c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2019, številka 31 / letnik XVII.
 
Deliberandum est diu, quod statuendum est semel.
Dolgo je treba razmišjati o tistem, kar se enkrat normira.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kritično o predlogu pokojninske reforme
Predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v javni razpravi, z dvigom odmernega odstotka in njegove izenačitve za oba spola prinaša dobrodošle spremembe, odzivi pa so kritični glede predlagane ureditve dvojnega statusa. Ko upokojenec nadaljuje z delom s polnim delovnim časom, do izgube aktivnega dohodka zaradi starosti sploh še ne pride in je izplačilo pokojnine potemtakem neupravičeno, pojasnjuje Luka Mišič s katedre za delovno in socialno pravo na ljubljanski pravni fakulteti. Predlog za dvig upokojitvene starosti s 65 na 67 let so sicer umaknili s pogajalske mize, vendar bo treba slej ko prej zagristi v to kislo jabolko, je opozoril Mišič. Po njegovih besedah bi zaradi podaljšanja življenjske dobe pričakovali, da bi zakonodajalec ustrezno sledil novi objektivno pogojeni družbeni realnosti.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nadzor zaposlenih na delovnem mestu
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Največ pripomb na predlagane spremembe pri obdavčitvi kapitala
Predlogi sprememb zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb ter o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ter o davčnem postopku so bili v javni obravnavi od 21. junija do 1. avgusta. Na ministrstvu za finance so jih pripravili s ciljem razbremenitve stroškov dela, izpad prihodkov pa se bo deloma nadomestil z višjo obdavčitvijo kapitala. Po izteku javne obravnave predlaganih sprememb zdaj na finančnem ministrstvu pregledujejo prispele pripombe. Utemeljene bodo ustrezno upoštevali, a končni predlogi morajo biti javnofinančno vzdržni, pravijo. Največ pripomb so dobili glede obdavčitve dohodkov iz kapitala.

>> Sodišče v zadevi roka Abramovu in njegovemu dekletu pripor podaljšalo za dva meseca
Ljubljansko okrožno sodišče je 29-letnemu Sebastienu Abramovu v zadevi roka, zaradi katere je tožilstvo zoper njega in druge vpletene konec julija vložilo obtožnico, pripor podaljšalo za dva meseca, je dejal njegov zagovornik Mitja Pavčič. Sodišče je po poročanju medijev pripor podaljšalo tudi Abramovemu dekletu Juliji Adlešič. Sodni senat je pripor podaljšal, ker sta se Abramov in Adlešičeva, sodeč po obtožnici, z žaganjem roke spustila v tako neživljenjski poskus goljufije, da jima ni mogoče zaupati, da na prostosti ne bi našla še kakega načina, kako priti do zavarovalniškega denarja. To bi lahko, denimo, storila s simuliranjem prometne nesreče, menijo sodniki.

>> Racman v sodnem postopku pričakuje ohranitev dostojanstva
Poslovnež Sergej Racman, ki ga sumijo sodelovanja pri zlorabi prostitucije v klubu Marina, se ugotavljanju odgovornosti ne izmika, je sporočila njegova odvetnica Nataša Pirc Musar. Vendar se želi zagovarjati "na način, ki mu bo omogočal ohranitev dostojanstva". V priporu se ni zglasil, ker živi v tujini, je pojasnila. Evropski nalog za prijetje in predajo ter mednarodno tiralico Interpola ocenjuje kot nepotrebno.

>> V razpisu za projekt Glinščica sum ponarejanja reference
Družba 2TDK je razpis za projekt Glinščica razveljavila. Po besedah prvega moža Dušana Zorka se je uprava za to odločila, ker obstaja sum, da je prvotno izbrani ponudnik ponaredil reference, ponudbi drugih dveh pa sta bili neustrezni. Nov razpis bo 2TDK objavil v najkrajšem možnem času.

