c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2015, številka 29 / letnik XIII.
 
Neglecto pereunt ordine magna brevi.
Če se zanemari red, hitro propadejo (tudi) velike stvari.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Kakšne bodo posledice kršenja pravil arbitraže?
V slovenski in hrvaški javnosti je odmevalo pisanje hrvaškega časnika o tem, da je slovenski član arbitražnega sodišča Jernej Sekolec Ljubljano obveščal o poteku arbitražnega postopka, tudi o tem, da naj bi Slovenija na morju dobila, kar je želela.

Kot je razvidno iz pogovorov, je Sekolec obveščal slovensko zunanje ministrstvo, konkretno slovensko agentko Simono Drenik, o podrobnostih zaupnih razprav predsednika sodišča Gilberta Guillaumea in drugih sodnikov v zvezi s postopkom določanja meje med Slovenijo in Hrvaško. Z Drenikovo sta nato oblikovala taktiko vplivanja na sodnike.

Mednarodna pravnica Vasilka Sancin pa sodeč po posnetkih pogovorov ocenjuje, da so bila pravila arbitraže verjetno res kršena. Glede vseh posledic za postopek arbitraže, ki lahko sledijo, je povedala, da lahko Hrvaška zahteva izločitev arbitrov, zgolj Sekolca ali tudi ostalih. Če bi se izločilo le Sekolca, bi lahko tribunal nato končno odločitev sprejel tudi brez njega, v okrnjeni sestavi, če bi prišlo do izločitve več arbitrov, pa bi morali biti imenovani nadomestni. Arbitražni sporazum sam po sebi ostaja in je veljaven, a sicer so zadeve sedaj v veliki meri odprte, je povedala.

Premier Miro Cerar je danes zatrdil, da ne on ne slovenska vlada nista bila seznanjena z razgovori, ki so potekali med slovenskim članom arbitražnega sodišča. Razgovori so bili po Cerarjevih ocenah neprimerni, zato pričakuje, da bosta oba za to prevzela odgovornost. Vsekakor pa premier pričakuje, da bo po obstoječih pravilih, tako mednarodnih kot po arbitražni pogodbi, arbitražno sodišče delalo naprej in zaključilo svoje delo s sodbo, ki bo obvezujoča za obe strani. Drenikova je potrdila, da je premierju Cerarju danes ponudila svoj odstop.

Hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić je danes dejala, da v Zagrebu potekajo posvetovanja hrvaške diplomacije in hrvaških pravnikov tudi o možnosti, da bi Hrvaška odstopila od arbitražnega sporazuma, če se bo pokazalo, da je arbitražni postopek skrajno kompromitiran. Napovedala je, da bodo danes o vsem obvestili tudi Evropsko komisijo.

Nekdanji direktor Sove Iztok Podbregar je mnenja, da je posnetke v medije spravila Hrvaška oz. njene obveščevalne službe, da bi v predvolilnem boju obvestila hrvaško javnost o izidu arbitraže in spodkopala postopek na sodišču.

Zadeva je po oceni Boža Dimnika, predsednika Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva in častnega konzula Hrvaške pri nas, prenapihnjena. "Te povezave imajo jasno tudi Hrvati, od svojega sodnika in uradnika na zunanjem ministrstvu. To imajo vsi," je mnenja Dimnik.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novo iz Pravne prakse: Pasti davčnih blagajn
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela KZ-1
Spremembe in dopolnitve > Kazenskega zakonika (KZ-1), ki bodo začele veljati 20. oktobra, med drugim kot kaznivo dejanje opredeljujejo zalezovanje (134.a člen) in prisilno sklepanje porok (132.a člen), novinarje pa razbremenjuje kazenske odgovornosti za objavo tajnih podatkov v primeru, ko javni interes prevlada nad javnim interesom po ohranitvi tajnosti podatka - primerjalnik 260. člena. Nov 15.a člen ureja pregon kaznivih dejanj zoper mladoletnike po uradni dolžnosti. Pri pravicah in dolžnostih obsojencev se uvaja skoraj popolna ukinitev instituta zastaranja izvrševanja kazenskih sankcij - primerjalnik 94. člena. Nov je tudi varnostni ukrep prepovedi komuniciranja ali približevanja žrtvam kaznivih dejanj - 71.a člen. Spreminja tudi pregon za kaznivo dejanje grožnje oziroma ogrožanja varnosti, ki se začne na podlagi predloga - primerjalnik 135. člena, funkcionarji pa bodo kazniva dejanja zoper njihovo čast in ime preganjali le še z zasebno tožbo - primerjalnik 168. člena. Novela tudi zvišuje višino kazni zapora in dodaja denarno kazen za korupcijska kazniva dejanja (člena 241 in 242, členi od 261 do 264) ter dopolnjuje kaznivo dejanje davčne zatajitve - primerjalnik 249. člena.

