sodišče je namreč avgusta potrdilo poenostavljeno prisilno poravnavo podjetja Electa Holding, s katero bi upniki podjetja do konca leta 2021 prejeli le pet odstotkov svojih terjatev.

>> Vlada potrdila interventni zakon
Vlada je na ponedeljkovi seji potrdila predlog interventnega zakona, s katerim omejujejo nekatere izdatke na področju plač javnih uslužbencev in urejajo izredno uskladitev pokojnin v letu 2020. Predlog zakona so skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti posredovali državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.

>> Zaostanki ministrstva za delo pri reševanju pritožb vedno manjši
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v zadnjih mesecih uspeli več kot prepoloviti zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Pred dvema dnevoma je bilo nerešenih še 754 vlog, konec julija jih je bilo 1891. Do konca leta želijo odpraviti vse zaostanke.

>> Sodniki o nedovoljenih pritiskih
Sodniki kazenskega oddelka na ljubljanskem okrožnem sodišču so se včeraj odzvali na navedbe njihovega sodniškega kolega Zvjezdana Radonjića v nekaterih medijih v zvezi z domnevnimi pritiski na sodnike. V izjavi za javnost so zanikali, da bi jih bili deležni pri izvrševanju svoje sodniške funkcije. Ob tem so odločno zavrnili tudi, da bi bili pri izvrševanju sodniške funkcije "prestrašeni, ustrahovani" ali da bi morali paziti, da se komu ne bi "zamerili", ker bi to lahko vplivalo na njihova napredovanja ali ker bi bila od tega lahko odvisna njihova funkcija. Radonjićeve izjave so sledile odločitvi predsednika ljubljanskega okrožnega sodišča Marjana Pogačnika, da disciplinskemu tožilcu pri Sodnem svetu predlaga uvedbo disciplinskega postopka proti njemu. Radonjiću zaradi ravnanja pri razglasitvi sodbe Milku Noviču očita več kršitev Zakona o sodniški službi (ZSS).

>> Abramov ostaja v priporu
Ljubljansko okrožno sodišče je v zadevi odžagana roka Sebastienu Abramovu za dva meseca podaljšalo pripor, je povedal njegov odvetnik Mitja Pavčič. Po navedbah sodišča in odvetnika so Abramovu pripor, ki se mu je iztekel včeraj, podaljšali zaradi ponovitvene nevarnosti. Sodišče pa je v petek prav tako zaradi ponovitvene nevarnosti po razveljavitvi sklepa o odreditvi pripora s strani vrhovnega sodišča Abramovemu dekletu Juliji Adlešič ponovno podaljšalo pripor. Medtem je obtožnica, ki je bila vložena zadnji dan julija zaradi poskusa zavarovalniške goljufije z odžagano roko proti Adlešičevi, Abramovu ter njegovim staršem Tinki Huskić in Gorazdu Colariču, postala pravnomočna.

>> Letos manj pritožb zoper delo policistov
Policija je v prvi polovici leta prejela 156 pritožb na delo policistov, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko je bilo vloženih 190 pritožb. Najpogostejši očitek pritožnikov je nekorektna komunikacija policistov, sledita neukrepanje in uporaba različnih policijskih pooblastil.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Voditeljska kriza slovenskega sodstva    

dr. Matej Avbelj
   
Take razmere pomenijo poraz za slovensko sodstvo. Pomenijo katastrofo za slovensko pravno državo in za vse tiste posameznike, ki upajo na pravico na naših sodiščih. Obenem pa so take razmere najbolje pognojeni humus, iz katerega se napajajo vse mogoče zlorabe te iste pravne države s strani posvečenih in vplivnih političnih struktur. Bolj kot se bo, brez kakršnegakoli resnega epiloga, obračunavalo znotraj sodstva samega, bolje bo šlo onim, ki imajo od tega korist. V odnosu do teh zadnjih se upravičeni kritiki sodstva vse bolj spreminjajo v uporabne idiote, ki s svojim bojem za prav zastonj kurijo svoje zdravje in ob tem krepijo tiste, ki jim je v interesu, da sodstvo ne deluje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prepovedane imisije
Višje sodišče je s sodbo Cpg 144/2019 z dne 29. avgusta 2019 presojalo utemeljenost izdaje začasne odredbe iz naslova vznemirjanja lastninske pravice s prepovedjo izvedbe gradbenih del izkopa gradbene jame na nepremičninah dolžnika. Upnik je namreč v postopku zatrjeval, da dolžnik pri izvedbi gradnje javne podzemne garaže z deli povzroča prekomeren hrup in vibracije, zaradi česar mu grozi nastanek težko nadomestljive škode. Po mnenju pritožbenega sodišča je tudi v primeru opravljanja splošno koristne dejavnosti mogoče zahtevati izvedbo upravičenih ukrepov za preprečitev nastanka škode oziroma njeno zmanjšanje, vendar mora pri tem upnik najprej zatrjevati in izkazati grozečo škodo, ki presega običajne meje, nato pa zahtevati le tiste ukrepe, ki so glede na splošno potrebnost in koristnost dejavnosti dolžnika in s tem povezanim javnim interesom upravičeni.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razlage kolektivnih pogodb
27. septembra so bile objavljene razlaga > KP za zaposlene v zdravstveni negi in razlaga sprejeta na 78. seji ter razlage sprejete na 79. seji > KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Za obe KP tako velja razlaga, da v kvoto 28 nedelj na leto, ko je lahko delavec razporejen na delo niso vštete tudi nedelje prostega vikenda in ga delodajalec razpiše brez soglasja delavca na največ 28 nedelj na leto. Za KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva razlagi posegata še na področje letnega dopusta, materinskega dopusta, pravice do regresa za letni dopust ter definicije "teama, ki dela v urgentni službi", in sicer ta pojem zajema tudi delo strokovnih delavcev v interventni službi centra za socialno delo.

>> Varovanje podatkov na trgu elektronskih komunikacij
Spremembe in dopolnitve > Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij, ki so začele veljati 28. septembra, spreminjajo med drugim 3. člen Akta, ki ureja varovanje poslovne skrivnosti operaterja, ki je Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve dolžan posredovati zahtevane podatke in informacije, poleg tega pa ureja še varstvo osebnih podatkov v okviru uporabe in posredovanja zbranih podatkov in informacij.

>> Omejevalni ukrepi proti Severni Koreji
28. septembra je začela veljati Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji, ki določa omejevalne ukrepe v skladu s Sklepom Sveta 2016/849 z dne 27. maja 2016. Uredba prepoveduje uvoz in izvoz orožja in paravojaške opreme v oziroma iz Severne Koreje ter globe, ki segajo do 125.000 evrov, za kršenje omejevalnih ukrepov iz Uredbe.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 58
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Leonardo Rok Lampret, Domen Neffat:
Varstvo poslovne skrivnosti v pravdnem postopku
 
Špela Stanec, Luka Milanović:
Posebnosti športa v pravu
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZDR-1 in njegov komentar?
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je bil sprejet leta 2013, ima že 6 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDR-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 7 različic besedila, kot so je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 38. člena - varovanje poslovne skrivnosti). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakon je ob večini členov povezan s posodobljenim KOMENTARJEM ZDR-1 ter z več kot 660 strokovnimi članki in več kot 3.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.