>> Obnovljeni Kemisovi objekti črna gradnja
Vsi po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa so po ugotovitvah gradbene inšpekcije črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta. V Kemisu odločbo gradbene inšpekcije še preučujejo.

>> Rešitev za problem neizročanja plačnih list
Četudi zakonodaja od delodajalcev zahteva, da delavcem izročijo plačne liste, vsi tega ne počno, opozarjajo v Delavski svetovalnici. Prav zato predlagajo, da se obrazec Obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1) kategorizira kot verodostojno listino, na podlagi katere lahko delavec predlaga sodno izvršbo.

>> Vlada za vpoklic pomožnih policistov
Vlada je sklenila angažirati pomožne policiste do konca leta. Potrebujejo jih pri zavarovanju državne meje, in sicer zaradi nemotenega opravljanja nalog policije ob odsotnosti večjega števila aktivnih policistov. Ob tem so pojasnili, da se na kopenski schengenski meji med Slovenijo in Hrvaško povečujejo nezakonite migracije, kadrovska zasedenost slovenske policije pa je povprečno 70-odstotna. Hkrati letni dopusti število policistov na policijskih postajah še dodatno zmanjšujejo. Ministrstvo za notranje zadeve, ki se zaveda nekaterih pomanjkljivosti v ureditvi statusa pomožnih policistov, je že pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki bo v zakonodajni postopek vložen jeseni.

>> Slovenski projekt med finalisti izbora za kristalno tehtnico sodstva
Projekt Izboljšanje kakovosti sodstva se je uvrstil med štiri finaliste v izboru za nagrado kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska komisija. Na ta način so prizadevanja za nadaljnje izboljševanje delovanja slovenskega sodnega sistema dobila novo potrditev na mednarodni ravni.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Učinkovitejša socialna varnost in boljša zaščita delavcev
31. julija sta začeli veljati Uredba (EU) 2019/1149 o ustanovitvi Evropskega organa za delo in Direktiva (EU) 2019/1152 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih. Evropski organ za delo naj bi zagotovil pošteno in bolj učinkovito izvajanje pravil EU glede usklajevanja mobilnosti dela in socialne varnosti. Državam članicam naj bi pomagal zagotavljati informacije in storitve za državljane in podjetja, spodbujal naj bi sodelovanje, boj proti zlorabam in izmenjavo informacij v čezmejnem okolju ter opravljal vlogo mediatorja med državami EU v primeru sporov. Direktiva o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih medtem posodablja evropsko delovno zakonodajo z novimi ali izboljšanimi standardi minimalne zaščite. To naj bi koristilo zlasti delavcem v novih oblikah dela, kot so delavci s pogodbami brez zagotovljene minimalne delovne obveznosti in delavci v gospodinjstvu, ki jih pravila EU doslej niso ščitila.

>> V veljavi nova pravila za spletne trgovce
Za podjetja in trgovce, ki pri poslovanju uporabljajo spletne platforme, vključno s spletnimi tržnicami, spletnimi mesti za rezervacije, trgovinami z aplikacijami in iskalniki, so 31. avgusta začela veljati nova pravila (Uredba (EU) 2019/1150). Nova pravila bodo zagotovila, da bodo podjetja, ki prodajajo blago in storitve po vsej Evropi, bolje obveščena o spletnih praksah in da se bodo lahko zanesla na jasna pravila in učinkovite mehanizme reševanja sporov.

