c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2016, številka 11 / letnik XIV.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novela ZFPPIPP-G
Dopolnjen predlog novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) uvaja dodatne varovalke za omejitev določenih zlorab, ki zmanjšujejo varnost upnikov ter spodkopavajo pravičnost in pravno državo. Ena od novosti glede osebnega stečaja je dodatna širitev nabora ovir za odpust obveznosti, s čimer naj bi preprečili, da bi dolgove odpisali tudi nepoštenim dolžnikom. Tako ne more biti odpusta obveznosti za tiste dolžnike v osebnem stečaju, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu. Prav tako ne bo mogoče obveznosti odpisati tistim dolžnikom, pri katerih se je o tem odločalo pred manj kot desetimi leti.

Novost je tudi uvedba generalne klavzule, ki sodišču nalaga, da v vsakem posameznem primeru presoja, ali je odpust obveznosti dovoljen. Sodišče bo torej dolžno presoditi premoženjski položaj in način življenja dolžnika in šele nato odločati, ali naj se mu odpiše obveznosti.

Vlada je v predlog novele zakona vgradila tudi skrajšanje preizkusnega obdobja. Sodišče bo lahko za dolžnike, ki prejemajo le minimalne osebne prejemke in ne kaže, da bodo v naslednjih dveh letih zmožni pridobivati pomembno višje prejemke, zdaj dveletno preizkusno obdobje skrajšalo na najmanj šest mesecev.

Podaljšuje pa se rok za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti - z zdajšnjih šest mesecev vse do konca preizkusnega obdobja. Obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika bo namesto treh dolgo pet let, širi se tudi nabor poslov, ki jih je mogoče izpodbijati.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o sodnih taksah (ZST-1C)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> V Haagu obravnava na arbitražnem sodišču
Arbitražno sodišče za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško bo danes na ustni obravnavi v Haagu poslušalo razloge, zakaj naj bi se proces prekinil, kar zahteva Hrvaška. Slednja sicer postopek bojkotira, bo pa zato slovenski zunanji minister Karl Erjavec osebno utemeljeval stališče Slovenije, da se mora arbitraža nadaljevati. Nadaljevanje dela arbitražnega sodišča so v sredo ponovno podprli tudi v Evropski komisiji. Hkrati so v Bruslju izrazili pričakovanje, da bosta obe strani spoštovali odločitve arbitražnega sodišča. Predsednik državnega zbora Milan Brglez je tudi na včerajšnjem obisku Zagreba potrdil slovenska stališča glede arbitražnega sporazuma.

>> Odbor DZ znova podprl novelo zakona o varstvu okolja
Odbor DZ za okolje in prostor je po vetu državnega sveta včeraj ocenil, da je novela zakona o varstvu okolja ustrezna. Državni svet, ki je odložilni veto na zakon 10. marca sprejel soglasno, je opozoril na odpravo časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja (prej 10 let), s čimer se bo med drugim omejilo soodločanje javnosti - postopek odobritve ali podaljšanja tega dovoljenja je bila namreč ena redkih možnosti lokalnega prebivalstva, da se aktivno vključi v soodločanje. Državni svet je napovedal ustavno presojo novele.

>> Prepoved stavke za vojake ni v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je presodilo (odločba U-I-289/13-25), da določba zakona o obrambi, ki vojakom prepoveduje stavko, ni v neskladju z ustavo. Sodišče je odločitev oprlo na ustavno dolžnost obrambe države in izpostavilo, da gre pri vojaški službi za posebno vrsto nalog, ki jih je treba opravljati neprekinjeno. Presojo določbe je zahteval Sindikat vojakov Slovenije.

>> Priznavanje poklicih kvalifikacij reguliranih poklicev
Vlada je določila besedilo predloga zakona o postopku priznavanja poklicih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev in ga po rednem postopku posredovala v obravnavo DZ. Namen predloga zakona je večja preglednost, jasnost, razumljivost in smiselnost. Splošni cilj novega zakona je predvsem odprava ovir za prosti pretok oseb in storitev na notranjem trgu EU. Odprava ovir bo olajšala mobilnost strokovnjakov in storitev v EU, povečala možnost zaposlovanja visokokvalificiranih in zagotovila več možnosti iskalcem zaposlitve tudi v reguliranih poklicih.

>> Tožilstvo Lovšinu očita pridobitev premoženjske koristi Riku in Belousovu
Tožilstvo nekdanjemu prvemu možu Intereurope Andreju Lovšinu v zadevi Čehov očita nadaljevanje kaznivega dejanja zlorabe položaja. Pri tem naj bi pridobil vsaj 16 milijonov evrov premoženjske koristi Konstantinu Belousovu, ki je zemljišče prodal Intereuropi, in vsaj 10 milijonov evrov družbi Riko, za kolikor naj bi bila preplačana gradbena dela.

>> Bratuškova pod drobnogledom tožilcev
Predsednica ZaAB in nekdanja premierka Alenka Bratušek bo najverjetneje morala na sodišču pojasniti okoliščine svoje kandidature za evropsko komisarko. Tožilstvo je vložilo predlog za posamezna preiskovalna dejanja, kot priče pa bi poleg tedanjih ministrov zaslišalo tudi predsednika države in vlade. Bratuškova je potrdila, da je seznanjena s predlogom za preiskovalna dejanja in poudarila, da to zgolj pomeni, da ne tožilstvo ne policija eno leto po hišnih preiskavah nimata dovolj dokazov za vložitev obtožnice.

