c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2016, številka 32-33 / letnik XIV.
 
Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum.
Kar ni dovoljeno po zakonu, napravi dovoljeno stiska.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ureditev vajeništva
Na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) podpirajo sprejem posebnega zakona o vajeništvu, a ostro nasprotujejo aktualnemu predlogu, ki po mnenju predsednika zbornice Branka Meha vsebuje nekatere škodljive elemente in onemogoča razvoj vajeništva na način, da bi bilo koristno tako za dijake kot za delodajalce. Kot je pojasnil, bi moral delodajalec po sedanjem predlogu zakona o vajeništvu, ki bo v javni razpravi še do 19. avgusta, vajencu poleg nagrade plačati še davke in prispevke, pri čemer na OZS menijo, da bi te morala plačati država. Delodajalci bodo namreč vajence izobraževali za praktično delo. "Torej gre za vrsto izobraževanja, zato nikakor ne bi smeli govoriti o delovno-pravnem razmerju," pravi. Predlog, ki je v javni razpravi od začetka julija, predvideva ureditev statusa vajenca, pravic in obveznosti delodajalcev, šol, zbornic in združenj delodajalcev ter ministrstev. Med drugim predvideva tudi, da bo pristojno ministrstvo med letoma 2016 in 2020 s sredstvi Evropskega socialnega sklada sofinanciralo razvoj vajeniškega modela.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› Dobro je vedeti
› IUS-INFO čistopisi
     
    NE SPREGLEJTE
Javna razprava o predlogu družinskega zakonika je podaljšana do 1. septembra.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sprememba pogojev za začetek referendumskih postopkov
Predsednik DZ Milan Brglez se je ustavnemu sodišču, ki mu je pritrdilo glede zavrnitve referendumov v primeru delavcev migrantov, zahvalil za poglobljeno odločitev in določitev jasnih standardov. Obenem je Brglez napovedal vložitev spremembe Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), po kateri bi bili za začetek referendumskih postopkov potrebni overjeni podpisi. Ker sedanja zakonska ureditev vseeno omogoča zlorabe instituta referenduma, se je Brglez odločil, da bo sam vložil predlog spremembe ZRLI, in sicer 16. člena. Po njegovem predlogu bi bilo za začetek referendumskih postopkov potrebnih 2500 overjenih podpisov, ki bi se pozneje šteli v potrebnih 40.000 podpisov za zahtevo referenduma.

>> Upravno sodišče zavrglo tožbo BS proti državi
Upravno sodišče je v ponedeljek zavrglo tožbo Banke Slovenije proti državi oz. okrožnemu sodišču zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, saj meni, da ni pristojno za takšno presojo. Zapisniki sej ožjega kolegija guvernerja tako ostajajo v rokah parlamentarne preiskovalne komisije, je pojasnil njen predsednik Anže Logar. Banka Slovenije bo preučila sklep upravnega sodišča in se nato znotraj pritožbenega roka odločila o morebitnih nadaljnjih korakih.

>> Nekdanji vodilni v CPL znova na sodišče
Za nekdanje vodilne v CPL - Ranka Mimovića, Stanka Petriča in Primoža Ovijača - ter družbo Patera, ki je lastniško obvladovala gradbinca, je danes na ljubljanskem okrožnem sodišču sklican predobravnavni narok zaradi obtožbe o goljufiji. Mimović in Petrič sta v eni od prejšnjih zadev priznala krivdo in že prestala dosojeno zaporno kazen.

>> Zadeva Škrlec
Komisija za preprečevanje korupcije je potem, ko je vrhovno sodišče potrdilo sodbo upravnega sodišča glede ugotovitev KPK pri imenovanju Boštjana Škrleca za generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva, ponovno poslala generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju in nekdanjemu pravosodnemu ministru Alešu Zalarju osnutek ugotovitev komisije.

>> Zbornica denarno kaznovala odvetnika Planinšca
Odvetniška zbornica je denarno kaznovala mariborskega odvetnika Daniela Planinšca zaradi kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica. Planinšca, ki je sicer znan predvsem kot zagovornik Roberta Časarja, je k zbornici prijavil slaščičar Marsel Šalamon.

>> Furs rešil 68,6 odstotka vloženih ugovorov
Furs je doslej rešil 68,6 odstotka ugovorov na izdane informativne izračune dohodnine za lani. Ugovore je podalo 42.327 ali 2,8 odstotka zavezancev, večina pa se jih je nanašala na spremembe podatkov o vzdrževanih družinskih članih.

