c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Julij 2014, številka 29 / letnik XII.
 
Scriptura publica probat se ipsa.
Javna listina dokazuje samo sebe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Prof. dr. Marko Pavliha: Kako (ni)sem kandidiral za evropskega komisarja in pogorel
Dejstvo je, da Sloveniji zopet pripada mesto evropskega komisarja za petletno mandatno obdobje, ki naj bi bil po zdravi kmečki pameti predvsem neodvisen, nestrankarski strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami in znanjem svetovnih jezikov ter predstavnik ljudstva z zaželeno podporo levih in desnih političnih strank. Prisluhniti bi moral zlasti gospodarstvu in civilni družbi ter v mejah svojih pristojnosti delovati za blaginjo matične domovine Republike Slovenije in celotne Evropske unije.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sodba ESČP v zadevi varčevalcev LB
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavo je stopila arhivska novela

22. julija je začela veljati novela > Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), ki med drugim prinaša spremembi 65. člena - primerjalnik besedila in 66. člena - primerjalnik besedila, ki sta bistvenega pomena za ureditev pravne podlage dostopa do arhivskega gradiva, ki vsebuje tajne podatke po zakonu o tajnih podatkih, davčne skrivnosti ter osebne podatke.

»  Ureditev se dopolnjuje tako, da omogoča enako varstvo osebnih podatkov iz zasebnega življenja tako pred kot tudi po mejnem datumu 17. maj 1990. Na novo se opredeljuje obseg osebnih podatkov, ki se varujejo pri dostopu do arhivskega gradiva - zdravstveno stanje, spolno življenje, žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zakonsko zvezo, družino in otroke in storilci kaznivih dejanj in prekrškov, razen političnih kaznivih dejanj in prekrškov, versko prepričanje in etično pripadnost.
»  Pojem "podatki, ki se nanašajo na državno in javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno varnostno dejavnost države ali njene gospodarske interese" iz 65. člena se nadomešča s pojmom "tajni podatki po zakonu o tajnih podatkih", saj se po vsebini pokrivajo, hkrati pa ne dopuščajo, da bi se še kakšni podatki, ki niso formalno tajni razglašali za nedostopne.
»  Arhivsko gradivo, ki vsebuje tajne podatke po vsakokratnem zakonu o tajnih podatkih, ali davčne skrivnosti in katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko povzročilo škodljive posledice za varnost države in drugih oseb ali za njihove pravne interese, postane dostopno praviloma 40 let po nastanku, če je s strani izročitelja določeno kot nedostopno.
»  Dopolnjuje se režim izjemnega dostopa do javnega arhivskega gradiva v javnih arhivih v času, ko to še ni dostopno javnosti. Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi mnenja arhivske komisije in ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, znanstveno raziskovalni organizaciji, raziskovalcu ali novinarju, odobri izjemen dostop do gradiva, ki vsebuje tajne podatke ali davčne tajnosti, če je uporaba takega gradiva neizogibno potrebna za dosego znanstvenega cilja ter javni interes za razkritje prevladuje nad javnim interesom za nedostopnost teh podatkov.

Na ministrstvu za kulturo so opozorili na prve objave, ki že upoštevajo določbe novele. Kot so zapisali, si je na spletu med drugimi možno ogledati poročilo o delovanju nekdanje Službe državne varnosti (SDV) iz leta 1972, ki ga prej ni bilo dovoljeno objaviti.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 54 in 55
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Širša oprostitev plačila sodnih taks
Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o sodnih taksah v neskladju z ustavo, saj ne omogoča oprostitve plačila sodne takse za stranke, ki ne prejemajo socialne pomoči, a bi bile zaradi slabšega premoženjskega stanja do nje upravičene. DZ mora neskladje odpraviti v letu dni, do tedaj pa je sodišče določilo način izvršitve svoje odločbe.

>> Zavrnjena tudi zahteva za izločitev Šorlija
Podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto je v zadevi Patria zavrnila tudi zahtevo za izločitev vrhovnega sodnika Marka Šorlija. Ocenila je, da ugotovljena dejstva ne utemeljujejo sklepanja o "predhodni vpletenosti" niti "dvojni vlogi" Šorlija v postopku, zaradi česar bojazen, da je pristranski, ne more biti objektivno upravičena. Poleg predloga za izločitev Šorlija je tožilec Andrej Ferlinc neuspešno zahteval tudi izločitev sodnice Barbare Zobec. V tej zadevi je zahtevi za izločitev podal tudi zagovornik Janeza Janše Franci Matoz, ki je zahteval je izločitev predsednika vrhovnega sodišča Branka Masleše in sodnice poročevalke Vesne Žalik.

