c S
Bruselj Slovenijo opozarja na neustrezno izpolnjene obveznosti iz zakonodaje EU 25.07.2019 16:46 Bruselj, 25. julija (STA) - Evropska komisija je danes Slovenijo opozorila na več primerov kršitev v zvezi z izpolnitvijo njenih obveznosti iz zakonodaje EU. Med drugim ji je poslala dva uradna opomina in dve obrazloženi mnenji, v dveh primerih pa jo je pozvala k ukrepanju.

Kot so sporočili iz Bruslja, je Slovenija skupaj s še štirimi državami prejela uradni opomin, ker komisiji ni sporočila informacij o izvajalcih bistvenih storitev, določenih v skladu z evropskim pravom EU o varnosti omrežij in informacijskih sistemov.

Uradni opomin je Slovenija prejela tudi zaradi nepravilnega izvajanja direktive o napadih na informacijske sisteme, enak opomin je prejela Italija. V Bruslju menijo, da sta državi ukrepe iz direktive nepravilno prenesli v nacionalno zakonodajo, zlasti v zvezi s kaznivimi dejanji in kaznimi.

Kršiteljice morajo v obeh primerih na opomin odgovoriti v dveh mesecih, sicer lahko pričakujejo obrazloženo mnenje.

Tega so medtem Slovenija in še 11 drugih držav prejele, ker niso sporočile nobenih ukrepov v zvezi s prenosom novih pravil EU o strelnem orožju v nacionalno zakonodajo.

Zaradi necelovitega prenosa evropskih pravil o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair so štiri države, med njimi Slovenija, prejele obrazloženo mnenje komisije.

Države imajo v obeh primerih na voljo dva meseca, da komisijo obvestijo o sprejetih ukrepih, sicer lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU.

Komisija je sicer Slovenijo tudi pozvala, naj pregleda prenos direktive o habitatih in direktive o pticah v nacionalno zakonodajo. Slovenija je nekatere težave v preteklosti že razrešila, vseh pa še ne, opozarjajo v Bruslju. Glavni vprašanji sta prenos določb v zvezi z blažitvenimi ukrepi za zmanjšanje vpliva na zaščitenih območjih ter izravnalni ukrepi, ki zagotavljajo, da se morebitna škoda na zaščitenih območjih nadomesti na drugih podobnih območjih.

Slovenska zakonodaja omogoča tudi obsežno izvzetje iz direktive o habitatih v izrednih razmerah, kar v direktivi ni predvideno. Poleg tega nacionalna zakonodaja določa izvzetja za zaščito vrst, kar je v nasprotju z direktivo o pticah. Slovenija ima dva meseca za odpravo neskladnosti, sicer lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU.

V ločeni zadevi pa je komisija pozvala Slovenijo, naj okrepi zaščito travišč. Slovenija je predvsem zaradi netrajnostnih kmetijskih praks priča močnemu upadanju populacij travniških ptic in metulja barjanski okarček, saj se stanje njihovih habitatov slabša. Komisijo skrbi, da Slovenija ni vzpostavila in izvedla potrebnih ohranitvenih ukrepov za zaščito teh habitatov in da nima učinkovitega sistema, s katerim bi ustavila slabšanje teh habitatov. Slovenija mora pomisleke komisije odpraviti v dveh mesecih, sicer lahko pričakuje obrazloženo mnenje.