>> V polletju več začetih stečajev
V Sloveniji so bili nad poslovnimi subjekti v drugem četrtletju začeti 403 insolvenčni postopki, kar je približno toliko kot v prvem četrtletju. V prvega pol leta je bilo med njimi začetih 659 stečajnih postopkov, kar je 6,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki Ajpesa.

>> KDD ukinja registrske račune
KDD bo to jesen oz. konec leta za pravne oz. fizične osebe ukinila registrske račune, na katerih so te imele delnice iz certifikatov, ki so jih pridobile v času lastninskega preoblikovanja podjetij. Država z ukinitvijo izpolnjuje zahteve evropske integracije poravnalnih sistemov.

>> Slovenija po prožnosti trga dela v spodnji tretjini
Slovenija se je po prožnosti trga dela znašla v spodnji tretjini 75 držav, ki jih je analizirala mednarodna kadrovska agencija Manpower. V zgornji tretjini se nahaja po razpoložljivosti kadrov, najslabše pa se je uvrstila po regulaciji nerednih oblik delovnega razmerja. Najbolj prožen trg dela imajo sicer po tej raziskavi na Novi Zelandiji.

>> Na posnetkih domnevnih spolnih zlorab vse mlajši otroci
Prijavna točka Spletno oko je lani prejela 565 prijav posnetkov domnevnih spolnih zlorab otrok. Za 61 so ocenili, da bi lahko bili nezakoniti in so jih posredovali policiji, ob tem pa ugotavljajo, da so na njih vse mlajši otroci. Prejeli so tudi 1153 prijav domnevno nezakonitega sovražnega govora, najpogosteje uperjenega proti prebežnikom.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vročanje po pošti v pravdnem postopku
20. avgusta 2016 bo začel veljati novi Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku, ki določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnice za vročanje po pošti, primerne za tiskanje z laserskimi in matričnimi tiskalniki, in ovojnice za vročanje po pošti, primerne za strojno izpolnjevanje in kuvertiranje. Pravilnik določa ovojnico za vročanje, če je potrebno pismo vročiti osebno v skladu s 142. členom ZPP ali če se pismo vroča navadno v skladu s 140. in 141. členom ZPP. Vzorčni modeli ovojnic v slovenskem jeziku so kot priloga sestavni del pravilnika. Na območju občin, kjer sta pri sodišču poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi jezik italijanske ali madžarske narodne skupnosti, mora biti besedilo na ovojnici napisano tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku, če stranka v postopku uporablja italijanski ali madžarski jezik. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku.

>> Vročanje po pošti v kazenskem postopku
20. avgusta 2016 bo začel veljati tudi novi Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v kazenskem postopku, ki določa obliko, vsebino in način izpolnjevanja ovojnic za vročanje po pošti v skladu z Zakonom o kazenskem postopku (ZKP). Vzorčni model nove ovojnice v slovenskem jeziku je kot priloga sestavni del tega pravilnika, ovojnice, ki so v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika, se uporabljajo do njihove porabe. Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 53
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Estonija sprejela pravila glede ločitev mednarodnih parov
Estonija je kot 17. država članica EU sprejela pravila EU, ki mednarodnim parom omogočajo, da sami izberejo zakonodajo države članice, po kateri se vodi postopek ločitve. Uredba Rim III zagotavlja parom pravno varnost in jih odvrača od tega, da bi se najprej zatekli k postopkom pred sodišči in iskali najugodnejše pravne rešitve, saj so taki postopki pogosto dragi in čustveno naporni. Uredba Rim III mednarodnim parom omogoča, da se vnaprej dogovorijo, katera zakonodaja se bo uporabila v primeru razveze zakonske zveze ali prenehanja življenjske skupnosti. Če dogovor ni mogoč, odločijo o uporabi zakonodaje sodniki po ustaljeni formuli. V EU se vsako leto loči približno 100.000 mednarodnih parov.

>> Kazni za Španijo in Portugalsko ne bo
Ministri EU so potrdili nedavno odločitev Evropske komisije, da se Španije in Portugalske ne kaznuje zaradi kršenja javnofinančnih pravil. Portugalska mora svoj primanjkljaj znižati do konca letošnjega leta, Španija pa najpozneje do konca leta 2018.