>> Vzpostavitev bolj vključujoče EU
1. avgusta je začela veljati Direktiva 2019/1158/EU o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev, ki je eden najpomembnejših zakonodajnih aktov za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic. Namen direktive je spodbuditi udeležbo žensk na trgu dela, obema spoloma pa omogočiti koriščenje porodniškega dopusta in dopusta iz družinskih razlogov ter spodbuditi bolj prožne ureditve dela. Po novem bodo očetje ali drugi starši lahko izkoristili najmanj 10 delovnih dni dopusta ob rojstvu otroka, plačanih po enaki stopnji, kot je stopnja, ki je trenutno določena na ravni EU za materinski dopust. Direktiva določa individualno pravico do štirih mesecev starševskega dopusta, od katerih sta dva meseca med staršema neprenosljiva in plačana. Novost je oskrbovalski dopust za delavce, ki skrbijo za sorodnike z resnimi zdravstvenimi težavami. Oskrbovalci bodo lahko izkoristili 5 delovnih dni na leto. Po novem bodo delavci z otroki do določene starosti (minimalno do 8 let) in oskrbovalci imeli pravico, da zahtevajo prožne ureditve dela zaradi oskrbe, denimo z ureditvami dela na daljavo, gibljivim delovnim časom ali skrajšanjem delovnega časa. Zdaj imajo članice tri leta časa, da sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev.

>> Poenostavitev patentnih postopkov
Evropski patentni urad se bo v naslednjih štirih letih osredotočil na doseganje petih ciljev, med katerimi sta poenostavitev in posodobitev informacijskih sistemov. S tem bi med drugim poenostavili tudi patentne postopke. Ob tem želijo okrepiti sodelovanje tako z državami članicami kot s tujimi partnerji in širšo javnostjo.

>> Komisija zaradi migracijske zakonodaje toži Madžarsko
Evropska komisija bo Madžarsko tožila na Sodišču EU zaradi sporne zakonodaje, ki opredeljuje dejavnosti v pomoč prosilcem za azil ali za prebivališče kot kaznivo dejanje ter omejuje pravico do prošnje za azil. Poznana je tudi kot zakonodaja "za ustavitev Sorosa". Madžarska je prvi opomin zaradi zakonodaje dobila julija lani, januarja letos pa je zaradi nezadovoljivega odgovora dobila še drugi opomin. Ker je komisija v analizi odgovora presodila, da država večine njenih skrbi še ni naslovila, se je odločila, da primer predloži sodišču.

>> Bruselj opozarja Slovenijo na neustrezno izpolnjene obveznosti
Slovenija je skupaj s še štirimi državami prejela uradni opomin, ker Komisiji ni sporočila informacij o izvajalcih bistvenih storitev, določenih v skladu z evropskim pravom EU o varnosti omrežij in informacijskih sistemov. Uradni opomin je Slovenija prejela tudi zaradi nepravilnega izvajanja Direktive o napadih na informacijske sisteme, enak opomin je prejela Italija. V Bruslju menijo, da sta državi ukrepe iz direktive nepravilno prenesli v nacionalno zakonodajo, zlasti v zvezi s kaznivimi dejanji in kaznimi.

>> Postopek proti Avstriji zaradi otroških dodatkov
Evropska komisija se je odločila nadaljevati postopek proti Avstriji, ker njena zakonodaja o indeksaciji družinskih prejemkov in družinskih davčnih olajšav ni v skladu s pravili EU. Poslala ji je obrazloženo mnenje in Dunaj ima zdaj dva meseca časa za ukrepanje glede otroških dodatkov, sicer bo sledil postopek na Sodišču EU.

>> Borrell uradno imenovan
Države članice Evropske unije so v torek uradno imenovale španskega zunanjega ministra Josepa Borrella za novega visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU, so danes sporočili iz Evropskega sveta. Borrella mora skupaj z ostalimi novimi člani Evropske komisije potrditi še Evropski parlament.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Absolutno prednostno na ustavnem sodišču    

