c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2016, številka 26 / letnik XIV.
 
Iustitia nemini neganda.
Pravno varstvo se ne sme nikomur odreči.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Oblikuje se konsenz za dva nova ustavna sodnika
Pri predsedniku republike Borutu Pahorju je včeraj potekal drugi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin glede kandidatov za dva nova ustavna sodnika. Prva je bila pri Pahorju Kustec Lipicerjeva, ki je pojasnila, da so v poslanski skupini oblikovali nekakšno lestvico primernosti kandidatov. Kandidate so izbirali zelo pozorno, pri tem pa so upoštevali tako vsebino njihovega dela kot problematiko, s katero se bo v prihodnje srečevalo ustavno sodišče. Upoštevali so tudi odnos na poziv prijavljenih kandidatov do aktualnega stanja v državi ter spolno zastopanost. So se pa o kandidatih že pogovarjali znotraj koalicije in prišli do podobnega vrstnega reda. Tudi vodja največje opozicijske poslanske skupine, SDS, Jože Tanko, je dejal, da se kaže že zadostno število glasov za nekatere izmed prijavljenih kandidatov. Pahorju tudi prepušča oceno, katera dva od prijavljenih kandidatov uživata podporo. Pahor bo svoj izbor sporočil v petek, naslednji teden bo sledila še javna predstavitev obeh kandidatov. Prihodnji četrtek bo tako o obeh kandidatih odločala mandatno-volilna komisija, nato pa že poslanci na seji, ki se bo začela 11. julija.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Dobro je vedeti
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
     
    NE SPREGLEJTE
Postopek izstopa države iz EU ureja 50. člen PEU
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predlog novele zakona o državni upravi
Obor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je potrdil predlog novele zakona o državni upravi, ki določa, da je za področje organizacije in statusa varuha človekovih pravic pristojno ministrstvo za pravosodje. Zakon prinaša tudi zagotovitev pravne podlage za vzpostavitev elektronskega centralnega imenika, zagotavljanje gospodarnosti in preglednosti na področju nepremičnin v lasti države. Določa se tudi pristojnosti za delovanje portala e-uprava. Pristojnost na področju sistemskega urejanja omejevanja korupcije se z notranjega prenaša na pravosodno ministrstvo. Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec temu nasprotuje, saj da se to dogaja, ne da bi komisija kar koli vedela.

>> Odprava fiktivnih prijav bivališča
Parlamentarni odbor za notranje zadeve je potrdil predlog zakona o prijavi prebivališča, ki odpravlja nekatere administrativne ovire, a hkrati tudi ostreje kaznuje fiktivne prijave. Na naslov prebivališča je namreč vezanih veliko pravic, zato se v praksi pogosto dogaja, da posamezniki zlorabljajo institut prijave prebivališča, tako da prijavljajo prebivališča na naslovih, kjer dejansko ne prebivajo. V predlogu je tako določena obveznost posameznika, da ob prijavi prebivališča navede resnične podatke o naslovu naselitve.

>> Pravica do pitne vode
Ustavna komisija je včeraj s potrebno dvotretjinsko večino potrdila več dopolnil k predlogu ustavnega zakona, ki ureja vpis pravice do pitne vode v ustavo. Na predlog strokovne skupine so med drugim posvojili in potrdili dopolnilo, da vodni viri prednostno in trajnostno služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in za oskrbo gospodinjstev.

>> Pregon bančne kriminalitete
Poslanci DZ so včeraj v več kot šestih urah obravnave problematike in pregona bančne kriminalitete spregovorili tudi o krivcih za bančno luknjo. Iskali so jih v preteklih vladah, pomanjkljivi zakonodaji, slabemu nadzoru Banke Slovenije in številnih drugih, sejo pa sklenili brez glasovanja o sklepih predlagateljev izredne seje. Sejo sta zahtevali poslanski skupini SDS in nepovezanih poslancev, ki sta predlagali več priporočil, s katerimi bi vladi naložili pripravo analize stanja in načrta ukrepov, vendar ti na odboru niso prejeli zadostne podpore, zato o njih niso glasovali.