>> Nasprotovanje pritiskom na tožilce in sodnike
Raziskovalci Inštituta za kriminologijo opozarjajo, da je nedopustno, da politiki pravno državo ocenjujejo glede na uspešnost v lastnih postopkih, zaskrbljujoče se jim zdi še, da se v "sistematično spodkopavanje" sodstva vključujejo nekateri pravniki. Zato k odzivu na to pozivajo posameznike in ustanove, tudi najvišje predstavnike države.

>> Okrožno sodišče v Ljubljani ima vedno več dela
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani napovedujejo, da bodo letos v delo prejeli 60.000 novih zadev, kar je največ doslej. V prvem polletju so prejeli v delo 30.823 novih zadev, kar je za 7,59 odstotka več kot lani. Rešiti so uspeli 31.614 zadev, kar je 1500 zadev več kot v enakem obdobju lani. Število nerešenih zadev so zmanjšali za 1271 zadev oziroma 6,2 odstotka, navajajo v sporočilu za javnost.

>> Vse več delovnopravnih sporov
Delovnopravni spori, v katerih je tožena stranka država, precej obremenjujejo tako delovna in socialna sodišča kot Državno pravobranilstvo. Po rekordnem številu lani prejetih zadev jih je bilo skupaj z na novo prejetimi v letošnjem letu konec junija nerešenih še 2850, kažejo podatki Državnega pravobranilstva.

>> Vloženih 2195 vlog za odškodnine izbrisanim
V dobrem mesecu dni po začetku izvajanja zakona o odškodninah za izbrisane so upravne enote prejele skupaj 2195 vlog za odškodnine, ki jih izbrisanim prisoja zakon. Največ jih je bilo vloženih na Upravni enoti Ljubljana, kjer so prejeli 833 vlog, so za STA pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.

>> Aktivnosti proti sivi ekonomiji
Aktivnosti na področju boja proti sivi ekonomiji se po navedbah Davčne uprave RS (Durs) kažejo predvsem v povečanju prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti. Pri nadzornih dejavnostih pa je davčna inšpekcija v prvem polletju na vseh področjih ugotovila za nekaj manj kot 52 milijonov evrov dodatnih obveznosti.

>> Neuradni končni izid volitev
Po neuradnem končnem izidu predčasnih državnozborskih volitev je jasna sestava sedmega sklica državnega zbora. V poslanskih klopeh bo 26 dosedanjih poslancev. V 90-članskem DZ je tudi 32 žensk, kar je štiri več kot v iztekajočem mandatu.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Preklic blagovne znamke zaradi generičnosti izraza
Sodišče EU je obravnavalo vprašanje generičnosti blagovnih znamk v primeru Kornspitz (C-409/12). Blagovno znamko, ki nič več ne izpolnjuje svoje bistvene funkcije, to je označuje poreklo oz. izvor blaga ali storitev (razlikovalni učinek znamke), je mogoče preklicati. To se zgodi, ko se znak oz. znamka ne povezuje več s posameznim izdelkom ali storitvijo določenega podjetja, temveč se splošno povezuje z določeno vrsto / skupino izdelkov ali storitev (npr. aspirin, cellophane, google).

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Z deklaracijo razdeljevati oblasti?!?    

dr. Marko Novak
   
V tem vročem volilnem letu nas jeseni čakajo še lokalne volitve. V tej zvezi je ob njihovem nedavnem razpisu prah znova dvignila (ne)sojena občina Ankaran, za katero se bodo volitve izvedle prvič. Toda kljub dokončni odločitvi Ustavnega sodišča o ustanovitvi te občine pred časom, je s strani nekaterih poslancev, ki so jih intelektualno podpirali določeni profesorji prava, prišlo do pobude, da se to vendarle ne bi zgodilo. Tu mislim na deklaracijo poslancev o neizvršitvi ankaranske odločbe Ustavnega sodišča.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), ki je bil objavljen leta 1993, je doživel že 35 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 36 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.