c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2017, številka 25 / letnik XV.
 
Respondeat superior.
Naj odgovarja nadrejeni.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Za spoštovanje arbitražne razsodbe bo ključna vloga EU
Arbitražno sodišče bo sodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško javno objavilo 29. junija, so v ponedeljek sporočili s Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu. Predstojnica katedre za mednarodno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti, profesorica Vasilka Sancin je opozorila, da so argumenti Hrvaške glede odločitve za enostranski odstop od arbitražnega sporazuma na trhlih nogah, za zagotovitev spoštovanja razsodbe pa bo ključna vloga Evropske unije. Profesorica je spomnila, da sta se Slovenija in Hrvaška s sklenitvijo arbitražnega sporazuma zavezali, da bosta v šestih mesecih po objavi razsodbe sprejeli oz. po potrebi spremenili domačo zakonodajo. Na to bi se morali pripraviti že v času, ko čakata na razsodbo. Hrvaška zatrjuje, da je poleti leta 2015 z odločitvijo sabora od arbitražnega sporazuma odstopila in da je nad to odločitvijo "samo še modro nebo". Na Hrvaškem so se sicer pojavili nekateri dvomi, da niso bili storjeni vsi potrebni koraki za odpoved sporazuma po dunajski konvenciji, a kot pravi Sancinova, to ni relevantno. Posebnost arbitražnega sporazuma kot mednarodne pogodbe je, da ustanavlja arbitražni tribunal, ki ima pristojnost za razlago arbitražnega sporazuma. In tribunal je junija lani objavil delno razsodbo, da ni prišlo do bistvenih kršitev materialnih določb arbitražnega sporazuma, ki bi lahko bili razlog za enostransko odpoved sporazuma, torej je ta veljaven. In noben postopek po dunajski konvenciji ne more preseči te odločitve arbitražnega tribunala, ker je ta v razmerju do dunajske konvencije 'lex specialis', torej specialnejše pravo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
ESČP je do konca leta 2016 zoper Hrvaško izdalo 349 sodb.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Krepitev vloge varuha človekovih pravic
Poslanske skupine koalicijskih strank so v splošni razpravi izpostavile prednosti predloga dopolnitev zakona o varuhu človekovih pravic, ki naj bi formalno okrepil moč institucije. Predlog novele predvideva ustanovitev Sveta za človekove pravice kot posvetovalnega organa znotraj organizacije varuha, ki bo omogočal pluralno zastopanost in krepil sodelovanje s civilno družbo in stroko. Predlog predvideva tudi formalizacijo instituta zagovorništva otrok, ki se je deset let pri varuhu človekovih pravic izvajal kot pilotni projekt. Predvidena je tudi ustanovitev Centra za človekove pravice, in sicer kot stalne notranje organizacijske enote, ki bo pripravljala lastne raziskave in izvajala izobraževanja in usposabljanja.

>> Reorganizacija centrov za socialno delo
Predlogu novele zakona o socialnem varstvu, ki določa reorganizacijo centrov za socialno delo (CSD), se v prvi obravnavi obeta podpora. Predlog novele predvideva 16 območnih CSD, zdajšnji centri pa bodo postali enote območnih centrov. Posamezni območni center, v katerega se bo po predlogu spojilo več zdajšnjih CSD, bo na enem mestu vodil in upravljal delo za celotno območje. Znotraj centra bo delovala skupna splošna služba, ki bo zajemala računovodstvo, administrativne naloge, pravno in kadrovsko službo.

>> Novomeško okrožno sodišče krči število nerešenih zadev
Okrožno sodišče Novo mesto je skupaj z okrajnimi sodišči v Novem mestu, Črnomlju in Trebnjem v reševanje lani prejelo 39.209 zadev. Rešili so jih 40.303, nerešenih pa je ostalo 5491 zadev. Kot so pojasnili, se je pripad zadev lani okrepil, medtem ko je tri leta pred tem padal. Sodišče sicer uspešno znižuje število nerešenih primerov.

>> Odvetniki o svojem položaju
Čeprav je odvetništvo ustavna kategorija, pa odvetniki opozarjajo, da dnevni posegi države v odvetništvo vodijo v krnitev neodvisnosti in samostojnosti odvetništva. Kot so opozorili na današnjem posvetu v državnem svetu, je tudi ekonomski položaj odvetništva slab, saj so plače 70 odstotkov odvetnikov pod povprečjem primerljivih poklicev. Na posvetu so odvetniki tudi opozorili na nelojalno konkurenco, saj lahko stranke pred sodišči zastopajo tudi gospodarski subjekti, ki niso odvetniki.