>> KPK: Vlada padla na lastnem preizkusu integritete
Mandatno-volilna komisija DZ obravnava poročilo o delu KPK v letu 2015 ter oceno stanja na področju korupcije. V slednji KPK ugotavlja, da je vlada v letu 2015 padla na lastnem preizkusu integritete. Predsednik KPK Boris Štefanec je bil kritičen tudi do pravosodja in poslancev, ker še vedno niso sprejeli kodeksa etike, in dodatno opozoril na "šibkost" javnega sektorja, ko gre za korupcijo in izogibanje nasprotju interesov.

>> Nepravilnosti pri izplačevanju dodatka za stalno pripravljenost
KPK je pod drobnogled vzel izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost na devetih ljubljanskih fakultetah, v kabinetih premierja in ministrstev ter vseh enajstih mestnih občinah. Pri tem je ugotovil, da so od začetka leta 2011 do konca leta 2015 skupno izplačali za 2,17 milijona evrov bruto dodatka, precejšen del tega neupravičeno.

>> Zavrnjen sporazum Tovšakove in tožilstva
Na celjskem okrožnem sodišču se je nadaljeval maja prekinjen predobravnavni narok za nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak in nekdanjo kadrovsko direktorico Vegrada Branko Gabrijel, ki sta obtoženi zlorabe uradnega položaja in oškodovanja upnikov. Sodnica Mojca Turinek pa je zavrnila sporazum tožilstva s Tovšakovo o priznanju krivde.

>> 30-letna zaporno kazen za umor policista
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo zagovornika Sama Tadina, ki se je lani poleti načrtno zaletel v policijski avto in ubil policista. 30-letna zaporna kazen je kljub priznanju pravična, je ocenilo sodišče. Olajševalnih okoliščin sodišče ni našlo, sodba je postala pravnomočna.

>> Srbsko sodišče razveljavilo obsodbo Šarića
Prizivno sodišče v Beogradu je razveljavilo prvostopenjsko obsodbo t. i. balkanskega kralja kokaina Darka Šarića, v kateri je bil obsojen na 20 let zapora zaradi tihotapljenja kokaina iz Latinske Amerike v Evropo. Sodišče je sodbo razveljavilo zaradi "bistvene kršitve postopka" in odredilo ponovno sojenje.

>> Afera Luxleaks
Luksemburško sodišče je žvižgačema iz afere Luxleaks - nekdanjima zaposlenima v računovodsko-revizijski hiši Pricewaterhousecoopers Antoinu Deltourju in Raphaelu Haletu - izreklo pogojno zaporno kazen, novinarja Edouarda Perrina pa je sodišče oprostilo. Tožilstvo je sicer za obe računovodji zahtevalo leto in pol zapora, za novinarja pa globo.

>> Nove članice VS OZN
Generalna skupščina Združenih narodov je v torek izvolila štiri nove članice Varnostnega sveta ZN za obdobje 2017-2018, vendar dela ni dokončala. V prvem krogu so bile izvoljene Etiopija, Bolivija in Švedska, v drugem Kazahstan, Italija in Nizozemska pa sta bili po petih krogih izenačeni.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Kodeks državnotožilske etike
28. junija so začele veljati Spremembe in dopolnitve > Državnotožilskega reda, ki med drugim določajo obvezno spoštovanje Kodeksa državnotožilske etike tako v službi kot zunaj nje. Kodeks državnotožilske etike ima osem členov in med drugim določa, da mora državni tožilec svojo funkcijo opravljati nepristransko, kar pomeni, da ne sme dopuščati, da bi na njegove odločitve kakor koli vplivali osebna nagnjenja, predsodki, ideološka ali nazorska prepričanja, politični ali ekonomski interesi, zasebno poznavanje spornih dejstev ter javne zahteve in kritike. Za sprejemanje načelnih mnenj ob morebitnih kršenjih kodeksa je odgovorna komisija za etiko integriteto pri Državnotožilskem svetu. Sestavljajo jo trije tožilci.

