c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2015, številka 31 / letnik XIII.
 
Iurisdictio sine modica coercitione nulla est.
Brez zmerne prisile ni pravosodne oblasti.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Iskanje rešitev po odstopu Abrahama
Po odstopu arbitra Ronnyja Abrahama je pričakovati, da bo slovenska politika aktivno pristopila k iskanju najoptimalnejše rešitve za Slovenijo, ki bi vodila k nadaljevanju postopka pred arbitražnim sodiščem. Stališča so različna. Za danes je napovedan sklic seje odbora DZ za zunanjo politiko, v kratkem se obeta tudi parlamentarni vrh. V strokovni in politični javnosti so se po odstopu Abrahama pojavili različni predlogi, kje iskati njegovega naslednika. "Odstop Ronnyja Abrahama z mesta arbitra v arbitraži med Slovenijo in Hrvaško obžalujemo, razlogov zanj ne razumemo," so se včeraj odzvali v kabinetu predsednika vlade Mira Cerarja.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Konec izogibanju prestajanja zaporne kazni zaradi bolezni
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela protikorupcijskega zakona
Medresorska delovna skupina pristojnih ministrstev in predstavnikov protikorupcijske komisije je pripravila vmesno poročilo za pripravo osnutka novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter ga sredi tedna v preučitev poslala strokovni javnosti. Predvidoma septembra pa bo ministrstvo za javno upravo pripravilo srečanje z deležniki.

>> DZ v enem letu sprejel 78 zakonskih besedil
Pred letom dni je z ustanovno sejo mandat nastopil sedmi sklic državnega zbora. Odtlej so se poslanci sestali na 27 sejah in sprejeli 78 zakonskih besedil, v tem času pa je že prišlo do nekaterih sprememb v strukturi DZ. Po letu dni pa se izteka pravica do poslanskega nadomestila petim nekdanjim poslancem, ki ga še prejemajo.

>> Varuh izpodbija poseg v subvencijo najemnin
Varuh človekovih pravic je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - 25. člen, ki posega v subvencijo najemnine za najemnike tržnih stanovanj. Pri varuhu opozarjajo, da je sprememba prizadela najranljivejši del prebivalstva, zato sodišču predlagajo prednostno obravnavo.

>> Obširno gradivo za preiskovalno komisijo
Banka Slovenije je danes predsedniku preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za sanacijo bank Anžetu Logarju predala zahtevana gradiva. Gradivo, ki vključuje podatke različnih stopenj zaupnosti, je Banka Slovenije predala v enem izvodu, ta pa obsega 15.724 strani.

>> NPU brska po poslih slabe banke
Ključni možje Družbe za upravljanje bank (DUTB) so se znašli pod drobnogledom preiskovalnih organov. V Nacionalnem preiskovalnem uradu (NPU) namreč vodijo predkazenski postopek v zvezi s poslovanjem posameznih odgovornih oseb v DUTB. Preiskavo usmerja specializirano državno tožilstvo.

>> Informacijska varnost je zadnje, kar državno upravo zanima
Strokovnjak za informacijsko varnost Matej Kovačič je presenečen, da se vpleteni v arbitražni postopek niso zavedali možnosti prisluškovanja. Mogoče bi razumel, če bi se to dogajalo pred razkritjem Edwarda Snowdna, je dejal v intervjuju. Med delom v državni upravi pa je spoznal, da je informacijska varnost zadnje, kar državno upravo zanima.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Davčne blagajne
1. avgusta je začel veljati Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ki uvaja t. i. davčne blagajne pri poslovanju z gotovino, in sicer od 2. januarja 2016. Sistem bo poskusno stekel 1. decembra (24. in 25. člen), predvideno pa je dveletno prehodno obdobje. Zavezanci za uporabo davčnih blagajn bodo pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost za plačilo z gotovino ter so dolžne voditi poslovne knjige in evidence. Davčne blagajne bodo preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom finančne uprave, ki bo potrdila in shranila podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času. V primerih izpada sistema ali težavah z nedelovanjem bodo zavezanci izdajali račune s pomočjo vezane knjige računov in jih nato v dveh delovnih dneh naknadno potrdili na upravi (člena 10 in 11). Kupca, ki ne bo vzel in zadržal računa do odhoda iz poslovnega prostora, bo doletela globa v višini 40 evrov (17. člen). Globe za zavezance so precej višje: za pravne osebe se gibljejo od 2.000 do 75.000 evrov, za samostojne podjetnike od 1.500 do 25.000 evrov, medtem ko odgovorne osebe pravnega subjekta lahko doleti kazen od 800 do 5.000 evrov (18. člen). Zakon predvideva tudi kazni za hujše davčne prekrške - razpon je od 3.000 evrov do 125.000 evrov (19. člen), ter kazni za še posebej hude prekrške (20. člen).