>> Nasprotovanje ustanovitvi nove preiskovalne komisije
Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je na predsednika DZ Milana Brgleza naslovil poziv k spoštovanju ustave pri obravnavi zahteve za odreditev parlamentarne preiskave o pranju denarja v NLB. Kot je poudaril, to že preiskuje komisija, ki jo vodi njegov poslanski kolega Anže Logar, o istem predmetu preiskave pa ni dopustno odrediti dveh komisij.

>> Bavčar mora na Dob 20. julija
Višje sodišče je maja po obravnavi pritožb obsojenih potrdilo sodbo za nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Bavčarja in nekdanjega Istrabenzovega svetovalca Kristjana Sušinskega, spremenilo pa v delu, ki se nanaša na izrek kazni za nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Nastjo Sušinskega. Okrožno sodišče v Ljubljani je vsem trem poslalo poziv na prestajanje zaporne kazni, v zaporu na Dobu jih pričakujejo 20. julija. Njihovi odvetniki so že napovedali, da bodo vložili zahtevke za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče, ki pa ne zadržijo izvajanja kazni.

>> Odškodninska tožba Casiraghija proti državi
Na okrožnem sodišču so v odškodninskem postopku zapornika Stephena Casiraghija, ki toži državo zaradi nečloveškega ravnanja v zaporu, v torek pričali pravosodni policisti. Kot so poudarili, so uporabili najmilejša sredstva. Psihiatrinja Kristina Tina Šelb pa je dejala, da so s pomirjevalom preprečili morebitni hujši zdravstveni zaplet.

>> Koprska notarka pogojno obsojena
Na novogoriškem okrožnem sodišču se je danes z izrekom sodbe zaključil postopek proti dvanajsterici, ki je za oderuške obresti posojala denar, nato pa stranke izsiljevala in jim grozila. Vodja združbe naj bi bil Radenko Vasić, ki ga je sodišče obsodilo na dve leti zapora. Med pogojno obsojenimi je tudi koprska notarka Polka Bošković, sicer tudi koprska občinska svetnica.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o probaciji
17. junija je stopil v veljavo Zakon o probaciji (ZPro), ki se bo začel uporabljati 1. aprila prihodnje leto. Zakon ureja namen, opredelitev in vsebino probacije, način izvajanja probacije, organe, pristojne za njeno izvajanje, ter njihove naloge. Probacija je obravnava storilcev kaznivih dejanj in nadziranje njihovega vedenja z namenom odpravljanja vzrokov, ki so vplivali na storitev kaznivega dejanja. Pri tem je bistveno, da oseba, ki je obsojena, ostane v okolju, kjer živi in deluje, hkrati pa je omejena s tem, da mora izpolniti določene obveznosti. Do zdaj so probacijo izvajali državni tožilci, centri za socialno delo, zavodi za prestajanje kazni zapora, sodišča in policija, po ZPro pa bo njihove naloge prevzela uprava za probacijo.

>> Vzajemnosti za pridobitev lastninske pravice
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1), ki je začel veljati 17. junija, uporabljati pa se bo začel 17. septembra, ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, kot pogoja za pridobitev lastninske pravice tujcev in tujih držav na nepremičninah v RS. Pri zakonitem dedovanju in pri oporočnem dedovanju, ko je dedič tujec, ki bi bil dedič tudi po zakonitem dedovanju, se v zapuščinskem postopku vzajemnost kot pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini z dedovanjem domneva do dokaza o nasprotnem. Obstoj vzajemnosti se pod pogoji, ki jih določa ta zakon, ugotavlja tudi v primeru pridobitve stavbne pravice na nepremičnini.

>> Subvencioniranje dela najemnine
17. junija je začela veljati novela > Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki ponovno uvaja subvencioniranje dela najemnine za tiste, ki nimajo možnosti živeti v neprofitnih stanovanjih, a imajo to pravico, in plačujejo tržno najemnino. Upravičenci do neprofitnega najema, ki niso dobili neprofitnega stanovanja in morajo plačevati tržno najemnino, bodo poleg subvencije za razliko med tržno in neprofitno najemnino dobili še subvencijo za neprofitni del v višini največ 80 odstotkov neprofitne najemnine. Subvencijo bo plačala občina, v kateri ima upravičenec stalno bivališče, ne glede na to, v kateri občini je stanovanje, v katerem upravičenec prebiva in kjer ima prijavljeno začasno bivališče.

>> Podporno okolje za podjetništvo
17. junija so stopile v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1), ki naj bi zmanjšale administrativna bremena za podjetja ter zagotovile podporo potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem v celotnem podjetniškem procesu z učinkovito kombinacijo finančnih in nefinančnih oblik podpore. Za enostavnejši postopek dodeljevanja sredstev je predviden javni poziv, ki poenostavlja postopke tako za prijavitelje kot tudi izvajalce postopkov dodeljevanja sredstev.