>> Zvišanje varovanega zneska po izvršbi
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki začnejo veljati 4. avgusta, zvišujejo minimalni varovani znesek, ki v primeru izvršbe ostane dolžniku, s 70 na 76 odstotkov bruto minimalne plače - primerjalnik 102. člena in omejujejo izvršbo na veteranski dodatek. Novi 102.a člen omejuje stroške izvrševalcev sklepa o izvršbi v primeru nerubljivih varovanih prejemkov. Iz izvršbe se izvzema še enkratni prejemek ob namestitvi otroka v rejniško družino ter prejemki dolžnika po Zakonu o urejanju trga dela - primerjalnik 101. člena.

>> Zaostreni pogoji za odlog kazni zapora
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki bodo začele veljati 4. avgusta, med drugim prinašajo učinkovitejše pravno varstvo pravic obsojencev (83. člen) in zaostrujejo pogoje za odlog izvršitve kazni zapora, ki bo zaradi bolezni mogoča le v primeru bolnišničnega zdravljenja - primerjalnik 24. člena. Novela odpravlja nekatere administrativne ovire ter racionalizira opravljanje nalog pravosodnih policistov in sodnega osebja. Uvaja tudi elektronsko izmenjavo podatkov med sodišči in upravo za izvrševanje kazenskih sankcij (7. odstavek 40. člena).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52 do 54
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> DZ po vetu podprl uvedbo davčnih blagajn
Državni zbor je v ponedeljek znova podprl zakonsko rešitev za uvedbo davčnih blagajn, potem ko so državni svetniki v petek, dva dni po sprejetju v DZ, na zakon izglasovali veto. Zakon o davčnem potrjevanju računov davčne blagajne uvaja z 2. januarjem 2016, vlada pa si letno obeta od 50 do 100 milijonov evrov izplena.

>> Kritike osnutka zakona o funkcionarjih
V Združenju občin Slovenije (ZOS) soglašajo, da je zakon o funkcionarjih potreben celovite prenove. A osnutek predloga, ki jim ga je posredovalo ministrstvo za javno upravo, je po njihovem tako nedodelan, da pripombe na posamezne člene niso smotrne. Odzvali so se s splošnim mnenjem, v katerem opozarjajo na prikrito razvrednotenje dela županov.

>> Tožba proti Sloveniji
Sodišče EU je v tožbi, ki jo je lani proti Sloveniji vložila Evropska komisija, češ da država krši evropsko zakonodajo o odpadkih, pritrdilo komisiji. Ugotovilo je, da Slovenija ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku in zemeljskih izkopov z nevarnimi snovmi na območju Stare Cinkarne. Kronologija nekaterih postopkov Evropske komisije proti Sloveniji.

>> Arhivska novela
Tudi leto dni po uveljavitvi arhivska novela pogosto naleti na nasprotujoče ocene. Zgodovinarka na novogoriški fakulteti za uporabne študije Tamara Griesser Pečar pravi, da so njeni vtisi še slabši kot takrat, ko je nasprotovala sprejetju novele. Direktor Arhiva RS Bojan Cvelfar pa ugotavlja, da novela pravzaprav "ni kaj dosti spremenila".