>> Sindikati javnega sektorja zavrnili vladno formulo
Za sindikate javnega sektorja formula za izračun možne rasti plačne mase, ki jo predlaga vlada, ni sprejemljiva. Svoje stališče so vladni strani predstavili na ponedeljkovih pogajanjih, dogovorili pa so se, da ga predložijo še v pisni obliki. Vztrajali bodo, da je potrebno plače izboljševati glede na gospodarske rasti in v prvi fazi nadaljevati z odpravljanjem varčevalnih ukrepov, ki so še v veljavi.

>> Razvoj delovnih sposobnosti zaprtih
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij bo do konca leta 2022 za razvoj delovnih sposobnosti zaprtih ljudi imela na voljo skoraj milijon evrov, so sporočili z ministrstva za pravosodje. Sredstva bodo prišla iz sklada evropske kohezijske politike, dodeljena bodo v okviru politike socialne vključenosti in zmanjševanja tveganja revščine.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Konj ali traktor, a vselej pred vozom!    

dr. Marko Novak
   
Odzivam se na zadnjo kolumno cenjenega kolega dr. Mateja Avblja z naslovom »Voz pred konjem«. V njej je polemiziral z mano in dr. Letnarjem Černičem, ki sva bila kritična do odločitve Ustavnega sodišča v zadevi »Barbara Zobec za ločena mnenja na Vrhovnem sodišču«. Avbelj je kritiziral najin 'vsebinski' pravni voluntarizem, ki da za ceno uveljavitve pravne vsebine žrtvuje 'formo' procesnih predpostavk (za pričetek konkretne presoje po 156. členu URS), kar bi bila, če bi Ustavno sodišče to sprejelo, po njegovem mnenju eklatantna kršitev pravne države.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odgovornost letalskega prevoznika v primeru zamude
V zadevi C-429/14 so na Sodišču EU odločali o razlagi členov 19, 22 in 29 Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (v imenu Evropske skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2001/539/ES, Montrealska konvencija), in sicer v okviru spora med letalsko družbo Air Baltic Corporation AS in posebnim preiskovalnim uradom Republike Litve zaradi odškodnine za škodo, ki je temu uradu nastala z zamudo leta, s katerim sta bila na podlagi pogodbe o mednarodnem prevozu potnikov, ki jo je sklenil z družbo Air Baltic, prepeljana njegova uslužbenca.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Deklaracija o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU
Gre že za deseto deklaracijo po vrsti, odkar je Slovenija članica EU, opredeljuje pa ključne usmeritve, ki jim bo Slovenija sledila pri svojem delovanju v institucijah EU, in sicer v obdobju od januarja 2016 do junija 2017. Ob predstavitvi je premier Miro Cerar med ključnimi temami izpostavil migracijsko krizo ter pozval k takojšnjemu polnemu izvajanju nadzora schengenskih meja ter posledični odpravi razlogov za podaljševanje nadzora na notranjih mejah. V okviru zunanjepolitičnih dejavnosti EU je treba posebno pozornost nameniti prihodnosti odnosov EU z Rusijo, tako v kontekstu reševanja ukrajinske krize, kot tudi sodelovanja pri ukrepanju na bližnjevzhodnih kriznih območjih. Premier je med drugim omenil tudi enotni notranji trg, ki je za Slovenijo kot majhno in odprto gospodarstvo bistvenega pomena, ter gradnjo drugega tira. Slovenija namreč želi financiranje izgradnje zagotoviti tudi preko Evropskega sklada za strateške naložbe oziroma t. i. Junckerjevega načrta.

>> Določitev poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela, ki je začela veljati 15. marca, določa poklice, v zvezi s katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali pisni odobritvi za namen zaposlitve tujca poda brez ugotavljanja izpolnjevanja pogoja iz 1. točke prvega odstavka 17. člena Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), da v evidenci brezposelnih oseb ni ustrezne brezposelne osebe. Zavod RS za zaposlovanje v postopku izdaje enotnega dovoljenja ali pisne odobritve poda soglasje za zaposlitev brez ugotavljanja izpolnjevanja omenjenega pogoja, če bo tujec opravljal enega od naslednjih poklicev: varilec, voznik težkih tovornjakov in vlačilcev, orodjar ter strugar. V navedenih poklicih lahko delodajalec brez preverjanja izpolnjevanja pogoja v posameznem koledarskem letu zaposli največ 50 tujcev.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 19 in 20
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. april 2016 Nadomestilo preživnine za otroka do 6. leta 72,46 EUR
1. april 2016 Nadomestilo preživnine za otroka do 14. leta 79,70 EUR
1. april 2016 Nadomestilo preživnine za otroka nad 14. letom 94,19 EUR
11. marec 2016 Rast cen življenjskih potrebščin za februar 2016 0 %
11. marec 2016 Povprečna stopnja davka in prispevkov od plač v RS v letu 2015, v primerjavi z 2014 34,72 34,88 %
4. marec 2016 Povprečna bruto plača v RS za leto 2015, v prim. z 2014 1.540,25 1.555,89 EUR
4. marec 2016 Povprečna neto plača v RS za leto 2015, v prim. z 2014 1.005,41 1.013,23 EUR
4. marec 2016 Povprečna bruto plača za december 2015, v primerjavi z novembrom 1.679,41 1.594,93 EUR (-5,0%)
4. marec 2016 Povprečna neto plača za december 2015, v primerjavi z novembrom 1.082,34 1.035,58 EUR (-4,3%)
4. marec 2016 Koeficient rasti cen v januarju 2016, glede na dec. 2015 - 0,014
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 30 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 31 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 720 strokovnimi članki, skoraj 10.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in čez 1.100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.