>> Vodni kataster
17. junija je začel veljati nov Pravilnik o vodnem katastru, ki predstavlja evidenco, sestavljeno iz popisa voda ter popisa vodnih objektov in naprav. Popis voda sestavljajo zbirke podatkov iz priloge 1, popis vodnih objektov in naprav pa zbirke podatkov iz priloge 2. Vsakdo ima pravico pregledovati vodni kataster ter zahtevati in pridobiti izpiske iz zbirk podatkov vodnega katastra. Pregledovanje zbirk je brezplačno in je omogočeno na spletnem portalu "eVode", ki predstavlja informacijski sistem, preko katerega se javnosti omogoči dostop do podatkov s področja voda.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 30
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Če ne bomo zdaj, ne bomo nikoli    

dr. Matej Avbelj
   
Tako smo govorili v nekih drugih, bolj nabritih časih. In tako govorimo spet danes, ko naslavljamo neke povsem druge probleme. Izzive evropske, s tem pa tudi slovenske politične prihodnosti. Evropska unija je na prelomu. V bistvu je že zlomljena in čaka. Čaka na eno od treh alternativ: nadaljevanje obstoječe stagnacije; razpad in prihodnost v preteklosti; ali pa korenita reforma v smeri evropske nedržavne federacije. Okno priložnosti za slednjo se ni še nikdar odpiralo tako na široko, kot se utegne odpreti zdaj.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Podaljšanje sankcij proti Rusiji
Svet Evropske unije je v ponedeljek še za leto dni podaljšal sankcije proti Rusiji zaradi priključitve ukrajinskega polotoka Krim. Restriktivne ukrepe, ki omejujejo poslovanje evropskih podjetij in državljanov z območjem Krima in Sevastopola, so podaljšali do 23. junija 2018.

>> Nova pravila za posrednike pri davčnem načrtovanju
Evropska komisija je predlagala nova, stroga pravila o preglednosti za posrednike, kot so davčni svetovalci, računovodje, banke in odvetniki, ki za svoje stranke pripravljajo sheme davčnega načrtovanja in spodbujajo njihovo uporabo. Nedavna razkritja v medijih, kot so na primer panamski dokumenti, so izpostavila, kako nekateri posredniki dejavno pomagajo podjetjem in posameznikom pri izogibanju plačilu davkov, običajno prek zapletenih čezmejnih shem. Cilj predloga je odpraviti takšno agresivno davčno načrtovanje s povečanjem nadzora nad do zdaj neopaženimi dejavnostmi davčnih načrtovalcev in svetovalcev.

>> Merila za selitev evropskih agencij iz Britanije
Članice EU so se dogovorile o šestih merilih za preselitev agencije za zdravila in bančne agencije iz Velike Britanije v unijo. Za sedeža agencij se poteguje 24 članic, le Slovenija in baltske države za zdaj niso izrazile zanimanja. Uradne prijave za sedež je sicer treba posredovati do konca julija. Državi gostiteljici naj bi izbrali oktobra.

>> Zahteva za prekinitev pristopnih pogajanj s Turčijo
Odbor Evropskega parlamenta za zunanje zadeve je zahteval prekinitev pristopnih pogajanj s Turčijo, če bo vlada v Ankari uresničila ustavne reforme, ki so jih Turki odobrili na referendumu aprila. V primeru vnovične uvedbe smrtne kazni pa odbor poziva h koncu pogajanj.

>> Pogajanja o brexitu
Združeno kraljestvo in 27 članic EU se je na prvem pogajalskem sestanku o prvem izstopu članice iz unije dogovorilo o časovnem okviru, organizaciji in prioritetah, je poudaril glavni pogajalec EU Barnier. Omenil je tri ključne pogajalske skupine: o pravicah državljanov, finančni poravnavi in drugih ločitvenih vprašanjih.

>> Sodišče EU: Rastlinskih proizvodov načeloma ni mogoče tržiti s poimenovanji mleko, smetana, maslo
Čistih rastlinskih proizvodov načeloma ni mogoče tržiti s poimenovanji, ki so, tako kot poimenovanja mleko, smetana, maslo, sir ali jogurt, v pravu EU rezervirana za proizvode živalskega izvora, je v zadevi C-422/16 odločilo Sodišče EU. To velja tudi, če ta poimenovanja dopolnjujejo pojasnjevalni oz. opisni pristavki, ki označujejo rastlinski izvor. Nemško združenje Verband Sozialer Wettbewerb, katerega naloga je zlasti boj proti nelojalni konkurenci, je namreč proti nemški družbi TofuTown, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo vegetarijanskih in veganskih živil, vložilo opustitveno tožbo na deželnem sodišču v Trierju. Slednje pa je za razlago zakonodaje zaprosilo Sodišče EU.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 37 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 38 verzij besedil zakona, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 250 strokovnimi članki, več kot 390 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajanje zasebnih opomb in javnih komentarjev
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.