c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2015, številka 21 / letnik XIII.
 
Appellatione extinguitur iudicatum.
S pritožbo ugasne sodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Odvzem premoženja nezakonitega izvora
Državni tožilci specializiranega državnega tožilstva so na podlagi Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI) do danes vložili osem tožb v skupni vrednosti 17,9 milijona evrov. Na prvi stopnji je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani doslej odločilo glede dveh tožb, in sicer je bilo s prvo sodbo, ki je že postala pravnomočna, eni fizični osebi odvzeto oziroma naloženo v plačilo premoženje v skupni vrednosti 310.000 evrov. Lani je bila namreč izrečena obsojenemu preprodajalcu mamil iz Portoroža. Drugo sodbo so na specializiranem državnem tožilstvu prejeli prejšnji teden in še ni pravnomočna, saj se smejo stranke še pritožiti nanjo. Z njo se dvema fizičnima in dvema pravnima osebama odvzema premoženje v skupni vrednosti 1,7 milijona evrov, so potrdili na tožilstvu.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Varstvo in meje odvetniške poklicne tajnosti v kazenskem postopku
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nov sveženj volilne zakonodaje
Ob zavrnitvi zadnjega paketa predlogov novel volilnih zakonov so poslanci koalicije in stranke ZaAB vsebinsko uskladili nov predlog sprememb volilne zakonodaje, ki ureja pogoje kandidature za funkcije na lokalnem in državnem nivoju. Namen predlaganih sprememb je omejiti pasivno volilno pravico, pogoje glede omejitve pa so prilagodili glede na pridobljeno mnenje pravnih strokovnjakov in ustavnih pravnikov. Tako po njihovem predlogu na nobenih volitvah ne bodo mogli kandirati posamezniki, ki so pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora, ki je daljša od šestih mesecev.

>> Spremembe davčnega postopka
Finančno ministrstvo je pripravilo predlog novele zakona o davčnem postopku, s katero se bo zavezancem omogočilo lažje plačilo davčnega dolga, davčnemu organu večjo učinkovitost, predvsem pa se poenostavlja vse postopke. Prelagane spremembe se nanašajo na več področij: odpravo administrativnih ovir za davčne zavezance, olajšanje plačila davčnega dolga, pospešitev postopkov davčne izvršbe, uvedbo novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma ter prenos evropske ureditve v slovensko zakonodajo.

>> Istrabenz ravnanje DUTB naznanil tožilstvu in NPU
Poteza DUTB, ki je s pretvorbo terjatev v kapital prevzela upravljanje 41 hotelov v državi, od tega največji delež predstavljajo sredstva družbe Sava Turizem, je v državi sprožila burne odzive. Prevzem odmeva tudi med strankami, ki pa so različnih stališč. Istrabenz je včeraj na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani in na Nacionalni preiskovalni urad (NPU) poslal obvestilo o sumu nepravilnosti pri nedavnem ravnanju DUTB glede upravljanja hotelov njegove hčerinske družbe Istrabenz Turizem. DUTB namreč sumijo tržne manipulacije z delnicami Istrabenza, so sporočili iz koprske družbe.

>> Kandidati za dva člana Sodnega sveta
Predsednik republike Borut Pahor je predsedniku DZ Milanu Brglezu posredoval kandidatno listo štirih kandidatov za dva člana Sodnega sveta, so sporočili iz urada predsednika. Na njem so ljubljanska notarka Nataša Erjavec, mariborska odvetnica Maja Praviček ter redna profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Vid Jakulin in Grega Strban.

>> Razveljavljeno začasno zadržanje ugotovitev KPK
Vrhovno sodišče je razveljavilo začasno odredbo, s katero je upravno sodišče Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) naložilo umik zaključnih ugotovitev nadzora v zadevi Škrlec v delu, ki se nanašajo na nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja. KPK je tako poročilo v delu, ki se nanaša nanj, znova objavil na svoji spletni strani.

>> Zamudili naj bi z obtožnico v aferi NKBM
Mariborsko sodišče je od hrvaških kolegov zahtevalo umik zamrznitve premoženja petim hrvaškim državljanom v povezavi z NKBM, ker slovensko pravosodje v enem letu ni uspelo sprožiti postopka, poročajo hrvaški mediji. Specialno slovensko tožilstvo je namreč lani zahtevalo zamrznitev premoženja, a preiskovalni sodnik domnevno v enem letu ni uspel zaslišati vseh obtožencev, kar je predpogoj za začetek preiskave. Enoletna zamrznitev premoženja hrvaškim podjetnikom, ki naj bi mimo bančnih pravil dobivali večmilijonska posojila za nakup zemljišč, se je iztekla 15. maja.

