c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
September 2019, številka 36 / letnik XVII.
 
Tam de se iudex iudicat quam de reo.
Sodnik sodi tako o sebi kot o (ob)tožencu.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Delež poplačila upnikov v prisilnih poravnavah ni v rokah sodišča
Predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani Marjan Pogačnik je v luči odpisa dolga podjetjem iz kroga družine ljubljanskega župana Zorana Jankovića pojasnil, da delež poplačila upnikov v poenostavljenih prisilnih poravnavah določa ZFPPIPP. Sodišče izda sklep o potrditvi, če je bila zahteva vložena v roku in se je z njo strinjal zahtevan delež upnikov. Na sklep o začetku poenostavljene prisilne poravnave Electe Holdinga se je pred dnevi pritožilo Državno odvetništvo, neuradno zaradi dolga Electe Holdinga ljubljanskemu okrožnemu sodišču. Policija sicer preverja "določene okoliščine" v zadevi prisilne poravnave treh Electinih družb iz kroga družine ljubljanskega župana, so potrdili na Generalni policijski upravi. Če bodo ugotovili razloge za sum storitve kaznivega dejanja, bodo ustrezno ukrepali. Notarska zbornica Slovenije pa bo preverila delo notarja Mira Košaka, ki je pripravljal vse notarske zapise papirjev, povezanih s poenostavljenimi poravnavami treh podjetij Electe. Na mestu je vprašanje, ali je Košak kot notar storil dovolj pri zaustavitvi manevrov, s katerimi je Damijan Janković načrtoval odpis 29 milijonov evrov dolgov. V zvezi s poplačili upnikov v prisilnih poravnavah je Pogačnik še navedel, da iz statističnih podatkov izhaja, da so leta 2013 na ljubljanskem okrožnem sodišču prejeli štiri predloge za poenostavljeno prisilno poravnavo, nato 45 v letu 2014, 76 v letu 2015, 46 v letu 2016, 22 v letu 2017, 13 v letu 2018 in 11 do vključno avgusta 2019. Prejšnji teden je nato komisija DZ za nadzor javnih financ na podlagi tega primera ugotovila, da je insolvenčna zakonodaja potrebna temeljite prenove, zlasti v delu, ki se nanaša na postopek poenostavljene prisilne poravnave.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Urad za intelektualno lastnino je objavil natečaj za tri prosta delovna mesta
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Državni svet za oceno ustavnosti novele ZNPosr-C
Državni svet je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in predlog za začasno zadržanje izvajanja novele > zakona o nepremičninskem posredovanju. Svetniki med drugim trdijo, da zakonske spremembe posegajo v svobodo ravnanja na premoženjskem področju in v svobodno gospodarsko pobudo. Ustavnemu sodišču predlagajo, naj zadevo obravnava prednostno.

>> Ustavni sodniki še brez odločitve o zakonu o tujcih
Ustavno sodišče je imelo včeraj znova na mizi zahtevo za oceno ustavnosti 10.b člena zakona o tujcih, ki ureja ukrepanje ob spremenjenih migracijskih razmerah. Sporni člen namreč omogoča državnemu zboru, da ob zaostrenih migracijskih razmerah sproži ukrep, s katerim bi za vse tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo, zaprli meje. Vstopa v državo ne bi imeli niti tisti, ki bi izrazili namero podati prošnjo za azil. Po poročanju medijev naj bi sicer odločitev že bila sprejeta, a je eden od sodnikov zahteval ponovno glasovanje.

>> Novičeva obramba predlaga prenos krajevne pristojnosti
Obramba Milka Noviča, ki je bil aprila na ljubljanskem okrožnem sodišču oproščen obtožbe umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je predlagala prenos krajevne pristojnosti za obravnavo pritožbe. Obramba zaradi ohranitve videza nepristranskosti predlaga, da o primeru ne bi razsojalo ljubljansko višje sodišče.

>> KPK naj bi podatke o honorarjih pridobila na sporen način
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je bila v tožbi nekdanje ministrice za izobraževanje Stanke Setnikar Cankar zoper KPK zaslišana informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik. Med drugim je povedala, da je bila pridobitev podatkov o honorarjih Setnikar Cankarjeve in drugih marca 2015 s strani KPK sporna, ker KPK pred tem ni izpeljala nobenega postopka.

>> KPK preučuje primer Črnčec
KPK preučuje morebiten konflikt interesa generalnega sekretarja v kabinetu premiera Marjana Šarca Damirja Črnčeca zaradi povezave njegovega zavoda Iglu z ameriškim Westinghouseom, ki je največji dobavitelj Neka in bi lahko, če bi se Slovenija odločila zgraditi drugi blok nuklearke, bil v igri tudi pri dobavi za drugi blok.

>> Izhodišča sprememb plačnega sistema javnega sektorja
Ministrstvo za javno upravo je začelo krog predstavitev izhodišč za spremembe plačnega sistema javnega sektorja. Po besedah ministra za javno upravo Rudija Medveda želijo sistem narediti bolj učinkovit in fleksibilen, predvsem pa bolj vabljiv za mlade. Med drugim predlagajo spremembe sistema napredovanja in večjo možnost variabilnega nagrajevanja.

