c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2015, številka 45 / letnik XIII.
 
Dignitas delictum auget.
Dostojanstvo poveča težo delikta.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Referendum o noveli ZZZDR
Državna volilna komisija je določila rokovnik za izvedbo referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi, ki bo 20. decembra. V evidenci volilne pravice je na današnji dan 1.715.518 volilnih upravičencev, kar pomeni, da bo za zavrnitev novele potrebnih vsaj okoli 343.000 glasov.

Referendumsko vprašanje se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 3. marca 2015?

Novela ZZZDR spreminja definicijo zakonske zveze, ki je po veljavni zakonodaji opredeljena kot z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, po omenjeni noveli pa bi bila definirana kot z zakonom urejena skupnost dveh oseb, torej bi jo lahko sklenili tudi istospolni pari. Ti bi tako dobili vse dolžnosti in pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze, prav tako bi se na enak način kot raznospolne obravnavale tudi istospolne zunajzakonske skupnosti. Te so namreč na številnih področjih prikrajšane za enakopravno obravnavo. Po oceni nevladnih organizacij za pravice istospolnih je diskriminatornih približno 70 zakonov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dublinska uredba o merilih za mednarodno zaščito
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Odbor DZ po vetu vnovič podprl ZJN-3
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je po vetu državnega sveta z dvanajstimi glasovi za in petimi proti vnovič podprl predlog zakona o javnem naročanju. Po mnenju zagovornikov zakona ta veča transparentnost javnega naročanja, njegovi nasprotniki pa so opozarjali na neurejenost plačil podizvajalcem.

>> Zakon o parlamentarni preiskavi na ustavno sodišče
Ljubljansko okrožno sodišče je sklenilo poslati Zakon o parlamentarni preiskavi (ZPPre) v presojo ustavnemu sodišču, do tedaj pa je odločanje o zasegu dokumentacije, ki jo za svoje delo potrebuje bančna preiskovalna komisija DZ, ustavilo. Predsedniku komisije Anžetu Logarju (SDS) se zdi to absurdno, saj sta dve sodišči zaseg dokumentacije odobrili.

>> Davčna reforma do konca leta
Vlada namerava napovedane spremembe davčnih zakonov poslati v DZ še ta mesec, da bodo lahko uveljavljene v začetku leta 2016. Šle bodo v smeri razbremenitve obdavčitve dela, a četrti dohodninski razred ostaja, je povedal finančni minister Dušan Mramor. Nepremičninski davek se bo uvajal postopno, v nekajletnem prehodnem obdobju.

>> Zadeva Vzajemna
Okrožno sodišče v Ljubljani je zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo nekdanjega predsednika uprave Vzajemne Marka Jakliča in soobtožene v zadevi Vzajemna. Sodnik Boris Gabrijel Hrovat je obtožene oprostil zlorabe oz. pomoči pri zlorabi položaja, saj tožilstvo ni uspelo dokazati dogovora med obtoženimi, da se v okviru pogodbe med Vzajemno in S&T za vzpostavitev informacijskega sistema preplača dejanska vrednost poslov za 551.213 evrov ter s tem oškoduje zavarovalnico. Tožilec Jože Levašič je napovedal, da se bo pritožil na odločitev sodišča.

>> US razveljavilo stečaj T-2
Ustavno sodišče je ugodilo predlogu družbe Garnol in z odločbo razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani o začetku stečajnega postopka družbe T-2 in mu vrnilo zadevo v ponovno odločanje, so danes sporočili iz Garnola kot največjega lastnika T-2.

>> Škobernetu 6100 evrov odškodnine
Nekdanjemu celjskemu okrožnemu sodniku Milku Škobernetu, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi jemanja podkupnine, bo zaradi neupravičenega tritedenskega pripora pripadlo 6100 evrov odškodnine. Državno pravobranilstvo je namreč s Škobernetom doseglo sodno poravnavo.

>> Plačni dogovor za leto 2016 sklenjen
Vlada in sindikati javnega sektorja so pogajanja o plačah v javnem sektorju za 2016 sklenili s podpisom dogovora. Obe strani sta pogajanja ocenili kot korektna. Minister Boris Koprivnikar je zadovoljen, ker bo država lahko nadaljevala s stabilnim delovanjem, v sindikatih pa, ker z njim javnim uslužbencem prvič po več letih izboljšujejo položaj.