>> Supervizor
Dosedanji upravljalec Supervizorja Primož Bratanič zavrača navedbe predsednika KPK Borisa Štefaneca, da naj bi aplikacijo ugasnil zaradi odločbe informacijske pooblaščenke. Po njegovih besedah je bil dogovor o prenehanju sodelovanja sklenjen že prejšnji teden, saj da se Štefanecu "ne da zaupati, da ne bo o dogovorjenem takoj spremenil stališča". Po zagotovilih Štefaneca bo Supervizor znova deloval pred septembrom, a ne zna napovedati, kdaj. Pojasnil je, da trenutno že potekajo zelo intenzivne aktivnosti v zvezi s prenosom podatkov na virtualni strežnik pri ministrstvu za javno upravo (MJU).

>>Razrešitev stečajne upraviteljice
Ministrstvo za pravosodje je stečajni upraviteljici Andreji Terpotec v petek zaradi pravnomočne obsodbe odvzelo dovoljenje za delo upraviteljice v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Sodišča so Terpotčevo, ki je vodila tudi prisilno poravnavo Koloseja kinematografov, že razrešila iz nekaterih postopkov, ki jih je vodila.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Mayday, mayday: meritokracija in država    

dr. Matej Avbelj
   
Slovensko zunanje ministrstvo je nasedlo v Savudrijski vali. Prisluškovani telefonski pogovor med neodvisnim in nepristranskim arbitrom in visoko uslužbenko nasedlega ministrstva je še enkrat več pokazal na dva ključna in vseprisotna problema Republike Slovenije: odsotnost meritokracije in državnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Stečajni postopek nad premoženjem izbrisane pravne osebe
Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrnilo predlog družbenika za začetek stečajnega postopka nad premoženjem izbrisane pravne osebe. Družbenik je v predlogu za začetek stečajnega postopka nad kasneje najdenim premoženjem, kot upravičen predlagatelj (2. točka tretjega odstavka 443. člena ZFPPIPP) navajal, da je bila družba izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije, pri čemer naj bi imela družba denarno terjatev do zavarovalnice iz naslova zavarovanja odgovornosti tretje pravne osebe kot povzročitelja škode. Ker je grozilo zastaranje denarne terjatve je družbenik sam vložil tožbo zoper zavarovalnico in zahteval plačilo denarnega zneska, kasneje pa svoj zahtevek spremenil in zahteval, da se ugotovi obstoj terjatve kot naknadno najdeno premoženje izbrisane družbe in da je tožena stranka dolžna denarni znesek vplačati v stečajno maso v stečajnem postopku.

Noben zakon ne daje nekdanjemu družbeniku ali zakonitemu zastopniku izbrisane pravne osebe procesne legitimacije za uveljavljanje tožbenega zahtevka v korist stečajne mase izbrisane pravne osebe.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZUJF?
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je doživel že 23 vplivov na besedilo, ki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUJF.

V časovni lestvici je zbranih tudi vseh 24 verzij tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave naprej. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 152. člena ZUJF (izjeme glede višine določenih socialno varstvenih prejemkov) pred in po spremembi.

ZUJF je vsebinsko povezan tudi z več kot 170 strokovnimi članki in več kot 240 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
20. oktober 2015 Kazen zapora za dajanje podkupnine od enega do petih let od enega do šestih let
20. oktober 2015 Kazen zapora za sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje do treh let do štirih let in denarna kazen
20. oktober 2015 Kazen zapora za dajanje daril za nezakonito posredovanje do treh let do štirih let in denarna kazen
4. avgust 2015 Omejitev izvršbe - znesek, ki mora ostali dolžniku za preživljanje 70 % minimalne plače 76 % minimalne plače
14. julij 2015 Rast cen življenjskih potrebščin junija 2015 - 0,1%
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.