c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2024, številka 17 / letnik XXII.
 
Culpa autem abest, si omnia facta sunt, quae diligentissimus quisque observaturus fuisset.
Krivde (tj. malomarnosti) pa ni, če je bilo storjeno vse, kar bi upošteval vsak najskrbnejši (človek).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ali člani nadzornega sveta odgovarjajo za škodljive poslovodne odločitve?
Po naravi stvari kapitalska družba potrebuje dva organa, s katerima oblikuje in izvršuje svojo voljo, saj bi bila brez tega opravilno nesposobna. Ta "nujna organa" sta skupščina družbe in organ vodenja, torej poslovodstvo. Ker je nadzor mogoče izvajati znotraj teh organov, za obstoj in funkcioniranje družbe ni nujno potreben poseben (ločen) nadzorni organ.Prav zaradi različne zakonske ureditve nadzorstvene funkcije v sistemu upravljanja delniških družb ločimo enotirni (brez posebnega nadzornega organa) in dvotirni sistem, v katerem zakon določa poseben personalno in funkcionalno ločen organ od poslovodstva, to je nadzorni svet. V skladu z drugim odstavkom 253. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izbiro med enotirnim in dvotirnim sistemom upravljanja pri nas opravi družba sama. Delničarji morajo v statutu družbe med drugim v skladu z 183. členom ZGD-1 določiti izbrani sistem upravljanja (enotirni ali dvotirni).

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Aktualno
› Novosti
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Podjetje in delo št. 2/2024
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Izvršene tri odločbe Ustavnega sodišča na področju prekrškov
Poslanci Državnega zbora so sprejeli novelo Zakona o prekrških. Z novelo zakona se uresničujejo tri odločbe Ustavnega sodišča; določa se rok za novo odločitev, če je bila prekrškovna odločba razveljavljena v postopku z izrednim pravnim sredstvom ali z ustavno pritožbo, ureja se pravica do pritožbe zoper sodbo v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo na način, da ta ni omejena le na določene primere in določa se dodatni rok za pritožbo zoper sklep o pridržanju.
>> Državni zbor potrdil nov Energetski zakon
Državni zbor je na 19. redni seji s 53 glasovi za in 30 proti sprejel nov Energetski zakon (EZ-2), ki določa energetsko politiko države s podpornimi in omejitvenimi ukrepi za prehod na nefosilne vire energije, vključno s spodbudami za rabo obnovljivih virov in učinkovitejšo rabo energije ter črpanjem evropskih sredstev za prestrukturiranje premogovnih regij.
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Dodatna pogodba k pogodbi o zaposlitvi
Pogodba, ki je dopolnjevala pogodbo o zaposlitvi, je delavcu sicer naložila določeno finančno breme v primeru predčasne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, vendar ta poseg ni bil takšen, da bi kršil prepoved prisilnega dela.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odločba o delni razveljavitvi tretjega odstavka 184. člena in prve povedi četrtega odstavka 184. člena Družinskega zakonika (primerjalnik)
Ureditev v delu, v katerem določa, da so starši dolžni celotno preživnino nakazati na poseben otrokov račun in da skrbnik del sredstev nakaže v proračun, sploh ne varuje pravice otroka, nameščenega v zavod, da ga starši preživljajo, temveč varuje izključno korist proračuna, je presodilo Ustavno sodišče v odločbi v zadevi U-I-100/21 z dne 14. 3. 2024. >> Več
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 34/2024
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako evropske bodo tokratne evropske volitve    

prof. dr. Matej Avbelj
   
Prav zato, in predvsem zato, bi morala biti predvolilna kampanja na evropskih volitvah namenjena evropskim temam. Nikakor to ne bi smelo biti zgolj tekmovanje bolj ali manj (ne)znanih političnih obrazov, katerih razprave se bodo začele in končale v domačem političnem peskovniku, prežetem z aktualno vladno in opozicijsko problematiko. Evropski poslanci, izvoljeni v Sloveniji, so v Evropskem parlamentu del evropskih političnih strank, tamkajšnjih političnih zavezništev, katerih demokratično poslanstvo je obravnavati nadnacionalne izzive.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, se lahko naročite na storitve IUS Alert, Zakonodajna sled ali Pravni kliping.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek vsebuje vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih strokovnih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2024 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.