>> Novela ZASP ureja osirotela dela
Spremembe in dopolnitve > Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), ki so v veljavi od 30. julija, urejajo pogoje in uporabo osirotelih del, to je tistih varovanih del, katerih imetnik pravic ni znan ali ga ni mogoče najti (50.a in 50.b člen). Novela določa, katera dela je mogoče šteti za osirotela, kako se izvede skrbno iskanje (50.c člen), da je treba voditi evidenco skrbnih iskanj (50.č člen) in da lahko avtor osirotelega dela prekine status osirotelega dela ter zahteva pravično nadomestilo (50.d člen). Uvajata se tudi izjemi od avtorske pravice v korist invalidnih oseb ter javno dostopnih knjižnic, muzejev, arhivov in izobraževalnih ustanov (48.a člen).

>> Pridobivanje in presaditev delov telesa
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT), ki začne veljati 28. avgusta, ureja pogoje za odvzem delov telesa od žive ali umrle osebe in pogoje za presaditev delov telesa v telo druge osebe zaradi zdravljenja, ob spoštovanju svobode osebnosti in drugih osebnostnih pravic. Zakon ureja tudi standarde kakovosti in varnosti za organe, ki so namenjeni za presaditev v človeško telo, nalaga obveznost spremljanja živih darovalcev po darovanju in uvaja možnost pisnega nasprotovanja darovanju po smrti (11. člen). Zakon določa tudi globe za prekrške (46. člen), organ, ki vodi postopek o prekršku in o njem odloča, pa je Zdravstveni inšpektorat RS.

>> Odpust dolgov
1. avgusta je začel veljati Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD), ki ureja davčno obravnavo dohodkov in transakcij pri posameznih davkih pri odpisu dolgov na podlagi sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, ki izvirajo iz naslovov rednih gospodinjskih stroškov, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in bančnih storitev. Zakon določa vrste dolgov in načine, na podlagi katerih država ter vrtci in osnovne šole odpišejo svoje terjatve. Projektu za odpis dolgov se je pridružilo že 74 podpisnikov, med njimi je 38 občin, dve banki, več javnih podjetij in zavarovalnic. Za odpis dolga bodo lahko zaprosili dolžniki, ki so bili kadar koli v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 prejemniki denarne socialne pomoči in nekaterih drugih socialnih prejemkov, njihov dolg pa je na dan 31. decembra 2014 zapadel za več kot 12 mesecev.

>> Okolje in vode
Novela > Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki bo začela veljati 13. avgusta, črta določila, na podlagi katerih so lahko proizvodni obrati, ki morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, obratovali tudi brez dovoljenja, če so bili razlogi za to na strani ministrstva. Po novem bodo morale naprave brez dovoljenja prenehati z obratovanjem. 13. avgusta bo začela veljati tudi novela > Zakona o vodah (ZV-1), ki med drugim predvideva združitev področja upravljanja z vodami v novoustanovljeno direkcijo za vode ter podaljšuje prehodno obdobje za plačevanje za rabo vode tudi za tiste, ki nimajo koncesije oz. vodne pravice.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 58, 57 in 56
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Kaznivo dejanje razžalitve
Sodišče prve stopnje je s sklepom na podlagi 1. točke prvega odstavka 352. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) zavrglo zasebno tožbo zoper obtoženega zaradi kaznivega dejanja razžalitve po prvem odstavku 158. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), ker postopek ni tekel na zahtevo upravičenega tožilca. Iz opisa zasebne tožbe namreč izhaja, da naj bi bilo kaznivo dejanje razžalitve storjeno na škodo župana, torej uradne osebe občinskega organa, kaznivo dejanje pa se v teh primerih preganja po uradni dolžnosti.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Milena Basta Trtnik:
Predlog ZJN-3
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Objavljanje prvostopenjskih sodb    

