c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2015, številka 49 / letnik XIII.
 
In criminibus probationes debent esse luce clariores.
V kazenskih zadevah morajo biti dokazi jasnejši od luči.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Okrogla miza najvplivnejših pravnikov 2015
Z razpravo "Pravo in odgovornost" se je končal že petnajsti izbor »10 najvplivnejših pravnikov«, na katerem je strokovna javnost letos izbrala kar 11 najvplivnejših pravnikov.Razpravo je povezoval dr. Matej Avbelj, tudi letos uvrščen med najvplivnejše, ki je uvodoma poudaril: »Biti izbran med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji je velika čast. Toda velik vpliv zahteva tudi veliko odgovornost. Najprej odgovornost za svoja lastna ravnanja v profesionalnem pravniškem svojstvu, nato odgovornost za svoj pravniški stan, za institucije pravne države in ne nazadnje za državo samo. Odgovornost pravnikov za pravo in pravno državo pa je še posebej velika, kadar vladavina prava v številnih svojih segmentih ne dosega predpisanih ustavnih standardov. Zdi se, da temu opisu ustreza tudi Slovenija, a glede tega, tudi med pravniki, mnenja ostajajo deljena. Eno pa je gotovo: resnične vladavine prava ni mogoče vzpostaviti brez odgovornih pravnikov kot posameznikov. Zato bo tokratna razprava najvplivnejših pravnikov o aktualnih pravnih izzivih v središče postavila vprašanje odgovornosti.«

> Več o okrogli mizi najvplivnejših pravnikov 2015

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Celoten posnetek razprave PRAVO in ODGOVORNOST
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče začasno prepovedalo preiskavo gradiv odvetniške pisarne Rojs
Ustavno sodišče je v obravnavi ustavne pritožbe Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, pri kateri je potekala kriminalistična preiskava zaradi Perutnine Ptuj, do končne odločitve prepovedalo nadaljevanje preiskovalnih dejanj. Pri odvetnikih zasežene listine morajo policisti v 24 urah zapečatiti. V odvetniški pisarni so še dodali, da je hišna preiskava prostorov odvetnika, ki nima statusa osumljenca, ne le nesorazmeren poseg v ustavno zagotovljene in konvencijske pravice, temveč tudi zavestno ignoriranje odločb ustavnega sodišča, zato so bili ustavno pritožbo primorani vložiti.

>> Referenduma o dopolnitvi zakona o obrambi ne bo
Referenduma o dopolnitvi > zakona o obrambi ne bo, saj je ustavno sodišče odločilo, da sklep DZ o zavrnitvi razpisa referenduma ni v neskladju z ustavo. Za Radio Študent in predsednika DZ Milana Brgleza je odločitev pričakovana. Zakon bo predvidoma v četrtek objavljen v uradnem listu, kar pomeni, da bo v petek začel veljati.

>> Sodstvo o svojem poslanstvu
Letos se je število pomembnejših nerešenih zadev dodatno znižalo za sedem odstotkov, ostalih zadev pa za 24 odstotkov, s čimer se pričakovani časi reševanja zadev še skrajšujejo. Število sodnikov se je do konca letošnjega novembra znižalo na 912, kar v primerjavi z letom 2007, ko jih je bilo 1095, pomeni zmanjšanje za 17 odstotkov. S tem so dosegli razmerje 44 sodnikov na 100.000 prebivalcev, do 2020 pa načrtujejo zmanjšanje še za 42 sodnikov ob hkratnem zagotavljanju podpore sodnega osebja.

>> DZ o Klemenčičevem vodenju KPK
DZ je na izredni seji razpravljal o ravnanju pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča. Očitki o koruptivnih ravnanjih, ki so jih navajali predvsem poslanci SDS in NSi, ki so sejo zahtevali, so bili v največji meri uperjeni v Klemenčičevo vodenje KPK. Minister je očitke zavrnil in meni, da je to, kar se je dogajalo v DZ, nesporno prikrita interpelacija.

>> Odbor za pravosodje o delu državnih tožilstev
Članice in člani odbora za pravosodje so se seznanili s skupnim poročilom o delu državnih tožilstev v lanskem letu. Iz njega je po besedah generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja razvidno uspešno in stabilno delovanje tožilske organizacije. Nekoliko bolj kritični do njihovega dela so bili v poslanskih vrstah, zlasti opozicijskih.