dr. Matej Avbelj
   
Kaj pa pravzaprav pomeni, da je zadeva (absolutno) prednostna? Poslovnik ustavnega sodišča je tu jasen. Kot prednostne mora ustavno sodišče obravnavati zadeve, za katere je v predpisih, ki se uporabljajo na podlagi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS), določeno, da jih mora sodišče obravnavati in o njih odločati hitro; zadeve, v katerih je sodišče prekinilo postopek in zahtevalo oceno ustavnosti zakona; zadeve, za katere zakon določa rok, v katerem mora ustavno sodišče zadevo obravnavati in o njej odločiti; ter spori glede pristojnosti. Ustavno sodišče pa lahko odloči, da bo prednostno odločalo tudi v drugih zadevah. Toda teorija je eno, praksa pa je (lahko) nekaj povsem drugega. Če ima, kot se očitno dogaja zdaj, ustavno sodišče na stotine nerešenih prednostnih in absolutno prednostnih zadev, to na njegovo delovanje, prvič, meče izjemno negativno luč. Drugič pa ustavno sodišče očitno preprosto ne opravi svojega poslanstva (niti) v tistih pravnih sporih, katerih rešitev je, celo po volji zakonodajalca, prioritetna, da se lahko zagotovi mirno in urejeno sobivanje v družbi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novosti v srednješolskem izobraževanju že veljajo
3. avgusta so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o gimnazijah (ZGim) ter spremembe in dopolnitve > Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1), uporabljati pa se bodo začele 1. septembra. Noveli ponovno izenačujeta polnoletne dijake pri opravičevanju izostanka od pouka z mladoletnimi dijaki, kar pomeni, da se bodo srednje šole in njihovi starši lahko znova medsebojno obveščali o morebitnih odsotnostih. Starši polnoletnih dijakov bodo od šole lahko tudi znova pridobivali osebne podatke, povezane z izobraževanjem dijaka. Slednje je po navedbah ministrstva pomembno zaradi izvrševanja zakonske dolžnosti staršev preživljanja otrok v času izobraževanja. Noveli spreminjata tudi določbe o vzgojnih ukrepih in o razlogih za izključitev dijakov, po katerih bodo starši polnoletnega dijaka lahko znova vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja. Po novem ima učitelj tudi možnost, da dijaku prepove prisotnost pri uri pouka v primeru, ko dijak z neprimernim obnašanjem bistveno ovira izvajanje pouka. Na predlog šol so na ministrstvu v noveli obeh zakonov vključili tudi določbe, da lahko gimnazija dijaka izključi, če mu izreče peti ukor, srednja poklicna in strokovna šola pa, če mu izreče četrti ukor.

>> Roki hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi
6. avgusta je začel veljati nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi, ki določa osnove za določanje rokov hrambe dokumentarnega gradiva z orientacijskimi roki za organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge. Pravilnik določa tudi orientacijsko časovno opredeljene roke hrambe trajnega dokumentarnega gradiva organov, ki se uporabljajo, dokler trajnemu gradivu ne prenehajo vse pravne in dejanske posledice, ki izhajajo iz gradiva, ali kadar trajno gradivo nima več nikakršnega pravnega ali dejanskega učinka. Zbirni katalog rokov hrambe je po novem Pravilniku sestavljen iz štirih delov (in ne več iz dveh), novi Pravilnik pa določa tudi hierarhijo glede določanja arhivskega gradiva, in sicer določbe pristojnega arhiva o arhivskem gradivu v klasifikacijskem načrtu organa prevladujejo nad roki hrambe, ki so določeni v letih, in nad določbami o trajnem dokumentarnem gradivu. V prilogi Pravilnika (Zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi) pa so podana tudi pojasnila za uporabo zbirnega kataloga rokov hrambe in navodila za določanje rokov hrambe.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 48 in 49
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZJU?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je tudi vseh 18 različic besedila, kot se je spreminjalo od prve objave zakona. Kako se je pa spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov, ki primerja in barvno označi razlike v besedilu pred in po spremembi (npr. primerjava besedila 147. člena o pogojih za premestitev). Primerjate pa lahko tudi celotni besedili zakona ali pa le besedili, ki vključujeta samo spremenjene člene.

ZJU je vsebinsko povezan tudi z več kot 390 strokovnimi članki, več kot 1.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in tudi več kot 630 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2019 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.