>> Štirje kandidati za sodnika v Strasbourgu
Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu danes posredoval predlog štirih kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Pahor je izbral Nino Betetto, Marka Bošnjaka, Klemna Jakliča in Nino Peršak. DZ mora sedaj izbrati tri imena in jih posredovati naprej v Strasbourg.

>> Slovenija 28. na lestvici spoštovanja pravne države
Organizacija World Justice Project je objavila izsledke letošnje raziskave, na podlagi katere je bil oblikovan t. i. indeks spoštovanja pravne države. Slovenija je med nekaj več kot sto državami zasedla 28. mesto, kar je enako kot lani, so sporočili z ministrstva za pravosodje.

>> FURS v elektronsko vročanje dokumentov
Finančna uprava RS (Furs) bo z 2. januarjem prihodnje leto pravnim in fizičnim osebam z dejavnostjo začela vročati dokumente elektronsko na portalu eDavki. Katere, bo razkrila decembra. Fizične osebe bodo lahko izbrale, ali to želijo ali ne. Furs zato zavezancem svetuje, naj preverijo oz. uredijo podatke o prejemnikih e-pošte.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Avdiovizualne storitve
Spremembe in dopolnitve > Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki bodo začele veljati 21. novembra, so bile potrebne zaradi odprave neskladja z evropsko direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. Novela med drugim določa jasno označevanje avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ki bi lahko škodovale razvoju otrok in mladoletnikov (primerjalnik 15. člena), pravila pri pravici do kratkega poročanja (primerjalnik 33. člena), definicijo evropskih avdiovizualnih del in tematskega televizijskega programa (35.a člen). Novela tudi prepoveduje sponzoriranje poročil in informativnih programskih vsebin (primerjalnik 25. člena) ter televizijsko prodajo alkoholnih pijač, tobaka in tobačnih izdelkov, določenih zdravil ter zdravstvenih storitev (primerjalnik 30. člena). Novi 34.a člen določa način in merila za oblikovanje seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, ki ga Svet za radiodifuzijo na tri leta pregleda in pripravi predlog dopolnitev. Novela tudi spreminja in dodaja globe za prekrške pravnih oseb po tem zakonu (43. do 45. člen) ter po novem določa, da se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom (primerjalnik 46. člena)

>> Železniški promet
21. novembra bo začela veljati tudi novela > Zakona o železniškem prometu (ZZelP), ki določa neodvisnost upravljavca javne železniške infrastrukture in neodvisnost prevoznikov (2.e člen) ter opredeljuje naloge, o katerih prevozniki odločajo samostojno. Novela vsebinsko in postopkovno ureja pogodbe za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja prometa (primerjalnik 11. člena), ki se po novem sklepa za obdobje petih let, ter bistvene funkcije upravljavca, ki morajo biti povsem ločene od prevoznika, to sta dodeljevanje vlakovnih poti (primerjalnik 15. člena) ter določanje in pobiranje uporabnine. Naloge, povezane z voznim redom ter dodeljevanjem vlakovnih poti in zaračunavanjem uporabnine, se z novelo prenašajo z Javne agencije za železniški promet na podjetje SŽ-Infrastruktura. Opredeljen je tudi elektronski postopek za dodeljevanje vlakovnih poti, namen uporabe uporabnine, spodbude in režima učinkovitosti (15.f člen), čezmejne sporazume, spremljanje razvoja trga železniških storitev (15.h člen) in organov, ki ga izvajajo.

>> Infrastruktura za prostorske informacije
Spremembe in dopolnitve > Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), ki bodo začele veljati 21. novembra, se nanašajo na določitev pogojev za zbirke prostorskih podatkov (primerjalnik 4. člena), ki jih zajema zakon, opredelitev omrežnih storitev (primerjalnik 13. člena), zagotavljanje povezave v državno komunikacijsko omrežje, ureditev omejitev javnega dostopa, ureditev souporabe podatkov in storitev (primerjalnik 17. člena) ter spremljanje vzpostavitve in uporabe nacionalne infrastrukture za prostorske informacije. Novela zakona je bila potrebna predvsem zaradi pomanjkljivega prenosa evropske direktive INSPIRE v slovenski pravni red leta 2010.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 84 in 85
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Domneva nedolžnosti
Odbor za civilne svoboščine pri evropskem parlamentu je potrdil dogovor o novih pravilih, ki zagotavljajo, da je domneva nedolžnosti v kazenskih postopkih spoštovana po celotni EU. Cilj novih pravil je, da se okrepi pravica do poštenega sojenja in izboljša medsebojno zaupanje držav članic v pravosodne sisteme.