>> Afera Patria še vedno brez dokončnega epiloga
Afera Patria kljub pravnomočnemu zastaranju primera tudi letos ni doživela dokončnega epiloga. Okrajno sodišče je po razveljavitvi na ustavnem sodišču zadevo dobilo v ponovno obravnavo, a je stranke obvestilo, da je kazenski postopek zastaral. Janez Janša se je na ta sklep pritožil, višje sodišče ga je zavrnilo, zato napoveduje nadaljnje korake.

>> KPK pred OECD pojasnjeval tudi zadevo Škrlec
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je morala na decembrski konferenci OECD poročati tudi o očitkih, ki jih je na račun dela KPK v zadevi Škrlec izrekel generalni državni tožilec Zvonko Fišer in odnosih med člani senata KPK. Kot je povedal predsednik KPK Boris Štefanec, je poročanje potekalo v redu, drugih podatkov pa za zdaj nima.

>> Pomen prevencije pri zagotavljanju človekovih pravic
Brez tistih, ki se borijo za človekove pravice, teh pravic ni, je na okrogli mizi na ljubljanski pravni fakulteti poudaril predsednik državnega zbora Milan Brglez. Poleg pomena dejavne drže so razpravljavci izpostavili tudi vlogo prevencije kot najučinkovitejše faze zagotavljanja človekovih pravic, še posebej z vidika humanosti.

>> Odbor podprl predlog sprememb dohodninske lestvice
Odbor DZ za finance in monetarno politiko je podprl predlog vlade, da se lestvica za odmero dohodnine začasno preuredi v smeri razbremenitve zavezancev z več kot 1,5-kratnikom povprečne plače. Ukrep naj bi veljal do konca leta 2017, ko bo ugasnila tudi veljavnost 50-odstotne obdavčitve najvišjih plač.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novi sistemski zakon za področje zavarovalništva,
22. decembra bo začel veljati novi Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), s katerim se v slovenski pravni red prenaša direktiva Solventnost 2, ki od zavarovalnic zahteva, da pri izračunu kapitala upoštevajo vsa tveganja, ki so jim izpostavljene. Zakon, ki določa pogoje za ustanovitev, poslovanje in nadzor zavarovalnic ter pozavarovalnic s sedežem v Sloveniji, daje večji poudarek dobremu obvladovanju tveganj v zavarovalnicah in močnemu notranjemu nadzoru, s tem pa naj bi povečal tudi raven varstva zavarovancev. Za sodelovanje v upravi in nadzornem svetu določa obveznih pet let izkušenj na vodstvenih oz. nadzorstvenih položajih. Zakon delavcem sicer ne preprečuje, da bi sodelovali v organih vodenja in nadzora, vendar uvaja mnogo strožje standarde zaradi varnega in skrbnega poslovanja zavarovalnic.

>> Redefinicija minimalne plače
19. decembra stopi v veljavo novela > Zakona o minimalni plači (ZMinP), s katero se iz definicije minimalne plače izločajo dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo - primerjalnik 2. člena. Tako se uveljavlja načelo, da mora biti tudi delavcem, prejemnikom minimalne plače, priznan in izplačan dodatek za nočno, nedeljsko in praznično delo, ki se bo poleg nadurnega dela dodal na bruto minimalno plačo. Minimalna plača se začne po novem obračunavati za plačilo opravljenega dela od 1. januarja 2016 dalje.

>> Podaljšanje koncesij za javni linijski prevoz
V veljavi je novela > Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2), ki podaljšuje trenutne koncesije za javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, in sicer do 2. decembra 2019. Novela med drugim dodatno omejuje upravičenost vlagateljev do subvencionirane vozovnice, do katere so upravičeni vlagatelji z najmanj dvema kilometroma oddaljenosti bivališča od kraja izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih ali študijskih programih, in sicer dijaki do 27. leta, ki so se pred dopolnjenim 22. letom prvič vpisali v program izobraževanja, udeleženci izobraževanja odraslih do 26. leta starosti in študenti do dopolnjenega 32. leta starosti, ki so se v program izobraževanja vpisali pred dopolnjenim 27. letom starosti.