>> Dvomi v učinkovitost rešitev v predlogu medijske novele
Razpravljavci na ponedeljkovi okrogli mizi o noveli zakona o medijih, ki nastaja na ministrstvu za kulturo, so podvomili v to, da bo novela rešila nakopičene težave slovenskih medijev in novinarskega poklica. Strinjali so se, da so zagate na tem področju številne in kompleksne ter se vlečejo že vrsto let, zato je njihovo reševanje toliko zahtevnejše. Poznavalka medijskega prava, odvetnica Jasna Zakonjšek je bila kritična do tistega dela predloga novele, ki se nanaša na pravico do popravka. Po njenih besedah je ministrstvo spregledalo dosežke sodne prakse na tem področju in jih ni zapisalo v zakonski predlog.

>> Varnost na sodiščih
Na Ministrstvu za pravosodje je včeraj potekal posvet na temo zagotavljanja varnosti v pravosodnih organih, na katerem so med drugim kot težavo pri zagotavljanju varnosti izpostavili funkcionalnost sodišč in vprašanje zagotavljanja varnosti v samih razpravnih dvoranah. Pri tem so se strinjali, da vzpostavijo strokovni svet, katerega naloga bo spremljanje obstoječega stanja in priprava predlogov izboljšav varnosti.

>> Najem dodatnih prostorov za ljubljansko okrožno sodišče
Kot so v sporočilu za javnost spomnili na Ministrstvu za pravosodje, je julija letos najemodajalec odpovedal najemno pogodbo za prostor, v katerem deluje oddelek za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ministrstvo je prejelo ponudbo družbe Union hoteli, ki je že najemodajalec poslovnih prostorov za potrebe ljubljanskega okrožnega sodišča, za poslovne prostore v poslovni stavbi v neposredni bližini osrednje sodne stavbe.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Otrok kot žrtev nasilja v družini
Otrok je žrtev nasilja tudi, če je prisoten pri izvajanju nasilja nad drugimi družinskimi člani ali živi v okolju, kjer se nasilje izvaja (drugi odstavek 4. člena Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)). Sodišče prve stopnje je po izvedenem dokaznem postopku prepričljivo ugotovilo, da je bila v konkretnem primeru izkazana tudi ta oblika nasilja. Sledilo je prvi predlagateljici, da je ob izbruhu nasilja v naročju držala mladoletnega otroka (tretjega predlagatelja), ko ju je nasprotni udeleženec potegnil od zadaj, da sta padla na tla, oba otroka sta bila prisotna v sobi, kamor je za predlagateljico prišel nasprotni udeleženec, jo tepel, davil in ji grozil, upoštevalo je prijavo soseda, ki je slišal vpitje otrok, ko so prosili očeta, naj neha, pa tudi zaznavo policistov, da sta sinova ob intervenciji delovala prestrašeno. Pritožbeno sodišče (VSL Sklep IV Cp 1423/2019) ne dvomi, da sta bila glede na opisano žrtev nasilja tudi oba otroka.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur
Le še do 22. septembra je mogoča vložitev kandidatur sodnikov za mesti predsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu ter predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani. Kandidati morajo kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča pa ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Sodni svet je namreč objavil tudi javni poziv k vložitvi kandidatur za mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu. Do 13. oktobra pa je rok za vložitev kandidature za predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki.

>> Prijave podatkov za obvezna socialna zavarovanja
14. septembra je začel veljati Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki pa se bo začel uporabljati 1. decembra. S Pravilnikom se predpisujejo novi obrazci prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za uvedbo in vodenje matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter podatkov o zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti za vodenje evidenc o navedenih zavarovanjih.

>> Začetek uporabe posameznih določb ZPlaSSIED
Na podlagi Naznanila o objavi datuma začetka uporabe so se 14. septembra začeli uporabljati 117., 118., 119. in 153. člen > Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki urejajo uporabo varnostnih ukrepov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 55 in 56
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VII/15. Spet kup problemov in zagat    

Vlasta Nussdorfer
   
Pred leti sem namreč spoznala 14-letno dekle. Dopisovala si je z 19-letnikom, ki pa v resnici to ni bil. Zaradi velike naivnosti jo je spolno izkoristil kar 60-letnik, posledice so bile hude. Vse dneve je preverjala domači nabiralnik, če staršem ni poslal njenih slik, in prestrašeno pogledovala naokoli, da jih ni morda raztrosil kar pred šolo, s čimer je grozil. Vse ji je bilo sumljivo, kmalu se je dobesedno »zlomila«. Zato velja dati prednost močni preventivi in ozaveščanju mladih. Ker ni nujno, da imajo starši prepotrebno znanje, naj na pomoč priskočijo šole z ustreznimi predavanji za oboje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo SZ-1?
Stanovanjski zakon (SZ-1), ki je bil sprejet leta 2003, ima že 12 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu SZ-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 13 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjalnik 90. člena - trajanje najemne pogodbe za neprofitno stanovanje). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

Zakon je vsebinsko povezan z več kot 140 strokovnimi članki, in več kot 1.250 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, kjer je omogočeno tudi dodajanje opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.