c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2016, številka 03 / letnik XIV.
 
Res inter alios acta alteri non nocet.
Kar eni sklenejo, drugim ne škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Cene stroškov posredovanja informacij javnega značaja
Ministrstvo za javno upravo je na podlagi decembra sprejete novele > zakona o dostopu do informacij javnega značaja - prečiščeno besedilo pripravilo in v javno razpravo posredovalo osnutek uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. Uredba določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega posredovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja. Cene materialnih stroškov za storitve posredovanja informacij javnega značaja so natančno določene, in sicer šest centov za eno stran fotokopije formata A4 in 2,09 evra za elektronski zapis na zgoščenki. Pripombe in predloge lahko predstavniki strokovne in zainteresirane javnosti posredujejo do 19. februarja.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Barbulescu proti Romuniji
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodišče bo Kordežu danes izreklo kazen
Sodnik Srečko Škerbec bo na ljubljanskem okrožnem sodišču danes izrekel kazen nekdanjemu predsedniku uprave Merkurja Binetu Kordežu, ki je s specializiranim tožilstvom sklenil dogovor o priznanju krivde za 11 kaznivih dejanj. Dogovor vključuje sedem let in mesec dni zapora, sodišče pa lahko sledi predlogu ali se odloči za milejšo kazen.

>> Lani manj insolvenčnih postopkov
V letu 2015 je bilo v Sloveniji nad poslovnimi subjekti začetih 1416 insolvenčnih postopkov, kar je devet odstotkov manj kot leto prej. Manj je bilo začetih tako stečajev kot postopkov prisilne poravnave, nekaj več kot leto prej je bilo lani začetih le likvidacij podjetij, kažejo statistike Ajpesa.

>> Financiranje občin
Po mnenju ministrstva za finance je trditev, da so zaradi nižjega investicijskega transferja bolj prizadete šibkejše občine, iztrgana iz konteksta sistema financiranja občin. Glede nižjega transferja od predvidenega v zakonu o financiranju občin, zaradi česar je vložena ustavna presoja, navajajo, da je zakon nastal v drugačnih ekonomskih razmerah.

>> Vlada načrtuje vzpostavitev urada za migracije
Vlada v naslednjih mesecih načrtuje vzpostavitev urada za migracije, ki bo prevzel celotno oskrbo migrantov in razbremenil nevladne in humanitarne organizacije ter pripadnike Civilne zaščite, je na torkovem delovnem sestanku operativne skupine, organizacij in občin povedal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic.

>> Izrečenih manj glob
Policisti so v zadnjih treh mesecih preteklega leta izrekli manj glob za prekrške kot leto prej v enakem obdobju. Zadnje tri mesece lani je bilo plačanih za nekaj manj kot 2,4 milijona evrov glob, pri čemer podatki za lanski december še niso popolni, navajajo na policiji, kjer kot razlog navajajo tako stavko policistov kot migrantsko krizo.

>> Zidar s pritožbo na odločitev o prestajanju zaporne kazni
Nekdanji prvi mož propadlega gradbenega velikana SCT Ivan Zidar se je pritožil na odločitev ljubljanskega okrožnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo prošnjo za ponovni odlog prestajanja 14-mesečne zaporne kazni v zadevi Čista lopata in ga poslalo za zapahe. Višje sodišče o njegovi pritožbi še odloča. Okrožno sodišče v Ljubljani pa je včeraj znova začelo postopek osebnega stečaja Zidarja.

>> Za duhovnikove zlorabe je odgovorna Cerkev
Prvo sodbo pri nas, s katero je sodišče razsodilo o objektivni odgovornosti cerkvene institucije za spolne zlorabe, ki so jih zagrešili duhovniki, je potrdilo tudi vrhovno sodišče. To je namreč zavrnilo revizijo nadškofije, škofije in župnije, ki jih je sodišče obsodilo na plačilo odškodnine žrtvi duhovnika Karla Jošta.

>> Mramor ne more biti več partner v socialnem dialogu
Finančni minister Dušan Mramor po mnenju ZSSS ne more biti več partner v socialnem dialogu in naj bi to upošteval tudi predsednik vlade. Prepričani so, da je pri izplačevanju dodatkov za stalno pripravljenost na fakultetah šlo za zavestno goljufanje in krajo javnega denarja, zato zahtevajo vrnitev vsega denarja in odstavitev s funkcij vpletenih. Minister Mramor je sicer premierju Miru Cerarju ponudil svoj odstop, a ga ta ni sprejel.