>> Spremembe knjižnične dejavnosti
Novela > Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1), ki bo začela veljati 19. decembra, prinaša nujne spremembe za odpravo nepravilnosti in izboljšanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Novela tako odpravlja nepravilnosti glede dovoljenj za vzajemno katalogizacijo, ureja manjkajočo pravno podlago za ureditev knjižničnega nadomestila in delovnih štipendij ter usklajuje določbe glede zbiranja osebnih podatkov uporabnikov knjižnic z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 92 do 94
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Svet sprejel reformo Splošnega sodišča
Svet je sprejel uredbo o reformi Splošnega sodišča, s katero naj bi omogočili, da se bo sodišče lahko odzivalo na povečan obseg dela in zagotavljalo pravno varstvo v EU v razumnem roku. Z reformo se bo postopno povečalo število sodnikov Splošnega sodišča in združilo Sodišče za uslužbence s Splošnim sodiščem. Z začetkom veljavnosti reforme, ki naj bi bil konec decembra 2015, se bo število sodnikov povečalo za 12.

>> Posodobljena pravila za Europol
Potrjeno je bilo besedilo osnutka uredbe o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol). Cilj novega osnutka uredbe je uskladitev sedanjega sklepa Sveta o Europolu (Sklep 2009/371/PNZ) z zahtevami Lizbonske pogodbe, in sicer z vzpostavitvijo pravnega okvira Europola z uredbo in vpeljavo mehanizma za nadzor dejavnosti Europola, ki ga izvaja Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti.

>> Ukrepi proti terorizmu in nezakoniti trgovini s strelnim orožjem
Evropska komisija je sprejela paket ukrepov za okrepitev boja proti terorizmu ter nezakoniti trgovini s strelnim orožjem in eksplozivi. Paket je sestavljen iz dveh elementov, predloga direktive o terorizmu, s katero se bo okrepil nabor sredstev EU za preprečevanje terorističnih napadov, ter akcijskega načrta, na podlagi katerega se bo s poostrenim nadzorom nezakonitega posedovanja in uvoza v EU okrepil boj proti storilcem kaznivih dejanj in teroristom pri dostopanju do orožja in eksplozivov ter njihovi uporabi.

>> Direktiva EU o evidenci podatkov o potnikih
Svet je odobril besedilo o predlogu direktive o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (podatki PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj. Cilj direktive je urediti posredovanje podatkov PNR o potnikih na mednarodnih letih med letalskimi družbami in državami članicami ter obdelovanje teh podatkov s strani pristojnih organov.

>> Dostop do spletnih vsebin in avtorske pravice v digitalni dobi
Evropska komisija je predstavila predlog, ki bo Evropejcem omogočil, da bodo na potovanju imeli dostop do svojih spletnih vsebin, in akcijski načrt za posodobitev pravil EU o avtorskih pravicah. Predlog uredbe o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin si prizadeva za odpravo omejitev dostopa do teh vsebin, da bi lahko državljani EU na potovanju imeli dostop do digitalnih vsebin, na katere so se naročili ali jih kupili doma.

>> Iz prakse Sodišča EU
V zadevi C-115/14 so na sodišču EU odločali o javnih naročilih na podlagi direktive 2004/18. Sodniki na najvišjem sodišču EU so presodili, da je oddaja javnih naročil lahko podvržena predpisom o minimalni plači v zadevni državi članici. Pravo EU ne izključuje možnosti izključitve ponudnika iz postopka oddaje javnih naročil, če ponudnik ne sprejme obveznosti, da bo delavcem izplačal minimalno plačo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./73. Odprimo vrata dostojanstvu    

Vlasta Nussdorfer
   
10. decembra praznujemo dan človekovih pravic. V časih, v kakršnih živimo, se nenehno sprašujemo, ali so pravice enake za vse, zakaj so mnoge vsak dan kršene, kako da svet trepeta pred nevarnostmi terorizma, zakaj mnogi, ki so bili pregnani s svojih domov, odhajajo v begunstvo tisoče kilometrov stran, kje so pravice otrok, ki morajo deliti trpko usodo staršev, zakaj ne upoštevamo pravic starejših in invalidov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 12 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 350 strokovnimi članki in več kot 2.400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikatov Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.