>> IP: Objave prejemnikov avtorskih honorarjev zakonite
Informacijski pooblaščenec je v sporočilu o zaključku inšpekcijskega nadzora ugotovil, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) z objavo podatkov prejemnikov honorarjev iz avtorskih in podjemnih pogodb v aplikaciji Supervizor zasledovala zakoniti namen preglednosti delovanja javnega sektorja, pri tem pa ravnala tudi v skladu z načelom sorazmernosti. Je pa IP v inšpekcijskem nadzoru zasledil tudi nekatere nepravilnosti pri pridobivanju transakcijskih računov prejemnikov.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Preklic pogojne obsodbe
Sodišče prve stopnje je s sodbo obsojenemu preklicalo pogojno obsodbo, v kateri mu je bila določena kazen devet mesecev zapora in to kazen tudi izreklo, ker ni izpolnil posebnega pogoja, in sicer v roku enega leta ni plačal oškodovancu določenega denarnega zneska. Po mnenju sodišča prve stopnje bi moral obsojenec kljub temu, da je v stečajnem postopku, poravnati svojo obveznost. Sodišče v svoji obrazložitvi zaključuje, da so pri obsojenemu izpolnjeni pogoji za preklic pogojne obsodbe, saj naj bi bil obsojeni vse od izreka kazenske sankcije pasiven in svojih obveznosti ni izpolnil, kljub temu da bi to lahko storil.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sodelovanje v kazenskih zadevah
Spremembe in dopolnitve > Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1), ki se bodo začele uporabljati 13. septembra, prinašajo dodatno zaščito žrtev nasilnih kaznivih dejanj. Na podlagi novele bodo žrtve kaznivih dejanj, ki po notranjem pravu uživajo posebne ukrepe za svojo zaščito, denimo prepoved približevanja zaradi nasilja v družini, imele takšno zaščito v drugih članicah EU. Dodano je novo 17.a poglavje (od 184.a do 184.s člena), ki ureja pravila, po katerih domače sodišče izda evropsko odredbo o zaščiti ali prizna evropsko odredbo o zaščiti, ki jo je izdal pristojni pravosodni organ ali enakovredni organ druge države članice, ter pravila glede izvrševanja evropskih odredb o zaščiti, ki so bile priznane s strani domačih sodišč. Novela med priloge zakona prinaša tudi dva nova obrazca, in sicer Obrazec evropske odredbe o zaščiti in Obrazec za uradno obvestilo o kršitvi ukrepa, izdanega na podlagi Evropske odredbe o zaščiti.

>> Nova uredba o odpadkih
Vlada je sprejela novo Uredbo o odpadkih ter vanjo vključila določbe več evropskih direktiv, sicer pa tako kot dosedanja uredba določa splošne zahteve in pravila ravnanja z odpadki, obveznosti povzročiteljev odpadkov, zbiralcev odpadkov in izvajalcev obdelave odpadkov, kot tudi prevoznikov odpadkov ter trgovcev in posrednikov z njimi. Uredba velja od 30. maja in razveljavlja dosedanjo uredbo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 37
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, Miha Bratina:
Odgovornost predsednika skupščine v delniški družbi
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 19 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

ZP-1 je vsebinsko povezan tudi z 200 strokovnimi članki, več kot 1.600 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 800 judikati Sodišča EU ter 45 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do portala IUS-INFO!

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Mamljivost »enotnosti« oblasti    

dr. Marko Novak
   
Iz magnetogramov sej Mandatno-volilne komisije (MVK) Državnega zbora z dne 14 in 18. 5. 2015 je razvidno, da se nadaljuje poseganje poslancev Državnega zbora v vsebinske odločitve Sodnega sveta glede izbire kandidatov ne-sodnikov za izvolitev v sodniško funkcijo. Očitno je za poslance kocka padla oziroma je bila pot za takšno početje tlakovana z zadevo Dolinšek, ki jo poslej jemljejo kot precedenčno za širjenje svojih pristojnosti v smislu vzpostavljanja (nadrejene) instance nad Sodnim svetom.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. junij 2015 Temeljna obrestna mera za junij 2015, mesečna 0,0%
1. junij 2015 Temeljna obrestna mera za junij 2015, letna 0,00%
29. maj 2015 Rast cen življenjskih potrebščin aprila 2015 v primerjavi z marcem 0,1%
29. maj 2015 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do aprila - 1%
29. maj 2015 Povprečna bruto plača za marec 2015, v primerjavi s februarjem 1.515,98 1.550,33 EUR (+2,3%)
29. maj 2015 Povprečna neto plača za marec 2015, v primerjavi s februarjem 989,91 1.008,10 EUR (+1,8%)
30. maj 2015 Penali za tono ekvivalenta ogljikovega dioksida 102,41 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.