dr. Marko Novak
   
Prednosti takšne prakse pa so lahko številne. Poleg same transparentnosti delovanja sodišč gre lahko za mnoge pozitivne učinke v zvezi s spremljanjem sodne prakse. Po eni strani sama sodišča in sodniki lahko spremljajo prakso drugih sodišč in se primerjajo med seboj. To pa daje veliko manevrskega prostora tudi raznim raziskovalcem, ki komentirajo prakso sodišč, lahko tudi kritizirajo, to pa lahko posledično vodi le k dvigovanju kakovosti sodnih odločb.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
8. avgust 2015 Zakon o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES) 
 
8. avgust 2015 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)VEČ
 
8. avgust 2015 Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ) 
 
8. avgust 2015 Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) 
 
13. avgust 2015 Zakon o vodah (ZV-1) 
 
13. avgust 2015 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) 
 
13. avgust 2015 Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB) 
 
28. avgust 2015 Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT) 
 
28. avgust 2015 Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (ZKVČTC) 
 
28. avgust 2015 Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZPPDČT) 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o pravdnem postopku (ZPP) je doživelo že 25 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 26 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo vsebine posameznega člena, saj primerja in barvno označi razlike med verzijami spremenjenega besedila - npr. 105. člen ZPP, ki definira vloge v pravdnem postopku.

ZPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 1.600 strokovnimi članki in več kot 30.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), 654 judikati Sodišča EU ter več kot 1.500 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. avgust 2015 Globa za kupca, če nima računa ob odhodu iz trgovine 40 EUR
1. avgust 2015 Globa za pravno osebo, ki ne pošlje podatkov o vseh izdanih računih 2.000 do 50.000 EUR
1. avgust 2015 Globa za pravno osebo, ki ne sporoči podatkov o poslovnih prostorih 4.000 do 75.000 EUR
1. avgust 2015 Globa za pravno osebo za posebej hud prekršek iz koristoljubja ali z veliko škodo do 100.000 EUR
1. avgust 2015 Globa za veliko gosp. družbo za posebej hud prekršek iz koristoljubja ali z veliko škodo do 150.000 EUR
1. avgust 2015 Globa za s.p.posebej hud prekršek iz koristoljubja ali z veliko škodo do 75.000 EUR
1. avgust 2015 Odpis zapadle neplačane davčne obveznosti do 50 EUR
31. julij 2015 Povprečna mesečna bruto plača za maj 2015, v primerjavi z aprilom 1.543,95 1.528,50 EUR (-1,0%)
31. julij 2015 Povprečna mesečna neto plača za maj 2015, v primerjavi z aprilom 1.005,52 997,51 EUR (-0,8%)
1. julij 2015 Regres za prehrano med delom po KPND in drugih KP negospodarstva 3,57 3,68 EUR
1. julij 2015 Regres za prehrano med delom po ZPSDP 4,13 4,26 EUR
1. januar 2016 Subvencija šolskega kosila, če je mesečni doh. na člana gospodin. do 18 % neto PP 100%
1. januar 2016 Subvencija šolskega kosila, če je mesečni doh. na člana gospodin. nad 18 % do 30 % neto PP 70%
1. januar 2016 Subvencija šolskega kosila, če je mesečni doh. na člana gospodin. nad 30 % do 36 % neto PP 40%
1. avgust 2015 Temeljna obrestna mera za avgust 2015, mesečna - 0,1 0,0 %
1. avgust 2015 Temeljna obrestna mera za avgust 2015, letna - 1,17 0,00 %
24. julij 2015 Rast cen življenjskih potrebščin junija 2015 v primerjavi z majem 2015 - 0,1%
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.