>> Bančna unija
Evropska komisija je opravila orientacijsko razpravo o nadaljnjih korakih za dokončanje bančne unije. Eden izmed ciljev je predložitev predloga za evropsko shemo zajamčenih vlog, ki naj bi okrepila finančno stabilnost z rahljanjem vezi med bankami in upniki. Predlog naj bi komisija objavila 24. novembra. V tokratnem sporočilu pa objavljajo še nekaj zanimivih dokumentov, npr. Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije - dokončanje bančne unije.

>> Reforma blagovnih znamk
Svet EU je v prvem branju potrdil reformo evropskega sistema blagovnih znamk. Reforma prinaša novosti glede pogojev za inovativnost podjetij in bolj učinkovite zaščite blagovnih znamk pred ponaredki, vključno s ponaredki v tranzitu. Poleg tega se novosti obetajo tudi pri sistemu registracije blagovnih znamk, saj naj bi bil bolj dostopen in učinkovit za podjetja, kar pomeni zlasti nižje stroške in manjšo kompleksnost, hitrejši potek, večjo preglednost in pravno določnost.

>> Čezatlantski prenos osebnih podatkov
Komisija je izdala smernice za prenos osebnih podatkov v ZDA in se zavzela za hitro vzpostavitev novega okvira po razglasitvi sodbe v zadevi Schrems. Sporočilo opredeljuje alternativne podlage za iznos osebnih podatkov v ZDA, seveda brez poseganja v neodvisnost in pristojnost organov za varstvo podatkov, da preučijo zakonitost takega iznosa. Komisija je objavila tudi podatkovni list glede smernic.

>> TTIP: Poglavje o trajnostnem razvoju
Evropska komisija je v okviru potekajočih trgovinskih pogajanj med EU in ZDA objavila predlog poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, vključno z delom in okoljem. Glavni namen tega poglavja je zagotoviti, da se visoki standardi na področju dela in okolja ohranijo tako v EU kot v ZDA ter da sodelujeta pri reševanju izzivov svetovnega gospodarstva, kot so med drugim delo otrok, zdravje in varnost pri delu, pravice delavcev ter varstvo okolja.

>> Iz prakse Sodišča EU
V zadevi T-79/13 so na splošnem sodišču odločali o izgubi zasebnih upnikov ob restrukturiranju grškega državnega dolga. Sodniki so presodili, da izguba zasebnih upnikov iz leta 2012, ki je nastala v povezavi s prestrukturiranjem grškega dolga, ni posledica delovanja Evropske centralne banke, temveč ekonomskih tveganj, ki so običajna za dejavnosti finančnega sektorja. To bi morali upniki predvideti in zaradi tega na področju kot je monetarna politika ne morejo uveljavljati načela zakonitega pričakovanja ali pravne določnosti oz. predvidljivosti.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ustavna sodna reforma 2016    

dr. Marko Novak
   
Ceno za preselitev imenovanja sodnikov iz parlamenta drugam vidim v drugem ministrovem predlogu glede ustavnih sprememb v zvezi sodstvom, in sicer v ustavni uvedbi preizkusnega sodniškega mandata. Po vsej verjetnosti se to zdi politični »korenček« tistim poslanskim skeptikom, ki se nikakor ne bi odpovedali svoji moči, ki jo imajo pri zdajšnjem imenovanju sodnikov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki je bil objavljen leta 1998, je doživel 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (sprememba v drugem odstavku glede povrnitve škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 220 strokovnimi članki in več kot 150 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter več kot 1800 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
14. november 2015 Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2) 
 
14. november 2015 Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) 
 
14. november 2015 Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) 
 
14. november 2015 Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 
 
14. november 2015 Energetski zakon (EZ-1) 
 
14. november 2015 Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3) 
 
14. november 2015 Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) 
 
18. november 2015 Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) 
 
18. november 2015 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP) 
 
18. november 2015 Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (ZRPPR1015) 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.