>> Korak bližje oblikovanju energetske unije
Evropska komisija je napovedala nove naložbe v energetsko infrastrukturo v Estoniji, na Finskem in v Bolgariji, s tem pa je, kot so ocenili v Bruslju, storila naslednje korake k oblikovanju energetske unije. Med drugim za projekt izgradnje plinovoda med Estonijo in Finsko komisija namenja 187,5 milijona evrov.

>> Kampanja za boljšo sprejetost LGBTI oseb v družbi
Evropska komisija je začela kampanjo proti diskriminaciji lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI), ki vključuje tudi vrsto ukrepov za boljše obveščanje in ozaveščanje s ciljem povečati njihovo sprejetost v družbi. Po raziskavi Eurobarometer o diskriminaciji iz leta 2015 60 % državljanov EU meni, da je diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti in identitete zelo razširjena. Ta trend se povečuje od leta 2012. V zadnji raziskavi Agencije EU za temeljne pravice pa je vsaka tretja oseba LGBTI navedla, da so jo zaradi spolne usmerjenosti že napadli ali ji grozili z nasiljem. V teh razmerah si Evropska komisija prizadeva zaščititi pravice bolj ranljivih skupin v družbi.

>> Sodišče EU: Ukrepi omejitve prostosti, ki se vštevajo v obdobje pripora
V zadevi C-294/16 PPU so sodniki najvišjega evropskega sodišča odločili, da mora država, ki je izdala evropski nalog za prijetje, zaradi vštetja obdobja pripora v drugi državi preučiti, ali imajo ukrepi, ki so bili uvedeni proti določeni osebi, učinek odvzema prostosti, torej lastnosti, da se vštejejo v obdobje pripora. Iz predmetne zadeve tako izhaja primer, da naložitev hišnega pripora devetih ur na dan pod nadzorom z elektronsko zapestnico, načeloma nima takšnega učinka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Grobi vdor v osebnost in zasebnost je tudi brez slabega namena še vedno to, kar je    

dr. Andraž Teršek
   
Zdi se, da se ljudje na različne, a neprestane vdore v osebnost in zasebnost hitro in zlahka navadijo. Ali pa se, še huje, na takšno oženje svobode niti ne navajajo - ker o tem sploh ne razmišljajo. Eni tega ne počnejo, da s tem ne obremenjujejo svojih iskanj poti k poenostavljenosti družbenega življenja. K miselni in psihološki poenostavljenosti. Drugi tega ne počnejo, ker imajo do osebnosti in svobode močno zrahljan odnos. Če gre pri drugih za uslužbence javne oblasti, se ljudem pred očmi odvija policijska država, četudi je ne vidijo in četudi je ta mehkejšega tipa.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Pritožbeno upravičenje za izpodbijanje sklepa
Zoper sklep sodišča prve stopnje o prodaji dolžnikovega premoženja sta pritožbi vložila družba K. d.o.o. in samostojna podjetnica C. s.p., ki sta v pritožbah zatrjevala, da imata v najemu poslovne prostore v poslovni stavbi, ki je predmet prodaje, in tudi pogodbeno dogovorjeno predkupno pravico na teh poslovnih prostorih. Višje sodišče je pritožbi zavrglo (VSL sklep Cst 340/2016) in v obrazložitvi pojasnilo, da 331. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne daje pritožbenega upravičenja za izpodbijanje sklepa o prodaji drugim osebam, ki niso stranke postopka. Nobeden od pritožnikov v svojih pritožbah ne zatrjuje, da je na podlagi prijavljene terjatve v stečajnem postopku nad dolžnikom pridobil položaj stranke v postopku. Pritožnica C. s.p. se je v pritožbi sicer sklicevala na svoja vlaganja v najeti poslovni prostor, vendar ni zatrjevala, da bi tovrstno terjatev iz naslova povrnitve vlaganj prijavila v postopku stečaja nad dolžnikom. Tudi iz odgovorov upraviteljice na pritožbi obeh pritožnikov izhaja, da nobeden od pritožnikov v stečajnem postopku nad dolžnikom ni prijavil svojih terjatev do stečajnega dolžnika.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Petra Nikolič:
Odgovornost revizorjev
 
 
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Kazenski zakonik (KZ-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že šest vplivov, od tega štiri novele. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 94. člen KZ-1, ki določa tek in prekinitev zastaranja.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 500 strokovnimi članki, več kot 1.100 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.