>> Pravna klinika za vse
Humanitarno društvo Pravo v sodelovanju z mariborsko pravno fakulteto danes pričenja s projektom Pravna klinika - center pravne pomoči. S tem društvo odpira vrata s pisarno, v kateri bodo mladi pravniki svetovali vsem pravne pomoči potrebnim obiskovalcem, so sporočili iz društva. Svetovanje bo brezplačno vsako soboto.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zdravniško potrdilo za odlog nastopa kazni
Pravilnik, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), določa obrazec zdravniškega potrdila o bolnišničnem zdravljenju za namen vložitve prošnje za odlog nastopa kazni zapora, ki je v Prilogi 1 tega pravilnika, in obrazec zdravniškega potrdila za namen vložitve prošnje za prekinitev oziroma podaljšanje prekinitve izvrševanja kazni zapora, ki je v Prilogi 2. Pravilnik je v veljavi od 16. januarja.

>> Prosto mesto predsednika Sveta za avtorsko pravo
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino na podlagi 157.f člena ZASP objavlja javni poziv k vložitvi prijave za kandidata oziroma kandidatko za predsednika oziroma predsednico Sveta za avtorsko pravo. Urad poziva vse, ki izpolnjujejo pogoje za predsednika sveta in bi želeli opravljati to funkcijo, da pošljejo svojo prijavo z dokazili o izpolnjevanju vseh pogojev. Prijava z oznako »Javni poziv« se pošlje v enem mesecu od objave tega poziva (do vključno 14. februarja 2016) na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 2 in 3
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij zakonodaje, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika
Da bi bilo dejanje stečajnega dolžnika izpodbojno, morajo biti kumulativno izpolnjene predpostavke, določene v 1. odstavku 271. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), in sicer: 1. dejanje je bilo izvedeno v obdobju izpodbojnosti, 2. posledica dejanja je neenaka obravnava upnikov (objektivni pogoj izpodbojnosti) in 3. oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, je takrat, ko je bilo to dejanje opravljeno, vedela ali bi morala vedeti, da je dolžnik insolventen (subjektivni pogoj izpodbojnosti). Dokazno breme za oba pogoja nosi tožeča stranka.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ločena mnenja vrhovnih sodnikov in enotna sodna praksa    

dr. Marko Novak
   
Z velikim zadovoljstvom sem pred dnevi v časopisju prebral novico o nameri, da Ministrstvo za pravosodje ob reformi kazenskega postopka v ZKP uvede tudi ločena mnenja za vrhovne sodnike v posameznih zadevah. To je v meni vzbudilo upanje, da se reforma pravosodja premika v pravo smer. Da bomo korak za korakom posodabljali naš pravosodni sistem, ki se – v primerjavi z zahodom in severom Evrope – vendarle zdi še preveč okostenel. Morda pričakujem preveč, a vendarle se to zdi vsaj signal, poskus, da se še preveč formalistično in v toge uradniške vzorce ukalupljeno pravosodje premakne naprej.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGD-1?
Besedilo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je od svoje objave leta 2006 doživelo kar 15 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGD-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 16 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 295. člen ZGD-1 - sklic skupščine pred in po noveli.

ZGD-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 850 strokovnimi članki, več kot 950 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 697 judikati Sodišča EU ter več kot 200 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2016 Obrestna mera zamudnih obresti 8,05 %
15. januar 2016 Rast cen življenjskih potrebščin za december 2015 - 0,4 %
1. januar 2016 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij-dec 2015 0,985
1. januar 2016 Znesek regresa za prehrano med delom po ZPSDP za obdobje jan-jun 2016 4,20 EUR
1. januar 2016 Uskladitev pokojnin od 1. januarja 2016 + 0, 7 %
1. januar 2016 Starostne pokojnine kmetov od 1. januarja 2016 234,48 236,12 EUR
1. januar 2016 Starostne pokojnine kmetov borcev NOV od 1. januarja 2016 468,97 472,25 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.