>> Nova pravila za reševanje bank
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB), ki je začel veljati 26. junija, v slovenski pravni red vnaša direktivo za vzpostavitev bančne unije in na enoten način predpisuje pravila reševanja bank. Določena so načela reševanja, in sicer bodo izgube banke prvi krili delničarji, nato imetniki kapitalskih instrumentov in nato ostali upniki, kar se je že zgodilo v primeru sanacije bank leta 2013. Zakon med drugim določa postopke zamenjave vodstva banke, zagotavlja sredstva v okviru sheme za financiranje reševanja, če jih v sistemu jamstva za vloge ne bo dovolj, ter ureja postopke in način prisilnega prenehanja banke. Pristojni organ za reševanje bank je Banka Slovenije.

>> Varnost na smučiščih
Novi Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1), ki bo začel veljati 1. septembra, ureja temeljna pravila za uporabo smučišč z namenom zagotavljanja varnosti in reda na smučiščih, ureditev in obratovanje smučišča, reševanje na smučišču, obveznosti subjektov in samoodgovorno ravnanje smučarjev in smučark ter drugih oseb. Zakon naj bi zagotovil tudi finančno razbremenitev upravljavcev smučišč in odpravil administrativne ovire pri obratovanju majhnih smučišč. Poleg dolžnosti smučarjev ter upravljavcev in nadzornikov zakon na novo opredeljuje tudi pristojnosti inšpekcijskih organov in policije.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 44 in 45
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odločilen trenutek pisne odpreme odpovedi zaposlitve
Vrhovno sodišče RS je s sodbo VIII Ips 27/2016 zavrnilo neutemeljeno revizijo, v kateri je tožnica zatrjevala, da je bila izredna odpoved podana po izteku tridesetdnevnega subjektivnega roka iz drugega odstavka 109. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ugotovljeno je bilo, da je bila izredna odpoved zaradi hujših kršitev delovnih obveznosti podana pravočasno, čeprav je bila tožnici vročena pozneje, ko so tudi zanjo nastopili učinki odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Revizijsko sodišče je soglašalo s presojo, da sta tožničini ravnanji pomenili hujšo kršitev delovnih obveznosti v smislu druge alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1, saj je klofuta osemletnemu učencu z avtistično motnjo ter burno nasprotovanje ravnatelju pred učenci v učilnici za pedagoga povsem nesprejemljivo ravnanje.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Enaindvajsetletna odisejada zakoncev Šilih    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Odisejadi zakoncev Šilih žal ni videti konca. Ustavno sodišče je njuno zadevo znova vrnilo na prvo stopnjo zaradi delne kršitve pravice do enakega sodnega varstva. Kdaj bo slovenska država družini Šilih zagotovila dostojanstven in človeka vreden sodni postopek, kot je že zahtevalo Evropsko sodišče za človekove pravice v svoji sodbi iz leta 2009? Kako in kdaj bodo državne oblasti družini Šilih povrnile več kot dvajsetletno trpljenje zaradi serijskih kršitev pravice do poštenega sojenja?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 25 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 26 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1700 strokovnimi članki, 1592 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 33.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 653 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
27. junij 2016 Rast cen življenjskih potrebščin maja 2016 v primerjavi z aprilom 2016 0,9 %
27. junij 2016 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin januar-maj 2016 v primerjavi s povpr. 2015 - 0,8 %
25. junij 2016 Globa za upravitelja, če za posle upravljanja banke v prisilni likvidaciji predhodno ne pridobi soglasja BS 2.500 - 30.000 EUR
1. september 2016 Globa za hujše prekrške glede varnosti na smučišču 4.000 - 12.000 EUR
18. junij 2016 Penali za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2016 102,41 EUR
21. junij 2016 Dodatek k Zoisovi štipendiji za bivanje - pogoj oddaljenosti 25 km več kot 25 km
 
 
 
 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.